CPV kód

33140000-3

Zdravotnícky spotrebný materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 3 923 889 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 0 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 5 49 416 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 12 2 457 757 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 2 739 294 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 303 200 EUR
Mesto Žilina 2 24 293 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 690 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 96 269 156 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 26 583 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 10 600 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 121 196 422 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 29 1 947 370 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 3 576 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 18 508 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 82 136 782 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22 126 236 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 26 591 757 EUR
Mesto Nitra 3 74 898 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 139 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 5 12 206 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 0 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 81 747 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 956 757 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 20 618 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 18 245 681 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 11 10 347 EUR
Obec Beluša 1 398 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 14 164 389 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 122 2 322 975 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 109 218 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 37 2 783 539 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 16 81 940 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 238 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 21 257 444 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 32 300 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 3 144 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 1 108 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 9 080 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 13 170 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 130 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 117 650 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 5 68 164 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 1 820 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 30 110 512 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 788 124 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 640 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 21 60 634 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 33 625 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 6 150 EUR
Virologický ústav SAV 7 187 510 EUR
Slovenské národné múzeum 3 533 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 47 60 332 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 1 441 881 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 58 949 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 99 880 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 498 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 7 116 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 53 45 749 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 10 900 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 0 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 230 159 086 EUR
Záchranná služba 2 116 592 EUR
Biomedicínske centrum SAV 7 189 718 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 125 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 9 152 432 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 134 454 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 6 80 454 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 121 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 1 079 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 5 800 EUR
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 2 13 683 EUR
Horská záchranná služba 2 57 417 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 167 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 5 519 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 43 885 EUR
Neurobiologický ústav SAV 8 1 888 EUR
Národný onkologický ústav 23 43 565 EUR
Mesto Lučenec 2 6 023 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 820 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 1 3 150 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 120 568 787 EUR
Spojená škola 1 1 079 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 208 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 19 48 356 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 278 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 33 400 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 525 EUR
Zdravé regióny 2 39 232 EUR
DB Biotech, a.s. 1 0 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 0 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 410 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 10 33 767 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 658 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 2 16 849 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 34 091 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 4 300 533 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 5 16 212 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 5 333 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 5 3 606 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 537 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 0 EUR
Občianske združenie Odyseus 10 48 368 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 12 023 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 2 325 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 9 219 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 3 1 183 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 31 955 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 4 34 939 EUR
Svet zdravia, a.s. 1 15 371 EUR
FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 1 104 380 EUR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 3 15 507 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 742 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 5 808 EUR
ULTRAMED s.r.o. 1 126 EUR
MEDITRADE spol. s r. o. 9 453 935 EUR
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. 2 9 200 EUR
TIMED, s.r.o. 18 1 064 882 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 3 5 290 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 71 379 338 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 41 469 626 EUR
EuDent, spol. s r.o. 1 3 995 EUR
TT Pharma, s.r.o. 5 402 225 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 2 780 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 8 347 890 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 3 21 300 EUR
MGP, spol. s r.o. 9 95 040 EUR
Med Partners a. s. 1 9 075 EUR
BIOTECH s.r.o. 27 33 575 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 7 8 566 EUR
Dräger Slovensko, s.r.o. 7 14 305 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 10 79 271 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 1 263 EUR
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. 1 219 432 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 33 205 412 EUR
VELAZ, s.r.o. 1 180 EUR
DCX spol. s r. o. 9 4 881 EUR
Animalab s.r.o. 2 1 418 EUR
MFC, s.r.o. 4 15 745 EUR
ABAKE spol. s r.o. 4 964 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 106 EUR
JK-Trading s.r.o. 1 0 EUR
G Trade s.r.o. 2 7 752 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 22 78 961 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 19 9 577 EUR
PANEP s.r.o. 11 409 222 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 184 1 277 614 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 125 555 874 EUR
CENTRALCHEM, s.r.o. 3 483 EUR
INTES Poprad, s.r.o. 4 1 068 EUR
Lambda Life a.s. 6 15 975 EUR
DEAL & WIN, s.r.o. 1 101 666 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 52 406 127 EUR
Merck spol. s r.o. 1 0 EUR
VWR International GmbH 13 25 721 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 11 229 855 EUR
PHARMA GROUP, a.s. 4 20 734 EUR
Fénix Bratislava, spol. s r.o. 4 15 762 EUR
EGAMED, spol. s r.o. 5 3 311 EUR
Johnson & Johnson, s.r.o. 10 13 612 EUR
EMG Care s.r.o. 1 58 056 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 9 47 194 EUR
UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom 74 262 968 EUR
LABO - SK, s. r. o. 17 821 556 EUR
MEDIKO. spol. s r.o. 17 33 103 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 3 510 800 EUR
Life Technologies s r.o. 2 3 305 EUR
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 9 20 398 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 3 33 381 EUR
INTERTEC s.r.o. 2 25 000 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 4 1 583 EUR
BD BAMED s.r.o. 5 4 042 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 1 375 EUR
PULImedical, spol. s r.o. 8 186 404 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 20 1 085 444 EUR
PMS Delta s.r.o. 1 1 075 EUR
BATIST Medical SK, s.r.o. 4 2 967 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 59 2 442 605 EUR
A care, s.r.o. 15 205 399 EUR
Medishop Slovakia, s.r.o. 34 3 639 033 EUR
KRL Kontrol Kft 1 404 500 EUR
ProScience Tech s. r. o. 3 5 306 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 2 23 148 EUR
Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. 10 340 595 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 14 377 228 EUR
ADYTON medical devices SK s. r. o. 2 215 234 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 18 248 459 EUR
DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 6 18 051 EUR
SARTORIUS Slovensko s.r.o. 1 520 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 14 14 987 EUR
Teleflex Medical, s.r.o. 33 55 084 EUR
Pharmeco, s.r.o. 5 49 827 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 020 EUR
CRYOSOFT spol. s r.o. 1 1 041 EUR
MVDr. Peter Pongrácz VETIS 13 26 142 EUR
PHARMOS, a.s. 1 2 663 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 2 817 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 1 900 EUR
Metrohm Slovensko, s. r. o. 1 283 EUR
MED LEADER s.r.o. 2 123 650 EUR
Merlin Media, s.r.o. 4 294 333 EUR
BEGA, s.r.o. 1 348 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 1 033 EUR
Protech, spol. s r.o. 1 28 000 EUR
Chromservis SK s.r.o. 9 69 738 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 466 EUR
JNL s.r.o. 3 80 073 EUR
Media Comp. s.r.o. 9 5 117 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 1 2 917 EUR
Bella Sk s.r.o. 5 20 015 EUR
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 12 728 906 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 270 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 129 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 50 405 440 EUR
RK Trade Slovakia, s.r.o. 3 660 EUR
WARGAS s.r.o. 1 1 079 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 1 0 EUR
Eurolab Lambda a.s. 8 278 690 EUR
GAVAX, s.r.o. 3 4 683 EUR
STEBERG s.r.o. 4 495 175 EUR
ANIROLL spol. s.r.o. 2 26 258 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 1 2 000 EUR
Scandi s.r.o. 1 3 400 EUR
Unicomp s.r.o. 1 1 000 EUR
REPRE s.r.o. 1 3 460 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 1 000 EUR
TANGRA, spol.s r.o. 14 9 626 EUR
POLYMED medical SK, s.r.o. 1 1 100 EUR
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 1 47 EUR
EKONA COR s.r.o. 4 893 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 6 45 187 EUR
VZP Adrika s.r.o. 5 26 770 EUR
MIVAX, s.r.o. 1 200 EUR
CHEIRÓN Cure s. r. o. 1 75 EUR
DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 1 3 454 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 118 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 167 EUR
Bio - Chrom, s.r.o. 2 2 187 EUR
Alfréd Jurovatý 12 1 433 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 1 425 EUR
S.A.B. Slovakia s.r.o 1 3 680 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 4 050 EUR
AZ CHROM s. r. o. 2 577 EUR
DISPOLAB, Žilina s.r.o. 1 720 EUR
HSC Medical, s.r.o. 5 31 779 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 2 343 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" 1 4 902 EUR
Medpin s.r.o. 1 67 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 1 96 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 690 EUR
Vetmedica s.r.o. 2 8 982 EUR
Smit Impex, s.r.o. 9 927 EUR
Slomed s.r.o. 6 1 063 198 EUR
VIAGENE s.r.o. 1 790 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 1 600 EUR
BUKÓZA INVEST spol. s r. o. 1 25 036 EUR
AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko 2 2 099 EUR
Neomedica s. r. o. 9 1 037 EUR
NOVIO, s.r.o. 2 678 EUR
Jozef Seleš TECHNICOM 1 208 EUR
LUMAX, s. r. o. 2 7 875 EUR
EUREX MEDICA, spol. s r.o. 7 33 292 EUR
IMPAX Trading, spol. s r.o. 1 0 EUR
MSM SLOVAKIA s.r.o. 2 534 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 3 725 EUR
GIEGO s.r.o. 1 939 EUR
MyDevice s.r.o. 1 10 956 EUR
PharmaComp s.r.o. 38 500 877 EUR
Life M SK s.r.o. 8 55 498 EUR
NILTEX s. r. o. 8 69 931 EUR
TradeMedical, a.s. 1 7 850 EUR
Medplus, s.r.o. 4 80 665 EUR
VIA FUTURA spol. s r.o. 1 66 990 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 1 2 304 EUR
NOVIO-HC s.r.o. 1 328 EUR
JAMINI A s. r. o. 2 99 880 EUR
Innocent Store, s.r.o. 1 17 700 EUR
ARIES 94 s.r.o. 1 1 960 EUR
R & T ČR, s.r.o. 1 4 488 EUR
P.M.P. GROUP s.r.o. 1 110 000 EUR
Eco Auto s. r. o. 1 15 799 EUR
XIAOMI STORE CZ s.r.o. 1 105 739 EUR
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 1 558 EUR
Q - METAL, s. r. o. 2 31 300 EUR
STATUS S, s.r.o. 7 27 724 EUR
Green Technologies Slovakia s. r. o. 15 116 903 EUR
Eurolab s.r.o. 1 41 000 EUR
Pharm s.r.o. 1 3 417 EUR
SPO - Ba s.r.o. 1 22 900 EUR
Solarprojekt s. r. o. 1 478 125 EUR
Maxmobile plus s.r.o. 3 291 840 EUR
Meddistribution s.r.o. 6 575 661 EUR
MTC SLOVAKIA, a. s. 8 133 330 EUR
ELRON s.r.o. 16 63 858 EUR
LABtechnik, s.r.o. 1 108 EUR
JAMEL FASHION s.r.o. 12 41 480 EUR
JStore, s. r. o. 2 1 228 EUR
TajaMed s.r.o. 3 140 900 EUR
Franco Facility Management s.r.o. 2 42 000 EUR
Optimed Medizinische Instrumente 1 50 000 EUR
WTS - world trade solution, s. r. o. 2 29 166 EUR
AQUA CORE s.r.o. 1 2 316 EUR
IMONICE INVEST, s.r.o. 2 6 330 EUR
FOREX - SK, s.r.o. 1 7 500 EUR
FOOD DELIVERY s.r.o. 4 68 724 EUR
LeXtom s.r.o. 2 4 182 EUR
VWR International s.r.o. 1 15 000 EUR
BIORUŽA, s. r. o. 2 12 485 EUR
TV ORAVIA s.r.o. 1 5 580 EUR
Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES 1 7 134 EUR
ABORA Group, s. r. o. 1 1 799 EUR
INVY Trade, s.r.o. 1 3 325 EUR
Selecta Biotech SE 1 199 EUR
JAS Re, s. r. o. 1 56 700 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podložky pod pacienta Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 63 720 63720.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre aplikáciu kontrastnej látky pre angiografickú vysokotlakovú striekačku ACIST Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 404 500 404500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 28 004 28004.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 67 642 67642.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 870 720 1870720.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 8
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 10 906 10906.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 34 362 34362.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 5 873 5873.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 45 661 45661.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Virologický ústav SAV 8 382 8382.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie Virologický ústav SAV 14 684 14684.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 158 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Senzory k pulzným oxymetrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 399 927 399927.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 13 014 13014.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 503 68503.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 82 945 82945.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 611 075 611075.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 2 262 2262.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 030 68030.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 11 483 11483.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 525 74525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre prácu s tkanivovými kultúrami, biologický a plastový materiál pre zabezpečenie výskumu v oblasti virológie, molekulárnej a bunkovej biológie. Biomedicínske centrum SAV 51 852 51852.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 342 375 342375.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 43
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 190 775 190775.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 206 301 206301.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 326 800 326800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 340 020 340020.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Odsávací set jednorázový OP-Flex Duckbill, sterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, Husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 222 222.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava bezpečnostná 210cm s bezihlovým vstupom Národný onkologický ústav 1 210 1210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostný uzatvorený set na kanyláciu perifernej žily Therapy pack G20 Národný onkologický ústav 747 747.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS Národný onkologický ústav 1 195 1195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostný uzatvorený set na kanyláciu perifernej žily Therapy pack G22 Národný onkologický ústav 1 494 1494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 860 3860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 59 58.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 229 229.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termocitlivý papier Sysmex alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier SCHILLER AT2, AT2 PLUS Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG Schiller AT101 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg papier pre ekg CARDIAC 1206 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG Hewlett Packard, Philips M1709A alebo ekvivalent alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 450 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Proximálny konektor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 600 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové, samolepiace EKG elektródy s gélom 3M Red Dot 2228, Covidien/Kendall Arbo H92SG alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 75 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardný hadicový set s membránovým filtrom (Aquaset HF 03), žalúdočná sonda pediatrická Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 544 1544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávače a hadice na odsávanie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 370 3370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381 381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice jednorázové Zariadenie pre seniorov Prievidza 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Fakultná nemocnica Trnava 5 824 5823.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS Národný onkologický ústav 1 195 1195.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava bezpečnostná 210cm s bezihlovým vstupom Národný onkologický ústav 1 210 1210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelimky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 58 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomocný vyšetrovací materiál. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 335 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 936 936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termocitlivý papier Sysmex alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balónom expandovateľný stentgraft Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 000 150000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrifugačné skúmavky s viečkom, kanister Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 770 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 880 3880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 522 521.