CPV kód

15000000-8

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 194 4 856 506 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 9 891 056 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 4 987 348 EUR
Mesto Žilina 1 46 600 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 625 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 21 EUR
Žilinský samosprávny kraj 248 15 817 252 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 10 149 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 187 2 683 432 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 999 000 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270 6 550 616 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 15 664 372 EUR
Mesto Nitra 1 6 700 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 523 005 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 12 900 576 EUR
Mesto Prievidza 11 462 944 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 6 328 254 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 43 1 599 093 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 65 000 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 2 58 844 EUR
Technická univerzita v Košiciach 151 1 722 166 EUR
Mesto Piešťany 17 833 283 EUR
Centrum výcviku Lešť 9 911 351 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 67 394 051 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 132 850 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 308 286 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 16 588 021 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 55 124 EUR
Púchovský mäsový priemysel, a.s. 2 2 900 000 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 6 127 400 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 26 576 711 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 30 199 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 13 517 580 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 78 2 067 978 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 16 1 067 617 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 22 500 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 104 3 125 107 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 799 757 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 65 250 EUR
Mesto Trenčín 4 1 371 579 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 18 2 036 935 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 10 323 053 EUR
Mesto Banská Bystrica 14 1 131 560 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 3 28 082 EUR
Národné rehabilitačné centrum 6 421 978 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 48 690 EUR
Domov dôchodcov 2 0 EUR
Správa účelových zariadení 11 1 127 908 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 0 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 6 373 483 EUR
Ing. Pavel Kukla 1 139 800 EUR
Národný onkologický ústav 26 506 870 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 10 505 814 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 21 238 148 EUR
Domov sociálnych služieb v Rohove 27 162 394 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 77 329 EUR
Komunita Kráľovnej pokoja 3 4 008 EUR
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 42 1 297 823 EUR
Správa školských zariadení 27 287 949 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 3 86 043 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 8 787 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 23 757 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 5 1 212 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Modra 5 190 988 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 55 397 EUR
Športové gymnázium 13 1 966 145 EUR
Centrum účelových zariadení 6 332 594 EUR
VITALITA n.o. 1 138 000 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 2 427 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 15 483 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 3 667 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 4 125 750 EUR
Školský internát 2 87 083 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 20 079 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 30 700 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 1 41 658 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 2 14 293 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 4 58 033 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 19 509 397 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 24 300 965 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 41 897 915 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 22 373 734 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 11 760 939 EUR
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 41 1 019 546 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 7 498 833 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 62 600 EUR
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 30 1 106 148 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 13 384 724 EUR
Michalovský domov seniorov 14 477 129 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 6 954 244 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 11 628 538 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 2 107 875 EUR
DATALAN, a.s. 8 883 635 EUR
AutoCont SK a.s. 11 838 050 EUR
RYBA Košice spol. s r.o. 2 49 338 EUR
INMEDIA, spol. s r.o. 753 19 820 849 EUR
Gratex International, a.s. 8 521 556 EUR
ATAK s.r.o. 1 139 800 EUR
Ľuboš Mačina - LUMA 2 2 900 000 EUR
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 179 6 699 962 EUR
CIMBAĽÁK s.r.o. 6 286 788 EUR
KON - RAD spol. s r.o. 41 4 496 866 EUR
NITRAZDROJ, a.s. 1 79 510 EUR
MIK, s.r.o. 10 387 501 EUR
BARTOŠEK s. r. o. 20 530 678 EUR
Mäsovýroba Prenčov 1 37 700 EUR
Danubius spol. s r.o. Komárno 3 171 025 EUR
MASO J+L, s.r.o. 30 930 930 EUR
FALCO, s.r.o. 2 412 196 EUR
Pozana mäso, s.r.o. 2 1 079 EUR
TEMPEST a.s. 10 754 778 EUR
Fatra TIP, s.r.o. 38 1 637 096 EUR
HORTI s.r.o. 21 629 223 EUR
DEMIFOOD spol. s r.o. 32 754 514 EUR
GLOBUS spol. s r.o. 13 346 076 EUR
P E Z A a.s. 10 366 030 EUR
Bidvest Slovakia s. r. o. 172 4 238 474 EUR
ERIK, s.r.o. 8 396 885 EUR
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 5 484 993 EUR
Afeed, a.s. 2 10 149 EUR
Lacnea Slovakia, s.r.o. 1 61 854 EUR
Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD 13 143 765 EUR
Lacnea Slovakia, s. r. o. 1 61 056 EUR
ZELEX, s.r.o. 3 294 662 EUR
Čifárska pekáreň - RT s.r.o. 1 22 129 EUR
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 2 69 648 EUR
TATRAPEKO, a.s. 6 247 789 EUR
Andrej Timko Ing. TA-TRANS 49 1 507 778 EUR
CHRIEN, spol. s r.o. 78 1 407 282 EUR
GRANDFOOD s.r.o. 12 858 322 EUR
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 127 2 544 610 EUR
PENAM SLOVAKIA, a.s. 3 497 623 EUR
Ing. Lazhar Hassounna – Halimex 4 1 009 912 EUR
Mgr. Emília Achbergerová 16 211 213 EUR
Ing. Oto Mikloš 12 52 311 EUR
DAMYS, s.r.o. 1 54 927 EUR
Majster mäsiar, s.r.o. 1 90 879 EUR
Imrich Jurišta-DELIKATES 1 111 695 EUR
Senické a skalické pekárne, a.s. 2 77 880 EUR
HURKA s.r.o 6 233 721 EUR
CITYFOOD s.r.o. 21 1 624 589 EUR
EASTFOOD s.r.o. 18 186 743 EUR
Eurozel 3 48 619 EUR
LUNYS, s.r.o. 13 669 075 EUR
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 6 320 800 EUR
Roman Obložinský INTERZEL 1 30 000 EUR
Milan Deleničák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina 4 395 809 EUR
Limas, s. r. o. 1 112 976 EUR
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 5 121 567 EUR
Hôrka s.r.o. 1 180 977 EUR
NORDFOOD s.r.o. 30 2 766 901 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 1 165 EUR
TAURIS, a.s. 2 119 916 EUR
SHP a.s. 14 70 337 EUR
Eduart Pribul 1 28 326 EUR
Peter Machcinik 1 48 071 EUR
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 1 138 000 EUR
PP Catering spol. s r.o. 3 21 197 EUR
POZANA MEAT s.r.o. 44 3 194 165 EUR
PEPSI-COLA SR, s.r.o. 23 206 201 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 328 EUR
CBA VEREX, a.s. 2 46 024 EUR
Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET 1 967 EUR
Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 8 39 425 EUR
M - NOVOMAX - D s.r.o. 3 124 641 EUR
PICADO, s.r.o. 4 22 513 EUR
FEGA FROST, s.r.o. 2 0 EUR
DUGY plus s.r.o. 1 1 250 EUR
LABAŠ s.r.o. 24 167 887 EUR
Ján Belička - BELSPOL 8 295 049 EUR
DIAMON, s.r.o. 8 397 570 EUR
GM plus, s.r.o. 2 132 245 EUR
Turpek, s.r.o. 1 64 358 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 229 EUR
MECOM GROUP s.r.o. 1 498 EUR
PRAD s.r.o. 1 28 940 EUR
FAUN spol. s r.o. 1 39 968 EUR
DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. 4 69 474 EUR
GROTTO TRADE s. r. o. 4 43 385 EUR
Pekáreň Bzovík, s.r.o. 1 21 940 EUR
Štefan Mesároš - VEZOPAX 5 560 390 EUR
Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA 14 389 074 EUR
Jakub Ilavský, s. r. o. 14 1 850 549 EUR
Milena Leskovjanská - STATOR 2 19 009 EUR
Kysucké pekárne, a.s. 5 220 354 EUR
Prvá cateringová spol. s r. o. 16 148 646 EUR
Ing. Štefan Demovič D a S 2 155 321 EUR
HARD PLUS, s.r.o. 1 7 598 EUR
PENDO s.r.o. 1 45 494 EUR
Ryba Žilina, spol. s r.o. 2 35 781 EUR
EMATRADE s.r.o. 4 298 920 EUR
HARDY PLUS s.r.o. 1 52 273 EUR
J. TRANS TRADE, s.r.o. 1 91 238 EUR
ROČI PLUS s.r.o. 2 57 134 EUR
Adria Gold Slovakia, spol.s r.o. 6 83 568 EUR
Ľubomír Lapin a.s. 5 122 641 EUR
Ladislav Lukáč 1 39 047 EUR
DEMIFOOD SK spol. s r.o. 1 21 557 EUR
I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o. 2 215 523 EUR
AG FOODS SK s.r.o. 2 34 101 EUR
FEGA FOOD s.r.o. 6 46 419 EUR
B.F.R. s.r.o. 12 176 301 EUR
MPC CESSI a.s. 5 98 679 EUR
S L O V B Y S, s.r.o. 5 47 220 EUR
LAMRON s.r.o. 7 802 563 EUR
PAM fruit s.r.o. 1 96 917 EUR
LAHODA s.r.o. 1 11 041 EUR
NOVOCASING NITRA, s.r.o. 10 669 850 EUR
BAKERY MM s.r.o. 5 37 165 EUR
Pekáreň PODHORIE, s. r. o. 2 58 816 EUR
UNIQUE SR s. r. o. 1 168 106 EUR
Ladislav Lukáč 2 102 816 EUR
BIGIMI, s.r.o. 4 103 789 EUR
Agro Branisko, s.r.o. 4 61 464 EUR
PEKÁREŇ KELPEK s. r. o. 4 67 574 EUR
Anna Balogová Zelenina V.A.M. 1 34 335 EUR
DOBROTA Trenčín, s.r.o. 1 160 376 EUR
EIDOS spol. s r.o. 2 9 980 EUR
MasoLAPIN s.r.o. 3 110 555 EUR
Miloš Dub 1 4 524 EUR
