CPV kód

33692100-8

Infúzne roztoky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 11 166 689 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 579 448 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 201 390 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 30 573 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 58 170 068 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 189 1 693 271 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 1 133 576 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 35 521 596 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 11 483 449 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 46 542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 155 1 232 841 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 210 964 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 29 569 359 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 25 490 544 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 66 011 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 253 337 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 2 65 410 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 11 205 358 EUR
Záchranná služba 5 468 875 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 5 18 414 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 2 12 528 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 26 298 877 EUR
Národný onkologický ústav 4 641 497 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 37 54 570 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 12 909 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 257 225 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 2 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 23 1 234 923 EUR
INTRAVENA s.r.o. 219 2 053 427 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 187 2 126 459 EUR
B. Braun Medical s.r.o. 148 3 202 898 EUR
MEDICAL GROUP SK a.s. 3 360 104 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 2 1 134 EUR
DCX spol. s r. o. 48 790 541 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 4 31 320 EUR
Senium Medica s. r. o. 1 0 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 3 5 418 EUR
DCX Medical s.r.o. 3 79 097 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. od 10 000 do 71 000 10000 EUR 2014 Tovary Nie 2
Oplachové roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 43 848 43848.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 154 615 154615.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. 105 485 105485.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 68 000 68000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Infúzne roztoky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 27 532 27532.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Infúzne roztoky Univerzitná nemocnica Martin 149 123 149123.0 EUR 2016 Tovary Nie 15
Infúzne roztoky a výživa pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 641 499 641499.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Liečivá Záchranná služba 298 774 298774.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačnej skupiny: INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 684 606 684606.0 EUR 2014 Tovary Nie 45
Oplachové a perfúzne roztoky pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 116 806 1116806.0 EUR 2015 Tovary Nie 7
Liečivá Záchranná služba 26 867 26867.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Liečivá Záchranná služba 34 463 34463.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 301 101 301101.0 EUR 2017 Tovary Nie 27
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 290 700 290700.0 EUR 2018 Tovary Nie 24
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 54 666 54666.0 EUR 2018 Tovary Nie 20
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 891 1891.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 165 165.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 882 882.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 155 3155.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 360 1360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 159 159.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 728 727.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 101 325 101325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 127 1127.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny roztok alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 569 569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo " ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 70 917 70917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 288 19288.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 749 749.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 456 3456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 200 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69 69.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 82 82.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 103 264 103264.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 626 626.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 14 200 14200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 118 670 118670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydroxyetylškrob 6% Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 980 9980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4 080 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM GLUCOSO 5 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5 850 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 100 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 5 300 5300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 250 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 3 135 3135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 500 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 1 890 1890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 16 752 16752.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 794 23794.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 102 10101.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 103 19102.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty 3 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 555 13554.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sacharidy 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 690 13690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrolyty 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 54 533 54533.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 511 4511.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 481 3481.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 547 1547.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 093 9093.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml, Ringer laktát 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 761 9761.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 41 392 41392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 622 2622.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 760 23760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 820 8820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky, glukózové roztoky Záchranná služba 58 015 58015.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 111 110.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 137 137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky alebo ekvivalent NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 62 475 62474.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 300 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 95 94.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 177 176.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110 110.11 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 164 163.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 519 518.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 093 1092.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 917 1916.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 469 1468.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 714 714.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 102 1101.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 793 3792.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127 127.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 568 2568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 6 670 6670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 472 3471.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 185 3184.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 19 600 19600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 534 534.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 246 246.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116 115.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 435 435.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 096 5095.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 096 5095.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : aqua pro injectione 10ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 259 259.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 363 362.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 147 146.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 468 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 63 63.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 078 3078.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 638 1638.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 671 670.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (freeflex vak) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 69 68.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 500 ml Nemocnica Poprad a. s. 5 350 5350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzny roztok - chlorid sodný 0,9% Nemocnica Poprad a. s. 7 155 7155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - chlorid sodný 6,8g Nemocnica Poprad a. s. 39 040 39040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - chlorid sodný 5,26g Nemocnica Poprad a. s. 41 100 41100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty a sacharidy 250 ml Nemocnica Poprad a. s. 1 540 1540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - učinná látka: Glucosum anhydricum Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 033 9033.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
liečivá - Chlorid sodný 0,9% Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 40 135 40135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - glukóza Nemocnica Poprad a. s. 10 510 10510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 095 5095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 095 5095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 93 200 93200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 315 7315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8%-10% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 409 2409.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 459 2459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