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávače a hadice na odsávanie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 370 3370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter neonatologický, pretlaková manžeta, hrudný drén s trokarom pre dospelých F18, súprava na odber tracheálneho sekrétu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 664 664.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 972 2971.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trombektomické, embolektomické a okluzívne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 640 75640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 691 2691.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 760 1760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávanie sekrétov z hrudnej dutiny, Ventilácia pacienta, Odsávacia hadica, Maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 781 780.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, Aspiračný tŕň minispike modrý, Infúzny filter, Spinálna ihla, Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 139 2139.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rampa 3prvková odolná voči poškodeniu liečivami a tukovými emulziami viacfarebná, Epidurálna ihla pediatrická, Spätný ventil na infúziu, Monitorovacia súprava, Sterilný kryt USG sondy s gélom dlhý Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 118 1118.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6, centrálny venózny katéter, Zavádzací set pre katéter 4FR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 319 1319.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac jednorázový, po obvode stiahnutý gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 292 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - Fólia hliníková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a dezinfekčné prostriedky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 674 674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 880 3880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 273 272.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava bezpečnostná 210cm s bezihlovým vstupom Národný onkologický ústav 1 210 1210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg papier pre ekg Schiller AT 10 plus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 336 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG Cardioline AR1200 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kelímok na odber moču a spúta Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dovybavenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, arteriálny katéter, striekačka so závitom, sterilný vak, ústna voda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 551 1551.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do ambulancie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG registračný papier CardioExpress SL12 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 010 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG Meditech 1212T Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG Schiller AT101 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávací set jednorázový OP-Flex Duckbill, sterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový nechemický materiál z plastov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG k prístroju Cardiovit AT-2 plus Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 57 57.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dovybavenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 047 1047.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 350 4350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové latexové rukavice nesterilné a sterilné. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu, Spojka pre prerušované odsávanie (Fingertip alebo ekvivalent), Ochranný obal na PE fľašu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 883 2883.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava bezpečnostná 210cm s bezihlovým vstupom Národný onkologický ústav 4 840 4840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky na cholesterol a spotrebný materiál Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 880 11880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a zdravotnícky hematologický spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové, samolepiace EKG elektródy s gélom 3M Red Dot 2228, Covidien/Kendall Arbo H92SG alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 631 630.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
teplomer bezortuťový lekársky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 420 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Miska petri Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 344 343.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 126.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Resuscitačné pľúcne vaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 125 124.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU alebo ekvivalent Občianske združenie Odyseus 638 638.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS Národný onkologický ústav 2 390 2390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorázové vyšetrovacie nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 266 6266.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové EKG elektródy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 34.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska jednorazová, vystužená, detská Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 806 805.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6 Národný onkologický ústav 1 658 1658.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrudné EKG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 86 86.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 780 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obväzový materiál Ľubovnianska nemocnica, n. o. 17 406 17405.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková maska Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termocitlivý papier Sysmex alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorzový zdravotnícky spotrebný mateiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 110 110.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky na cholesterol, glukose a triglicerides Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 460 9460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pediatrická kaudálna ihla, epidurálny set pediatrický, infúzny filter pre deti, spinálna ihla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 848 1847.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál do prístroja Reflotron, priebežná objednávka 2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrasonografický gel modrý alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na klystír, nesterilná, jednorázová, v PVC balení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 612 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kefka na umývanie rúk Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 601 600.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 695 1695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG registračný papier CardioExpress SL12 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termocitlivý papier Sysmex alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Registračný papier pre CTG TOITU MT-516 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG registračný papier Cardico 1207 /KENZ/ Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, chirurgické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 359 358.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 560 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové ochranné návleky na obuv Kancelária prezidenta SR 370 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 700 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6 Národný onkologický ústav 1 658 1658.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Fakultná nemocnica Trnava 11 647 11647.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové, samolepiace EKG elektródy s gélom 3M Red Dot 2228, Covidien/Kendall Arbo H92SG alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 225 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 768 767.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
teplomer bezortuťový lekársky s puzdrom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 346 1346.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajner na odpad biologického materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 782 2782.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy, infúzne filtre, spike, uzáver Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 171 2170.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ultrasonografický gel ECO SUPERGEL X ultrasounds Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne súpravy, spinálna ihla G22 typ Quincke, čierna, epidurálny set pediatrický, pediatrická kaudálna ihla G22 čierna, monitorovacia súprava s jednorázovým tlakovým prevodníkom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 218 1218.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 832 1831.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kelímok na odber moču a spúta Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 435 3435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kefka na umývanie rúk Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 021 6021.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Návlek na matrac jednorázový, po obvode stiahnutý gumičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Buničitá vata Fakultná nemocnica Trnava 7 583 7583.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS Národný onkologický ústav 1 194 1194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 780 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Premicath centrálny venózny katéter neonatologický, Vygon 1261.206 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ICG Elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na klystír, nesterilná, jednorázová, v PVC balení Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 612 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - injekčné ihly (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 790 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly, injekčné stiekačky alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 27 791 27790.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 600 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pediatrická kaudálna ihla, epidurálny set pediatrický, striekačka so závitom, monitorovacia súprava, striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 576 2575.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na dialýzu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 667 15666.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu, Spinálna ihla čierna , Spojka pre prerušované odsávanie, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou, Inzulínová striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 925 3925.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným-zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 721 721.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové defibrilačné elektródy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 200 39200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 127 126.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 879 1879.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 879 1879.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 680 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 110 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 285 9285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové mikroskúmavky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6, Trachea odberový set, katéter oximetrický, Periférny venózny katéter neonatologický, operačné sanie- spojovacia hadica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 101 1101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 175 174.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné - nitril Ľubovnianska nemocnica, n. o. 109 108.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné - vinyl Ľubovnianska nemocnica, n. o. 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné - latex Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 932 1932.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostný uzatvorený set na kanyláciu perifernej žily Therapy pack G20 Národný onkologický ústav 1 494 1494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostný uzatvorený set na kanyláciu perifernej žily Therapy pack G22 Národný onkologický ústav 1 494 1494.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava bezpečnostná 210cm s bezihlovým vstupom Národný onkologický ústav 1 210 1210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu, Spojka pre prerušované odsávanie, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou, Inzulínová striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 170 2170.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 285 1285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG papier SCHILLER AT60 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG papier SCHILLER AT2 Plus Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 447 447.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nesterilné a sterilné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 292 1291.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - mikroskúmavky s tesniacim šrobovacím viečkom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 792 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu, Katéter arteriálny detský SAC Ga 24/3 cm- set pre katetrizáciu radiálnej artérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 566 1565.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 212 212.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 1 109 1108.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 510 1510.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 002 1002.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 297 297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - vata Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 702 702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 207 250 207250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu, Spojka pre prerušované odsávanie, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou, Inzulínová striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 130 2130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier SONY UPP 210SE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 870 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre chromatografiu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS Národný onkologický ústav 2 388 2388.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 695 1695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 125 124.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ultrasonografický gel ECO SUPERGEL X ultrasounds Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6, katéter oximetrický, spojovacia hadička nízkoobjemová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 081 1081.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové, samolepiace EKG elektródy s gélom 3M Red Dot 2228, Covidien/Kendall Arbo H92SG alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 883 882.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier SCHILLER AT2, AT2 PLUS Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 670 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným - zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 897 897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG elektróda SKINTACT PREMIER FS-50 Ag/AgCl Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 56 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným - zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 7 937 7937.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 8 710 8710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložky pod pacienta Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 615 38614.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do ambulancie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Unometer Safeti Plus Fakultná nemocnica Trnava 5 820 5820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 95 95.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 510 1510.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 860 9860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 100 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Registračné papiere Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 403 402.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravenózna kanyla s krídelkami bez portu, bezpečnostná s uzavretým systémom Nemocnica Poprad a. s. 36 940 36940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravenózna kanyla s krídelkami s portom, bezpečnostná s uzavretým systémom Nemocnica Poprad a. s. 14 520 14520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil, implantabilný silikónový katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 345 344.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu, Spinálna ihla čierna , Spojka pre prerušované odsávanie, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 540 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlavy do centrifugálneho čerpadla Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 86 400 86400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fakoemulzifikačná sonda k prístroju Infinity Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 040 9040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG k prístroju Cardiovit AT-2 plus Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál do lekárničiek Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 080 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 932 10931.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby a materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 127 1126.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravenózna kanyla s krídelkami. Nemocnica Poprad a. s. 12 800 12800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
