CPV kód

33141625-7

Diagnostické súpravy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 870 139 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 58 649 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 17 434 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 4 495 834 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 23 070 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 125 863 437 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 24 686 EUR
Národná transfúzna služba SR 12 12 410 912 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 622 112 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 422 100 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 41 688 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 106 848 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 90 1 272 471 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 218 690 404 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 8 9 136 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 41 99 276 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 375 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 18 1 033 960 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 10 591 177 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 181 680 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 19 481 495 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 275 632 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 0 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 4 130 882 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 3 325 EUR
KANVOD spol. s r.o. 1 370 800 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 125 909 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 4 979 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 3 325 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 3 1 924 EUR
TIMED, s.r.o. 1 0 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 7 113 988 EUR
MGP, spol. s r.o. 25 69 921 EUR
BIOTECH s.r.o. 17 184 884 EUR
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 34 393 605 EUR
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS 2 123 706 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 3 281 873 EUR
Sysmex Slovakia s.r.o. 1 116 396 EUR
JK-Trading s.r.o. 17 17 477 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 23 1 368 354 EUR
G Trade s.r.o. 90 692 849 EUR
Bio G s.r.o. 47 170 221 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 34 181 378 EUR
BEL-MIDITECH s.r.o. 2 16 659 EUR
Ceemed, s.r.o. 10 97 014 EUR
Biomedica Slovakia s.r.o. 56 415 140 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 207 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 2 186 EUR
Lambda Life a.s. 16 163 590 EUR
VWR International GmbH 7 6 492 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 12 12 410 912 EUR
BIOHEM, spol. s r.o. 5 489 540 EUR
LABO - SK, s. r. o. 12 332 021 EUR
Life Technologies s r.o. 9 29 163 EUR
Homola spol. s r.o. 1 370 800 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 5 422 668 EUR
RADIOMETER s.r.o. 1 81 430 EUR
Cymedica SK, spol. s r.o. 2 53 677 EUR
ProScience Tech s. r. o. 8 58 488 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 16 115 893 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 1 688 EUR
Cardioservice, s. r. o. 1 622 112 EUR
MEDIC LABOR, s.r.o. 1 313 745 EUR
Biomedica Slovakia, s.r.o. 3 40 198 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 6 989 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 1 335 EUR
Eurolab Lambda a.s. 16 64 171 EUR
Ecoli s.r.o. 15 75 322 EUR
Roner, s.r.o. 4 16 363 EUR
ASSISTA Slovakia, s.r.o. 8 51 307 EUR
IMEDEX s.r.o. 5 92 040 EUR
Katarína Kurucová- DISMED 2 2 600 EUR
LUKAS s.r.o. 2 1 915 EUR
ELISABETH PHARMACON spol. s r.o. 3 15 708 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 3 923 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 1 580 EUR
GeneTiCA s.r.o. 8 164 294 EUR
R-Diagnostics SK, spol. s r.o. 3 4 608 EUR
Phadia, s.r.o. 7 174 265 EUR
LABOSERV.SK s. r. o. 6 3 411 EUR
I.T.A. spol. s r.o. 8 8 587 EUR
ASCO International s.r.o. 2 78 891 EUR
NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 0 EUR
Ľubomír Kusyn 5 22 919 EUR
VIAGENE s.r.o. 2 3 538 EUR
KONEX MEDIK, spol. s r.o. 2 1 170 EUR
MEDESA s.r.o. 1 44 628 EUR
SOFTEL spol. s r.o. 1 290 EUR
RANDOX, s.r.o. 5 7 432 EUR
GeneProof a.s. 3 20 897 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 260 EUR
RECIPE Chemicals + Instruments GmbH 3 292 436 EUR
Ing.Alojz Podolský - ATEST/MARKETING 8 11 608 EUR
Bio - Consult Slovakia, s.r.o. 2 3 870 EUR
Molchem s. r. o. 1 655 EUR
MED - solutions s. r. o. 7 37 229 EUR
EXBIO Praha, a.s. 2 3 360 EUR
PharmaComp s.r.o. 2 14 284 EUR
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. 2 10 800 EUR
Amplia s. r. o. 2 13 894 EUR
Abbott Laboratories, s.r.o. 1 3 830 EUR
JEMO TRADING spol. s.r.o. 1 1 680 EUR
RADANAL s.r.o. 2 208 800 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostiká + koagulačný analyzátor Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 204 000 204000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie BSE Štátny veterinárny a potravinový ústav 83 880 83880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup reagencií a prenájom hematologického analyzátora Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 116 000 116000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostiká na vyšetrenie ABR + acidobázické analyzátory Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 68 000 68000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy SBV Ab Štátny veterinárny a potravinový ústav 18 768 18768.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy BVD Ag Štátny veterinárny a potravinový ústav 34 909 34909.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká + 2 imunochemické analyzátory Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 180 508 180508.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup inovatívnych technológií - KANVOD, spol. s r. o. KANVOD spol. s r.o. 370 800 370800.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640 103640.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Detekcia autoimunitných protilátok Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 335 3335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 635 19635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prúžky na chemické vyšetrenie moču pre analyzátor Laura Smart Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 200 8200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cirkulujúce imunokomplexy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Multi Channel Automatic Luminescence Analyser (Mult ALA 1/4)“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 190 12190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Rotorgene 3000“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 320 2320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 400 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „FilmArray“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 24 000 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 100 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunochromatografická detekcia vírusových antigénov Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 16 020 16020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika plazmatických proteínov s aplikáciou na vyhodnocovacie zariadenie „i-ChromαTM“, vrátane jeho bezplatného zapožičania. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 400 6400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické a zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 528 527.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 802 19801.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-22 v ľudskom sére, vyšetrovací ELISA set na stanovenie IL-31 v ľudskom sére; vysoko špecifická Taq DNA polymeráza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 330 3330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fagocytárna aktivita granulocytov a kultivácia mykobaktérií Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 450 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na vyšetrenie alergie in vitro založenej na princípe aktivácie bazofilov v plnej krvi vybranými alergénmi. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 600 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 659.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 175 560 175560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 522 1522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kortizol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 253 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 121 1121.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 522 1522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká a reagencie pre oddelenie klinickej mikrobiológie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 41 488 41488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meranie plazmatických proteínov s aplikáciou na analyzátor „Immage 800“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolácia nukleových kyselín DNA/RNA a prepis RNA do cDNA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických IgE na analyzátore „Hytec 288“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 635 19635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 200 10200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 149 3148.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity na identifikáciu kvasiniek Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 950 950.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické systémy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostického spotrebného materiálu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 100 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660 659.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické, farmaceutické a mikrobiologické kultúry Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 338 8338.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na stanovenie fagocytárnej aktivity pre prietokovú cytometriu, test na stanovenie oxidatívneho vzplanutia fagocytov pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 774 2774.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie DNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 4 091 4091.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 185 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 30 261 30261.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 261 260.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov a knihy vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11 072 11072.