CPV kód

30237000-9

Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 18 337 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 10 17 392 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 316 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 280 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 381 902 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 99 591 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 358 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 387 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 420 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 10 980 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 20 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 9 073 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 104 EUR
Dopravný úrad 1 365 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 0 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 1 964 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 11 1 364 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 89 29 842 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 4 406 EUR
Slovenské národné múzeum 2 500 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 5 862 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 3 212 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 120 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 209 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 34 407 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 11 199 EUR
Obec Veľké Kostoľany 1 1 345 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 99 167 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 27 51 635 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 14 500 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 2 098 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 1 317 EUR
Okresný súd Revúca 1 221 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 76 EUR
Ústav polymérov SAV 2 305 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 7 916 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 242 EUR
Teplo GGE s. r. o. 1 126 900 EUR
Okresný súd Brezno 2 442 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 35 459 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 1 150 EUR
Ústav informatiky SAV 5 886 EUR
Výskumná agentúra 4 2 070 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 204 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 24 166 EUR
CEIT a.s. 2 406 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 5 654 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 2 6 460 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 338 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 188 EUR
Spojená škola 1 479 EUR
Ústav merania SAV 1 0 EUR
Spojená škola 1 582 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 17 8 639 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 5 825 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 3 042 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 728 EUR
Športové gymnázium 1 1 987 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 573 EUR
Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 1 650 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 4 7 578 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 116 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 208 EUR
Okresný súd Lučenec 1 225 EUR
Okresný súd 1 208 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 179 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
TRACO Computers s.r.o. 2 2 870 EUR
DATALAN, a.s. 1 14 500 EUR
AutoCont SK a.s. 1 374 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 110 EUR
GAMO a.s. 1 4 690 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 1 345 EUR
Gratex International, a.s. 1 34 407 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 4 3 398 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 1 4 765 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 14 639 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 1 650 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 99 167 EUR
PC SEMA, s.r.o. 4 4 663 EUR
Datacomp s.r.o. 4 9 619 EUR
IPECON, s.r.o. 1 126 900 EUR
TEMPEST a.s. 5 30 528 EUR
Ing. Peter Švec - ATIS 1 178 EUR
elfa, s.r.o. 4 1 328 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 279 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 164 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 129 EUR
ITSK, s.r.o. 102 49 222 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 41 EUR
Zero Košice spol. s r.o. 8 381 622 EUR
DD21 s.r.o. 2 293 EUR
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 467 EUR
BATTEX Slovakia, s.r.o. 1 300 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 2 890 EUR
ARNET, s.r.o. 16 33 007 EUR
Smart Computer, spol.s r.o. 1 1 188 EUR
TNtech, s. r. o. 1 1 616 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 6 2 712 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 21 21 212 EUR
Legia, a.s. 1 1 654 EUR
nanoTECH s.r.o. 7 5 570 EUR
ATECH.NET s.r.o. 2 1 872 EUR
COMPUTER ABC, s.r.o. 6 1 213 EUR
PROFILINE Group, s.r.o. 1 2 070 EUR
CMA Group, s.r.o. 1 5 350 EUR
VV MIX, s.r.o. 1 128 EUR
IKARO s.r.o. 4 2 617 EUR
LLOYD & PARTNERS, s.r.o. 4 506 EUR
Martin Gall - MG COMP 9 19 774 EUR
Peter Tkáč - Axet 2 177 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 3 476 EUR
M I K R O H U K O , spol. s r.o. 2 234 EUR
FaxCopy Pro s. r. o. 1 950 EUR
DASTIN s.r.o. 2 637 EUR
Ivan Kozák - K & H 1 165 EUR
GEMMA a.s. 1 100 EUR
PROLINK, s.r.o. 1 433 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 1 573 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 2 156 EUR
RENTON SK s.r.o. 1 140 EUR
DECS CONSULTING, spol. s r.o. 1 817 EUR
MTS, spol. s r.o. 1 300 EUR
PeVyT, s.r.o. 4 8 973 EUR
Andrej Holka 1 116 EUR
ANUR s.r.o. 1 375 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 6 5 699 EUR
ACTE, s. r. o. 4 8 197 EUR
GIGABIT, s.r.o. 1 1 161 EUR
MUZIKUS, s.r.o. 2 1 322 EUR
HENRYSO, s.r.o. 42 37 082 EUR
Setop, s.r.o. 1 619 EUR
ZILLION quadrate, s.r.o. 1 708 EUR
AE-Systems, s.r.o. 1 4 500 EUR
X logistics, s.r.o. 12 11 430 EUR
Pixel Print s.r.o. 3 401 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 1 233 EUR
GIEGO s.r.o. 5 3 411 EUR
KASON, s.r.o. 18 19 540 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 4 236 EUR
HS technology s.r.o. 8 3 720 EUR
Ľuboš Zborovjan - Vega servis 1 90 EUR
Interaktívna trieda.sk s.r.o. 7 1 379 EUR
Lukáš Okkel - SLOVEX 1 273 EUR
4digital s. r. o. 1 460 EUR
Dávid Vorčák 2 2 567 EUR
Tomáš Sádovský 1 7 900 EUR
IOPS, s.r.o. 1 24 166 EUR
BDM group s.r.o. 1 29 EUR
IMONICE INVEST, s.r.o. 1 1 250 EUR
BENKOMA, s. r. o. 1 109 EUR
ActiveNet, s.r.o. 1 688 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PC ultrabook Výskumná agentúra 2 520 2520.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
AC adaptéry do notebookov Ústav polymérov SAV 73 73.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačová struna Technická univerzita v Košiciach 125 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Obec Veľké Kostoľany 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup 4 ks identických HDD Seagate Enterprise NAS HDD 3.5 4 TB SATA3 7200 RPM 128 MB Výskumná agentúra 950 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Príslušenstvo počítačov: počítačové myši Katolícka univerzita v Ružomberku 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
batérie do notebookov a spotrebný materiál k perifériám Ústav polymérov SAV 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup 4 ks identických HDD Seagate Enterprise NAS HDD 3.5 4 TB SATA3 7200 RPM 128 MB Výskumná agentúra 950 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