FloTrac MHD6 Národný onkologický ústav 1 658 1658.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg papiere Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 636 636.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilné jednorázové striekačky a stojan pre eppendorfky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 106 106.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu, Centrálny venózny katéter dvojlumenový, Katéter na zabezpečenie periférneho žilného prístupu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 884 2884.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice Fakultná nemocnica Nitra 55 135 55135.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 860 17860.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 954 954.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS Národný onkologický ústav 2 390 2390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a chirurgické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 462 462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 593 592.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovací prúžok do glukometra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 133 133.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné lancety Nemocnica Poprad a. s. 4 900 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 611 611.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunoafinitné kolónky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier EKG k prístroju Cardiovit AT-2 plus Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na dialýzu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 503 15503.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup všeobecného zdravotného materiálu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 45 776 45775.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 555 1555.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827 1827.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál - 12-kanálová pipeta, opierka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 247 1246.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 276 276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky a spotrebný materiál do prístroja Reflotron, priebežná objednávka 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 827 3827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy, skúmavky, špičky, zátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 634 633.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 497 1496.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu -pinzety, špachtle Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 92 92.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 510 1510.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, Spojka pre prerušované odsávanie, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou, Bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu, Mikrokvapková infúzna súprava s odmerným valcom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 693 2693.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - sérologické pipety, skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 346 2346.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 969 6969.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 925 925.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 780 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 257 2257.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 727 727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, bezpečnostná intravenózna kanyla bez portu, Spinálna ihla čierna , Spojka pre prerušované odsávanie, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 364 2363.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotný materiál pre lekáreň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 850 33850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - hadica, klema Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 71 71.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 554 1554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 450 449.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 625 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 040 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a ambulantný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 690 690.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 122 121.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Utierky NT Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 800 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570 1570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostný uzatvorený set na kanyláciu perifernej žily Therapy pack G22 Národný onkologický ústav 747 747.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostný uzatvorený set na kanyláciu perifernej žily Therapy pack G20 Národný onkologický ústav 747 747.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 291 291.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čepele do mikrotomu pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 954 954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 425 425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravenózne kanyly bez portu Harsoria Fakultná nemocnica Trenčín 13 365 13365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostné uzatvorené kanyly bez portu Fakultná nemocnica Trenčín 3 745 3745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbiaci set s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409 409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, hypodermické injekčné ihly, inzulínové striekačky s integrovanou ihlou Nemocnica Poprad a. s. 38 500 38500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vata, buničina, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 783 782.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 173 172.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na dialýzu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 503 15503.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Level senzor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 936 5935.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzatvorený odberový systém krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 950 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 91 90.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a ambulantný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827 1827.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 12 608 12608.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 310 2310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 450 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výrobky z obväzovej vaty Nemocnica Poprad a. s. 6 850 6850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s GE konektorom, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 396 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obvínadlo hydrofilné Nemocnica Poprad a. s. 2 731 2731.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gáza a výrobky z gázy Nemocnica Poprad a. s. 6 909 6909.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové, samolepiace EKG elektródy s gélom 3M Red Dot 2228, Covidien/Kendall Arbo H92SG alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glukokapily Nemocnica Poprad a. s. 9 502 9502.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepojovací kábel TruSignal s konektorom TruSat, GE Healthcare Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 192 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 114 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na online monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 43 836 43836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský SAC Ga 24/3 cm- set pre katetrizáciu radiálnej artérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 192 192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gázové výrobky Nemocnica Poprad a. s. 9 857 9857.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 150 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, periférny venózny katéter neonatologický, Žalúdočné sondy pre dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 414 414.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 240 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice jednorázové Zariadenie pre seniorov Prievidza 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 954 954.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vata, buničina, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 525 524.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laické náhradné diely k medicínskej technike. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 344 6344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 300 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 23 228 23228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strednoušná protéza PORP - priamy súosý Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 279 279.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, aspiračný tŕň, spojka pre prerušované odsávanie, infúzny filter, intravenózna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 940 3940.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektróda SKINTACT PREMIER FS-50 Ag/AgCl Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - intravenózne kanyly bez portu, intravenózne kanyly s portom a mandrén k intravenóznym kanylám Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 565 10565.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice ochranné, vyšetrovacie nesterilné a sterilné. Zástery. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 954 953.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827 1827.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 832 1831.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava s inline filtrom 0,2 μm na podávanie infúzií a cytostatík bez obsahu PVC Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 912 1912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier EKG k prístroju SCHILLER -AT -102,EKG papier k prístroju SCHILLER AT 2 plus,EKG papier rolovaný CHIRASTAR 63 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 995 995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál - pipety, skúmavky, špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 706 705.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 22 400 22400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - Jednorazový spotrebný materiál pre operačné sály Fakultná nemocnica Trnava 6 376 6376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou, Uzáver pre močový katéter, bezihlový ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 768 1767.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický spotrebný materiál Neurobiologický ústav SAV 763 763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - vložky pôrodnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 297 297.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiletky do mikrotomu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastová intubačná hadička pre potkanov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikropipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 498 68498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110 5110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 412 412.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu, Katéter arteriálny detský SAC Ga 24/5 cm- set pre katetrizáciu radiálnej artérie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 986 985.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné sety pre kone Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 580 4580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - spinálne ihly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 329 329.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neurologické kladivko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 268 267.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 430 10430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 376 375.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pretlaková manžeta pre krvné alebo infúzne vaky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 60 59.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 451 451.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 189 188.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 827 1827.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 952 952.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazová odberová lanceta s voliteľnou hĺbkou vpich – 3 veľkosti Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 630 630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové, samolepiace EKG elektródy s gélom 3M Red Dot 2228, Covidien/Kendall Arbo H92SG alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 210 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - vložky pôrodnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260 259.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 322 321.71 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea, Žalúdočné sondy pre dospelých, Žalúdočné sondy pediatrické Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 380 379.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčné striekačky, hypodermické injekčné ihly, inzulínové striekačky s integrovanou ihlou Nemocnica Poprad a. s. 37 200 37200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hypodermické injekčné ihly a injekčné striekačky, injekčné striekačky 3 - dielne a 2 - dielne, inzulínové striekačky U - 100 s integrovanou ihlou Fakultná nemocnica Trnava 53 538 53538.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajner na odpad biologického materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 054 5053.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proximálny konektor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 600 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 74.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gnotozariadenie pre chov laboratórnych zvierat Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 455 1455.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové latexové rukavice nesterilné a sterilné 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 601 601.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza a výrobky z gázy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 137 744 137743.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 80 379 80378.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na exsudát Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 964 6963.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacie sety z operačného poľa a absorbčný tampón Nemocnica Poprad a. s. 5 720 5720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka papierová pod chorých inkontinentná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 210 209.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termopapier SONY UPP 210SE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 218 1218.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Penové krytie-polyuretánová pena so striebrom Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 727 8727.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 151 1150.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Boxy z plastu na podložné sklíčka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 423 422.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie 150cm, aspiračný tŕň minispike modrý, intravenózna kanyla bez portu, Spojka pre prerušované odsávanie, Infúzny filter 0,2 μm pre deti s pozitívne nabitou membránou, Inzulínová striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 356 3356.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a chirurgické rukavice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 768 768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 294 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k prístrojom EKG, USG, CTG - papier Nemocnica Poprad a. s. 5 012 5012.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých s vysokou absorpčnou schopnosťou Nemocnica Poprad a. s. 14 150 14150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál k pacientskému monitoringu Nemocnica Poprad a. s. 8 300 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 505 1505.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541 1541.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotný materiál a pomôcky Horská záchranná služba 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka papierová pod chorých inkontinentná, plienky jednorazové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 314 313.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 446 446.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 832 2832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 966 9966.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k prístrojom EKG, USG, CTG - papier Nemocnica Poprad a. s. 1 760 1760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 783 1783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 952 952.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál - gáza hydrofilná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 214 214.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový spotrebný materiál z plastu - petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 77 76.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168 168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Miska podložná plastová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 792 792.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 728 728.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 410 410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné sanie- hadica, operačný odsávací set typu Yankauer Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 437 437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové mikroskúmavky - stripy Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 204 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice latexové jemné pudrované Viacúčelové zariadenie pre seniorov 100 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 541 1541.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 10 670 10670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 239 239.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výhrevné podložky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - vložky pôrodnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 260 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Regionálna anestézia-spinálna ihla typ Quincke, Pencil point a bezodporová striekačka Nemocnica Poprad a. s. 4 214 4214.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 7 000 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné rúška krycie Fakultná nemocnica Nitra 38 286 38285.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 040 2040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sutury -vlákna, laterálna sutura Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 132 2132.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vak zberný, nátronové vápno, maska anestetická Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 948 947.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 476 476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové bez púdru Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 743 1743.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG elektróda Ambu typu white sensor 4831Q, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 6 650 6650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 572 572.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 525 1525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 158 363 158363.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier SCHILLER AT2, AT2 PLUS Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 360 3360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 068 1068.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špičky - laboratórne plastové výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 78 78.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál a lieky do lekárničiek Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 425 12425.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľavokomorový zavádzací systém so súčasnou aplikáciou kontrastnej látky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 201 796 201796.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - vložky pôrodnícka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 259 259.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plachta prenášacia Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 520 8520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 10 800 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a spontánnu alebo riadenú ventiláciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 374 1373.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Insuflátor-striekačka s manometrom Fakultná nemocnica Trnava 36 125 36125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda, Flotrac Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 442 1441.84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Źalúdočná sonda, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 826 826.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k defibrilátorom LIFEPAK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 917 17916.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samolepiace jednorázové defibrilačné elektródy pre dospelých pacientov pre Defibrilátor Schiller Fred Easyport Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 410 6409.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bakteriálno-vírusový filter Iso-Gard Detská fakultná nemocnica Košice 1 296 1296.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
teplomer bezortuťový lekársky s puzdrom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 540 1539.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna a transfúzna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 592 11592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiaca pena na kožu v prevencii dekubitov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 596 3595.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
