CPV kód

39100000-3

Nábytok

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 657 467 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 11 907 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 2 417 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 1 449 569 EUR
Mesto Žilina 4 202 252 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 93 078 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 6 217 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 68 336 724 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 22 3 925 507 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 32 425 EUR
Mesto Rožňava 1 0 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 50 732 EUR
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 1 185 900 EUR
Slovak Business Agency 4 426 982 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 1 224 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 98 695 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 487 796 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 130 280 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 17 482 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 1 040 308 EUR
Košický samosprávny kraj 2 8 732 EUR
Technická univerzita v Košiciach 12 1 301 712 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 13 115 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 26 362 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 8 34 809 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 5 792 EUR
Mesto Komárno 11 9 749 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13 202 509 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 913 317 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 1 833 035 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 3 149 EUR
Veľká Havrania, s.r.o. 1 146 750 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 9 388 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 37 797 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 105 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 3 826 EUR
Mesto Brezno 1 12 583 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 13 2 274 753 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 14 354 974 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 93 624 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 56 112 399 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 125 EUR
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 1 41 583 EUR
IMET, a.s. 1 1 154 050 EUR
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. 1 72 148 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 9 670 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 1 536 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 80 632 EUR
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 1 347 665 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 37 777 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 16 360 835 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 21 309 844 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 4 325 EUR
Obec Sačurov 1 33 690 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 3 040 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 3 168 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 5 575 EUR
Mesto Hlohovec 1 31 186 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 10 7 700 976 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 56 980 186 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 482 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 19 36 943 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 205 000 EUR
Obec Marcelová 1 2 915 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 72 815 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 5 837 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 5 999 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 8 898 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 6 912 EUR
Obec Staškov 1 0 EUR
Domov dôchodcov 11 93 792 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 36 165 EUR
Horská záchranná služba 2 1 392 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 546 692 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1 373 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 5 998 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 6 583 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 4 383 EUR
Obec Kozárovce 1 5 475 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 13 225 EUR
Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána 1 54 074 EUR
SPN plus, s.r.o. 1 33 575 EUR
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 2 70 970 EUR
Národný onkologický ústav 9 25 749 EUR
Obec Špačince 1 8 437 EUR
TOP REAL, s.r.o. 1 84 567 EUR
INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 1 49 553 EUR
IMPA autoalarmy, s.r.o. 1 202 851 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 0 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 9 876 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 24 582 EUR
AMO - PLUS, s.r.o. 1 118 378 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 45 524 EUR
Hotelová akadémia 3 6 240 EUR
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 1 414 440 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 12 687 EUR
Športové gymnázium 2 49 982 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 12 900 EUR
Centrum účelových zariadení 5 10 013 EUR
Stredná odborná škola 1 4 166 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 9 568 EUR
Financial Hotels Management, s.r.o. 2 340 227 EUR
MUDr. Juraj Sninský - VIVATEX ŠPORT 3 212 628 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 2 28 333 EUR
Obec Hencovce 2 7 533 EUR
Dopravná akadémia 1 1 200 EUR
Základná škola 2 1 103 EUR
Domov sociálnych služieb 1 2 080 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 049 EUR
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 1 3 233 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 550 EUR
Školský internát 3 4 123 EUR
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 1 7 083 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1 367 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 7 707 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 338 EUR
Stredná odborná škola 1 1 517 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 2 563 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 2 243 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 4 8 877 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 8 23 056 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 1 054 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 18 417 EUR
Spojená škola 3 12 528 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 1 16 417 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 18 730 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 28 783 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 1 1 792 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 0 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 5 760 EUR
Centrum sociálnych služieb - AVE 3 20 749 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 1 108 EUR
Športové gymnázium 1 550 EUR
Základná škola 1 17 583 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 5 725 EUR
Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 1 33 242 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 8 500 EUR
Novohradská knižnica 2 4 663 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 2 916 EUR
Stredná odborná škola 1 1 750 EUR
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 1 8 132 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 29 142 EUR
Banícke múzeum v Rožňave 1 3 398 EUR
Školský internát 13 164 384 EUR
Obec Trstice 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 0 EUR
Hotelová akadémia 2 6 085 EUR
"Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 1 42 917 EUR
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 1 0 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 11 908 EUR
Stredná zdravotnícka škola 12 42 249 EUR
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 2 13 095 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 2 5 719 EUR
ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 1 0 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 5 543 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPA 2 6 540 EUR
Spojená škola 1 3 948 EUR
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 1 499 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 1 2 766 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 8 750 EUR
CONSULTING, s.r.o. 1 620 EUR
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 2 53 233 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CassoStav, s.r.o. 1 34 480 EUR
AutoCont SK a.s. 1 38 600 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 2 34 236 EUR
Lencos In, s. r. o. 6 375 872 EUR
GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 1 54 074 EUR
Intersystem EU s.r.o. 1 36 490 EUR
NABIMEX, s.r.o. 47 1 167 643 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 5 1 657 068 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 8 988 EUR
STOKAT – M, s.r.o. 1 1 154 050 EUR
FM Design, s.r.o. 1 185 900 EUR
Ján Kubík KUBIK INTERIÉR 1 347 665 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 2 719 000 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 5 1 017 927 EUR
Xepap, spol. s r.o. 3 53 604 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 72 815 EUR
Meditech SK, s.r.o. 4 43 323 EUR
KLS spol. s.r.o. 49 4 648 699 EUR
UEZ s.r.o. 15 288 972 EUR
CORTEC s.r.o. 1 39 330 EUR
VAREZ INTERIER, s.r.o. 8 450 087 EUR
elfa, s.r.o. 1 65 000 EUR
A-STUDIO, s.r.o. 2 69 895 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 8 354 834 EUR
BASCO SK, s.r.o. 4 132 865 EUR
A.DOM, spol. s r.o. 1 2 990 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 3 2 135 EUR
ZOFF spol. s r.o. 2 24 494 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 2 642 139 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 2 11 550 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 6 1 715 EUR
ALEX Fémbutor k.f.t. 1 78 750 EUR
Artspect spol. s r. o. 3 766 667 EUR
DREMONT spol. s r.o. 5 1 276 047 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 4 31 587 EUR