KREMPEK s.r.o. 1 29 596 EUR
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 3 129 267 EUR
Mäsiarstvo SK, s. r. o. 2 670 619 EUR
Marcel Eperješi 1 53 139 EUR
TOP FRUITS SK s.r.o. 1 170 492 EUR
Selčianske, s.r.o. 1 116 200 EUR
MIRUTOMI spol. s r.o. 1 217 080 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok IV. Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 450 000 1450000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom 2014 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50 731 50731.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernozácia objektov výrobných prevádzok IVa Púchovský mäsový priemysel, a.s. 1 450 000 1450000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 131 390 131390.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Nákup a dodávka potravín Centrum výcviku Lešť 189 042 189042.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny pre "CLEMENTIA"" ZSS Kovarce "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 82 200 82200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184 000 184000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 75 000 75000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup zariadenia kontajnerového typu na porážanie hydiny Ing. Pavel Kukla 142 000 142000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Základné potraviny, mäso, mlieko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 172 000 172000.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 176 710 176710.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
PotravinyII. - Mäso a mäsové výrobky, chlieb a pekárenské výrobky, mrazené potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 91 380 91380.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Zásobovanie stravovacej prevádzky hrubým sortimentom - 2015 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 96 534 96534.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
dodávka potravín SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000 do 70 000 55000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 40 000 do 50 000 40000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodanie hrubého tovaru - potraviny pre DSS LIBERTAS Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 84 900 84900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 100 000 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 49 259 49259.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 943 28943.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre školské jedálne organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Mesto Trenčín 1 371 581 1371581.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 293 1293.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 116 166 116166.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484 373484.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484 373484.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky konzervovaného ovocia a zeleniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 758 16758.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 831 11831.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 672 22672.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 000 420000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 542 26542.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 598 11598.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 127 24127.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 615 17615.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 107 000 107000.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 506 9506.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 54 100 54100.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 491 31491.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 716 8716.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 086 15086.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 78 186 78186.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 340 8340.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 171 9171.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 733 7733.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 30 214 30214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 18 568 18568.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 049 450 3049450.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 220 7220.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda na dodávku ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa. Úrad vlády Slovenskej republiky 18 947 18947.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Rámcová dohoda na dodávku potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 95 499 95499.0 EUR 2012 Tovary Áno 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 11 481 11481.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 435 10435.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Kompletné a doplnkové kŕmne zmesi pre bažanty LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 149 10149.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 458 333 458333.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 302 500 302500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 129 700 1129700.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 74 813 74813.0 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 28 278 28278.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 769 8769.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 931 6931.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 585 334 585334.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 734 8734.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 734 6734.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 128 800 128800.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 27 855 27855.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - vybraných druhov mäsa Úrad vlády Slovenskej republiky 4 947 4947.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 17 618 17618.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 56 014 56014.0 EUR 2012 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 048 7048.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 855 6855.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 589 8589.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 650 22650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 634 8634.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 122 7122.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávka trvanlivýh potravín na 12 mes. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 500 208500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 20 352 20352.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Úrad vlády Slovenskej republiky 52 778 52778.0 EUR 2012 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555 562 555562.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 562 98562.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 32 310 32310.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 51 512 51512.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 388 30388.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 24 056 24056.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 22 608 22608.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 593 7593.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 989 20989.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 254 8254.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 699 7699.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 436 9436.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 612 8612.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 319 097 319097.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 40 433 40433.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 700 20700.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 540 22540.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 309 13309.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 147 38147.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 685 7685.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 15 478 15478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 844 30844.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 904 26904.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 55 391 55391.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín. (dodávka mäsa) Úrad vlády Slovenskej republiky 53 704 53704.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987 190987.0 EUR 2016 Tovary Nie 4
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987 190987.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 001 36001.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 129 22129.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 982 33982.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 732 8732.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 520 6520.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 826 8826.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 33 025 33025.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 24 738 24738.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka trvanlivých potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 12 mesiacov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 15 559 15559.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 934 23934.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné potraviny Univerzitná nemocnica Bratislava 999 000 999000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 774 27774.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 536 22536.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 119 30119.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 683 16683.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 083 37083.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 149 8149.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 676 8676.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 336 8336.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 49 217 49217.