manitol 20% - 250ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 848 848.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 43 962 43962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyziologický roztok na výplachy 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 631 631.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 2 131 2131.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 880 1880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 903 903.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 095 9094.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 992 28991.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 8 635 8635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 606 4606.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ringer laktát 500ml, Ringer acetát+ malát 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 6 340 6340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 251 250.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 304 304.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 56 55.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty - 0,9% NaCL, 100ml, 250 ml a 500 ml (sklo, plast) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 095 5095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 12 984 12983.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie 1 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 765 9764.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinácie 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 926 2925.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sacharidy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 999 14999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aminokyseliny 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 17 791 17790.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 207 5207.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrolyty 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 63 009 63008.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 350 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 890 1890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 972 972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 204 204.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (LDPE fľa.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 352 352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2,5% GLUCOSE AND 0,45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 396 396.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Záchranná služba 64 758 64757.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
0,9% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Letecká vojenská nemocnica, a.s. 110 109.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : fyziologický roztok na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 568 2568.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : sterilná voda na výplachy 1000ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 545 545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 5 906 5905.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 127 127.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 004 1004.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 224 1224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I 1000 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 909 909.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 87 86.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 548 547.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 620 3620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 21 700 21700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 690 4690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 950 3950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - Glukóza Nemocnica Poprad a. s. 11 295 11294.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 017 3017.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - Natrium chloratum Nemocnica Poprad a. s. 7 665 7665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 7 959 7958.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 548 60548.0 EUR 2018 Tovary Nie 21
manitol 20% - 250ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 988 988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
aminokyseliny - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 050 7050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
aminokyseliny 8%-10% - 500ml, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 332 2332.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
fyziologický roztok s glukózou - 250ml, 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 870 2870.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
fyziologický roztok - 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 45 381 45381.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Glukóza 5% - 250ml, 500ml, 10% - 500ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 10 141 10141.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ringer 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 925 4925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ringer laktát 500ml, Ringer acetát+ malát 500ml, 1000ml Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 7 038 7038.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 950 29950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 420 7420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 123 959 123959.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 155 188 155188.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 3 036 3035.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 528 77528.0 EUR 2018 Tovary Nie 21
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 362 361.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 103 060 103059.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Letecká vojenská nemocnica, a.s. 15 381 15381.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 211 577 211577.0 EUR 2017 Tovary Nie 25
Infúzne roztoky Univerzitná nemocnica Martin 372 478 372478.0 EUR 2019 Tovary Nie 20
Infúzne roztoky: hydrogenuhličitan sodný - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 72 72.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 10% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 63 63.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: manitol 20% - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 132 132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 10 931 10930.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty P Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 620 3620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 506 1506.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky : elektrolyty I 1000 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 91 90.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 15 045 15045.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 321 63321.0 EUR 2018 Tovary Nie 22
Infúzne roztoky : elektrolyty R Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 918 918.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 685 3685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 345 4345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 100ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 21 700 21700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. 107 940 107940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 605 604.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok s glukózou - 250ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 80 80.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: Ringer 500ml Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 671 670.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 24 426 24426.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 526 1526.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 17 296 17296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 287 024 287024.0 EUR 2019 Tovary Nie 31
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 16 151 16151.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrolyty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 13 786 13786.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aminokyseliny, Infúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 26 593 26593.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty, Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 54 865 54865.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 500ml v sklenenom obale Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky: fyziologický roztok - 250ml v sklenenom obale Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 673 672.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 6 144 6144.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aminokyseliny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700 8700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 76 230 76230.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 420 7420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oplachové roztoky 3 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 950 29950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi, Sterilné, apyrogénne infúzne a intravenózne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 957 9957.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrolyty s uhľovodíkmi Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 064 15064.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sacharidy, Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných roztokov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 580 15579.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyvážené roztoky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 18 082 18082.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 20 052 20052.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 574 14574.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 12 606 12606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 169 133 169133.0 EUR 2019 Tovary Nie 17
Fyziologické roztoky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 74 960 74959.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Infúzne a glukózové roztoky Národný ústav reumatických chorôb 6 385 6384.89 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrolyty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 15 729 15729.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 15 829 15829.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 636 663 636663.0 EUR 2019 Tovary Nie 16
Aminokyseliny Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 8 700 8700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Aminokyseliny, Infúzne roztoky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 23 098 23097.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyvážené roztoky 2020 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 889 12889.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 10 215 10215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyvážené roztoky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 774 1774.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 137 1137.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Infúzne roztoky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 178 632 178632.0 EUR 2021 Tovary Nie 8
Infúzne roztoky pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj 588 747 588747.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Nemocnica Poprad a. s. 131 803 131803.0 EUR 2021 Tovary Nie 11
Infúzne roztoky - o Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 83 974 83974.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Oplachové roztoky 1 000 ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 950 7950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky - chlorid sodný Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 244 41244.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky chlorid sodný a draselný 1000ml Nemocnica Poprad a. s. 6 240 6240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky chlorid sodný 5,26g 500ml Nemocnica Poprad a. s. 7 056 7056.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky chlorid sodný 5,26g 1000ml Nemocnica Poprad a. s. 6 160 6160.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky chlorid sodný 6,02g 500ml Nemocnica Poprad a. s. 4 855 4855.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky chlorid sodný 10ml Nemocnica Poprad a. s. 7 200 7200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fyziologické roztoky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 73 554 73553.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 533 906 533906.0 EUR 2021 Tovary Nie 33
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 614 7614.0 EUR 2021 Tovary Nie 8
Infúzne roztoky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 118 167 118167.0 EUR 2021 Tovary Nie 28

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
infúzne roztoky NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 46 770 46770.39 EUR 18. Február 2015 16. Marec 2015 Nie 2015-02-18 00:00:00 UTC 2015-03-16 15:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×