RC NÁBYTOK, s.r.o. 1 49 553 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 1 12 900 EUR
KONSEPTI bratislava s.r.o. 1 202 851 EUR
COMMERC SERVICE spol. s r.o. 1 1 230 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 2 11 426 EUR
EUROSPAN, s.r.o. 1 850 EUR
Ing. Ivan Trnovský 1 351 EUR
CTI-EUROPE s. r. o. 1 118 378 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 17 426 388 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 8 712 EUR
ATIPIC spol. s.r.o. 1 33 575 EUR
INTERMONT s.r.o. 1 414 440 EUR
DAVID interier design, spol. s r.o. 15 316 402 EUR
NICOL Slovakia s.r.o. 1 72 148 EUR
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 13 181 384 EUR
Kanapy Interier s.r.o. 1 146 750 EUR
VESNA INTERIORS, s.r.o. 1 954 323 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 196 EUR
MODERN DESIGN, s.r.o. 8 34 809 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 325 022 EUR
DREVONA GROUP s.r.o. 1 346 500 EUR
Techo, s.r.o. 4 4 585 717 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 21 160 387 EUR
Yardspol s.r.o. 1 121 920 EUR
NETTECH, s.r.o. 1 81 720 EUR
BLOCK a.s. - organizačná zložka 2 2 213 690 EUR
JALAPA s.r.o. 3 4 358 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 16 583 EUR
BEGA, s.r.o. 54 450 337 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 17 2 468 785 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 5 998 EUR
Media Comp. s.r.o. 1 100 000 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 5 89 673 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 1 224 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1 468 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 10 646 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 70 231 573 EUR
František Frankovský - WoodX 2 47 192 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 16 148 336 EUR
DIPOS s.r.o. 2 410 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 12 32 635 EUR
CODUM s.r.o. 8 3 530 EUR
Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 8 10 378 EUR
B2B Partner s.r.o. 4 3 256 EUR
ABAMET, s.r.o. 28 63 341 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 8 104 837 EUR
STEMI Slovakia s.r.o 1 3 448 EUR
VV MIX, s.r.o. 2 1 139 EUR
INSGRAF s.r.o. 2 6 887 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 625 EUR
GÜDE, s.r.o. 1 2 545 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 2 44 741 EUR
AKD s.r.o. 4 4 366 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 5 46 903 EUR
TechnoBank, s.r.o. 2 7 950 EUR
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 1 4 898 EUR
A J Produkty a.s. 3 5 014 EUR
NOMIland s.r.o. 7 1 864 EUR
VERDI, s. r. o. 1 2 399 EUR
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 1 7 707 EUR
Ing. Peter Mihok - PRESTIGE 1 1 680 EUR
1.BEAMI, s.r.o. 3 2 806 EUR
Marián Uhlár 4 6 632 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 5 5 449 EUR
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER 5 10 141 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 4 36 972 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 2 3 841 EUR
REAL INVENT, s.r.o. 1 16 250 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 3 14 813 EUR
Mitru , s.r.o. 14 38 165 EUR
Baribal s.r.o. 1 5 475 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 9 87 396 EUR
TRADENET s.r.o. 1 3 200 EUR
SINAKO SK, s.r.o. 4 16 493 EUR
Jozef Merašický Nábytok 1 2 100 EUR
Educas s.r.o. 3 24 965 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 1 200 EUR
TEXPOL s.r.o. 1 2 080 EUR
A-PEMA, s. r. o. 1 5 510 EUR
K - Ten KOVO, s.r.o. 1 458 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 17 583 EUR
Ladislav Vasiľ PILOSPAN 1 47 899 EUR
Mária Mudríková - KENT 1 0 EUR
CEIBA, spol. s r.o. 1 1 580 EUR
ZBORAN, s.r.o. 1 809 EUR
LK Consult, s. r. o. 2 68 712 EUR
MONASTER, s.r.o. 2 10 187 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 1 1 158 EUR
eVector, s.r.o. 1 5 273 EUR
Povex s.r.o. 1 0 EUR
BEBA plus s.r.o. 21 26 325 EUR
R A U Nitra spol. s r.o. 1 1 750 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 888 EUR
MAC-PRO, s.r.o 1 6 099 EUR
Edushop s.r.o. 1 485 EUR
Mária Chilová 2 978 EUR
Marián Juhás MRJ 3 9 474 EUR
Norbert Hrab - HB INTERIERS SLOVAKIA 1 1 275 EUR
INSEMPRE s.r.o. 2 1 632 EUR
WoodX, s.r.o. 6 83 247 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 105 EUR
MONTANA MANAGEMENT s.r.o. 1 2 766 EUR
Štefan Vach VAREZ - výroba nábytku 1 4 000 EUR
1-I.T.C-SK s.r.o. 1 0 EUR
J & T LOGISTIC s.r.o. 1 23 833 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 2 1 569 EUR
KARPATY - D.S. s.r.o. 1 69 EUR
Ing. Soňa Štofová SOPAS 4 3 435 EUR
Zoltán Mikluš - INTERFUR 1 2 333 EUR
MARINI TRADE s.r.o. 1 717 EUR
TriCare s. r. o. 1 10 533 EUR
KASON, s.r.o. 1 42 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 424 EUR
euroAT, s.r.o. 2 1 485 EUR
Tomáš Sádovský 3 3 403 EUR
IGGY-TRADE s.r.o. 1 2 798 EUR
nabbi, s.r.o. 6 3 864 EUR
abaWood, s.r.o. 3 9 548 EUR
Tamal s. r. o. 1 150 EUR
MERKURY SHOP s.r.o. 1 207 EUR
Marián Hucík - Kika Wood 5 18 751 EUR
KOVO MZ, spol. s r.o. 1 295 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči IMET, a.s. 1 155 050 1155050.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Výroba interiérového zariadenia SLOVAKIA REAL - IN, a.s. 407 702 407702.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni Prešovský samosprávny kraj 28 132 28132.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka nábytku Centrum výcviku Lešť 28 312 28312.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vybavenie projektu a didaktické prostriedky Stredná zdravotnícka škola 87 847 87847.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie internátnych izieb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120 162 120162.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytkové vybavenie a detské atrakcie ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 62 335 62335.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nábytok pre študentské domovy STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 196 670 196670.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia ŠD Horský park Ekonomická univerzita v Bratislave 206 000 206000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie interiéru Hotela SIPOX TOP REAL, s.r.o. 106 373 106373.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérový nábytok INTER ŠPORT CENTRUM VRŠATEC, spol. s r.o. 49 554 49554.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie BD IMPA autoalarmy, s.r.o. 225 016 225016.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vybavenie vybraných pracovísk UKF v Nitre nábytkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 159 201 159201.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka interiérového vybavenia Mesto Banská Bystrica 171 781 171781.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie mobiliáru hotela Vila Anne-Mary AMO - PLUS, s.r.o. 118 621 118621.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku pre zriadenie Regionálne centra remesiel ÚĽUV v Košiciach Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102 000 102000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Penzión na Kopanici - dodávka nábytku SPN plus, s.r.o. 32 680 32680.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Balneo vybavenie - zákazková výroba Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 482 641 482641.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 94 830 94830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mestská plaváreň Senica - nábytok a mobiliár Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. 49 727 49727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti Komplexu Havrania v oblasti cestovného ruchu – nákup zariadenia hotela Veľká Havrania, s.r.o. 147 533 147533.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 18 769 18769.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
"ZARIADENIE INTERIÉRU PRE MANŽELSKÉ INTERNÁTY BLOKY A,B,C,D- Mlyny UK Bratislava" Univerzita Komenského v Bratislave 954 323 954323.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok SAV pre Centrum výskumu a vývoja Šarišské Michaľany (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 86 569 86569.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 126 526 126526.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 768 2768.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 49 564 49564.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka, montáž, rozmiestnenie nábytku a drobné stavebné práce Administratívna budova RTVS, Karlova Ves, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska 482 999 482999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 531 1531.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Interiérové vybavenie do objektu Zimnej jazdiarne a Tlačového strediska v Paláci BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 362 023 362023.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 418 418.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448 500 448500.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov Filozofickej Fakulty UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 84 000 84000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom priestorov novovybudovanej budovy Katedry hudobnej výchovy PF UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 82 000 82000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 1 000 000 1000000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 22 036 22036.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytok do kancelárií a do učební pre UK Univerzita Komenského v Bratislave 36 927 36927.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reštaurácie a kaviarne a technické vybavenie hotela Financial Hotels Management, s.r.o. 340 227 340227.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia Hotela Dixon MUDr. Juraj Sninský - VIVATEX ŠPORT 212 628 212628.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Historický mobiliár pre palác BH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 576 352 576352.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 000 1000.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 732 1732.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Nábytkové vybavenie pre Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum Žilinskej univerzity Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 325 022 325022.