HDD do notebooku a adaptéry pre servery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo a komponenty k PC Katolícka univerzita v Ružomberku 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie - repasované s 24 mesačnou zárukou Spojená škola Banská Bystrica 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Seagate 3,5” P.N: ST4000VN0001 SATA III 128MB cache 7200 otáčok, alebo ekvivalent kompatibilný so serverom Fujitsu rx350 s7 a spolupracujúci s virtualizáciou Ovirt Engine - 3.6.1.3-1.el7.centos Výskumná agentúra 950 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC príslušenstvo - hard disk, batéria do notebooku , USB kľúč Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 226 226.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo-USB Kľúč Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 72.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo-Harddisk model HDD WD Blue 1000GB 64MB cache, WD10EZRZ alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 62 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava PC a výmena komponentov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 802 801.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj, externý disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 210 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optický válec Q3964A alebo náhrada-kompatibilný Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 540 540.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC, tabletu a mobilom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 860 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie Mini PC a príslušných komponentov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 900 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ergonomická káblová počítačová myš ,,OrthoMouse" Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153 153.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 263 263.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty k PC Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 740 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 929 929.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD do diskového poľa, batérie do serverov a KVM switch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 399 3399.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zariadenia Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 859 1859.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 858 858.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa QOMO QWB200 IR BW Základná škola, Hviezdoslavova 1, Revúca 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, notebooky, projektory a spotrebný materiál alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 43 500 43500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry pi 3 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 500 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie diskového poľa o kapacitu na ukladanie dát - diskové pole a disky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 14 398 14398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT Príslušenstvo-Externé disky, myš Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka na kolená pod notebook Esperanza EA155B DAMO Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 201 201.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý harddisk Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 85 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Monitor, videokamera, externý disk, úložný priestor HDD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 510 1510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna náhradná batéria Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Bezdrôtová myš a externý pevný disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 70 69.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 339 339.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačové komponenty - pamäte RAM Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 758 758.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom-myš,disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 419 418.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 476 2475.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-Počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 610 610.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-čítačka kníh, puzdro Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 195.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry pi 3, Micro SDHC 16 GB Class 10 , Micro USB nabijačka, Switche triedy Enterprise Spojená škola 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica, diktafón, multifunkčný zásuvkový systém Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 135 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 968 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-Počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 775 774.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do výpočtovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk SSD 3 TB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 468 468.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 162 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC, softvér, externý harddisk Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 166 165.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zariadenia Ústav experimentálnej fyziky SAV 886 886.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 152 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 126 5126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike-USB 3.0 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 48 47.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disky do existujúceho diskového poľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 20 307 20307.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 700 700.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé HDD, multifunkčná tlačiareň, puzdra na notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 782 782.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k VT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 18 17.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Ústav experimentálnej fyziky SAV 7 094 7094.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor a myš Dopravný úrad 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna náhradná batéria Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 50 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922 922.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66 66.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 155 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 184 184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 922 922.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Disky do existujúceho diskového poľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
PC All in One, disk, routér, adaptér. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 161 1161.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC prislusenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 266 265.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
FUJITSU Scanner fi-7160; Post Imprinter fi-718PR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 114 4113.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB kľúč Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 130 130.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 067 1066.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 256 255.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Replikátor portov s USB pripojením Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 63 63.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 13 720 13720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 474 474.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -LCD monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 106 106.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Dell SE2416H alebo ekvivalent - 19 ks Športové gymnázium 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika -stolový skener s plochým lôžkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 65 64.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
monitor a switch Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike-UPS pre server Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 147 146.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 665 1665.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely do PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 828 7828.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 625 625.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 743 742.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-počítač, monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 727 727.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom-Viazací stroj, laminátor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 224 223.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reproduktorový systém Stredná zdravotnícka škola 140 139.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 301 301.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor, grafický tablet, káble Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 246 245.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty do výpočtovej technika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 807 3806.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