náplne standard do lekárničiek Slovenské národné múzeum 230 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica Trenčín 9 290 9290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska LMA Flexible jednorazová, vystužená, detská, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 871 1871.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 525 1525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačné sety pre potkanov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Respiratory a Medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 564 1564.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál - mikroskúmavky, parafilm M, miešadielka... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 364 364.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový materiál do nanolaboratória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 824 1824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový spotrebný materiál - striekačkové filtre, plastové skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 187 187.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza, kompres z gázy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 881 4881.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlospojka na Kirschnerove drôty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 049 2049.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastový materiál pre PCR Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky a plienky Fakultná nemocnica Trnava 48 390 48390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový zdravotnícky materiál - petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové sterilizačné vrecká s indikátorom parnej sterilizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 55 55.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 361 17361.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Senzor ENDO-PAT 2000 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 325 1325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 824 824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové, samolepiace EKG elektródy s gélom 3M Red Dot 2228, Covidien/Kendall Arbo H92SG alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska LMA Flexible jednorazová, vystužená, detská, armovaná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 679 1679.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 200 9200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnky na elektroretinografické vyšetrenie ( ERG ) funkcie sietnice. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 431 1431.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál, príslušenstvo k elektrochirurgickým generátorom obchodnej značky Valleylab Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 154 9153.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Onkologický spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 644 644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 110 1110.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Flotrac Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 484 484.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fakoemulzifikačná sonda k prístroju Infinity Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 040 9040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, infúzny filter, intravenózna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 865 1865.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 240 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plášť operačný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 153 41152.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Končatinové elektródy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnky k prístroju ERG Model 2000 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 163 1163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 1 074 1074.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky pre podávanie infúzie Nemocnica Poprad a. s. 25 807 25807.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 98 98.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 758 72758.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 249 249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 428 427.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál a OOPP Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické 96-jamkové mikrotitračné platničky E-Plate VIEW a E-Plate inzerty pre elektronické 96-jamkové mikrotitračné platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 476 1476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál k stolnému analyzátoru Reflotron Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 193 192.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aspiračný tŕň - zelený, modrý, červený Fakultná nemocnica Trenčín 9 740 9740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál Záchranná služba 10 130 10130.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drenážna súprava a samostatná drenážna fľaša Nemocnica Poprad a. s. 9 564 9564.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110 5110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný a fixačný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 277 1277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110 5110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod chorých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 210 209.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčná a inzulínová striekačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 468 19468.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 476 476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - podložky pod pacientov a inoktinenčné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - plienky, podložka pod chorých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 319 318.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - Sterilné špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 375 3375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby - plienky, podložka pod chorých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 421 420.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre histochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov a gumy - špičky, pipety, platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 462 1461.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 254 254.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uhlíkové mikroelektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlospojka na Kirschnerove drôty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 860 1860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 448 4447.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál, protilátky a špecializované chemické výrobky Neurobiologický ústav SAV 909 909.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcestný kohútik-ventil Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 95 95.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázový spotrebný materiál - buničitá vata, membránové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným - zdravotnícky spotrebný materiál Univerzitná nemocnica Martin 8 842 8842.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pulzný oxymeter Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 150 24150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na fluorescenčné histologické vyšetrenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 176 1176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska LMA Flexible jednorazová, vystužená, detská, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 041 1040.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plachta na exitus Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 453 9453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, farmaceutické výrobky, lieky, liečivá Stredná zdravotnícka škola 347 346.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gáza skladaná 5x5cm, 7,5x7,5cm, 10x10cm Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 846 4846.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv, aspiračný tŕň MINI SPIKE, intravenózna kanyla bez portu, infúzny filter pre deti, inzulínová striekačka, spojka pre prerušované odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 446 2446.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojcestný ventil, spätný ventil, epidurálny set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 817 816.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 9 131 9130.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 185 185.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacia hadica, nátronové anestéziologické vápno, husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 496 496.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimikrobiálny konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 117 2116.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 108 3108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 670 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intravenózne kanyly bezpečnostné Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 104 253 104253.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 840 33840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 496 16495.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z kovu - laboratórny stojan, pinzety, špachtle, nožnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 155 155.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 707 707.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kynologické pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 924 924.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aspiračná vákuová fľaša Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 398 398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 89 88.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 730 2730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál pre prácu v laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 404 403.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transparentné krytie, odsávacia cievka, somatický senzor pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 796 7796.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelý nos Hydro-trach T, Foley katétre s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 809 808.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 70 890 70890.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Návleky na obuv a posteľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 954 15954.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 9 131 9130.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Očné kvapátko Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 118 117.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na sledovanie hodinovej diurézy Fakultná nemocnica Trnava 11 640 11640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť : S,M,L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 090 18090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 33 840 33840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 222 222.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
3. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 231 231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložky pod pacienta Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 874 38874.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 718 1717.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 261 3261.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly na biopsiu kostnej drene Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tŕň aspiračný s bakteriálnym filtrom pre viacnásobný odber roztoku /SPIKE/ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 716 1716.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria do AED defibrilátora Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 492 492.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál - vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 308 6308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Senzor a sonda Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 200 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 449.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, aspiračný tŕň MINI SPIKE, uzáver pre močový katéter, infúzny filter pre deti, inzulínová striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 750 4749.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lekárničky, náplne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 358 357.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176 176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - laboratórne plasty, laboratórne sklo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 14 673 14672.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 257 257.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostné lancety Nemocnica Poprad a. s. 6 442 6442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na zabezpečenie poskytovania kontinuálnych eliminačných metód detských pacientov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 774 4773.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499 1499.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - odsávacia hadica, laryngeálna maska, nátronové vápno, zberný vak, lubrikačný gél, Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 214 2214.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
SpO2 univerzálny senzor TruSignal, GE Healthcare, jednorázový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 228 3228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 229 228.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 623 2623.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 214 214.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimikrobiálny konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 117 2116.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set, spojovací systém, uzáverový systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 869 869.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 5 334 5334.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 524 1523.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére alebo plazme , jednorázová sterilná odberová ihla (vpichovacia lancetka) 21G zelená Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707 707.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračný papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 197 197.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 545 1545.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glukokapily Nemocnica Poprad a. s. 9 500 9500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 3 633 3633.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihly, injekčné striekačky alebo ekvivalent Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 790 19789.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 449.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar - fľaše, sklíčka... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 232 232.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
FILTER TIP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 501 1501.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 18 810 18809.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lekárske zariadenia a výrobky a zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 636 1636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 520 520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 17 500 17500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sprotte lumbal cannula Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno guličkové Fakultná nemocnica Trnava 7 170 7170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 222 222.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110 5110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a ambulantný spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sutury CCL Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 860 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, aspiračný tŕň MINI SPIKE, intravenózna kanyla bez portu, spojka pre prerušované odsávanie, infúzny filter pre deti, inzulínová striekačka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 904 2904.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke fixačné a podporné prostriedky Horská záchranná služba 58 044 58044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradná sada pre defibrilátor Lifepack CR PLUS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 274 273.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 774 774.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trachea, spojovacia hadička nízkoobjemová, sonda vyživovacia, kateter dialyzačný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 834 834.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Žalúdočná sonda, Trachea Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707 707.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 374 374.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL - striekačky, ihly, hadičky spojovacie, infúzna súprava, transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 948 13948.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
4. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412 412.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv, aspiračný tŕň MINI SPIKE, intravenózna kanyla bez portu, infúzny filter pre deti, spojka pre prerušované odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 490 2490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilačné tréningové samolepiace elektródy k výučbovému AED defibrilátoru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 249 249.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza na ranu, tampón stáčaný, kojenecká šnúra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 939 939.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - injekčné striekačky, lekárske ihly, sáčok na moč, infúzna súprava, transfúzna súprav, gáza, sádrové obväzy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 225 1224.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 454 453.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - vata, chirurgické obväzy, žinky, návleky na posteľ, návleky na obuv, katétre, vaky na moč Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 559 558.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Katéter arteriálny detský, umelý nos pre tracheostomických pacientov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 417 416.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 367 367.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 135 135.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie, aspiračný tŕň minispike modrý, intravenózna kanyla bez portu, spinálne ihly, mikrokvapková infúzna súprava, Infúzny filter pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 958 2958.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k monitorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na exsudát Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 964 6963.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 148 148.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Penové krytie-polyuretánová pena so striebrom Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 727 8727.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 449.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 803 802.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojcestný ventil, striekačka so závitom, spätný ventil, trojprvková rampa, epidurálny set, monitorovacia súprava, intravenózna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 019 2019.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - odsávacia hadica, ventilačný dýchací systém, maska pre vysokú koncentrácia, laryngeálna maska, neinvazívna ventilácia, nátronové vápno, elektrostatický filter, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 553 1553.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 000 29000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
7. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145 145.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
6. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 57 57.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 295 295.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál -šatka, miska, teplomer, sáčok močový, pohár na moč, tampón stáčaný, cievka, výterovka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 699 698.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný odsávací set typu Yankauer Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 723 722.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 82 411 82411.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázový nechemický materiál z plastov 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza metrová Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 495 61494.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drén silikónový laparotomický Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 382 1381.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 666 666.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
8. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 144 144.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 800 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Foley katéter, zberný vak, odsávacia hadica, zvlhčovacia komora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 201 1200.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť M Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 529 528.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 716 5715.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 272 9271.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 412 1411.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 248 248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176 175.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 210 3210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória – potrebný na základné vyšetrenie, manipuláciu a uskladnenie vzoriek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 443 1443.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sutury LCC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 516 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 154 154.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické rúška a vybavenie na operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 110 5110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sádrové rýchloobväzy, ovínadlá, tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 183 1182.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gáza a výrobky z gázy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 106 787 106787.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, inzulínová striekačka, aspiračný tŕň, infúzny filter, spinálna ihla, intravenózna kanyla, spojka pre prerušené odsávanie, ochranný obal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 901 3900.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný a fixačný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 244 1244.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - skúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 115 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 449.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové plasty Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 059 1059.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - zinkoglejové ovínadlo, tampón stáčaný, lopatka, sáčok močový, lyžičky, chirurgické obväzy, gáza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 904 904.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Zdravé regióny 38 467 38467.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Gáza na ranu, tampón stáčaný, tampón prešívaný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 575 1574.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tampón prešívaný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 682 11682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
injekčné striekačky, inzulínové striekačky s integrovanou ihlou, hypodermické injekčné ihly, bezihlový vstup Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56 224 56224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimikrobiálny konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 117 2116.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové tlakové snímače vrátane prepojovacích káblov a držiakov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 85 901 85901.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Exspiračný ventil k ventilátorom Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 533 532.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šijací materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 434 1434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sádrové rýchloobväzy, kompresy, ovínadlá, tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 524 523.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 450 449.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 74 033 74032.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Senzor a jednorázová sonda Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 140 5140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - odsávacia hadica, nátronové vápno, zberný vak, lubrikačný gél Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 797 796.71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 440 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 365 364.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný vak, odsávacia hadica, foley katéter, lubrigačný gél Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 769 769.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dávkovač liekov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 156 156.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný odsávací set typu Yankauer (kompletný odsávač) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 723 722.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - husí krk, ventilačný dýchací systém, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 480 479.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - (odberový materiál) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 570 1570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtre na filtrovanie malého množstva roztoku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 220 1220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, spojka pre prerušované odsávanie, aspiračný tŕň, intravenózna kanyla bez portu, infúzny filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 187 3187.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastová intubačná hadička pre potkanov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 216 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta zakrývacia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 729 6728.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 235 3234.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 120 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky pre deti a dospelých,podložky pod pacienta, papier na vyšetrovací stôl, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 91 765 91765.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k respirátorom Evita - ventil dychový, kyveta CO2, pľúcka detské, prietokový snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 979 4978.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimikrobiálny konektor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 117 2116.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitorovacia súprava, bezpečnostná intravenózna kanyla, infúzna súprava, infúzny filter, striekačka tuberkulin, sterilný prázdny vak, sterilný kryt Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 801 2800.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 386 1386.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 175 174.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Senzor ENDO-PAT2000 a sonda Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál a náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 127 127.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, foley katéter, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 264 1264.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
10. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda, snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 900 899.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, absorbent CO2, foley katéter, odsávacia hadica, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 171 1170.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál -šatka, vata obväzová, gáza skladaná Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 206 206.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 19 000 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Senzor merania CO2 v hlavnom toku k ventilátorom Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 432 1431.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta prenášacia do 95kg a do 150kg Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 469 12468.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 13 310 13310.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opakovane použiteľná pištoľ pre core biopsiu s voliteľnou hĺbkou penetrácie bioptických ihiel Národný onkologický ústav 3 750 3750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
9. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 91 90.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 563 1563.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka pod pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 197 196.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie simulačného laboratória (modely paže k základnej výučbe odberu krvi, infúzie a intravenóznych vpichov) Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 985 984.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém abdominálneho stentgraftu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 203 050 203049.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 300 19300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre simulačné MRI laboratórium Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 38 800 38800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, vysokoelastický sieťový obväz, chirurgické obväzy, kompresy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 617 616.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neonatálny prietokový snímač, vložka pre neonatálny prietokový snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 931 1930.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sádrové rýchloobväzy, kompresy, tampóny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 550 550.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 786 24786.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál Národná transfúzna služba SR 87 810 87809.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny EKG papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, spojka pre prerušované odsávanie, spinálna ihla, inzulínová striekačka, infúzny filter, intravenózna kanyla bez portu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 769 1768.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezihlový claves set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 899 899.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačný odsávací set typu Yankauer (kompletný odsávač) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 573 572.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná sonda pediatrická Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 518 518.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 240 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endoluminálny hybridný stentgraft Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 219 432 219431.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre odber ejakulátu a insemináciu psov. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medicínsky spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 108 108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výhrevné podložky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 334 334.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojcestný ventil, striekačka tuberkulin, striekačka so závitom Omnifix, infúzny filter, trojprvková rampa, intravenózna kanyla, set na fixáciu epidurálneho katétra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 627 1627.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 663 2663.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 173 173.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výhrevné podložky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 230 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zubolekárske prístroje - fantómové hlavy s torzom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fakoemulzifikačná sonda k prístroju Infinity Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 9 040 9040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 334 57334.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny laboratórny materiál v rámci výskumu a vývoja Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 606 5606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, ventilačný dýchací systém, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 466 466.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 917 7917.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť M Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 264 264.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 636 4635.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 858 2857.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odberové skúmavky so stabilizáciou DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 790 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta zakrývacia Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 729 6728.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plachta prenášacia do 95kg a do 150kg Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 12 469 12468.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný a tamponádny Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 005 3004.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obväz elastický krátkoťažný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 575 6575.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 10
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 969 68969.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Zdravotnícky spotrebný materiál - infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie, aspiračný tŕň minispike modrý, intravenózna kanyla bez portu, spinálne ihly, inzulínová striekačka, infúzny filter pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 710 3710.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, kompresy z gázy (sterilné, nesterilné), škrtidlo Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 824 824.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 530 530.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 779 778.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny sklenený a špeciálny papierový materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 199 199.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kanadský balzam Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 258 1258.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a drobné nástroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317 317.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 136 135.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 300 19300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 750 18750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sugi absorbčné tampóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348 348.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný vak, ventilácia pacienta bez aktívneho zvlhčovania Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 635 634.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plášť operačný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 680 28680.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Návleky na obuv a posteľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 736 10736.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie, aspiračný tŕň minispike modrý, intravenózna kanyla bez portu, spinálne ihly, inzulínová striekačka, infúzny filter pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 710 3710.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným Univerzitná nemocnica Martin 8 108 8108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 235 3234.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 157 2157.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bioptické punchery s piestom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 281 281.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bioptické ihly Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na liposukciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 895 2895.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Očné kvapátko Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové EKG elektródy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 67.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie s príslušenstvom - UV zobrazovací kabinet, vialky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679 679.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
jednorazová inzulínová striekačka s integrovanou, zalamovacou ihlou 1 ml/100 IU Občianske združenie Odyseus 7 772 7772.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 320 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 163 984 163983.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 580 27580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 331 2331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, odsávacia hadica, husí krk, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 035 1034.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Injekčná a inzulínová striekačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 832 14832.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intravenózna kanyla bez portu, intravenózna kanyla s portom, infúzne filtre Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 054 2054.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre chromatografiu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 17 999 17999.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Striekačka so závitom Omnifix, infúzny filter, intravenózna kanyla, sterilný kryt USG sondy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 479 1479.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, kompresy z gázy (sterilné, nesterilné), ovínadlo s výstelkou, kojenecká šnúra Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 040 1040.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 668 667.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, odsávacia hadica, husí krk, zberný vak, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 988 988.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombi zátky, infúzna/transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 499 1499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ihla na biopsiu kostnej drene Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 228 3228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 9