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 3 184 333 3184333.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Nábytok SAV pre Výskumné centrum Košice Slovenská akadémia vied (SAV) 448 500 448500.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Interiérové a exteriérové vybavenie D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 185 900 185900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 740 000 740000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 437 437.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta Slovenská akadémia vied (SAV) 31 201 31201.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nábytok SAV Bratislava pre areál Dúbravská cesta Slovenská akadémia vied (SAV) 3 501 874 3501874.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Dodávka a montáž nábytku Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 455 455.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku - 4Q 2014 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 5 963 5963.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodanie interiérového zariadenia pre hasičské stanice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477 100 477100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum - interiér Mesto Hlohovec 31 186 31186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 125 46125.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 24 344 24344.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového vybavenia izieb v ŠD Mladosť v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 105 500 105500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37 281 37281.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiér Katedrály sv. Šebastiána Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri Katedrále sv. Šebastiána 54 074 54074.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 239 304 239304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 211 899 211899.0 EUR 2017 Tovary Áno 13
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96 066 96066.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 416 26416.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 43 121 43121.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok, vstavané spotrebiče , interiérové a kancelárske doplnky, elektrické a informačno-komunikačné krabice vrátane dodávky a inštalácie Technická univerzita v Košiciach 991 600 991600.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Interiérové vybavenie Obec Sačurov 33 690 33690.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 333 22333.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 49 881 49881.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia Ekonomická univerzita v Bratislave 220 977 220977.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 650 4650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská konsolidačná, a.s. 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Košický samosprávny kraj 18 694 18693.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovací (jednací) stôl Slovenské centrum dizajnu 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytkové zariadenie učebne Stredná odborná škola 2 355 2355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1 280 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytoková zostava Národný onkologický ústav 3 700 3700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedacia taburetka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 193 1193.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové zariadenie pre MŠ Obec Kozárovce 6 996 6996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pohovka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 310 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 840 8840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vstavaná roll door skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 220 3220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná kovová skriňa s posuvnými dverami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavica, kancelárske kreslá Národný onkologický ústav 3 850 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 199 160 199160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavica, kancelárske kreslá Národný onkologický ústav 3 850 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 199 160 199160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policový regál do archívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 843 1843.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly pre počítačové učebne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 555 1555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kožená sedacia súprava dvojsed + trojsed Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie na mieru Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre dovybavenie kancelárie alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 430 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sortiment pre materskú školu_54 Mesto Komárno 783 783.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine, lavice, - KCHO Národný onkologický ústav 7 295 7295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysoká dvojdverová skriňa z laminovanej dosky Základná škola 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zdravotníckeho zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 127 240 127240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Výmena nábytku v izbách školského internátu Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 84 000 84000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa so šiestimi samostatne uzamykateľnými šatníkovými skrinkami Stredná zdravotnícka škola 12 300 12300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 000 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Výskumný ústav vodného hospodárstva 810 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová kovová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do klientských izieb Domov dôchodcov 33 000 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa s ôsmimi samostatne uzamykateľnými šatníkovými skrinkami alebo ekvivalent Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa 11 895 11895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 6 540 6540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Moldava nad Bodvou 6 390 6390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske stoličky Najvyšší súd Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 175 000 175000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do hosťovských izieb Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 600 17600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Mestská časť Bratislava - Petržalka 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách školského internátu Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 73 500 73500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre MŠ Obec Staškov 5 164 5163.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skrinka kovová Mesto Žilina 7 800 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž nábytkových atypov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 758 11757.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Dopravná akadémia 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a knižnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 800 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 550 31550.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl rohový s výsuvnou doskou pre klávesnicu Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do Mš Mesto Rožňava 8 400 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 550 31550.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka lekárenského nábytku na mieru Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 7 130 7130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup materiálneho vybavenia Obec Trstice 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 920 19920.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup válend Stredná odborná škola 3 100 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynská linka - zostava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov prototypového a inovačného laboratória Technická univerzita v Košiciach 75 000 75000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 25 240 25240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského laboratória s notebookom Športové gymnázium 6 337 6337.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Ekonomická univerzita v Bratislave 19 800 19800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok, stoličky a odrážadlo pre materskú školu_97 Mesto Komárno 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 715 5715.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 1 620 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1 155 1155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľanda Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 394 394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váľandy Ekonomická univerzita v Bratislave 19 000 19000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový nábytok do izieb Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9 378 9378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 920 19920.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Rokovacia stohovateľná stolička VISI alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup šatníkových skríň "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Horská záchranná služba 4 692 4692.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárií a priestorov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 63 000 63000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda a nočný stolík Spojená škola 7 200 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrine a regále Banícke múzeum v Rožňave 3 480 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stolička Obec Hencovce 8 800 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do školského internátu Hotelová akadémia 726 726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie a vybavenie MŠ - Nábytok, hračky a učebné pomôcky Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice 19 127 19127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Banketový stolík skladací Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 648 648.