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 31 149 31149.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 914 10914.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 511 26511.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 727 34727.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 363 22363.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 398 22398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 248 3248.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 5 414 5414.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 28 651 28651.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 500 000 1500000.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 168 30168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché a trvanlivé potraviny VITALITA n.o. 138 000 138000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 967 22967.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 822 16822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 844 8844.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 926 20926.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 693 21693.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 1 520 043 1520043.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 50 051 50051.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 889 2889.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 523 4523.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 24 061 24061.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 27 586 27586.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 465 647 465647.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 453 21453.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 093 35093.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 578 30578.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 48 756 48756.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 734 25734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 21 758 21758.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 544 39544.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 110 27110.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 43 530 43530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 096 17096.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 68 322 68322.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 896 24896.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 59 463 59463.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 22 795 22795.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 401 605 401605.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2016 Správa účelových zariadení 26 228 26228.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 020 17020.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 390 29390.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 350 41350.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 71 198 71198.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 234 25234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 159 17159.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99 677 99677.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 000 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350 000 350000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 503 782 503782.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre zariadenia sociálnych služieb mesta Piešťany Mesto Piešťany 20 493 20493.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 83 900 83900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 60 125 60125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 13 830 13830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 48 950 48950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 500 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 800 36800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, maslo, maslo rastlinné, olej Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 17 850 17850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 560 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 397 396.52 EUR 2016 Tovary Áno 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Komunita Kráľovnej pokoja 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 560 7560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňinony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 240 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 700 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 182 6181.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 35 000 35000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 750 17749.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - hrubý tovar "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 23 900 23900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín (LS) Centrum výcviku Lešť 39 598 39597.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 500 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 952 71951.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 657 5657.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 20 390 20390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 60 420 60420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diétne výrobky "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 195 194.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
studené občerstvenie na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 48 000 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56 000 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 951 4951.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 892 2892.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Voderady Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 568 2567.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 761 4761.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 663 4662.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín (TL) Centrum výcviku Lešť 118 918 118918.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 392 7392.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 846 8846.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 5775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 5775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 26 088 26087.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 80 260 80260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 038 16038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 107 3106.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 775 5775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 745 745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 500 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41 600 41600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnice s poliklinikami n.o. 59 100 59100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky Mesto Žilina 75 430 75430.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Úrad vlády Slovenskej republiky 65 219 65218.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 3 667 3667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206 000 206000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 100 20100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 44 550 44550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Občerstvenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Potraviny rôzne Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 179 954 179954.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 116 6116.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 928 9928.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 89 959 89958.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne Centrum účelových zariadení 64 800 64800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 200 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 5 436 5436.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 34 200 34200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazená hydina Domov sociálnych služieb v Rohove 8 050 8050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 39 341 39341.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 237 15236.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859 65859.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín pre CC Centrum výcviku Lešť 45 475 45474.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 21 668 21668.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 540 71540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 712 5712.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spišské párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859 65859.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 63 500 63500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 032 1031.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - HLOHOVEC Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 146 2145.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 963 2963.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky - 2017 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 57 000 57000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 51 600 51600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 66 803 66802.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 318 1317.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 177 10176.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 304 8304.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 14 054 14054.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 588 13587.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 925 6925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 62 000 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oplátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 52 376 52376.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 490 29490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 156 61156.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 3 - suché strukoviny,koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 814 19814.