diely do PC, tonery,tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 060 2060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 206 205.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo, tlačiareň, prezentér, náhradná batéria Základná škola s materskou školou Župkov 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 450 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň a PC príslušenstvo Spojená škola 590 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do HP tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava, USB kľúč Ústav experimentálnej fyziky SAV 907 906.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Štátny ústav pre kontrolu liečiv 428 427.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný - Externý HDD disk 5,0 TB Ústav informatiky SAV 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný - Externý SSD harddisk Samsung T3 250GB strieborný Ústav informatiky SAV 122 122.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav experimentálnej fyziky SAV 263 263.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
komponenty k pc Ústav experimentálnej fyziky SAV 647 647.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 770 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné súčasti počítača a výpočtová technika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1 480 1480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 296 4296.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 535 535.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SSD disk, externy disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 425 425.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Precízny rotačný snímač momentu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 500 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samsung SSD T5 1 TB čierny Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka počítačových komponentov s dopravou Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 2 825 2825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 234 3234.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samsung SSD T5 2 TB čierny Ústav merania SAV 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka počítačových komponentov s dopravou Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 2 825 2825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podávač papiera a zásobník /č.45887302/, pre laserovú tlačiareň OKI MC853/873 Ústav informatiky SAV 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný 2,5" SSD harddisk 480GB Ústav informatiky SAV 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 2 553 2553.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačná pamäť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné batérie a lampy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty na repasovanie PC Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 2 830 2830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty pre učebňu informatiky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 333 332.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 159 953 159953.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interný 2,5" SSD harddisk 960GB Ústav informatiky SAV 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disky do existujúceho diskového poľa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 280 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 018 2018.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – príslušenstvo, súčiastky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 90 89.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup komponentov k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 830 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pc komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 913 912.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
König PC stojan na kolieskach, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
počítač HP ProDesk 400 G4 alebo jeho ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 750 750.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Adaptér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 225 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup komponentov k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 355 355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do výpočtovej technika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 800 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do výpočtovej techniky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 13 558 13558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 465 464.59 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 207 207.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor, časti a príslušenstvo PC Katolícka univerzita v Ružomberku 729 729.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB flash disk Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 73 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty do PC - SSD Disk a pamäť RAM Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 112 112.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacie stanice CEIT a.s. 231 230.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65 65.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd 265 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka hardware, software, konfigurácia a implementácia dialkového riadenia a monitorovania DOST Teplo GGE s. r. o. 132 744 132744.33 EUR 2018 Tovary Áno 1
Grafická karta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Brezno 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Lučenec 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 189 2189.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Brezno 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Revúca 221 220.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disk SSD 2.5'' 500GB vrátane montážneho rámiku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148 148.37 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 662 1662.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk a externá DVD napaľovačka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 140 139.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 331 331.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre notebook Microsoft Surface Book; Adaptér z USB-C na HDMI, VGA, USB 3.0 a RJ-45 video kábel mini DisplayPort na Display port Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 570 570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 105 1105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD Disk a operačná pamäť Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 177 177.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externá grafická karta, VR okuliare Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 260 1260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový ovládač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 256 256.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre 3D tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 153 152.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 49 49.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilátorová jednotka, optická karta servera, batérie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre IT oddelenie Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 746 1746.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladič pre procesor Ústav experimentálnej fyziky SAV 69 68.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD Disk 250 GB 860 EVO SATA III Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 60 59.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na tablet Slovenské národné múzeum 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk 500GB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 99 99.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtová myš Ústav experimentálnej fyziky SAV 50 49.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k UPS Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 357 357.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Enkóder Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý disk, externý SSD disk, grafická karta, toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 429 429.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 44.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Externý HDD disk 2.5"M3 Portable 2TB čierny Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 148 147.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozhranie USB/GPIB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSD disk 860 EVO 250GB + pamäť DDRAM3 4GB DIMM Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 144 143.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup špeciálneho IKT príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 690 1690.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 102 102.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtová myš Microsoft Surface Mouse Sighter Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtová myš Microsoft Surface Arc Mouse Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 140 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 38 38.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 107 107.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 363 362.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 178 178.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Časti a príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 170.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 510 1510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT - adaptér, batérie pre notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 750 2750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 85 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
