CPV kód

09134220-5

Naftové palivo (EN 590)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 1 369 173 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 211 391 276 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 4 3 396 342 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SLOVNAFT, a.s. 9 34 792 997 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 4 3 396 342 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 3 33 842 300 EUR
PETROLTRANS, a.s. 12 142 755 979 EUR
Solar 2009, a. s. 1 1 369 173 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 462 595 3462595.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 300 000 7300000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 891 323 3891323.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 527 629 3527629.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 921 877 3921877.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 898 267 3898267.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 452 378 4452378.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 919 391 3919391.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 218 219 3218219.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup motorovej nafty a motorového oleja z čerpacích staníc v rušňových depách ZSSK Cargo Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 622 500 9622500.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodanie motorovej nafty a poskytnutie palivových kariet Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 501 318 4501318.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 88 315 100 88315100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 919 800 16919800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie motorovej nafty Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 800 000 2800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 799 100 12799100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 790 704 3790704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 427 417 4427417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 289 402 4289402.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 524 517 2524517.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 087 564 3087564.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 876 485 3876485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 856 205 11856205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 369 173 1369173.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 084 556 5084556.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávanie motorovej nafty Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 800 000 2800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie motorovej nafty Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 800 000 2800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 537 495 4537495.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávanie motorovej nafty Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 800 000 2800000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup motorovej nafty do ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 660 925 4660925.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nákup motorovej nafty a motorového oleja z čerpacích staníc do HKV obstarávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 19 831 000 19831000.0 EUR 30. Október 2019 27. November 2019 Nie 2019-10-30 00:00:00 UTC 2019-11-27 00:00:00 UTC
Nákup motorovej nafty a motorového oleja z čerpacích staníc do HKV obstarávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 33 500 000 33500000.0 EUR 28. Október 2021 22. November 2021 Nie 2021-10-28 00:00:00 UTC 2021-11-22 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×