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 5 - cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 989 14989.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Krajská prokuratúra v Prešove 41 600 41600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 14 941 14941.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 801 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25 25.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 800 9800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 999 17999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 30 322 30322.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 34 595 34594.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 200 36200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 767 22766.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 19 200 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 165 000 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrubý sortiment - balené výrobky - potraviny "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 95 228 95228.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 33 019 33019.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 21 000 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 400 5400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 000 3000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 21 250 21250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 121 014 121014.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 762 15761.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 70 835 70835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 660 10660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestoviny Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 23 852 23852.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72 619 72618.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 8 700 8700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50 000 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 22 088 22087.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 056 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryštálový cukor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 705 705.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 688 5688.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 825 23825.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 957 24957.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 13 043 13043.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 515 32515.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 700 5700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 479 15479.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinový tovar a nápoje 2018 Správa účelových zariadení 31 263 31263.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163 317 163317.0 EUR 2018 Tovary Nie 6
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 82 839 82839.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 22 000 22000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 255 16255.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 502 12502.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 990 9990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 40 074 40074.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 51 440 51439.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 117 21117.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 975 6975.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 580 5580.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 110 12109.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 358 6357.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 79 036 79035.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 569 115569.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 16 500 16500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089 13089.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 255 28255.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 539 23539.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 145 40145.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 360 13360.0 EUR 2018 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 255 36255.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 84 783 84783.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Párky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 460 11460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 23 135 23135.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 24 162 24162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 783 197783.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 813 23813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 207 000 207000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 996 17996.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 954 40954.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 452 11452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 067 9067.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 115 62115.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 32 173 32173.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 729 20729.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 824 29824.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 43 313 43313.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 200 10200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vážené šaláty a výrobky studenej a teplej kuchyne Centrum účelových zariadení 91 000 91000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 200 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 19 000 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 1 478 1478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 657 10657.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 892 28892.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 268 35268.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 131 188 131188.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 841 35841.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 967 27967.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 469 18469.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290 375290.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 54 869 54869.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potraviny Športové gymnázium 341 293 341293.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Mäso a mäsové výrobky Technická univerzita v Košiciach 249 351 249351.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 590 806 590806.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 32 463 32463.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 965 322 2965322.0 EUR 2019 Tovary Nie 45
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 122 254 122254.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 220 257 220257.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 55 316 55316.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 286 947 286947.0 EUR 2019 Tovary Nie 13
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 125 336 125336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 333 377 333377.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 386 345 386345.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 558 740 558740.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 555 925 555925.0 EUR 2019 Tovary Nie 8
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 558 970 558970.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 99 479 99479.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 539 800 539800.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 356 618 356618.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 761 23761.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 476 31476.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 364 8364.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
„Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Národné rehabilitačné centrum 629 287 629287.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 346 403 346403.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 091 564 2091564.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 24 962 24962.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 8 035 8035.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 8 035 8035.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 718 708 718708.0 EUR 2020 Tovary Nie 19
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 38 131 38131.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 370 030 370030.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 98 128 98128.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup potravín III. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 176 315 176315.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 634 130 634130.0 EUR 2020 Tovary Nie 10