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 371 260 371260.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 382 381.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - laboratórne plasty, laboratórne sklo, ostatný zdravotnícky materiál Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 12 310 12310.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Intravenózne kanyly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 76 983 76983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť M Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 264 264.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 858 2857.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 636 4635.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 917 7917.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojcestný ventil, infúzna súprava, striekačka so závitom Omnifix, spätný ventil, intravenózna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 166 1166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti a novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 226 1226.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie, aspiračný tŕň minispike modrý, intravenózna kanyla bez portu, inzulínová striekačka, spojka pre prerušované odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 142 1141.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plachta prenášacia Záchranná zdravotná služba Bratislava 7 600 7600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne centrifugačné skúmavky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 316 315.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál na odber, spracovanie a vybrané vyšetrenia vzoriek krvi Univerzita Komenského v Bratislave 440 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 395 394.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Transparentné krytie, alkoholový tampón, penové krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 164 163.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 488 487.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, latexové, pudrované, veľkosť: S, M, L, XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 659 8659.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kábel extenčný na etCO2 k respirátoru Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 774 2774.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 454 454.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead go, ihla odberová k CRP Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 830 830.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrálny venózny katéter 16G a 18G Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 351 1351.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hydrofilný a tamponádny Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 008 3008.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz elastický krátkoťažný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 575 6575.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz sadrový, obväz polstrovací, obväz hadicový pletený Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 627 1627.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväz hadicový sieťový Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 508 2508.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové pacientske oblečenie Univerzita Komenského v Bratislave 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 235 3234.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, odsávacia hadica, gél lubrigačný, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 015 1015.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, farmaceutické výrobky, lieky, liečivá Stredná zdravotnícka škola 469 469.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nebulizátor, endo adaptér, ventilácia CPAP, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 426 425.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, aspiračný tŕň, intravenózna kanyla, spojka pre prerušené odsávanie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 882 1881.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a pipeta Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 373 373.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 255 768 255768.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 990 14990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny plast, sklo, skúmavka, sklíčko, pipeta, ihla, rukavice, vata, zátka, kadička, vialka, striekačka, strip, banka, valec, stojan Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 146 632 146632.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 175 174.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Foley katéter, suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 707 706.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odsávacia cievka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 57 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 717 2716.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Foley katéter, suchý drenážny systém pre drenáž hrudnej dutiny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 585 585.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ihly, injekčné stiekačky alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 801 19800.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sterilizačný materiál Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 192 8192.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne spaľovacie misky - porcelánové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 267 266.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Exspiračný ventil, ventil výdychový k respirátoru Evita Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 307 3306.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - tampón stáčaný, sádrový rýchloobväz, vysokoelastický sieťový obväz, kompresy, kojenecká šnúra, tampón prešívaný, obväz hydrofilný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 164 1164.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - obväzy na rany, i.v. krytie, fixačná náplasť, hypoalergénna náplasť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 512 512.35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovláknité filtre, grafitové tesnenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 308 308.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Striekačka so závitom Omnifix, dvojcestný ventil, spojovacia hadička, intravenózna kanyla, arteriálny katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 229 1229.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna súprava na gravitačné aj pretlakové podanie, aspiračný tŕň minispike modrý, intravenózna kanyla bez portu, spojka pre prerušované odsávanie, infúzny filter pre deti, striekačka tuberkulin Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 004 3004.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál DB Biotech, a.s. 177 620 177620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál FUTÚRUM, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 112 800 112800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, absorbent CO2, ventilácia dospelého, intubačný zavádzač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 360 1360.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 676 68676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL - striekačky, ihly, hadičky spojovacie, infúzna súprava, transfúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 959 14959.13 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 10
Infúzny filter pre deti, dvojcestný ventil, trojprvková rampa, monitorovacia súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 713 1713.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konektor ONE-LINK (alebo ekvivalent) bez ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 799 799.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzny filter pre novorodencov, bezpečnostná kanyla, infúzna súprava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 603 1603.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG papier GE/Hellige/Cardiosmart MAC 1100,MAC 1200,MAC 1600 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, Trachea odberový set Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 306 305.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál ku diagnostickej jednotke DS20 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 567 1567.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 330 3330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, absorbent CO2, ventilácia dospelého, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 682 1681.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť M Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 264 264.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 858 2857.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 636 4635.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podložky pod chorých Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 917 7917.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 320 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 9 900 9900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 92 778 92778.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
katéter foley s tepelnou sondou, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 575 574.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojovacie hadičky nízkoobjemové, žalúdočná vyživovacia sonda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 410 410.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventil spätný na infúziu, Infúzne súpravy, sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 456 1456.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál k prístrojom Corpulus C3 Slim a Weinmann Accuvac Lite Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 826 17825.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 328 328.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chromatografické kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 319 7318.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 19 096 19096.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dýchací systém pre dospelých, dýchací systém pre deti, kolenový adaptér, bakteriálno-vírusový filter UNI/S mini, set na ohrev I.V. roztokov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 446 6446.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačné dýchacie systémy pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 053 1053.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 676 68676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzáver PE transparentný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 373 372.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzna súprava, Infúzne filtre, Intravenózne kanyly bez portu, Spojka pre prerušované odsávanie, Uzáver pre močový katéter, Spinálne ihly Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 800 2800.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odsávacia hadica, zberný vak, zvlhčovacia komora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 868 867.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Termopapier USG originál Mitsubishi K65HM-CE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 174 174.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventil spätný na infúziu, intravenózne kanyly s portom a bez portu, Infúzny filter pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 553 3553.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárničky a náhradné náplne do nástenných lekárničiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 269 268.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárničky, náplne do lekárničiek, autolekárničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 328 328.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záznamový papier k zdravotníckym prístrojom Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 720 14720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 867 2867.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, lubrigačný gél Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 553 553.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre chromatografiu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 025 16024.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katéter jednorazový NELATON - ženský CH10 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 482 482.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
návlek na matrac - modrý Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 916 3915.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata buničitá, bielená - prierezy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 127 11126.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 320 4319.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata buničitá, vinutá Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 430 1430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál - skúmavky, striekačky, ihly, katétre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 173 172.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elisa kity pre výskum Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 176 4176.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 370 15370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 560 27560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IDT syntéza primerov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 141 141.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 225 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 461 461.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 448 3447.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k respirátorom Evita - kyveta CO2, prietokový snímač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 214 2214.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórna pipeta a spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 329 329.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TTA RAPID klietky , skrutky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 843 843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bakteriálny a vírusový jednorazový filter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 050 1050.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žalúdočné sondy F6, F8, F10, F14, F16 a Hadicová súprava Aqualine s hemofiltrom Aquamax Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 358 1358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 10
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 10
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 046 27046.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 10
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42 416 42416.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál k ventilácii a podpore dýchania Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 798 13798.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Penové krytie-polyuretánová pena so striebrom Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 727 8727.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na exsudát Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 964 6963.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
katéter foley s tepelnou sondou, katéter arteriálny detský Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 513 512.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kohút trojcestný Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 106 1106.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Myjava 16 508 16508.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 174 174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 202 1201.91 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 760 7760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TTA RAPID klietky , platničky , skrutky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 729 6729.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál Národná transfúzna služba SR 63 779 63779.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 320 4319.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 676 68676.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie, nitrilové, nepudrované, veľkosť: S, M, L Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 100 751 100751.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 057 2057.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestetický a resuscitačný špeciálny zdravotnícky materiál pre deti a novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 977 10976.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pľúca k modelom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 384 384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 54 542 54541.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - laboratórne plasty, laboratórne sklo, ostatný zdravotnícky materiál Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 15 552 15551.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 109 489 109489.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plienkové nohavičky pre deti a dospelých,podložky pod pacienta, papier na vyšetrovací stôl, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 91 765 91765.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 87 87.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
vata buničitá, bielená - prierezy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 898 5898.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 955 27955.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Myjava 16 508 16508.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spojka pre prerušované odsávanie, Inzulínová striekačka s integrovanou ihlou, Striekačka tuberkulin bez ihly. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 732 732.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
injekčné ihly jednorázové Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 765 10765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 42 301 42301.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
striekačka jednorázová, inzulínová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 544 2543.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 367 61366.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 247 3247.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 176 175.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne laboratórne sklo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 178 177.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
striekačka bez ihly Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 030 2029.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 220 923 220923.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 486 1485.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 685 684.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 1799.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nosidlá zdravotnícke skladacie na polovicu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 950 19950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nosidlá skladacie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 155 25155.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvinovacie nosidlá s príslušenstvom umožňujúcim pohyb po vode Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 440 43440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvinovacie nosidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 172 11172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrokyvety s viečkami z PTFE Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 305 304.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby a spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 830 1830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrokapiláry, pinzety z nehrdzavejúcej ocele, pinzety titánové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 679 679.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvinovacie nosidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 890 13890.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 836 3836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória - potrebný na základné vyšetrenie, manipuláciu a uskladnenie vzoriek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 363 362.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Fakultná nemocnica Nitra 1 689 1689.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laryngoskop, laryngoskopické lyžice, panvová dlaha Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 732 9731.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada končatinových EKG elektród Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 90.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným Univerzitná nemocnica Martin 7 154 7153.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 678 677.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzáver kombi čiapočka Fakultná nemocnica Nitra 2 597 2597.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lekárničky - náplne Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 272 271.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál k prístroju Weinmann Accuvac Lite Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 910 2910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 457 8457.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 367 61366.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skúmavky vacutainer súpravy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 768 768.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gáza a výrobky z gázy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 106 787 106787.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplomer digitálny lekársky Univerzitná nemocnica Martin 260 260.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia... Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 247 3247.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súprava infúzna a tranfúzna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 562 15562.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 649 649.16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analytické sito Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 243 242.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezihlové vstupy samostatné a s predlžovacou hadičkou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 150 68150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ambuvaky a magillove kliešte Záchranná zdravotná služba Bratislava 15 406 15406.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lokálne hemostyptiká Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 957 10957.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál k prístrojom Corpulus C3 Slim Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 665 10665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 397 4397.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 092 4092.