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl obdĺžnikový pre MŠ_128 Mesto Komárno 585 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine s boxami Stredná odborná škola elektrotechnická 17 578 17578.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stôl Obec Hencovce EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 570 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 146 145.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 146 145.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozkladacie kreslá Národný bezpečnostný úrad 7 350 7350.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 1 260 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nočný stolík Spojená škola 3 550 3550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly Horská záchranná služba 1 670 1670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 12 840 12840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie relaxačného ležadla "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 319 319.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie nábytku do konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 318 2318.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie nábytku do spoločenskej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 483 483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 12 880 12880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske a interiérové vybavenie Mesto Žilina 14 660 14660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zasadacej miestnosti a kancelárske stoličky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie skladacích stolov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 223 223.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie - renovácia oddelenia pre deti a mládež Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 8 575 8575.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záťažové ergonomické kreslo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Andreja Kmeťa 1 734 1734.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárií úradu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zváraná skriňa a celokovový policový regál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 580 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenia a vybavenie objektu - nábytok do kuchyne LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 140 1140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové doplnky Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Hotelová akadémia 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Poločalúnená váľanda s úložným priestorom Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 400 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové doplnky Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž vstavanej skrine a políc na knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 830 4830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita v Košiciach 2 100 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-trojdielny paraván Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Obec Špačince 15 820 15820.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nábytok-laboratórna a kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 406 405.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - uzamykateľné skrine Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 267 267.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 327 1327.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 12 225 12225.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 500 31500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do bytu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 782 2782.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine delené Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 920 1920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa jednokrídlová Domov dôchodcov 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 713 712.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330 330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysoká dvojdverová skriňa z laminovanej dosky Základná škola 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nábytok do kancelárie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 420 2420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynská linka a celoplošný drez LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 85 833 85833.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Policový regál montovaný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 268 2268.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na jednom poschodí školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 068 6068.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoly do počítačovej učebne Športové gymnázium 1 195 1195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 500 12500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá a konferenčný stolík Technická univerzita v Košiciach 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 53 000 53000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ležadlá Mesto Komárno 1 464 1464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová, delená 6-dverová, s lavičkou Základná škola 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 18 400 18400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 1 591 1591.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednolôžkové postele s polohovateľným roštom 90cm, matrace Domov sociálnych služieb 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladacie stoly a stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 412 2412.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 390 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku pre potreby objednávateľa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 13 680 13680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky pre potreby OZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové skrine Mesto Žilina 2 376 2376.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba nábytku Centrum sociálnych služieb - LIPA 4 604 4604.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné stoly a stoličky do učebne PC Stredná odborná škola polytechnická 1 581 1581.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 46 955 46955.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie priestorov - nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 550 3550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatnikové skrine do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 598 3598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie klubovne ZDRUŽENIE RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE ALEXANDRA DUBČEKA o.z. 4 640 4640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 200 31200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
interiérové vybavenie - renovácia oddelenia krásnej literatúry a elektronických zdrojov Krajská knižnica Ľudovíta Štúra 9 730 9730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie izieb oddelenia B DDaDSS Veľký Krtíš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 20 261 20261.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 215 5215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatnikové skrine do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 598 3598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľanda s úložným priestorom Národný onkologický ústav 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 94 000 94000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku vrátane montáže, rozmiestnenia v miestnostiach a odvozu prebytočných ochranných obalov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 484 7484.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie - renovácia oddelenia pre deti Novohradská knižnica 1 904 1904.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interirérové vybavenie - renovácia oddelenia detí 2 Novohradská knižnica 3 885 3885.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa kovová -spisová Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do operačných priestorov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 400 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - Skriňa policová s dverami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240 240.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky do laboratória Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 670 670.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 048 1047.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy na školský internát Hotelová akadémia 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - skrine, lavice Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 150 4150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky pre zdravotnícky personál Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 880 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrinky Gymnázium Andreja Kmeťa 6 029 6028.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola služieb a lesníctva 33 581 33581.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok do autistického centra Domov sociálnych služieb Hrabiny 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 976 976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 970 4970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie šatníkových skríň "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 4 650 4649.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 260 1260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nábytku v izbách na troch poschodiach Školského internátu Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 11 497 11496.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 740 740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 539 2539.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa lieková Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 310 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 863 2863.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školská stolička Školský internát 3 420 3420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 925 3925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kartotékové skrinky UNIVERZITA J. SELYEHO 670 669.