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká na automatické vyšetrovanie parametrov infekčnej sérologie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 46 727 46727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 185 1185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Steroids hormones Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 476 476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 450 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Katolícka univerzita v Ružomberku 1 375 1375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 830 6829.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „MariPOC“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 400 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 166 5166.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 335 1334.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 124 7124.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 141 2141.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 508 2508.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 690 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MultiArray Biočip 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 333 1333.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy, chemický materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 175 7175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 050 14050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 960 7960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 950 3950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 880 4880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 19 800 19800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 700 20700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Močové prúžky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TBC-VZV Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 000 14000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 900 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 38 700 38700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 63 270 63270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27 300 27300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup diagnostických testov vrátane balenia a dopravy na miesto určenia Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 24 231 24231.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 99 221 99221.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 996 1996.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na rýchlu diagnostiku infekcie HIV /rýchlotest/ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 600 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 695 10695.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 207 911 207911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 505 1505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biochemické diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 280 1280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické testy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 691 691.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmáciu aHCV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 270 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká a prenájom koagulačného analyzátora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 107 444 107444.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 780 19780.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava pre izolácie a purifikácie RNA Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kity, spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 055 1055.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 400 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vizualizačný set pre svetelnú imunohistochémiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 403 1403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 627 627.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 950 73950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 164 538 164538.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130 129.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 44 44.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 775 3775.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 1175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 344 3344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 111 4111.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA Herpes simplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 225 1225.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 910 4910.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 626 625.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné vyšetrenie vzoriek vôd - sada - Meranie fyzikálnych veličín - Sada Visocolor "Životné prostredie" Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ľudské kmeňové bunky pre in vitro experimenty a príslušné kultivačné reagencie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 480 2480.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká a reagencie pre oddelenie klinickej mikrobiológie vrátane prenájmu analyzátora Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 37 403 37403.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 800 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 113 20112.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 519 519.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 208 6208.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne chemické výrobky, diagnostické činidlá. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456 12456.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 13 943 13943.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 163 162.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 406 3405.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 510 3509.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 202 3201.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27 800 27800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 54 700 54700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 220 4220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 1150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 1175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 385 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady a kity Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 48 047 48047.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 485 485.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 540 4540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 435 6435.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 271.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 107 107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 102 101.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 781 781.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stanovenie citlivosti na antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 331 8331.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 641.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787 1787.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 1175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 822 2822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 671 670.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 510 3509.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 633 3632.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 154 154.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 992 992.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 335 335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 202 3201.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reprogramovací kit a roztoky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 443 5443.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie diagnostík pre rutinné biochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 825 9825.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický kazetkový test Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 001 2000.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aparatúra pre elektroforézu pre molekulárno-biologické analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 328 328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RNA exktrakčné činidlo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 179 179.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre molekulárnu biológiu – real-time PCR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 950 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 23 400 23400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 290 4290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie počtu baktérií pre prietokovú cytometriu a RNA reagencie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 820 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 686 4686.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 550 5550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlotest na testovanie protilátok a antigénu HIV Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 700 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
