CPV kód

33651100-9

Látky ničiace baktérie na systémové použitie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 14 9 841 738 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 643 579 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 11 960 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 16 680 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 142 835 721 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 10 262 663 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 39 557 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 72 2 215 851 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 61 1 009 215 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 5 982 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 45 1 425 114 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 259 666 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 25 352 487 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 51 829 978 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 88 302 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 1 112 929 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 1 966 928 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 7 81 312 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 391 EUR
Národný onkologický ústav 27 149 575 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 29 6 994 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 94 718 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 32 576 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 184 3 259 488 EUR
INTRAVENA s.r.o. 116 2 362 062 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 38 639 511 EUR
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 3 25 018 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 1 11 960 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 34 830 549 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 232 13 915 650 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 99 823 EUR
INTEC PHARMA s.r.o. 1 26 597 EUR
INTRAVENA s.r.o. 4 20 079 EUR
PHAREX, s.r.o. 2 3 864 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 3 21 044 EUR
PHAREX, s.r.o. 5 72 270 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup liekov - antibiotík pre potreby FN Trnava Fakultná nemocnica Trnava 195 857 195857.0 EUR 2016 Tovary Nie 9
Antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69 373 69373.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 92 440 92440.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Lieky - antibiotiká Nemocnice s poliklinikami n.o. 236 152 236152.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Univerzitná nemocnica Martin 252 840 252840.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 33
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 966 931 1966931.0 EUR 2014 Tovary Nie 6
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 735 787 735787.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50 660 50660.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 080 2080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 920 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cefuroxím 750mg inj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 391 4391.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filgrastim, Linezolid, Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 22 037 22037.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 226 14226.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Abricef alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 9 427 9427.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archifar alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 475 8475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 626 5626.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cyklofosfamid; Diklofenak,kombinácie; Ceftazidím; Ciprofloxacín; Ceftriaxón; Mesna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 344 18343.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cefuroxim, Heparín, Aciklovir, Flukonazol, Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 62 636 62635.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 105 14105.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
ABRICEF plo. ijf. 10 x 1 g (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 990 1990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 415 4414.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 900 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 619 8619.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 150 7150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 672 8672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 84 462 84461.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 26 971 26970.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Nemocnice s poliklinikami n.o. 26 383 26383.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 239 238.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 148 15148.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká II. alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 813 12813.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Colimycine plv ino 50x1 MIU (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 549 549.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 271 6271.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 71 70.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 25 24.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 636 2636.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 772 3772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 304 38304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klindamycín, Cefotaxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 614 17613.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 415 10415.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 745 13745.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín, Flukonazol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 681 18680.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefazolín, Ertapeném, Cefoperazón,kombinácie; Amidy, Kyselina mykofenolová Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 705 18705.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ceftazidím; Ciprofloxacín; Ceftriaxón; Vankomycin Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 130 12130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sultamicilín, Ceftizoxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 043 11042.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefuroxim, Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy, Gentamicín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 646 15645.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 62 61.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 159 159.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Colimycine plv ino 50x1 MIU (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 549 549.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 200 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica Košice 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - sultamicilin Nemocnica Poprad a. s. 5 544 5544.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefuroximaxetil Nemocnica Poprad a. s. 5 200 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - pefloxacin Nemocnica Poprad a. s. 5 945 5945.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 180 4180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefazolín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 100 30100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 52.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica Košice 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 52.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - ciprofloxacin Nemocnica Poprad a. s. 5 860 5860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antiinfektíva - metronidazol Nemocnica Poprad a. s. 8 100 8100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CEFAZOLÍN Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 17 664 17664.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Vankomycín Nemocnica Poprad a. s. 10 200 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy Nemocnica Poprad a. s. 17 790 17790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Cefuroxím Nemocnica Poprad a. s. 12 940 12940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ertapeném Nemocnica Poprad a. s. 16 670 16670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Klaritromycín Nemocnica Poprad a. s. 11 790 11790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ciprofloxacín Nemocnica Poprad a. s. 26 245 26245.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 29 725 29724.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakterialne latky na systemove pouzitie II. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 13 257 13257.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 25 161 25161.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tygecyklín plv ifo 50mg Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 900 50900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - Sultamicilin 1g/0,5g Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 385 6385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