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 21 100 21100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-školský nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 848 1847.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 819 819.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 150 1149.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kovový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 83.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojsedačka, kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 440 2440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kúpeľňový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 421 421.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-vitríny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 550 1550.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky a sedadlá (lavice) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatníková skriňa, kovová uzamykateľná skriňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 763 763.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 190 190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž vstavaných skríň Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 330 3330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 143 1142.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, chladnička Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 286 2286.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske roletové skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby MŠ_19 Mesto Komárno 530 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 455 3455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, písací stôl Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 377 1376.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skriňa na chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 163 6163.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Typové interiérové, exteriérové vybavenie - nábytok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 40 560 40560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 95 700 95700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové sedadlá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 39 729 39729.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 073 2073.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok kovový Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 359 359.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-nastaviteľná žiacka stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 297 296.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taburet s dreveným sedadlom a plastovým krížom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 280 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nábytok do prednáškovej miestnosti Spojená škola 8 960 8960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 000 25000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 557 556.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 437 1436.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok - stoličky Stredná zdravotnícka škola 753 752.87 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre konferenčné miestnosti Stredná zdravotnícka škola 1 580 1580.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 632 1632.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kreslo D 228K alebo ekvivalent Domov dôchodcov 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly svetlo-sivé Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 828 828.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na notebook Advance black alebo ekvivalent Domov dôchodcov 50 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 962 3961.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky pre THP pre MŠ Mesto Komárno 415 415.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horná zrkadlová skrinka s halogénovým osvetlením, zásuvkou a vypínačom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 326 1326.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup 21 ks skríň a 15 ks stolov Centrum sociálnych služieb - AVE 10 011 10011.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-kovová skriňa s cylindrickým zámkom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 299 298.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do ubytovne Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 14 178 14178.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do študentských izieb ŠI Športové gymnázium 53 651 53651.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Školský internát 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií Domov dôchodcov 2 800 2800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 28 600 28600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly čierne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výklopná váľanda s úložným priestorom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 600 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 6 737 6737.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie ubytovacích zariadení nábytkom Technická univerzita v Košiciach 45 050 45050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC stoly a stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly čierne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Ekonomická univerzita v Bratislave 1 392 1392.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chodbové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevená stolička Signal CD-57 alebo ekvivalent Domov dôchodcov 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 036 3036.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok pre zariadenie kancelárie Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 380 4380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 750 1750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovová šatňová skriňa 2-dverová Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 112 1111.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-konferenčný stolík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 163 162.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 499 31499.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 194 838 194838.0 EUR 2018 Tovary Áno 9
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 300 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 308 307.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 500 31500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 640 11640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-Kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 589 589.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 160 90160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok- šatňové a chodbové lavičky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 333 3332.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 4 560 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-školský nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 148 2148.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 961.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 29 500 29500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nočný stolík Domov dôchodcov 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-šatníková skriňa kombinovaná "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 73 750 73750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrinky Gymnázium Andreja Kmeťa 3 094 3094.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stoly Školský internát 6 175 6175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový nábytok (skriňa, kovová kartotéka, regály) Fakultná nemocnica Nitra 3 828 3828.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Školský internát 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 11 800 11800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný nábytok Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 1 799 1799.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 4 800 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 540 2539.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok-regály Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 331 331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová kovová dvojoddielová skriňa a nadstavba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 135 3135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ - NÁBYTOK Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 17 689 17689.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kovový nábytok Stredná zdravotnícka škola 389 388.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 5 836 5835.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 430 5430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 340 3340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova interiérového vybavenia v ŠD Ekonomická univerzita v Bratislave 60 170 60170.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska skriňa, kovový vešiak na kabáty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 836 836.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky so stolíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 512 1512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojanové vešiaky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 132 132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s výklopným stolíkom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 177 1177.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 199 375 1199375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 680 20680.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 53 294 53294.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova interiérového vybavenia v ŠD 1 Ekonomická univerzita v Bratislave 7 512 7512.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske a čalúnené kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 428 427.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 1 552 1551.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 442 441.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok - stoličky Stredná zdravotnícka škola 563 563.