CPV kód

30199792-8

Kalendáre

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 239 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 11 242 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 7 890 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 1 030 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 640 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 1 466 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 5 708 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 120 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 4 8 446 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 3 658 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 19 8 242 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 13 796 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 717 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 330 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 1 757 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 6 375 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 1 728 EUR
Mesto Senec 1 166 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 87 EUR
IUVENTA 3 919 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 700 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 393 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 7 400 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 15 000 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 641 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 78 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 741 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 2 233 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 3 583 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 876 EUR
Ústav polymérov SAV 1 158 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 1 580 EUR
Hlavný banský úrad 1 93 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 744 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 571 EUR
Divadlo Aréna 1 950 EUR
Spojená škola 4 333 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 19 9 938 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 94 EUR
DOLIS s.r.o. 1 8 333 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 1 074 EUR
DMC, s.r.o. 2 298 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 3 188 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 8 4 406 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 6 9 187 EUR
KRPA Slovakia spol. s r.o. 1 691 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 1 200 EUR
Bittner print s.r.o. 1 1 580 EUR
Hauerland spol. s r.o. 5 18 361 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 1 2 083 EUR
KP plus, s.r.o. 1 6 521 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 1 211 EUR
Anatex, s.r.o. 6 5 097 EUR
REPRE s.r.o. 11 16 795 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 1 2 167 EUR
VERDI, s. r. o. 1 298 EUR
Cofin, a.s. 1 1 330 EUR
FIBI, s.r.o. 5 8 794 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 1 875 EUR
IMI TRADE s.r.o. 1 500 EUR
REDA s.r.o. 2 2 200 EUR
ARKA, a.s. 2 946 EUR
E L C E N , spol. s r.o. 1 333 EUR
C.solution s.r.o. 1 2 279 EUR
VELSIM s. r. o. 1 230 EUR
Chránená dielňa ALFA s.r.o. 1 0 EUR
Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. 1 1 917 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 0 EUR
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. 1 239 EUR
POLYMEDIA s.r.o. 1 5 463 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nástenný kalendár 2017 s vyhotovením potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 585 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup - zošity, zakladače, rýchloviazače a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup - zošity, zakladače, rýchloviazače a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 520 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre 2017 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendár stolový- pracovný, Diar Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový kalendár pracovný riadkový na rok 2016 Ekonomická univerzita v Bratislave 216 216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diáre a kalendáre Ústav polymérov SAV 203 203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalednáre a pracovná podložka na rok 2017 Mesto Senec 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 940 2940.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diáre na rok 2017 s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 442 442.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov Trenčiansky samosprávny kraj 3 277 3276.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 627 626.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný diár, stolový kalendár, nástenný kalendár 2017, kancelárske potreby Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendár 2017 - propagačno - informačný minidiár Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre 2017, diáre 2017 a perá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 601 1601.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné kalendáre stolové a nástenné, diáre na rok 2017 Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 071 1070.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre, diáre s potlačou na rok 2017 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný stolový kalendár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 462 462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, grafické spracovanie a potlač kalendárov a diárov na rok 2017 Úrad vlády Slovenskej republiky 2 041 2041.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 825 7825.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové pracovné kalendáre, denné diáre, novoročenky Slovenská agentúra životného prostredia 2 496 2496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov Divadlo Aréna 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre, diáre a novoročné pozdravy Sociálna poisťovňa, ústredie 14 644 14644.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné plánovacie kalendáre stolové 2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 850 6850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre 2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 621 621.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plánovacie diáre a pracovné stolové kalendáre na rok 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku 472 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby Hlavný banský úrad 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre, kalendáre, diáre na rok 2017, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 340 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné kalendáre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 72 72.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov a diárov 2017 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 18 191 18190.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné plánovacie kalendáre stolové 2017 Národný ústav celoživotného vzdelávania 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov a diárov 2017 Štátna školská inšpekcia 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový kalendár Spojená škola 325 325.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stolové kalendáre na rok 2018 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 099 2098.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný kalendár 2018 s vyhotovením potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 774 774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diáre na rok 2018 s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 026 1026.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2018 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 561 561.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2018 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nástenný 5 mesačný kalendár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 255 2255.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 167 167.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre, laminovacie fólie, perá Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 135 135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač nástenného kalendára Spojená škola 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov Trenčiansky samosprávny kraj 2 526 2525.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 835 835.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre, diáre na rok 2018 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2018 Štatistický úrad Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné plánovacie kalendáre stolové 2018 Národný ústav celoživotného vzdelávania 44 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolový kalendár2019 Spojená škola 430 430.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nástenný 5 mesačný kalendár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 133 133.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 315 3315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenné kalendáre 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 480 480.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2019 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 091 1091.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 443 1442.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 213 213.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 835 835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2019 IUVENTA 354 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov na rok 2019 Generálna prokuratúra SR 2 200 2199.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kalendárov na rok 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra 876 875.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2019 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2019 Štatistický úrad Slovenskej republiky 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový kalendár2020 Spojená škola 400 400.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nástenný 5 mesačný kalendár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 190 3190.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2020 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 452 1452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov na kalendárny rok 2020 Trenčiansky samosprávny kraj 3 225 3225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 IUVENTA 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
stolový pracovný kalendár, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenné kalendáre na rok 2020 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 570 570.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 14 278 14278.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup kalendárov na rok 2020 Generálna prokuratúra SR 2 360 2360.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2020. Štatistický úrad Slovenskej republiky 87 87.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2020 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 326 326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 900 900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 IUVENTA 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov na kalendárny rok 2021 Trenčiansky samosprávny kraj 4 032 4032.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2021 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 225 3225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 1 700 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové kalendáre na rok 2021 bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 336 1335.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nástenný 5 mesačný kalendár Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 270 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre na rok 2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 293 293.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a tlač kalendárov na kalendárny rok 2021 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 3 157 3156.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kalendáre na rok 2021. Štatistický úrad Slovenskej republiky 97 97.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolový pracovný kalendár, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kalendárov na rok 2021 Generálna prokuratúra SR 2 220 2220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nástenné kalendáre, stolové kalendáre a diáre s logom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystricana rok 2015 -2016. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 000 70000.0 EUR 25. September 2014 16. Október 2014 Nie 2014-09-25 00:00:00 UTC 2014-10-16 14:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×