materiál pre analýzu a amplifikáciu DNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 850 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 330 73330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead go Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 406 405.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reagencie pre prietokový cytometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 716 715.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre molekulárno-biologické laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 570 1569.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný vodotesný tester, kalibračný roztok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 248 248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo bez ohrevu, pH / °C meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 710 710.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostický test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 108 108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita-anti PL Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 950 3950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 700 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 54 900 54900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiké súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 17 010 17010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 922 7922.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 49 600 49600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Barania a konská krv pre mikrobiologické účely Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TBC-VZV Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 700 6700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 13 000 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 400 6400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na real-time qPCR, master mix so SYBR Green Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 945 1945.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TaqMan-Real Time PCR assays II. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 854 854.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada na určovanie krvných skupín Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 27 300 27300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenie pre realizáciu pokusov fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojová sada na pozorovanie fotosyntézy Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 22 714 22714.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 850 1850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 000 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 858 1858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické sety a činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 332 332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 704 704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 695 10695.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425 425.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 826 1826.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 640 4640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 265 2265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyofilizovaný PCR mix Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas E411 Národný ústav reumatických chorôb 6 650 6650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 219 4219.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 265 1265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátory Národný ústav reumatických chorôb 14 538 14538.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lyofilizované sérum Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 037 2036.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 606 1605.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 780 19780.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Eligene HBV RT Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 688 687.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 248 7248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 990 989.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 266 7265.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit reverznej transkriptázy bez RNáza H aktivity na syntézu cDNA na 100 reakcií Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 371 371.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 62 557 62556.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 650 3650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava a reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 382 2382.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 800 5800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 697 697.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 340 7340.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá pre prietokový cytometer Navios Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 456 12456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 709 708.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 250 5250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Triglyceridy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 526 526.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Cholesterol Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 534 533.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 115 053 115052.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 189 1189.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 15 960 15960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 43 43.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 456 5455.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA Herpes simplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 221 1221.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 859 1858.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 050 82050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 623 623.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 050 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 690 4689.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 655 2654.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 197 197.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na sekvenáciu DNA Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 590 1590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 228 10228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BasoFlowEx Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a izolačný kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 428 3428.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stanovenie citlivosti na antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 8 327 8327.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 067 20067.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 325 1325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 640 640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 163 162.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 77 77.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 375 4375.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Test na diagnostiku Syphilis TPHA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 667 667.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec a MGIT Supplement kit Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 466 7465.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 271.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 168 168.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116 116.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 567 5567.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 641.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografiický imunologický test na kvantitatívne stanovenie IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 830 4830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 859 859.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 1175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 784 7783.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787 1787.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 190 1190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 150 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 655.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 16 441 16441.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 399 11399.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka a homogenizačné skúmavky Štátny veterinárny a potravinový ústav 113 160 113160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na prečistenie sekvenačných reakcií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 328 328.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 820 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Cobas Národný ústav reumatických chorôb 2 905 2905.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 050 82050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 1 987 1987.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunochémiu pre analyzátor Cobas E411 a Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 46 982 46982.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátka a lyzačný roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 082 1082.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 874 874.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy / kity - činidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 638 638.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inhalačné a potravinové alergény Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 170 6170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 710 2710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 5 325 5324.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit - Cryptosporidium antigen detection elisa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 020 2020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
RNA izolačný Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 142 1142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 181 181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický kit - anti-E.bieneusi (2x0,5ml) + anti-E.intestinalis (Microsporidia) (2x0,5ml) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formalínový diagnostický kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 218 217.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - DNA izolačný kit, arabská guma Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 812 1812.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 943 943.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kit na stanovenie ľudského PENTRAXIN3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 109 1109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cytokín kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 266 3266.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 309 1309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity pre elektroforetický analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 2 400 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre ELISA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 218 218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kity - Oxid deutéria, Izolačný kit genómovej DNA, Mayerov hematoxylín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348 348.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - farbivá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 237 237.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - špecifická LNA modifikovaná sonda, miRNA detekčný kit Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 728 2728.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 49 055 49054.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a kity pre ELISA analýzu 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 014 1014.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 470 36470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 470 14470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 50 900 50900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 200 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká - chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 32 580 32580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BasoFlowEx Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 680 1680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká infekčných ochorení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 26 017 26017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a substanciách a na stanovenie návykových látok v sére a krvi pre toxikologické laboratóriá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 38 137 38136.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 000 5000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 020 1020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava na základnú a nadstavbovú diagnostiku infekcie HIV z preventívnych dôvodov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 315 315.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 450 5450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