Dodávka Potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 261 270 261270.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny Národný ústav reumatických chorôb 24 036 24035.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 17 153 17153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 700 7700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 30 260 30260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500 13500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 19 900 19900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 800 5800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 100 3100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Liturgické potreby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Nemocnica svätého Michala, a. s. 29 400 29400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 17 300 17300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 969 7968.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 952 6952.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 490 5490.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 999 4999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 24 700 24700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 964 17964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 14 325 14325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 25 910 25909.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 340 320 1340320.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 13 500 13500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre diétne stravovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 480 6480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 138 15138.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 12 781 12781.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 363 18363.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 529 48529.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 847 16847.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny (časť 1.Mlieko a mliečne výrobky,časť 2.Mäso a mäsové výrobky,časť 3.Dojčenská výživa,časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mrazená hydina a ryby, časť 6. Zemiaky, časť 7. Vajcia) Univerzitná nemocnica Martin 467 825 467825.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 479 30479.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 832 25832.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 73 961 73961.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 25 422 25422.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 23 881 23881.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 126 731 126731.0 EUR 2019 Tovary Nie 23
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 11 000 11000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 346 39346.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 66 746 66746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 550 5550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 300 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené mäso Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 240 3240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 19 800 19800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, maslo, smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 000 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 248 293 248293.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Hlboko zmrazené výrobky - zelenina a polotovary Mesto Nitra 18 000 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 309 100 309100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 200 436 200436.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 415 465 415465.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 037 99037.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 58 571 58571.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Športové gymnázium 1 966 433 1966433.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 12 900 12900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 259 15259.0 EUR 2019 Tovary Nie 17
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 363 3363.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 960 5960.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 229 471 229471.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 15 466 15466.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 839 839.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 612 612.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 661 2661.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 708 1708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 346 403 346403.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 6 179 6179.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 519 519.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 15 555 15555.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Potraviny do MŠ Mesto Prievidza 803 557 803557.0 EUR 2020 Tovary Nie 11
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov 120 000 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 15 225 15225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 348 753 348753.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov 120 000 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 28 721 28721.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 464 027 464027.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
Dodávanie potravín pre DSS LIBERTAS Lučenec v roku 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 365 834 365834.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Potraviny 2 Športové gymnázium 371 233 371233.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny ostatné Národný ústav reumatických chorôb 25 993 25993.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 626 355 626355.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 44 091 44091.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 848 10847.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 712 10712.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 677 6677.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 408 10408.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 159 52159.0 EUR 2019 Tovary Nie 18
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 218 5218.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 228 838 228838.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 071 46071.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 3 448 3448.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 50 614 50614.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 79 555 79555.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 552 6552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny: Trvanlivé potraviny –koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy Športové gymnázium 184 063 184063.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 299 17299.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 296 276 296276.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 421 389 421389.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 800 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 3 200 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 20 540 20540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 5 847 5847.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 30 096 30096.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Potraviny ( časť 1. Suché potraviny, časť 2. Pekárenské výrobky, časť 3. Enterálna výživa, časť 4. Mrazená zelenina a ovocie, časť 5. Dojčenská výživa, časť 6. Ovocie a zelenina) Univerzitná nemocnica Martin 432 754 432754.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 18 134 18134.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 64 036 64036.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
mrazené mäso a mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 342 6342.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 19 817 19816.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 158 016 158016.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Dodávka potravín - trvanlivé potraviny Nemocnica svätého Michala, a. s. 40 000 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 642 146 642146.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 1 838 040 1838040.0 EUR 2020 Tovary Nie 16
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 850 750 850750.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 158 016 158016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Zariadenie pre seniorov Komárno 16 500 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary (12-18) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 912 1912.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 185 239 185239.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 255 980 255980.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 255 980 255980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 410 61410.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 28 600 28600.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 1 279 1279.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka potravín do 27 školských jedální pri MŠ Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 368 040 368040.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Dodávka potravín pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŠZTN m.r.o. Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. 989 798 989798.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 460 20460.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 212 42212.0 EUR 2019 Tovary Nie 26
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 73 764 73764.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 473 13473.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 672 3672.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 450 9450.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 511 2511.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 751 6751.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 567 7567.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 996 27996.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 32 849 32849.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 3 984 3984.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 7 007 7007.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 25 739 25739.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Polotovary - bagety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 050 2050.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené bravčové a hovädzie mäso Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 366 23366.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 950 6950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 480 5480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 968 7968.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 218 711 218711.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 228 094 228094.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 10 848 10848.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 15 824 15824.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 900 4900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, maslo, smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 40 000 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 324 15324.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - bezlepkové potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 143 9143.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000 868000.0 EUR 2020 Tovary Nie 10