amoxicilín , kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 520 7520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefepím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky na systémové použitie Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 459 2459.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 045 1045.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá - ampicilin/sulbaktam Nemocnica Poprad a. s. 34 360 34360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meropeném Detská fakultná nemocnica Košice 17 100 17100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 199 4199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 000 7000.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 498 3498.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 91 91.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
ABRICEF plo. ijf. 10 x 1 g (liek.inj.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 522 522.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 127 127.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 897 6897.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 40 39.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie IV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 18 971 18971.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 548 5547.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22 071 22070.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 101 254 101254.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 49 49.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 058 6057.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 443 2443.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 072 4071.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
BISEPTOL 480 alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 69 68.64 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 477 477.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy, Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 932 9932.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Metronidazol, Amikacín, Flukonazol Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 688 11688.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica Košice 2 962 2962.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Colimycine alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 659 659.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZINNAT 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 70 70.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
MEDOCLAV 1 g alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 40 40.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xorimax 500 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 23 23.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
KLIMICIN 150 mg/ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 385 384.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cefazolín, Kyselina mykofenolová, Vankomycín, Melfalán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 938 12938.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Doxyhexal 200 Tabs alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 42 41.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 562 9562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gentamicin Sandoz 80 mg/2 ml injekčný roztok alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 42 42.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ganciklovir Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 424 8424.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DALACIN C 300 mg alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 18 18.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klindamycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 922 8922.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Amidy, Ertapeném Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 757 9757.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 237 24236.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 318 318.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
amoxicilín, kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 920 10920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefepím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 090 3090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky - Cefazolín Nemocnica Poprad a. s. 10 742 10742.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá - Cefotaxim 2g Nemocnica Poprad a. s. 22 458 22457.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 29 357 29356.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 978 978.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prírodné fosfolipidy, Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 60 619 60619.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
CIPROLON 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 80 79.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 744 6744.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Fakultná nemocnica Trnava 100 548 100547.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibakteriálne látky - Metronidazol Nemocnica Poprad a. s. 9 000 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 850 14850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Klaritromycín Nemocnica Poprad a. s. 14 496 14496.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 978 3978.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 320 6320.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Meropeném Nemocnica Poprad a. s. 16 365 16365.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 476 476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 682 85682.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Látky ničiace baktérie na systémové použitie III Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 537 5537.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie IV Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 679 19679.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 35 909 35909.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 119 119.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 23 234 23233.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 410 4410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 79 035 79034.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 185 2184.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Ampicilin/sulbaktam Nemocnica Poprad a. s. 46 525 46525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dezinfekcia priestorov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 352 14352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 86 934 86934.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 967 967.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 970 10970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 3 910 3910.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 940 5940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01FF01 - klindamycín Národný onkologický ústav 2 195 2195.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 142 8142.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DH02 - meropeném Národný onkologický ústav 18 330 18330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XB01 - kolistín Národný onkologický ústav 1 883 1883.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01CR02 - amoxicilín / kyselina klavulánová Národný onkologický ústav 2 081 2081.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01AA12 - tigecyklín Národný onkologický ústav 22 633 22633.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD01 - cefotaxím Národný onkologický ústav 1 680 1680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DE01 - cefepím Národný onkologický ústav 4 450 4450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cefuroxim Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 341 9340.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 000 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolistín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 363 5363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 164 10164.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DB04 - cefazolín Národný onkologický ústav 1 710 1710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amikacín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 031 7030.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vankomycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
cefazolín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 450 12450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 552 14552.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 750 5750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 463 82463.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica Košice 37 010 37009.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antiinfektíva Univerzitná nemocnica Martin 756 399 756399.0 EUR 2019 Tovary Nie 28
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 3 750 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 306 7305.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antibiotiká - Cefuroxím Nemocnica Poprad a. s. 6 672 6671.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 900 14900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 813 85813.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 697 042 697042.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 669 113669.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 138 812 138812.0 EUR 2020 Tovary Nie 55
Antibiotiká I Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 92 813 92813.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
cefepím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