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - skrine, lavice Výskumný ústav vodného hospodárstva 902 902.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nemý sluha LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 130 130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vonkajšia parková lavica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 912 912.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 504 504.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 536 535.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 97 022 97022.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia Ekonomická univerzita v Bratislave 77 254 77254.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do kuchynky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 139 1138.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzitná nemocnica Martin 5 400 5399.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Spojená škola internátna Prakovce 3 445 3445.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 016 23016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - vstupná hala, zasadačka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 180 48180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly a skrinky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 368 4368.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 2 769 2769.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Školský internát 10 500 10500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske stoličky, kancelárske stoly, policový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 034 1033.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, sedací nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 124 982 124981.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 740 44739.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, sedací nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 685 14685.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslo otočné Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 832 832.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skladacie stoly a stoličky Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko 3 012 3012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 666 666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 995 1995.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 115 884 115884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 19 882 19882.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 111 180 111180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 919 12919.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130 683 130683.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nábytok pre študentský domov Mladosť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 204 437 204437.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 110 447 110447.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 229 911 229911.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok do ubytovacieho centra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 649 5649.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 33 990 33990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 021 2021.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
10 x nočný stolík, 10 x šatníková skriňa, 10 x stolička, 10 x stôl, 10 x kreslo pre seniorov Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 8 190 8190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 690 2690.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslá, stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 160 7160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zostava školského nábytku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 339 1338.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - Policový regál na knihy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 362 362.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 843 1843.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 28 600 28600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
15xstolička, 4xkombinovaná skriňa, 1xstôl Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 371 3371.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho vybavenia Košický samosprávny kraj 6 196 6196.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
20 x el. polohovatel'né postele s hrazdou, hrazdičkou aantidekubitným matracom, 20 x šatníkové skrine Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 21 760 21760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 016 23016.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 192 192.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 33 000 33000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 000 36000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - nadstavbová skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198 198.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stolička Školský internát 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Spojená škola internátna Prakovce 3 443 3443.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 574 6573.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 625 1625.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - Kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 125 125.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 25 800 25800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 325 1325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a dodávka nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 7 320 7320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly, kancelárske stoličky a kuchynská skrinka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 096 3096.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 300 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzamykateľná dvojdverová skrinka na knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 180 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 433 432.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok-Zostava školského nábytku Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 714 1713.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 675 2674.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 677 677.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 358 1358.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 154 11153.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 651 1650.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - čalúnené kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 154 154.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 291 291.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 882 1882.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záťažové a kancelárske kreslá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 784 6784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skrine na posteľnú bielizeň Mesto Komárno 1 338 1338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 625 1624.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 83 82.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - Rohový kancelársky stôl a uzamykateľný trojzásuvkový kancelársky kontajner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 325 324.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií – Nábytok do jazykového laboratória (stôl, stolička) Nitriansky samosprávny kraj 3 780 3780.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 175 14175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Váľanda - nábytok Národný onkologický ústav 7 940 7940.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárska stolička čalúnená s kolieskami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 163 162.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 624 6624.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok do miestností Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 47 874 47874.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 332 331.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pojazdný vešiak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 781 780.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32 408 32408.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - pohovka, kreslá, konferenčný stolík, taburetky, stoličky, kuchynská linka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 253 4253.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 10 322 10321.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok na terasu Centrum účelových zariadení 1 450 1450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oddychový sedací vak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 509 508.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oddychové relaxačné kreslo a pohovka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 666 666.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine, šatňové lavičky Stredná zdravotnícka škola 25 447 25447.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 3 750 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine do ŠJ Mesto Komárno 2 098 2097.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Centrum účelových zariadení 3 750 3750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová dvojoddielová-26 ks Centrum sociálnych služieb - LIPA 3 050 3050.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - kartotéka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 163 162.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrine, šatňové lavičky Stredná zdravotnícka škola 25 447 25447.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatníkové skrine Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 499 9499.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 447 1447.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok-seminárna stolička s písacou doskou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 941 1941.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie a školiacej miestnosti Prešovský samosprávny kraj 5 283 5283.17 EUR 2020 Tovary Áno 1