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000 868000.0 EUR 2021 Tovary Nie 20
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 75 741 75741.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 212 790 212790.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 148 626 148626.0 EUR 2019 Tovary Nie 31
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 788 33788.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 41 907 41907.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 443 43443.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 111 245 111245.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 69 961 69961.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 79 399 79399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 054 16054.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 071 15071.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 487 20487.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 929 19929.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 322 5322.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 225 28225.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 175 275 175275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín III. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 30 797 30797.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 123 003 123003.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 108 253 108253.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 108 253 108253.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka Potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 318 491 318491.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 29 102 29102.09 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 256 359 256359.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Potraviny (hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky) Fakultná nemocnica Nitra 211 884 211884.0 EUR 2021 Tovary Nie 10
POTRAVINY - Pekárenské výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 29 596 29596.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 940 51940.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 798 60798.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 18 100 18100.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 108 000 108000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 177 3177.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 797 797.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 641 1641.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 445 1445.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 9 300 9300.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 27 226 27226.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 892 1892.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 297 3297.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 218 711 218711.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 28 054 28054.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 62 468 62468.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 23 948 23948.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 160 181 160181.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Nákup potravín III. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 8 840 8840.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 20 448 20448.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 978 978.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 16 778 16778.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 75 942 75942.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - bezlepkové potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 837 837.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 15 400 15400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 1 159 217 1159217.0 EUR 2021 Tovary Nie 13
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 3 119 3119.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 21 582 21582.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 172 172.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 6 230 6230.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 15 195 15195.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov sociálnych služieb v Rohove 18 300 18300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
mrazená zelenina, mrazené ryby a mrazené polotovary, treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Rohove 2 980 2980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
mrazená hydina a čerstvé slepačie vajcia Domov sociálnych služieb v Rohove 5 340 5340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 165 459 165459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
mlieko, mliečne výrobky, vajcia Národný onkologický ústav 9 100 9100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 916 19916.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 91 381 91381.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 70 017 70017.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary (12-18) Instantné polievky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 719 1719.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 21 519 21519.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 65 589 65589.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
mrazené mäso a mrazené potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 6 950 6950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 26 537 26537.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 567 72567.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 37 221 37221.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 12 198 12198.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 980 2980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 207 7207.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 984 984.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 282 2282.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 175 2175.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 300 9300.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 75 848 75848.0 EUR 2020 Tovary Nie 8
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 721 5721.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 661 16661.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 51 059 51059.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 940 8940.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 650 4650.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 234 42234.0 EUR 2019 Tovary Nie 19
Nákup potravín III. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 10 012 10012.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 28 114 28114.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 26 482 26482.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 4 735 4735.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 7 284 7284.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 586 586.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 33 021 33021.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 15 195 15195.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 370 884 370884.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 101 705 101705.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 46 468 46468.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 29 703 29703.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 028 72028.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 1 318 614 1318614.0 EUR 2021 Tovary Nie 15
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 24 116 24116.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Nákup potravín VIA LUX 2021 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 227 409 227409.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
„Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice“ Školský internát Medická 2, Košice 516 771 516771.0 EUR 2019 Tovary Nie 11
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 368 737 368737.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Potraviny Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 298 594 298594.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 298 594 298594.0 EUR 2021 Tovary Nie 21
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 14 198 14198.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 29 718 29718.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 25 672 25672.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 45 597 45597.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 085 72085.0 EUR 2020 Tovary Nie 14
Potraviny 2 – Suché strukoviny, koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 727 26727.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 62 268 62268.0 EUR 2021 Tovary Nie 13
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 915 71915.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Potraviny 2 – Suché strukoviny, koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 905 1905.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 352 6352.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 821 7821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 175 10175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín III. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 3 034 3034.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 11 548 11548.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 10 263 10263.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 877 57877.0 EUR 2019 Tovary Nie 23