TBC, ASP Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 200 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 450 5450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 550 11550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 9 980 000 9980000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika autoimunitných a infekčných ochorení Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 15 677 15676.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720 720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 150 9150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459 11459.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 160 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické zlúčeniny na stanovenie uvedených molekúl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 080 10080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 235 4235.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 73 940 73940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 621 14621.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 800 4800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 408 7408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 200 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 1 238 455 1238455.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 15 899 15899.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 885 1885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 866 866.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 617 617.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 280 2280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 622 112 622112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 885 1885.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 727 1727.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 377 2377.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 200 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 150 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 288 975 288975.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 124 245 124245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 080 3080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240 2240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2299.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 620 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 410 2409.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Test na stanovenie fagocytárnej aktivity pre prietokovú cytometriu, test na stanovenie oxidatívneho vzplanutia fagocytov pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 543 2543.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 480 4480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 431 430.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240 2240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 376 376.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 300 2299.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 480 4480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 050 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunochémiu pre analyzátor Cobas E411 a Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 46 553 46553.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 700 14700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 500 14500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787 1787.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 649 4648.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 112 2112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 637 637.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Test na identifikáciu urogenitálnych mykoplaziem: Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 75 75.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy - Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Chlamydia pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 199 7198.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Free PSA + Total PSA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 565 565.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický identifikačný test Clostridium difficile Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 966 966.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický test Rotavírus , Adenovírus, HIV 1 , HIV 2, HAV, HCV, Chlamydia trachomatis, RSV, Influenza A a B, Legionella pneumophila Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 368 1368.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 937 937.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografiický imunologický test na kvantitatívne stanovenie IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Aspergillus Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA HIV Ag-Ab Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 175 1175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na detekciu alergén špecifických IgE protilátok Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 280 7280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Vyšetrenie špecifických protilátok metódou Western blot Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 238 7237.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy ELI SPOT test na in vitro detekciu Mycobacterium tuberculosis Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 641 641.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy - PCR na detekciu DNA komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rifampicin-rezistentných mutácii genu rpoB. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 109 400 109400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Oligochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu rodu Mycobacterium a 19 ďalších druhov mykobaktérií Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 150 3150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunofluoresenčný test na dôkaz IgG protilátok proti hlavným pôvodcom infekčných ochorení dýchacích ciest Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 066 1066.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický TBC identifikačný test Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 542 542.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA Mycoplasma pneumoniae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 189 4189.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na diagnostiku Candida Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MGIT Tubes Bactec 960 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 7 232 7232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunochromatografický test Epstein-Barr virus markery Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 325 325.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 717 14717.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoenzymatický test pre kvalitatívne stanovenie protilátok skupiny IgM a IgG Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 289 6288.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre koagulometer Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 462 6462.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 43 43.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 197 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655 655.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 3360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 10 920 10920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity pre elektroforetický analyzátor Národný ústav reumatických chorôb 1 480 1480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 280 20280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 500 8500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a substanciách a na stanovenie návykových látok v sére a krvi pre toxikologické laboratóriá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 42 123 42122.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390 390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 451 451.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 659 658.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Detekcia enterovírusov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 300 9300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Cholesterol, Triglyceridy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 685 685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 476 12475.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 112 1112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 202 201.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 760 1760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 850 2850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 880 9880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 030 7030.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 47 000 47000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 15 680 15680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 470 36470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 400 6400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika, vrátane bezplatného zapožičania real time thermocycleru Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 500 9500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematológiu Národný ústav reumatických chorôb 7 791 7791.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 150 4150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 54 566 54565.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 552 3552.