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál k prístrojom Corpulus C3 Slim Záchranná zdravotná služba Bratislava 10 665 10665.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Fakoemulzifikačná sonda k prístroju Infinity Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 13 560 13560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 8 000 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu do chromatografov GC, GC MS, LCMS Q TOF pre zabezpečenie prevádzkových potrieb objednávateľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 46 882 46881.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 754 1754.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 110 423 110423.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 110 423 110423.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 569 3569.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 422 5422.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 147 5147.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Respirátory Univerzitná nemocnica Martin 133 320 133320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 744 21744.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátory FFP2 Záchranná služba 110 000 110000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektronické pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 344 1344.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sklenená kyveta bez bubliny pre adsorpčný porozimeter Quantachrome NOVA 1200 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 224 1223.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 alebo ekvivalent KN100, N99 Záchranná zdravotná služba Bratislava 19 040 19040.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 alebo ekvivalent KN95, N95 Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 620 9620.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ochranných pomôcok Hlavné mesto SR Bratislava 77 000 77000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ochranných pomôcok II Hlavné mesto SR Bratislava 22 880 22880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická jednorazová maska Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 700 17700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 057 2056.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nohavičky plienkové pre dospelých veľkosť L Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 7 900 7900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dýchacie okruhy pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 6 446 6445.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 330 3330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Intravenózne kanyly Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 76 983 76983.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezkontaktný teplomer Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 410 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 164 883 164883.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezkontaktný teplomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál: dialyzačné membrány, filtre, stojany, platničky... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 347 4347.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátory FFP3 Trenčiansky samosprávny kraj 105 739 105739.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek, lekárničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 369 368.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 218 15218.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazový operačný set by-pass Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 744 21744.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada 4 pipiet vrátane 6-miestneho otočného stojanu a špičiek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 710 710.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 736 6736.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na exsudát Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 964 6963.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Penové krytie-polyuretánová pena so striebrom Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 727 8727.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šicí materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 538 1538.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Uzavretý odberový systém krvi Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 16 046 16045.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém pre uzáver uška ľavej predsiene na otvorenom hrudníku a systém pre uzáver uška ľavej predsiene endoskopicky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 212 344 212344.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 712 068 1712068.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
GasPak EZ anaeróbny kontainerový systém vreciek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 297 297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie rukavice jednorázové Zariadenie pre seniorov Prievidza 14 400 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
TTA RAPID klietky , platničky , skrutky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 800 12800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 620 5620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 454 454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kirschnerove drôty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 315 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 000 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 937 14936.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice vyšetrovacie nitrilové Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 36 349 36348.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál: filtre, platničky, kyveta... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600 3600.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer digitálny lekársky Univerzitná nemocnica Martin 1 014 1014.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kohút trojcestný Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 017 1017.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 7 000 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 300 9300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 600 29600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Anestetický a resuscitačný špeciálny zdravotnícky materiál pre deti a novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 407 11407.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - chirurgické rúška, respirátory, overaly Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 185 880 185880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 37 500 37500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828 827.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilné obväzové hrudníkové krytie s ventilom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 020 16020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 846 845.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
zdravotnícky Spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 37 370 37370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové medicínske ochranné rúška Národná transfúzna služba SR 86 200 86200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 14 429 14428.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 s výdychovým ventilom Záchranná zdravotná služba Bratislava 47 400 47400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 8 277 8276.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snímacia manžeta na prst Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 091 1090.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 123 200 123200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 750 3750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 080 16080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 975 2975.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové UNIVERZITA J. SELYEHO 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 637 636.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rúška Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska s gumičkami Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 875 10875.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska s úväzkami Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 125 13125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - bezihlová spojka Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 509 9509.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - sonda žalúdočná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 374 1374.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 213 780 213780.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál pre odber ejakulátu a insemináciu psov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 357 357.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové Obec Beluša 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prúžky do koagulačného analyzátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149 148.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 415 414.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Striekačkové filtre Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 422 422.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 123 200 123200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 010 1010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 148 50147.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné zdravotné pomôcky – rúško Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 012 1012.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednokanálové manuálne pipety, 12-kanálová manuálna pipeta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 936 1935.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitril "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 14 939 14938.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové rukavice nitril - vytvorenie rezervy pre druhú vlnu Covid-19 "PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 2 471 2470.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné rúško Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 775 775.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Defibrilačné elektródy k defibrilátoru ZOLL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 393 5392.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Panel NA ANALÝZU 22 POTKANÍCH cytokínov a chemokínov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 086 3086.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál jednorazový - Testovacie prúžky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 668 668.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 485 2485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 672 1671.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 252 48252.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 400 7400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická maska Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 924 924.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny a spotrebný zdravotnícky materiál Národná transfúzna služba SR 52 464 52464.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - sonda žalúdočná Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 392 1392.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Panel na analýzu potkanieho CRP proteínu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 241 241.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 28 800 28800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 580 6580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 580 2580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 165 165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 a FFP2 Záchranná zdravotná služba Bratislava 193 740 193740.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektródy nalepovacie pre defibrilátor QUIK-COMBO. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 148 3148.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 28 800 28800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý fixátor na stabilizáciu kostí Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 904 1904.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Senzory pre meracie systémy pre didaktiku biológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 304 1304.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 185 14184.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
S-Rolled EZ Gauze - sterilná vysoko absorpčná gáza z bavlny skladaná. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - jednorazový operačný chirurgický plášť Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 170 4170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 s výdychovým ventilom Záchranná zdravotná služba Bratislava 71 800 71800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre polysomnografický prístroj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 352 2352.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208 208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
S-Rolled EZ Gauze - sterilná vysoko absorpčná gáza z bavlny skladaná. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 048 4048.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 480 931 480931.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Náplne do nástenných lekárničiek, lekárničky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 160 159.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na jednorazové použitie pre zber nebezpečného klinického odpadu 10 litrová s uzáverom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 847 3847.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na jednorazové použitie pre zber nebezpečného klinického odpadu 10 litrová s uzáverom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 866 1866.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balíček osobný únikový - XXL. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 14 526 14526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška jednorázové Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 350 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 45 600 45600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 45 600 45600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
zdravotnícky Spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 12 500 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné inštrumenty a implantáty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 983 4983.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chromatografická kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 495 495.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátory, rukavice, metly Slovenské národné múzeum 270 270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 000 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opakovane použiteľná pištoľ pre core biopsiu s voliteľnou hĺbkou penetrácie bioptických ihiel Národný onkologický ústav 3 748 3747.51 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR stripy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 274 273.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - chirurgické rúška a respirátory pre ošetrujúci personál Domov dôchodcov - Gerium 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúška Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 163 7163.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 59 904 59904.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 914 11914.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 734 734.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 359 358.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 587 171586.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - jednorazový operačný chirurgický plášť Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 145 4145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veterinárne zdravotnícke pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 781 7781.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostatný spotrebný materiál pre kone Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 113 1113.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Univerzitná nemocnica Martin 35 715 35715.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 725 1725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 1 304 834 1304834.0 EUR 2020 Tovary Nie 10
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID - 19 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 31 009 800 31009800.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
OOPP-respirátory NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 32 235 32235.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 380 3380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 450 1450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Národný onkologický ústav 19 500 19500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgické ochranné rúško trojvrstvové Národné rehabilitačné centrum 14 400 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 725 1725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 1 725 1725.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rukavice latexové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 100 5100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 8 400 8400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 6 570 6570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Súprava tranfúzna Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 960 959.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 250 2250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné testovacie prúžky do laktátomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227 227.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 30 925 30925.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 799 2799.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 439 438.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 10 847 10847.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 8 537 8537.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátory, rúška Slovenské národné múzeum 700 700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 16 463 16462.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 739 530 739530.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 739 530 739530.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice nitrilové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 746 6746.01 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 120 6120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - chirurgické rúška Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 18 108 18108.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36 960 36960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 s výdychovým ventilom Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 53 760 53760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 46 800 46800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
respirátor FFP2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 860 31860.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
respirátor FFP3 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 360 18360.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 800 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 300 3300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - overaly Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 76 500 76500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - Ochranný overal, návlek na obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 18 730 18730.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 980 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 400 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným Univerzitná nemocnica Martin 6 816 6816.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 3 350 3350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 Fakultná nemocnica Trnava 8 000 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 Fakultná nemocnica Trnava 4 800 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra 3 180 3180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 142 2142.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 456 3456.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Gáza - časť 1: Gáza kompresy a gáza zložky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 440 8440.11 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázový systém na odber cylindrov hyalínnej chrupky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 260 3260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 648 3648.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 780 780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom Zariadenie pre seniorov Prievidza 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Mesto Lučenec 2 000 2000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