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 862 3862.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny - mrazené a chladené potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 585 10585.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky Úrad vlády Slovenskej republiky 37 410 37410.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup a dodanie potravín- ovocie, zelenina, mäso a nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 862 14862.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 143 6143.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 072 6072.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 765 8765.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Potraviny - mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 580 6580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 38 475 38475.0 EUR 2019 Tovary Nie 8
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 46 300 46300.0 EUR 2019 Tovary Nie 7
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 16 725 16725.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 7 912 7912.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 779 779.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 33 258 33258.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 8 037 8037.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 22 062 22062.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
POTRAVINY PRE ORGANIZÁCIU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK LIKAVA - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Žilinský samosprávny kraj 240 953 240953.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 344 175 344175.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Potraviny pre školské jedálne 2021-2023 Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 600 000 1600000.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Nákup potravín LUMEN 2021 LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 322 586 322586.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 866 722 866722.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach 2021 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 419 834 419834.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 475 127 475127.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
Potraviny - cestoviny, cukrovinky a zdravá strava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 832 49832.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup potravín LUMEN 2021 II. LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 79 470 79470.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 377 729 377729.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup potravín pre DD Spišská Nová Ves 2021 I. Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 140 646 140646.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Nákup potravín LUMEN 2021 II. LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 97 836 97836.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín ARCUS 2021 ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 459 261 459261.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 251 080 251080.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Pekárenské výrobky Psychiatrická nemocnica Hronovce 63 298 63298.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 93 123 93123.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 921 551 921551.0 EUR 2021 Tovary Nie 10
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici na rok 2022 Mesto Banská Bystrica 446 192 446192.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Potraviny 2 - kompóty, džemy, konzervovaná zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 758 10758.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 170 7170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov II. Úrad vlády Slovenskej republiky 13 129 13129.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny 2 – Suché strukoviny, koreniny, pochutiny a prídavky do jedál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 322 3322.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 129 6129.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 951 71951.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 217 080 217080.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 199 489 199489.0 EUR 2021 Tovary Nie 7
Strava pre pacientov - potraviny Národný onkologický ústav 504 197 504197.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 31 080 31080.0 EUR 2020 Tovary Nie 12
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 54 722 54722.0 EUR 2021 Tovary Nie 9
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 108 718 108718.0 EUR 2019 Tovary Nie 31
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 74 224 74224.0 EUR 2020 Tovary Nie 14

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS AMBRA Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 217 500 217500.0 EUR 28. Október 2020 23. November 2020 Nie 2020-10-28 00:00:00 UTC 2020-11-23 10:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Detva Domov sociálnych služieb 96 500 96500.0 EUR 10. November 2020 23. November 2020 Neuvedené 2020-11-10 00:00:00 UTC 2020-11-23 08:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DOMOV MÁRIE Domov MÁRIE 148 500 148500.0 EUR 13. November 2020 1. December 2020 Neuvedené 2020-11-13 00:00:00 UTC 2020-12-01 08:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre školskú jedáleň pri Hotelovej akadémii, Malinovského 1, 977 01 Brezno Hotelová akadémia 193 356 193355.82 EUR 20. November 2020 3. December 2020 Neuvedené 2020-11-20 00:00:00 UTC 2020-12-03 10:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre FEMINA Domov sociálnych služieb FEMINA Domov sociálnych služieb 112 960 112960.0 EUR 22. Január 2021 1. Február 2021 Neuvedené 2021-01-22 00:00:00 UTC 2021-02-01 09:30:00 UTC
Skladovateľné potraviny Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca 11 500 11500.0 EUR 25. Január 2021 27. Január 2021 Neuvedené 2021-01-25 00:00:00 UTC 2021-01-27 13:00:00 UTC
Potravinárske výrobky (múka,cukor,olej,strukoviny,koreniny a im podobné výrobky) Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 35 439 35438.98 EUR 25. Február 2021 2. Marec 2021 Neuvedené 2021-02-25 00:00:00 UTC 2021-03-02 10:00:00 UTC
„Základné potraviny pre Mesto Komárno " Mesto Komárno 686 563 686562.72 EUR 26. Apríl 2019 29. Máj 2019 Nie 2019-04-26 00:00:00 UTC 2019-05-29 09:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS FEMINA FEMINA Domov sociálnych služieb 123 400 123400.0 EUR 21. Január 2020 28. Január 2020 Neuvedené 2020-01-21 00:00:00 UTC 2020-01-28 09:00:00 UTC
Pekárenské výrobky CSS-DOMOV JAVORINA 5 865 5864.5 EUR 29. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-29 00:00:00 UTC 2021-04-07 10:00:00 UTC
Mrazená zelenina, mrazená hydina a mrazené ryby CSS-DOMOV JAVORINA 3 784 3784.05 EUR 29. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-29 00:00:00 UTC 2021-04-07 13:00:00 UTC
Rôzne potravinárske výrobky CSS-DOMOV JAVORINA 7 761 7760.88 EUR 29. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-29 00:00:00 UTC 2021-04-07 12:00:00 UTC
Mäso a mäsové výrobky CSS-DOMOV JAVORINA 9 190 9189.7 EUR 29. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-29 00:00:00 UTC 2021-04-07 08:00:00 UTC
Mlieko a mliečne výrobky CSS-DOMOV JAVORINA 6 023 6023.0 EUR 29. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-29 00:00:00 UTC 2021-04-07 09:00:00 UTC
Ovocie a zelenina CSS-DOMOV JAVORINA 8 744 8743.55 EUR 29. Marec 2021 7. Apríl 2021 Neuvedené 2021-03-29 00:00:00 UTC 2021-04-07 11:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny a nápoje Centrum sociálnych služieb - AVE 10 466 10466.15 EUR 9. Apríl 2021 13. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-09 00:00:00 UTC 2021-04-13 17:00:00 UTC
Rôzne potravinárske výrobky CSS-DOMOV JAVORINA 7 761 7760.88 EUR 12. Apríl 2021 14. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-04-14 09:30:00 UTC
Mlieko a mliečne výrobky CSS-DOMOV JAVORINA 6 023 6023.0 EUR 12. Apríl 2021 14. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-04-14 08:30:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre SOŠ Rimavská Sobota Stredná odborná škola obchodu a služieb 183 070 183070.09 EUR 16. Apríl 2021 23. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-16 00:00:00 UTC 2021-04-23 10:00:00 UTC
Mlieko a mliečne výrobky CSS-DOMOV JAVORINA 6 023 6023.0 EUR 22. Apríl 2021 27. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-22 00:00:00 UTC 2021-04-27 12:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 14 958 14958.49 EUR 23. Apríl 2021 26. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-23 00:00:00 UTC 2021-04-26 17:00:00 UTC
Pšeničná múka, cukor, lúpaná ryža, rastlinné oleje, strukoviny, cestoviny Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 19 685 19685.18 EUR 4. Jún 2021 9. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-04 00:00:00 UTC 2021-06-09 09:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre školský internát Školský internát 127 450 127450.0 EUR 9. Jún 2021 24. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-09 00:00:00 UTC 2021-06-24 09:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Ladomerská Vieska Domov sociálnych služieb 170 300 170300.0 EUR 16. Jún 2021 25. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-16 00:00:00 UTC 2021-06-25 09:00:00 UTC
Hlbokomrazené výrobky, mrazené ryby, mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 3 341 3341.14 EUR 23. Jún 2021 28. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-23 00:00:00 UTC 2021-06-28 11:00:00 UTC
Potraviny, nápoje a príbuzné produkty Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 9 925 9925.47 EUR 23. Jún 2021 28. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-23 00:00:00 UTC 2021-06-28 11:00:00 UTC
Dodávka potravín pre školský internát Školský internát 193 260 193260.0 EUR 23. Jún 2021 7. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-23 00:00:00 UTC 2021-07-07 09:00:00 UTC
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 328 641 328640.83 EUR 1. Júl 2021 4. August 2021 Nie 2021-07-01 00:00:00 UTC 2021-08-04 09:00:00 UTC