Relaxačné kreslo z ohýbaného dreva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408 408.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Knižničný regál obojstranný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 810 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 995 995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skladové regály s vysokou nosnosťou Univerzita Komenského v Bratislave 250 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynská linka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Mesto Brezno 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechové šatňové skrinky pre žiakov Stredná odborná škola 5 000 5000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynská linka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské linky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 590 590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 736 736.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 61 500 61500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 748 748.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiálno technické vybavenie čakárne Obec Marcelová 8 541 8541.41 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Stredná zdravotnícka škola 4 444 4443.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
výroba a dodávka kancelárskeho nábytku Ekonomická univerzita v Bratislave 6 757 6757.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre ŽU Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pracovne nábytkom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 380 1380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná zdravotnícka škola 4 353 4353.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 102 41102.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 328 327.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - konferenčná stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 312 312.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 403 1402.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslo, sedacia súprava Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 523 523.23 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plechová šatníková skriňa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 325 2325.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky pre 1. stupeň základných škôl CONSULTING, s.r.o. 750 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky do zasadacej miestnosti Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárií Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 8 700 8700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 500 12500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 2 400 2400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 840 8840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 154 153.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky Ekonomická univerzita v Bratislave 14 605 14605.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 600 3600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 323 1323.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 18 794 18794.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a rôzne sedadlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 070 51069.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do kabinetov Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 16 840 16839.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 824 824.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školské stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 253 253.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 186 2185.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie nábytkom pre študentské domovy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 454 10454.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 495 9494.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31 185 31185.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 30 000 30000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 668 3668.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 44 409 44409.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 356 355.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 001 14000.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 974 973.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a kuchynský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 780 5780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku do kancelárie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 147 1147.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 676 2676.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 398 398.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 972 972.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 801 801.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do labotratória Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 930 930.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 13 254 13254.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky stoličky a vybavenie učebne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 6 765 6765.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku (interiérového vybavenia) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 699 159699.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslá, stoličky, stolík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 410 409.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky 86 Ekonomická univerzita v Bratislave 7 902 7901.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 38 365 38365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Skrine Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 510 509.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb - AVE 25 675 25675.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - školské lavice a školské stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 315 2315.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 551 130 551130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 435 27435.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, stoly, stoličky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 854 7854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Skrine Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 630 630.48 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do odborných učební Mesto Žilina 184 925 184925.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok kancelársky 18 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 896 1896.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 13 651 13651.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Stoličky, kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 338 337.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nočný stolík s jedálenskou doskou Nitriansky samosprávny kraj 29 700 29700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Kancelárske kreslá Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 379 379.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 420 420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 14 141 14141.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 127 200 127200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - rokovacia stolička, kancelárska stolička Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 267 266.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Mesto Komárno 249 249.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - Stoličky, kancelárske stoličky Národný ústav reumatických chorôb 9 383 9383.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do kancelárie Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 090 4090.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stôl /15 ks/; šatníková skriňa/ 15 ks/ Centrum sociálnych služieb - AVE 4 806 4806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Klasické detské ležadlo Mesto Komárno 200 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku (interiérového vybavenia) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 416 48416.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom /20 ks/, nočný stolík s jedálenskou doskou /20 ks/, šatníková skriňa /20 ks/ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 22 480 22480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové prvky pre zariadenie kancelárie Rozhlas a televízia Slovenska 2 000 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 54 901 54901.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok na školský internát Spojená škola Banská Bystrica 45 000 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok na školský internát Spojená škola Banská Bystrica 12 000 12000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok na školský internát Spojená škola Banská Bystrica 14 000 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoličky Stredná zdravotnícka škola 886 885.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 181 722 181722.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytkové dovybavenie pracovného stola Rozhlas a televízia Slovenska 2 800 2800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a vybavenie učebne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 750 5750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 362 500 362500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie Slovak Business Agency 10 404 10404.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok pre MŠ Mesto Komárno 3 800 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000 670000.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Nábytok - kancelárske stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 383 383.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelársky – otvorený policový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 417 416.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Záhradný nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 486 1485.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŽU v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 109 831 109831.0 EUR 2019 Tovary Áno 6
Nábytok - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 4 575 4575.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 722 26722.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 336 291 336291.0 EUR 2019 Tovary Áno 19