8TB HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
tonery, káble príslušenstvo k PC Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 460 1460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170 170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Baterka do diskového poľa, jej výmena a následná konfigurácia Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 360 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria k notebooku Elitebook 2760p Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezdrôtová sada klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 210 210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 350 8350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener na kopírovanie kníh A4 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 285 284.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 456 2455.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Synology DiskStation DS1618+ a Seagate IronWolf Pro (NAS) 3,5" HDD 10TB 7200RPM, 256MB, alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 350 8350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 29.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Seagate IronWolf Pro (NAS) 3,5" HDD 10TB 7200RPM, 256MB, alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pamäťová karta microSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220 219.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nabíjacie zariadenie pre tablety (USB, min. 60-portové) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 336 336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
príslušenstvo k počítaču CEIT a.s. 232 231.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická Karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 1 662 1662.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tienený konektorový vstupno –výstupný blok s káblom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 589 589.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 845 2845.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC 2 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 950 1950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
výpočtová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 536 5536.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 168 167.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - počítač s monitorom v jednom iMac Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 664 1663.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do HP tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 298 298.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťový modul Blade servera, batérie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 270 1270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásobník papiera do tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gigabitový injektor POE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 57.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
monitor HP 21,5" N220 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 135 135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Časti počítača - základná doska, procesor a RAM pamäte Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 185 185.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom a stojan Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky - Videoprojektor a náhradne lampy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - USB prepojovací kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 15.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 120 119.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 333 332.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkStation P330 Tower Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 150 1150.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Gigabitový adaptér s integráciou WIFI ac Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217 216.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo-čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 85 84.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiacia podložka pod NTB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 70.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vonkajšia bezpečnostná kamera Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 255 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo-čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 254 254.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 135 6135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reproduktory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mraznička, PC príslušenstvo a mobilný telefón Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 542 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 296 1296.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare na virtuálnu realitu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 050 5050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta a SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 367 1367.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 313 313.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k notebookom a počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 263 262.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup doplnkov k výpočtovej technike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 515 2514.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT spotrebný materiál Rozhlas a televízia Slovenska 11 000 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Disky + redukcia rámčeky Katolícka univerzita v Ružomberku 624 624.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Philips SpeechExec Transcription Set LFH7177 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 100 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NAS – inteligentné dátové úložisko vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 283 1283.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 639 639.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Adaptér k IP telefónu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 52.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k IKT - napájací adaptér s konektorom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 54 53.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítača – batéria do notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 199 199.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - čítačka e-kníh Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 619 619.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - myš Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 80 79.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380 380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Batéria pre záložný zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 230.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 221 221.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 350 31350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 297 297.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtova technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 6 765 6764.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 47 46.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk Katolícka univerzita v Ružomberku 158 157.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické pomôcky pre dištančnú výučbu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520 520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 141 140.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - powerbanka, chladiaca podložka, webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 054 2054.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 57 56.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - mikrofón, bezdrôtový klopový set Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 255 254.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 396 396.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na ODGD - oprava existujúcej páskovej knižnice od výrobcu HP. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 30 472 30472.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 57 56.