CPV kód

19640000-4

Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 597 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 54 083 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2 0 EUR
Mesto Bardejov 1 1 750 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 4 2 100 EUR
Mesto Trnava 1 0 EUR
Obec Šarišské Čierne 2 542 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 14 75 899 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 6 980 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 480 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 33 621 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 215 000 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 17 300 EUR
Mesto Medzilaborce 2 2 172 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 23 254 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 127 805 EUR
Obec Gbelce 3 427 EUR
Mesto Komárno 1 2 550 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 31 744 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 13 312 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 60 944 EUR
Mesto Turzovka 1 95 EUR
Mesto Humenné 1 3 727 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 18 677 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 5 314 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 783 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 38 653 EUR
Mesto Nové Zámky 2 13 917 EUR
Mesto Partizánske 1 170 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1 144 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 72 271 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 35 623 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 6 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 7 500 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 144 EUR
Záchranná služba 4 18 475 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 760 EUR
Mesto Zvolen 4 11 483 EUR
Obec Torysa 1 4 750 EUR
Mesto Sereď 6 32 598 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 29 153 EUR
Mesto Svätý Jur 2 828 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 26 032 EUR
Obec Semerovo 5 634 EUR
Obec Čachtice 2 391 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 3 9 889 EUR
Obec Raková 4 21 665 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 3 800 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 6 11 589 EUR
Obec Záhorská Ves 2 1 315 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 2 458 EUR
Obec Makov 4 3 403 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 21 129 EUR
Národný onkologický ústav 15 22 258 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 3 810 EUR
Obec Malé Dvorníky 2 450 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 17 52 829 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 3 37 403 EUR
Obec Krivá 1 94 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 3 2 864 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 7 8 029 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 9 947 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 624 EUR
Obec Palárikovo 4 98 135 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 3 5 624 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 59 885 EUR
Technické služby mesta Humenné 4 7 438 EUR
Hlavný banský úrad 1 83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 786 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 12 1 596 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 388 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 23 839 EUR
SEZO-Spiš, združenie obcí 2 14 219 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 376 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 5 499 EUR
Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 1 7 083 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 458 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 5 499 EUR
LEON global s.r.o. 8 61 279 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 2 58 560 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 4 991 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 78 EUR
PAPERA s.r.o. 2 8 586 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 5 14 702 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 2 417 EUR
Stavebné profily s.r.o. 2 1 341 EUR
Ing. Iveta Janíková 20 21 625 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 38 91 783 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 279 EUR
KRIDLA s.r.o 14 25 162 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 67 314 109 EUR
Roman Laco - ROADA 1 170 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 1 7 620 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 1 650 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 10 17 950 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 2 5 517 EUR
BETRIX, s.r.o. 1 254 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 19 24 532 EUR
VICOM s.r.o. 1 0 EUR
STEBERG s.r.o. 1 11 500 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 3 604 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 375 EUR
VERDI, s. r. o. 2 4 813 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 2 303 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 4 26 272 EUR
DION invest, s.r.o. 2 7 046 EUR
ABEEX s.r.o. 5 691 EUR
INTERCLEAN, s.r.o. 4 13 443 EUR
ATRIO PLUS, s.r.o. 22 211 499 EUR
DIKRA s.r.o. 1 13 800 EUR
ZAWMARK PLUS, s.r.o. 10 77 955 EUR
2 Zet s.r.o. 1 17 300 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 4 6 053 EUR
ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o. 1 25 833 EUR
Štefan Bergendi - Steberg 1 1 199 EUR
HARMEN s.r.o. 2 13 859 EUR
LUMAX, s. r. o. 7 54 053 EUR
euroAT, s.r.o. 6 18 674 EUR
GEPI s.r.o. 1 2 000 EUR
Moonid s.r.o. 1 1 480 EUR
CORETA, a.s. 1 215 000 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 4 28 114 EUR
CNC-RK, s.r.o. 1 1 640 EUR
JStore, s. r. o. 1 3 047 EUR
ERA - PACK - PLUS spol. s r.o. 1 12 989 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plastové vrecia pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56 568 56568.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 5 775 5775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 110 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 299 3299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 890 3890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 450 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 114 8114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 590 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm žlté alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm zelené alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 267 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 395 3394.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
odpadové vrecia LDPE Mesto Turzovka 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 410 3410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 400 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100x0,06 mm /60 my/ modré alebo ekvivalent Obec Krivá 113 113.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 155 155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 3 648 3648.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
LPDE Vrecia na odpad alebo ekvivalent Mesto Bardejov 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 250 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný odpad_2016 Mesto Komárno 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 173 172.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na separovaný odpad Mesto Humenné 4 560 4560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE - polyetylén Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 130 11130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál, vrecia na odpad, papierové obrúsky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 314 5313.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 33 248 33248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 33 248 33248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia na komunálny a infekčný odpad Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 000 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia Mesto Medzilaborce 758 758.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 1 950 1950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 11 960 11960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 507 507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 809 4809.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Čachtice 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Obec Torysa 12 790 12790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 1 990 1989.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený zber plastov, papiera a skla Obec Spišský Hrhov 8 720 8720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 413 17413.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká na psie exkrementy Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 4 680 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 413 413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7 316 7315.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 502 502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká na psie exkrementy Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroténové sáčky Mesto Svätý Jur 999 999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 400 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vreciek na psie extrementy Mesto Banská Bystrica 18 450 18450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 750 7750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad 120 litrové Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Čachtice 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 288 3288.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové, papierové vrecia . Národný onkologický ústav 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 505 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 390 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 2 955 2955.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 37 284 37284.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 670 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 700 1700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Semerovo 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia a vrecká na odpad Fakultná nemocnica Trnava 8 680 8679.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 120 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 406 406.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Mesto Trnava 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460 5460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky do vysávača Kärcher a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 2 219 2219.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 390 1390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 871 21870.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 44 760 44760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Národný onkologický ústav 1 215 1215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 818 7817.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 15 177 15177.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Likvidácia odpadu Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 44 760 44760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové sáčky v rolke Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 22 464 22464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 478 478.