Nábytok – otvorená skriňa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 91 91.13 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelársky stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 119 119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie kancelárskeho nábytku Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 959 4959.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové šatníkové skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 521 521.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 4 793 4793.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Nábytok DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 55 303 55303.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Univerzálna skriňa z oceľového plechu uzamykateľná Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 368 368.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok, sedačka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 19 688 19688.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 21 028 21028.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Kreslá, stolík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 510 509.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Barové stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 248 248.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
„Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Brezový háj, Nitra" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 437 147 437147.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 6 975 6975.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Kuchynská linka a zariadenie do oddychovej miestnosti Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 067 8067.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 500 1500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok do odborných učební Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 13 020 13020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup knižničného interiérového vybavenia_ Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom 22 526 22525.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - ostatné DOMOV PRI KAŠTIELI n. o. 37 200 37200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre UK - 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 14 619 14619.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŠD STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 165 690 165690.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 947 14947.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 480 1480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 294 10293.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Triediaca skriňa na poštu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320 1320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nových regálov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 464 4464.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - policový regál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - kovové policové regály Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 956 1956.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 226 31226.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000 670000.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000 670000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 958 958.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin Univerzitná nemocnica Martin 124 935 124935.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 3 459 3459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre UK - 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 11 294 11294.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavský samosprávny kraj 92 666 92666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351 666 351666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 11 216 11216.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre UK - 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 84 700 84700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 670 000 670000.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 24 200 24200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 20 522 20522.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 89 392 89392.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 59 793 59793.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 49 155 49155.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok pre UK - 2021 Univerzita Komenského v Bratislave 14 634 14634.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dovybavenie rekreačných a školiacich zariadení Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 470 3470.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Nábytok pre projekt dostupného bývania so sociálnou podporou Hlavné mesto SR Bratislava 8 622 8622.09 EUR 7. Október 2020 12. Október 2020 Neuvedené 2020-10-07 00:00:00 UTC 2020-10-12 09:00:00 UTC
Nábytok pre projekt dostupného bývania so sociálnou podporou Hlavné mesto SR Bratislava 9 484 9484.3 EUR 26. Október 2020 30. Október 2020 Neuvedené 2020-10-26 00:00:00 UTC 2020-10-30 10:00:00 UTC
Nábytok pre rezort MPSVR SR 3 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 545 836 2545836.02 EUR 15. Február 2021 11. Marec 2021 Áno 2021-02-15 00:00:00 UTC 2021-03-11 10:00:00 UTC
Nákup kancelárskeho nábytku pre MPS Hlavné mesto SR Bratislava 8 518 8518.0 EUR 8. September 2021 16. September 2021 Neuvedené 2021-09-08 00:00:00 UTC 2021-09-16 10:00:00 UTC
Dodávka a montáž knižničných regálov Krajská knižnica v Žiline 41 986 41986.13 EUR 14. December 2021 27. December 2021 Neuvedené 2021-12-14 00:00:00 UTC 2021-12-27 10:00:00 UTC
Mestský mobiliár Hlavné mesto SR Bratislava 65 000 65000.0 EUR 11. September 2020 24. September 2020 Neuvedené 2020-09-11 00:00:00 UTC 2020-09-24 14:00:00 UTC
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bratislavský samosprávny kraj 133 450 133449.5 EUR 7. Január 2022 20. Január 2022 Neuvedené 2022-01-07 00:00:00 UTC 2022-01-20 11:00:00 UTC
Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči IMET, a.s. 1 155 050 1155050.0 EUR 29. August 2014 15. Október 2014 Áno 2014-08-29 00:00:00 UTC 2014-10-15 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Mesta Stropkov – nábytok a galerijný systém Mesto Stropkov 27 717 27716.67 EUR 28. Júl 2014 15. August 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-08-15 09:00:00 UTC
Zariadenie interiéru Kúpele Dudince, a.s. 81 849 81848.63 EUR 12. August 2014 2. September 2014 Áno 2014-08-12 00:00:00 UTC 2014-09-02 10:00:00 UTC
Zariadenie interiéru Kúpele Dudince, a.s. 81 849 81848.63 EUR 29. Január 2015 18. Február 2015 Áno 2015-01-29 00:00:00 UTC 2015-02-18 10:00:00 UTC
Interiérové vybavenie pre FZKI Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 78 709 78709.28 EUR 17. Marec 2016 8. Apríl 2016 Nie 2016-03-17 00:00:00 UTC 2016-04-08 09:30:00 UTC
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku hotela Vila Anne-Mary Piešťany AMO - PLUS, s.r.o. 163 201 163200.8 EUR 13. Jún 2014 2. Júl 2014 Áno 2014-06-13 00:00:00 UTC 2014-07-02 09:00:00 UTC
Interiérové vybavenie Slovenskej národnej knižnice Slovenská národná knižnica 69 455 69455.34 EUR 18. December 2019 12. Február 2020 Neuvedené 2019-12-18 00:00:00 UTC 2020-02-12 10:00:00 UTC
Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie - nábytok Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 15 531 15530.67 EUR 7. Máj 2020 15. Máj 2020 Neuvedené 2020-05-07 00:00:00 UTC 2020-05-15 12:00:00 UTC
Interiérové vybavenie Banský dom IMPA autoalarmy, s.r.o. 250 542 250541.6 EUR 25. August 2014 12. September 2014 Áno 2014-08-25 00:00:00 UTC 2014-09-12 11:00:00 UTC
Interiérové vybavenie Zoologická záhrada 53 977 53977.33 EUR 5. Február 2015 24. Február 2015 Áno 2015-02-05 00:00:00 UTC 2015-02-24 10:00:00 UTC
Dodávka, distribúcia a montáž nábytku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 142 629 142629.0 EUR 12. September 2014 30. September 2014 Nie 2014-09-12 00:00:00 UTC 2014-09-30 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia agroturistického areálu Fuggerov dvor - Modernizácia interiérového zariadenia BARANČIA, s.r.o. 58 982 58982.08 EUR 15. December 2014 16. Január 2015 Áno 2014-12-15 00:00:00 UTC 2015-01-16 11:00:00 UTC
Sabinov – Rekonštrukcia bývalej podnikovej kuchyne s jedálňou na reštauráciu s kuchyňou - dodávka tovarov REMOPEL, s.r.o. 60 690 60690.0 EUR 15. December 2014 2. Január 2015 Áno 2014-12-15 00:00:00 UTC 2015-01-02 10:00:00 UTC
Penzión GEJDÁK – modernizácia ubytovacích kapacít a ich zariadenia – tovar GEJDÁK, s. r. o. 141 036 141035.83 EUR 6. Február 2015 23. Marec 2015 Áno 2015-02-06 00:00:00 UTC 2015-03-23 11:00:00 UTC
Obnova južného krídlo, juhovýchodnej a severnej veže Neogotického kaštieľa Galanta - interiérové vybavenie Mesto Galanta 45 082 45082.4 EUR 1. December 2014 18. December 2014 Áno 2014-12-01 00:00:00 UTC 2014-12-18 10:00:00 UTC
BARANČIA-Rekonštrukcia agroturistického areálu Fuggerov dvor - Modernizácia interiérového zariadenia BARANČIA, s.r.o. 58 982 58982.08 EUR 3. Marec 2015 24. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-24 11:00:00 UTC
Modernizácia interiérových priestorov kaštiela Orlové EUROCOM & CO, s.r.o. 413 000 413000.0 EUR 10. December 2014 22. Január 2015 Áno 2014-12-10 00:00:00 UTC 2015-01-22 07:30:00 UTC
Interiérové vybavenie kongresového centra a súvisiacich prevádzok Financial Investment, a.s. 254 004 254004.0 EUR 30. Január 2015 19. Február 2015 Áno 2015-01-30 00:00:00 UTC 2015-02-19 10:00:00 UTC
Nábytok pre študentské domovy STU v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 199 000 199000.0 EUR 17. Máj 2016 3. Jún 2016 Nie 2016-05-17 00:00:00 UTC 2016-06-03 12:00:00 UTC
Penzión GEJDÁK – modernizácia ubytovacích kapacít a ich zariadenia - tovar GEJDÁK, s. r. o. 141 036 141035.83 EUR 12. December 2014 15. Január 2015 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2015-01-15 11:00:00 UTC
Modernizácia a do zariadenie jednotlivých prevádzok Hotela FIS Jasná**** - interiérové a exteriérové vybavenie SKI KOLIESKO, s.r.o. 154 923 154922.5 EUR 14. Október 2015 2. November 2015 Áno 2015-10-14 00:00:00 UTC 2015-11-02 09:00:00 UTC
Levoča, Námestie Majstra Pavla 58 - rekonštrukcia, modernizácia objektu, posilnenie kultúrneho potenciálu mesta - interiér Mesto Levoča 146 487 146486.63 EUR 1. Apríl 2015 21. Apríl 2015 Áno 2015-04-01 00:00:00 UTC 2015-04-21 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×