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery a slúchadlá s mikrofónom a temenným mostom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 790 1790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera, mikrofón, predĺžovacie káble Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 155 155.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 233 233.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamery s mikrofónom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk WD Elements Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 123 123.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Filamenty do 3D tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65 65.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre PC zostavu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 125 2124.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 115 4115.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre PC zostavu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 415 1415.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý harddisk WD BLACK P50 SSD Game drive 2TB Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 490 490.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 323 31323.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo - webkamera, stabilizátor, napaľovačka a teplovodivá pasta Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 588 587.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo - počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 091 2090.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 27“ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo - objektív, statívy, webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 140 1139.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - mikrofóny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 119 119.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
NAS server a disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 750 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT technika - s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 354 353.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 24.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - mikrofóny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 239 238.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup webových kamier a slúchadiel s mikrofónom Úrad vlády Slovenskej republiky 2 654 2654.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webová kamera METRO Bratislava, a.s. 185 185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webová kamera a grafické tablety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC, tonery, Multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950 950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
interný a externý harddisk Slovenské národné múzeum 410 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafické tablety Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 700 3700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - redukcia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 147 146.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 322 322.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pomôcky na výučbu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 813 1813.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 402 3401.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra 33 575 33575.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 333 1333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové zariadenia a príslušenstvo pre vybavenie serverovej miestnosti Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 890 890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 537 536.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 884 1883.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo IT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 210 750 210750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo IT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 149 149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 145 144.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 187 187.13 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 386 386.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 182 181.86 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 909 909.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Web kamery a hlasové komunikátory Štatistický úrad Slovenskej republiky 515 515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné dosky a chladiče Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 297 1297.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - mikrofón, webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 109 109.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 8 396 8395.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 444 444.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 853 853.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 203 203.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33 33.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Webová kamera Niceboy STREAM alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 105 105.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Repasované notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 9 788 9787.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 12 792 12792.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo IT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 501 37501.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 168 168.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - sieťový adaptér USB Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140 140.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - externá napaľovačka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 130 130.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 875 875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Držiak na dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pamäť RAM pre PC, ergonomická myš k PC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 861 861.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 228 228.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
Multimediálne príslušenstvo počítačov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 154 153.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Myš k PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 33 33.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Originálne tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 950 1950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču a mobilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 164 164.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rozširujúca karta a ssd disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 830 830.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - webkamera Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 52 51.96 EUR 2021 Tovary Nie 1
Server-NAS a lyžiny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 395 1395.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 560 560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 220 2220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 310 310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 520 520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Experimentálne vybavenie pre kráčajúce roboty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Puzdrá pre laptopy 14’’ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 63 63.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265 265.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
SSD disky, operačné pamäte a WiFi systémy Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 996 996.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Klávesnica Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120 120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo IT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 325 35325.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LCD monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 290.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Slúchadlá a webkamera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - chladič Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 143 143.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty a príslušenstvo IT Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 200 35200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Náhradné diely MO34 systém SPPA T2000 Slovenské elektrárne, a.s. 1 657 440 1657440.37 EUR 9. September 2020 16. Október 2020 Nie 2020-09-09 00:00:00 UTC 2020-10-16 00:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×