amoxicilín, kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 200 11200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 21 640 21640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD01 - cefotaxím 2g Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD52 - ceftazidím / avibaktám Národný onkologický ústav 31 549 31549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DE01 - cefepím 1g Národný onkologický ústav 5 818 5818.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DH02 - meropeném Národný onkologický ústav 23 400 23400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01AA12 - tigecyklín Národný onkologický ústav 13 181 13181.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01CR02 - amoxicilín / kyselina klavulánová Národný onkologický ústav 2 352 2352.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DB04 - cefazolín Národný onkologický ústav 1 907 1907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD02 - ceftazidím Národný onkologický ústav 2 087 2087.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD07 - ceftizoxím Národný onkologický ústav 1 078 1078.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01FF01 - klindamycín Národný onkologický ústav 2 148 2148.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01XX08 - linezolid Národný onkologický ústav 2 560 2560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálne lieky c2a-2 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 24 536 24535.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01MA12 - levofloxacín Národný onkologický ústav 2 593 2592.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD62 - cefoperazón, sulbaktám Národný onkologický ústav 2 970 2970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálne lieky c2a-4 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 31 524 31523.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parenterálne lieky c2a-3 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 34 659 34658.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 980 3980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD01 - cefotaxím 2g Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 630 1630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 300 6300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 270 10270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 50 646 50645.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - J01DD02 - ceftazidím Národný onkologický ústav 2 087 2087.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 350 5350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
trihydrát meropenému 1g Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 291 13290.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 999 14998.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 700 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Klindamycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 11 258 11258.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 770 1770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Linezolid Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 421 10420.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 100 9100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cefazolín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 500 5500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ceftazidím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 363 6362.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 100 13100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 83 503 83503.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 81 095 81095.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
cefazolín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 450 12450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 810 5810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
vankomycín 500mg Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 100 6100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vankomycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 520 14520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tigecyklín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 218 5218.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 920 10920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 677 6677.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cefuroxim Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 461 6460.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 66 182 66181.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
cefoperazón/sulbaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 950 14950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
amoxicilín, kyselina klavulánová Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 200 11200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 990 55990.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 83 776 83776.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Teikoplanín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 30 296 30296.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
klindamycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 680 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
moxifloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 428 2428.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
kolistimetát sodný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 643 6643.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ceftarolín fosamil Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 840 9840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
meropeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 865 11865.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
piperacilín/tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 276 10276.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
ceftolozán/ tazobaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 980 14980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ceftazidím/avibaktám Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 500 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antibiotiká II Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 122 095 122095.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Antiinfektíva pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 130 265 1130265.0 EUR 2020 Tovary Nie 72
teikoplanín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 315 5315.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
levofloxacín sol inf Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 500 13500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
cefuroxím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 187 1187.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 305 56305.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
ampicilín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 337 1337.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Meropenem Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 66 059 66058.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
ceftazidím Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 103 7103.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 537 30537.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 97 620 97620.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
trihydrát meropenému 1g Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 200 17199.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cefazolín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 700 5700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
linezolid Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 598 11597.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá Nemocnica Poprad a. s. 90 061 90061.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
ertapeném Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 780 12780.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 846 25846.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
ciprofloxacín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 528 4528.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Antibiotiká I. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 83 397 83397.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 150 127 150127.0 EUR 2021 Tovary Nie 67
Piperacilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 39 000 39000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cefuroxim Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 291 5291.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vankomycín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 120 13120.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vankomycín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 76 460 76460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
tigecyklín Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 337 14336.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 586 5586.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
trihydrát meropenému 1g Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 821 57820.94 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 195 13195.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 152 31152.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Lieky skupiny J - Antiinfektíva na systémové použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 38 004 38004.0 EUR 2021 Tovary Nie 4

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Liečivá na systémové použitie ničiace baktérie Univerzitná nemocnica Martin 1 034 590 1034589.8 EUR 27. Október 2021 22. November 2021 Nie 2021-10-27 00:00:00 UTC 2021-11-22 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×