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 369 3369.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 508 7508.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459 11459.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 76 380 76380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 240 2240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 400 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 396 1395.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 190 1190.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 878 878.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 874 6873.86 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 617 616.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 30 180 30180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka Štátny veterinárny a potravinový ústav 116 325 116325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 480 2480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 489 1489.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 277 244 277244.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 13 998 13997.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 302 1302.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a na stanovenie návykových látok v sére, plazme a krvi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 54 285 54285.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 080 1080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 720 4720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suchá chémia - biochemické testy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 938 14938.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 721 720.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 114 840 114840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 400 12400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 062 5062.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 513 7512.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kvapaliny, súpravy a spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 362 12362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 315 5315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 586 6586.45 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 570 3570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 661 2660.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 320 871 320871.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 578 5577.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
NGS sekvenačná chémia a kity na stanovenie HLA Národná transplantačná organizácia 139 862 139862.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 102 2102.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 806 806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 807 807.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 098 1097.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 044 1043.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 165 4165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 434 434.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 702 1702.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 970 970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 388 2388.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 080 10080.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 680 5680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 570 3570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 807 6806.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 500 14500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 360 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunochémiu pre analyzátor Cobas E411 a Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 46 000 46000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká na 5 rokov vrátane nájmu koagulometra Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 150 018 150018.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 394 033 394033.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 12 059 12059.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antigénové testy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 700 10700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 662 228 662228.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 665 664.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 313 5312.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 604 2604.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 654 2653.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Certifikované rýchlotesty Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 727 727.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre analýzu RT-PCR, Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 27 579 27579.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 055 9055.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PCR Diagnostika Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 865 6865.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 603 3603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 118 2118.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IGRA test na vyšetrenie infekcie zapríčinenej Mycobakterium tuberculosis komplex Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 560 5560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PEP TEST Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 20 280 20280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 522 522.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostika špecifických imunoglobulínov s aplikáciou na analyzátor „LuxScan 10K/A“ a „UniCAP-100“ Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 39 030 39030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 200 6200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre stanovenie špecifického IgE Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 36 500 36500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 48 800 48800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 880 9880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reagenčné diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 313 745 313745.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 51 023 51022.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 399 7399.28 EUR 2021 Tovary Áno 1
Diagnostiká pre hematológiu Národný ústav reumatických chorôb 10 644 10643.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické ELISA súpravy na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka a u malých prežúvavcov Štátny veterinárny a potravinový ústav 76 380 76380.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 285 089 285089.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie spotrebného materiálu pre analýzu RT-PCR, Covid-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 87 868 87868.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Amanitin ELISA EK-AM1, BÜHLMANN laboratórna diagnostická súprava alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 459 11459.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 359 458 359458.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 245 251 245251.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostiká - vyhodnocovanie PCR testov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 26 515 26515.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie primerov a sond na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku SARS-CoV-2 pomocou real-time PCR a pozitívnej kontroly na multiplex PCR. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 79 598 79598.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 700 14700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie primerov a sond na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku SARS-CoV-2 pomocou real-time PCR a pozitívnej kontroly na multiplex PCR. ver.2 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 44 228 44227.91 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a na stanovenie návykových látok v sére, plazme a krvi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 64 565 64564.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 11 851 11851.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 273 637 273637.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 875 14875.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 262 7262.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostický kit Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 335 000 335000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 114 840 114840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 105 9105.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 427 2427.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 320 2320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické reagencie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 370.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Suchá chémia - biochemické testy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 105 14105.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antigénové testy na Covid 19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 455 31455.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 351 246 351246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 209 389 209389.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie COVID-19 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 271 300 271300.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 20 100 20100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov Národná transfúzna služba SR 312 189 312189.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 335 000 335000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Reagenčné diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 324 050 324050.0 EUR 26. Október 2021 9. November 2021 Nie 2021-10-26 00:00:00 UTC 2021-11-09 10:00:00 UTC
Nákup inovatívnych technológií - KANVOD, spol. s r.o. KANVOD spol. s r.o. 380 000 380000.0 EUR 10. Júl 2014 29. Júl 2014 Áno 2014-07-10 00:00:00 UTC 2014-07-29 09:00:00 UTC
Diagnostické súpravy na vyšetrenie TSE Štátny veterinárny a potravinový ústav 45 000 45000.0 EUR 15. Marec 2016 4. Apríl 2016 Nie 2016-03-15 00:00:00 UTC 2016-04-04 14:30:00 UTC
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 105 076 105076.0 EUR 20. Júl 2015 7. August 2015 Nie 2015-07-20 00:00:00 UTC 2015-08-07 08:00:00 UTC
Diagnostické súpravy na vyšetrenie TSE Štátny veterinárny a potravinový ústav 33 975 33975.0 EUR 15. Júl 2015 4. August 2015 Nie 2015-07-15 00:00:00 UTC 2015-08-04 14:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×