Dodávka potravín pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska 144 369 144369.0 EUR 14. Júl 2021 5. August 2021 Neuvedené 2021-07-14 00:00:00 UTC 2021-08-05 09:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre ŠJ Strednej športovej školy Banská Bystrica Stredná športová škola 209 300 209300.0 EUR 15. Júl 2021 27. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-15 00:00:00 UTC 2021-07-27 09:00:00 UTC
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Mesto Kolárovo 481 922 481921.52 EUR 27. Júl 2021 26. August 2021 Nie 2021-07-27 00:00:00 UTC 2021-08-26 09:00:00 UTC
"Potraviny, nápoje a príbuzné produkty" Centrum sociálnych služieb NÁDEJ 41 152 41152.49 EUR 30. Júl 2021 6. August 2021 Neuvedené 2021-07-30 00:00:00 UTC 2021-08-06 09:00:00 UTC
POTRAVINY PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA Mesto Žilina 615 656 615655.66 EUR 26. August 2021 22. September 2021 Nie 2021-08-26 00:00:00 UTC 2021-09-22 10:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - základné Spojená škola, I.Krasku 491, Púchov 7 112 7111.86 EUR 27. August 2021 2. September 2021 Neuvedené 2021-08-27 00:00:00 UTC 2021-09-02 10:00:00 UTC
„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“ SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 596 768 596768.0 EUR 3. September 2021 30. September 2021 Nie 2021-09-03 00:00:00 UTC 2021-09-30 00:00:00 UTC
Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso a mäsové výrobky) Univerzitná nemocnica Martin 552 605 552605.02 EUR 28. September 2021 25. Október 2021 Nie 2021-09-28 00:00:00 UTC 2021-10-25 10:00:00 UTC
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu Banskobystrický samosprávny kraj 7 250 000 7250000.0 EUR 30. September 2021 25. Október 2021 Nie 2021-09-30 00:00:00 UTC 2021-10-25 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - mäsové výrobky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 622 622.16 EUR 8. Október 2021 13. Október 2021 Neuvedené 2021-10-08 00:00:00 UTC 2021-10-13 14:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 28 626 28625.99 EUR 26. Október 2021 29. Október 2021 Neuvedené 2021-10-26 00:00:00 UTC 2021-10-29 10:00:00 UTC
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 736 108 736108.28 EUR 28. Október 2021 22. November 2021 Nie 2021-10-28 00:00:00 UTC 2021-11-22 10:00:00 UTC
Strava pre pacientov - potraviny II. Národný onkologický ústav 147 960 147960.1 EUR 2. November 2021 1. December 2021 Nie 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-12-01 10:00:00 UTC
Mrazená zelenina, mrazená hydina a mrazené ryby CSS-DOMOV JAVORINA 2 388 2388.21 EUR 5. November 2021 12. November 2021 Neuvedené 2021-11-05 00:00:00 UTC 2021-11-12 09:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - Potravinárske výrobky a nápoje Centrum sociálnych služieb - AVE 10 169 10168.83 EUR 12. November 2021 19. November 2021 Neuvedené 2021-11-12 00:00:00 UTC 2021-11-19 17:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny - Sprac. ovocie a zelenina, Koreniny, Cestoviny, Múka , Cukor, Oleje, Mlieko a smotana, Tvrdý syr “. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 24 183 24182.65 EUR 18. November 2021 24. November 2021 Neuvedené 2021-11-18 00:00:00 UTC 2021-11-24 09:00:00 UTC
Potraviny VaRC Krajská prokuratúra v Prešove 192 297 192297.0 EUR 18. November 2021 13. December 2021 Nie 2021-11-18 00:00:00 UTC 2021-12-13 10:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DOMOV MÁRIE Domov MÁRIE 190 400 190400.0 EUR 18. November 2021 25. November 2021 Neuvedené 2021-11-18 00:00:00 UTC 2021-11-25 08:00:00 UTC
Hlboko zmrazené výrobky a mrazená zelenina Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 3 608 3607.55 EUR 24. November 2021 30. November 2021 Neuvedené 2021-11-24 00:00:00 UTC 2021-11-30 08:00:00 UTC
Spracované a konzervované ryby Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 3 608 3607.55 EUR 24. November 2021 30. November 2021 Neuvedené 2021-11-24 00:00:00 UTC 2021-11-30 09:30:00 UTC
Mrazená hydina Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 5 300 5300.35 EUR 26. November 2021 2. December 2021 Neuvedené 2021-11-26 00:00:00 UTC 2021-12-02 08:00:00 UTC
Nápoje,kakao,čokoláda a cukrovinky Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 3 185 3185.1 EUR 26. November 2021 2. December 2021 Neuvedené 2021-11-26 00:00:00 UTC 2021-12-02 09:00:00 UTC
„ Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice " Školský internát Medická 2, Košice 1 162 835 1162835.07 EUR 1. December 2021 28. December 2021 Nie 2021-12-01 00:00:00 UTC 2021-12-28 09:00:00 UTC
Potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 277 706 277706.1 EUR 1. December 2021 10. Január 2022 Nie 2021-12-01 00:00:00 UTC 2022-01-10 12:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny "Olej, korenie, cestoviny, cukor, sladkosti, výrobky v konzerve, čaj, víno a im podobné výrobky" Centrum sociálnych služieb - Juh 13 914 13914.37 EUR 1. December 2021 8. December 2021 Neuvedené 2021-12-01 00:00:00 UTC 2021-12-08 10:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Veľký Krtíš_Trvanlivý tovar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 50 000 50000.0 EUR 2. December 2021 6. December 2021 Neuvedené 2021-12-02 00:00:00 UTC 2021-12-06 08:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS Detva Domov sociálnych služieb 99 300 99300.0 EUR 3. December 2021 9. December 2021 Neuvedené 2021-12-03 00:00:00 UTC 2021-12-09 08:00:00 UTC
Dodávka potravín pre DS a DSS Rimavská Sobota Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 148 000 148000.0 EUR 3. December 2021 10. December 2021 Neuvedené 2021-12-03 00:00:00 UTC 2021-12-10 09:00:00 UTC
"Trvanlivé potraviny" ostatné potravinárske výrobky Centrum sociálnych služieb LIPOVEC 9 097 9097.16 EUR 8. December 2021 15. December 2021 Neuvedené 2021-12-08 00:00:00 UTC 2021-12-15 10:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny " Balené a sterilizované potraviny" Centrum sociálnych služieb - LIPA 16 461 16461.39 EUR 10. December 2021 15. December 2021 Neuvedené 2021-12-10 00:00:00 UTC 2021-12-15 00:00:00 UTC
Mrazené výrobky Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 7 613 7612.6 EUR 13. December 2021 16. December 2021 Neuvedené 2021-12-13 00:00:00 UTC 2021-12-16 00:00:00 UTC
Konzervované výrobky, suché potraviny pre DD SNV 2021 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves od do 13. December 2021 7. Január 2022 Nie 2021-12-13 00:00:00 UTC 2022-01-07 08:00:00 UTC
Trvanlivé potraviny ostatné Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 17 949 17949.14 EUR 16. December 2021 20. December 2021 Neuvedené 2021-12-16 00:00:00 UTC 2021-12-20 11:00:00 UTC
Dodávka Potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 535 500 535500.0 EUR 21. December 2021 17. Január 2022 Nie 2021-12-21 00:00:00 UTC 2022-01-17 09:00:00 UTC
Potraviny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 189 200 189200.0 EUR 23. December 2021 27. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-27 09:00:00 UTC
Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 487 480 1487480.3 EUR 23. December 2021 25. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-25 10:00:00 UTC
Skladovateľné potraviny a nápoje Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom 9 127 9126.96 EUR 27. December 2021 27. December 2021 Neuvedené 2021-12-27 00:00:00 UTC 2021-12-27 10:30:00 UTC
Nákup potravín VIA LUX 2022 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov od do 12. Január 2022 7. Február 2022 Nie 2022-01-12 00:00:00 UTC 2022-02-07 08:00:00 UTC
POTRAVINY (2022/2023) Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 353 877 353877.32 EUR 13. Január 2022 8. Február 2022 Nie 2022-01-13 00:00:00 UTC 2022-02-08 10:00:00 UTC
Základné potraviny Centrum sociálnych služieb - DEMY 8 815 8815.46 EUR 16. Január 2022 24. Január 2022 Neuvedené 2022-01-16 00:00:00 UTC 2022-01-24 13:00:00 UTC
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice Žilinský samosprávny kraj 1 225 590 1225590.18 EUR 24. Január 2022 17. Február 2022 Nie 2022-01-24 00:00:00 UTC 2022-02-17 09:00:00 UTC
Potraviny pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 338 669 338668.5 EUR 24. Január 2022 18. Február 2022 Nie 2022-01-24 00:00:00 UTC 2022-02-18 09:00:00 UTC
Odber a dodávka potravín pre Vzdelávacie a rehabiliačné centrum prokuratúry SR Krajská prokuratúra 85 000 85000.0 EUR 17. Február 2020 27. Február 2020 Neuvedené 2020-02-17 00:00:00 UTC 2020-02-27 00:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre SOŠ Rimavská Sobota Stredná odborná škola obchodu a služieb 187 672 187672.06 EUR 27. November 2019 10. December 2019 Neuvedené 2019-11-27 00:00:00 UTC 2019-12-10 09:00:00 UTC
Odber a dodávka mrazených a chladených druhov potravín pre Vzdelávacie a rehabilitačné centrum prokuratúry SR Krpačovo Krajská prokuratúra 10 000 10000.0 EUR 18. Február 2020 27. Február 2020 Neuvedené 2020-02-18 00:00:00 UTC 2020-02-27 00:00:00 UTC
Dodávanie potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 612 000 612000.0 EUR 15. Júl 2020 10. August 2020 Nie 2020-07-15 00:00:00 UTC 2020-08-10 09:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre školský internát Školský internát 132 000 132000.0 EUR 27. Júl 2020 6. August 2020 Neuvedené 2020-07-27 00:00:00 UTC 2020-08-06 09:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre DSS HRABINY Domov sociálnych služieb HRABINY 214 000 214000.0 FJD 13. August 2020 8. September 2020 Nie 2020-08-13 00:00:00 UTC 2020-09-08 09:00:00 UTC
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184 000 184000.0 EUR 7. Október 2014 28. Október 2014 Nie 2014-10-07 00:00:00 UTC 2014-10-28 09:00:00 UTC
Potraviny a repretovar 2014 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 400 000 400000.0 EUR 23. Jún 2014 4. August 2014 Nie 2014-06-23 00:00:00 UTC 2014-08-04 10:00:00 UTC
Základné potraviny, pochutiny, sterilizované ovocie a zelenina Zariadenie pre seniorov Skalica 98 500 98500.0 EUR 20. Apríl 2015 11. Máj 2015 Nie 2015-04-20 00:00:00 UTC 2015-05-11 09:00:00 UTC
Zabezpečenie dodávky potravín pre školský internát Školský internát 135 009 135009.0 EUR 30. Júl 2019 12. August 2019 Neuvedené 2019-07-30 00:00:00 UTC 2019-08-12 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×