striekačka jednorázová, inzulínová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 167 167.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lýtkový návlek na obuv s normou EN14126 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 940 9939.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
zdravotnícky spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 6 300 6300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť návštevnícky Fakultná nemocnica Trnava 6 300 6300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 a FFP 3 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 110 1110.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre mobilné odberové miesta Žilinský samosprávny kraj 55 844 55843.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 300 300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typu FFP2 a FFP3 jednorazový, bez výdychového ventilu ventilu Mesto Žilina 12 000 12000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 142 2142.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a zdravotné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 33 182 33182.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Overal celotelový biely Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 67 500 67500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Certifikovaná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19 Mesto Nitra 57 519 57519.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, a ochranné prostriedky na biologickú a chemickú ochranu Stredná zdravotnícka škola 16 289 16289.44 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátory FFP2 bez ventilu - PRK 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151 600 151600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátory FFP2 bez ventilu - PRK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151 600 151600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 680 1680.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Spojená škola 2 100 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 100 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranný overal, ochranný štít na tvár Mesto Žilina 42 000 42000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
respirátor FFP2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 860 31860.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
respirátor FFP3 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 18 360 18360.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 740 2740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 380 1380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné ihly jednorázové Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP- Respirátory FFP2, KN 95,FFP3, jednorazové rúška, hygienické potreby, jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 670 670.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Certifikovaná viackrát použiteľná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19 Mesto Nitra 57 519 57519.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 240 240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 200 5200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, a ochranné prostriedky na biologickú a chemickú ochranu (4) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - chirurgické rúška Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 120 3120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - overaly Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 000 72000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 360 6360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 10 980 10980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 400 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM pre KOC - sterilné tampóny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 8 145 8145.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP-respirátory NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 10 400 10400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM pre KOC Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 800 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 270 1270.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - chirurgické rúška Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 324 324.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 600 4600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Mesto Lučenec 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 350 2350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu do chromatografov GC, GC MS, LCMS Q TOF Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 49 691 49690.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 36 288 36288.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 32 041 32041.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 71 055 71055.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 12 420 12420.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Certifikovaná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19 Mesto Nitra 20 000 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM pre KOC - jednorazové sterilné ihly a striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 28 933 28933.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 432.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 822 5822.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - operačné čiapky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 3 780 3780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, a ochranné prostriedky na biologickú a chemickú ochranu (4) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 10 000 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 900 1900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 3 900 3900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 31 200 31200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typu FFP3 bez ventilu Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 57 200 57200.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
OOPP - rukavice vyšetrovacie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 23 900 23900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Trenčiansky samosprávny kraj 12 566 12565.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášte jednorázové operačné sterilné Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 454 3454.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP3 s výdychovým ventilom Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 520 20520.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračná tvárová polomaska = respirátor kategórie FFP3 s výdychovým ventilom Univerzitná nemocnica Martin 142 835 142835.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 400 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 564 563.69 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál, lekárničky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 003 18003.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 139 200 139200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračná tvárová polomaska = respirátor kategórie FFP3 s výdychovým ventilom Univerzitná nemocnica Martin 59 180 59180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pipetovacie špičky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky pre asistované služby Štatistický úrad Slovenskej republiky 108 425 108425.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 2 100 2100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Trenčiansky samosprávny kraj 12 566 12565.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 530 5529.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové sterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 806 2805.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 312 3312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 a FFP 3 bez výdychového ventilu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 338 10338.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie ochranných pomôcok Banskobystrický samosprávny kraj 11 843 11843.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP- Respirátory FFP2, hygienické potreby, jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 850 850.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Odberová súprava infekčného materiálu Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 139 200 139200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP3 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D IV Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 667 666.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 137 907 137907.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 200 5200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Semi-mikro fluorescenčná kyveta s PTFE krytkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 650 650.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a potreby pre veľkokapacitné očkovacie centrá. Nitriansky samosprávny kraj 110 600 110600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 650 650.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Testy do analyzátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 403 403.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výhrevné podložky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 291 291.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Návlek na matrac Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 826 6825.71 EUR 2021 Tovary Nie 1
vata buničitá, bielená - prierezy Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 485 12485.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stripy pre PCR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 312 312.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
vata obväzová skladaná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 536 4536.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a potreby pre veľkokapacitné očkovacie centrá. Nitriansky samosprávny kraj 59 000 59000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 700 35700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 16 619 16619.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Náplne do lekárničiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 98 98.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové mikropipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 108 108.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 223 223.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 68 68.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu a pracovné topánky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 286 1286.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rukavice latexové nesterilné Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 530 5529.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Angiografický spotrebný materiál pre systém ACIST CVi Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 155 000 154999.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sada na výplach očí Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 47 47.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Testy do analyzátora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 403 403.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 890 1890.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 490 7490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 77 040 77040.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál Trnavský samosprávny kraj 37 665 37664.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plášť ochranný nesterilný Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - sada na výplach očí Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 188 188.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
injekčné striekačky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 736 2736.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 600 2600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný jednorazový zdravotnícky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 841 1840.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dýchacie okruhy pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 215 8215.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
TTA RAPID klietky , platničky , skrutky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 780 12780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál - špičky, pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 66 883 66883.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 7 588 7588.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál rôzny - skúmavky, fľaše, stojany... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 290 31290.26 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 52 966 52966.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Jednorazový spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 287 286.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Šijací materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 504 1504.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícky veterinárny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 291 2291.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Penové krytie-polyuretánová pena so striebrom a penové krytie s požitím instilácie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 897 12897.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirátor FFP2 normou EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 997 5997.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 200 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lekárničky - náplne a lekárnička drevená Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 259 259.27 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pílové listy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 637 637.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - fľaša s šrobovacím uzáverom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 228 228.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vaky na parenterálnu výživu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 34 383 34383.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky Záchranná zdravotná služba Bratislava 66 615 66615.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOPP - rukavice vyšetrovacie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 21 780 21780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál rôzny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 059 8058.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastové mikroskúmavky s viečkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 298 297.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11 250 11250.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Ružinov počas pandémie COVID - 19 Mestská časť Bratislava - Ružinov 117 650 117650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 640 640.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 450 240 450240.0 EUR 2021 Tovary Nie 10
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 25 833 25833.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia, koagulácia, získanie séra, sedimentácia vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 138 717 138717.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 859 15859.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica od 343 400 do 543 700 343400 EUR 2021 Tovary Nie 6
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 14 867 14867.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom Svet zdravia, a.s. 1 537 112 1537112.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Set zdravotníckeho materiálu Zdravé regióny 41 160 41160.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica Trnava 49 845 49845.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia, koagulácia, získanie séra, sedimentácia vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 742 24742.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 36 242 36242.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Pomôcky a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 20 156 20156.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Ochranné pracovné prostriedky Záchranná zdravotná služba Bratislava 43 891 43891.0 EUR 2022 Tovary Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 3 978 446 3978446.0 EUR 18. November 2020 25. November 2020 Nie 2020-11-18 00:00:00 UTC 2020-11-25 10:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky a zdravotnícky materiál COVID - 19 Žilinský samosprávny kraj 2 800 000 2800000.0 EUR 10. Marec 2021 9. Apríl 2021 Áno 2021-03-10 00:00:00 UTC 2021-04-09 12:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s., Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. 395 400 395400.0 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 10:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 427 308 427308.0 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 13:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 340 565 340564.8 EUR 12. Apríl 2021 11. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-11 09:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Vranovskú nemocnicu, a. s., Vranovská nemocnica, a.s. 528 799 528799.2 EUR 12. Apríl 2021 7. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-07 10:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 535 800 535799.76 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 09:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky Nemocnica na okraji mesta, n.o. 195 738 195738.0 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 09:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 638 995 638995.2 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 09:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 538 478 538478.4 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 09:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 661 829 661828.8 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 09:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné pomôcky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 609 242 609242.4 EUR 12. Apríl 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-05-10 09:00:00 UTC
Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 089 583 1089583.33 EUR 7. Jún 2021 2. Júl 2021 Áno 2021-06-07 00:00:00 UTC 2021-07-02 10:00:00 UTC
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 487 099 487099.02 EUR 16. Jún 2021 13. Júl 2021 Áno 2021-06-16 00:00:00 UTC 2021-07-13 11:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné prostriedky a dezinfekcia Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia 140 361 140360.81 EUR 28. Jún 2021 22. Júl 2021 Áno 2021-06-28 00:00:00 UTC 2021-07-22 10:00:00 UTC
Laboratórny a zdravotnícky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 145 626 1145626.0 EUR 10. August 2021 6. September 2021 Nie 2021-08-10 00:00:00 UTC 2021-09-06 09:00:00 UTC
Zdravotnícke pomôcky Národný onkologický ústav 532 634 532634.2 EUR 18. August 2021 16. September 2021 Nie 2021-08-18 00:00:00 UTC 2021-09-16 10:00:00 UTC
Osobné ochranné pomôcky v rámci projektu podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Trenčiansky samosprávny kraj 100 815 100815.0 EUR 27. September 2021 26. Október 2021 Áno 2021-09-27 00:00:00 UTC 2021-10-26 10:00:00 UTC
Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb RVO/2183/2021 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 863 245 863245.0 EUR 23. December 2021 26. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-26 09:00:00 UTC
Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 541 335 541334.64 EUR 23. December 2021 24. Január 2022 Áno 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-24 09:00:00 UTC
COVID 19 – Ochranné jednorazové rukavice a jednorazové rúška Hlavné mesto SR Bratislava od do EUR 28. Júl 2020 3. August 2020 Neuvedené 2020-07-28 00:00:00 UTC 2020-08-03 10:00:00 UTC
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Nemocnicu s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 194 104 194104.0 EUR 7. Júl 2015 31. Júl 2015 Nie 2015-07-07 00:00:00 UTC 2015-07-31 08:00:00 UTC
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Nemocnicu s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. 194 104 194104.0 EUR 2. Júl 2015 31. Júl 2015 Nie 2015-07-02 00:00:00 UTC 2015-07-31 08:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×