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 231 6231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 883 883.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 431 4430.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 303 6303.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LDPE vrecia na odpad a baliace stretch fólie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 8 245 8245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 513 513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 na separovaný odpad VEPOS, spol. s r.o. 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 084 1084.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 516 516.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia Mesto Medzilaborce 2 760 2760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 775 1774.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na odpad a vrecia žlté Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 177 177.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 628 6627.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 625 1625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 610 610.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920 920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Národný onkologický ústav 465 465.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 558 558.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 750 13750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 648 2648.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 11 685 11685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 328 8328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad Mesto Svätý Jur 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 042 1041.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 366 366.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 8 600 8600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Hlavný banský úrad 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 071 1071.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 660 6660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 492 6492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 073 1072.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE a Vrecká LDPE Univerzitná nemocnica Martin 23 254 23253.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 200 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 130 1130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia a mikroténové tašky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 423 423.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 2 690 2690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 727 24727.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 973 3972.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 670 4670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 890 890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 560 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Slovenské národné múzeum 160 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 189 1188.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 765 20765.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 861 7860.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418 16418.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 525 4525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Slovenské národné múzeum 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 766 766.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - denné centrum Mesto Partizánske 204 204.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 4 920 4920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 697 3697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 761 4760.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460 5460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 5 040 5040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 630 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 815 815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 347 8346.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 181 7181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 207 3207.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484 483.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 34.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 12 137 12137.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Obec Raková 3 128 3128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 690 3690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 211 5210.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Dunajská Lužná 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 7/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 15.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 400 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 451 450.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 600 13600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 850 14850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418 16418.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 581 24580.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 170 6170.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 300 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 496 1495.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime Slovenská agentúra životného prostredia 219 473 219473.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 023 21022.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 226 6226.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na zber psích exkrementov s potlačou Mestská časť Košice - Západ 3 072 3072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 999 999.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 389 11388.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 62.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 886 5886.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 493 493.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 498 3498.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 172 12172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia na separovaný zber Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 11 880 11880.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6 000 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Obec Raková 10 390 10390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 955 8955.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 27 130 27130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 818 3817.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 480 4480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 194 193.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 366 15366.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 800 13800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 5 200 5200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 7 560 7560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 17 800 17800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 057 3056.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 679 679.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC - LDPE, polyetylén Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 424 5424.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoby, obaly, obalový materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 49.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 14 000 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 621 21621.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 621 21621.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L Národný onkologický ústav 4 200 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7 278 7277.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia na separovaný zber Obec Malé Dvorníky 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 024 1024.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PE vrecia na komunálny a infekčný odpad Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 24 800 24800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 574 574.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 614 13613.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
utierky, vrecia, toaletný papier, čistiace prostriedky Slovenské národné múzeum 620 620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, toaletný papier, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 879 1879.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 800 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 6 470 6470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky, zásobník na utierky ZZ Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 999 1999.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 210 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE, sáčky LDPE, HDPE /mikrotén/ sáčky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 048 3048.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Biologicky rozložiteľné vrecká Mesto Nové Zámky 7 920 7920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
vrecia, toaletný papier, indulona Slovenské národné múzeum 210 210.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PE vrecia na komunálny a infekčný odpad Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 24 800 24800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 343 342.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na biologický odpad a vrecia na kontaminované prádlo-rýchlorozpustné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11 940 11940.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia na separovaný zber Obec Malé Dvorníky 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 1 000 1000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odpadové vrecia do smetných košov Mestská časť Bratislava - Petržalka 12 000 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 290 1290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 360 6360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 20 200 20200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ekologických vreciek na psie exkrementy Mesto Banská Bystrica 20 000 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 069 3068.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 984 3983.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 785 785.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 250 5250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Biologicky rozložiteľné vrecká Mesto Nové Zámky 22 200 22200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 855 855.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ekologických vreciek na psie exkrementy Mesto Banská Bystrica 20 000 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 000 24000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 307 19307.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 200 1200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Vrecia a fólie polyetylénové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 48 386 48386.0 EUR 7. December 2018 8. Január 2019 Nie 2018-12-07 00:00:00 UTC 2019-01-08 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×