CPV kód

39314000-6

Priemyselné vybavenie kuchýň

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 32 199 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 917 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 3 067 EUR
Mesto Žilina 1 0 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 18 333 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 261 199 EUR
Mesto Kolárovo 1 746 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 383 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 16 379 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 235 EUR
Obec Rovinka 1 2 079 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 750 000 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 2 513 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 4 340 EUR
Mesto Komárno 2 4 230 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 998 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 9 400 EUR
Slovenské národné múzeum 4 2 126 EUR
Stredná odborná škola 1 4 291 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 22 899 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 18 232 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 89 980 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 7 333 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 19 230 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 73 249 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 20 249 EUR
Národný onkologický ústav 1 370 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 1 818 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 1 2 303 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 4 650 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 425 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 737 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 23 832 EUR
Obec Nižná Slaná 1 8 908 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 250 EUR
Športové gymnázium 3 6 736 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 62 500 EUR
Stredná odborná škola 1 708 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 825 EUR
EVENT 4 YOU s.r.o. 1 140 950 EUR
Torty Adriana s.r.o. 6 197 722 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 870 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 2 7 833 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 917 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 1 0 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 6 613 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 204 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 2 6 750 EUR
Social. Trans, n.o. 1 4 045 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 7 291 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 8 411 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 190 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 792 EUR
Spojená škola internátna 1 342 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 4 12 588 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 2 028 EUR
Základná škola s materskou školou Novoť 315 2 9 870 EUR
Spojená škola 3 9 406 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 6 000 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 7 165 EUR
FEMINA Domov sociálnych služieb 1 2 817 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 2 3 442 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 4 874 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 4 458 EUR
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 1 10 325 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 37 600 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
RM Gastro – JAZ, s.r.o. 3 8 079 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 19 82 630 EUR
LAWEX, spol. s r.o. 1 1 818 EUR
PekaStroj, s.r.o. 1 825 EUR
CORTEC s.r.o. 4 13 373 EUR
GastroRex, s.r.o. 3 2 591 EUR
VIRTUS s.r.o. 3 107 146 EUR
ITSK, s.r.o. 2 604 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 6 179 844 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 6 45 432 EUR
Ib-elektro s.r.o. 5 6 413 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 2 882 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 1 330 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 5 35 225 EUR
GASTROLUX, s.r.o 5 12 705 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 5 18 766 EUR
Tibor Németh - GASTROCENTER 1 1 440 EUR
Gastromarket Tatry, s.r.o. 6 5 926 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 6 19 977 EUR
Vladimír Reguly IBIS SERVICE 2 1 083 EUR
DAVAC spol. s r.o. 4 50 567 EUR
Adam Chabada 3 18 736 EUR
JTF partnership, s.r.o. 2 27 433 EUR
OMES spol. s r.o. 8 105 108 EUR
LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 6 389 EUR
Tatria plus, s.r.o. 1 3 156 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 2 4 420 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 672 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 6 21 433 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 16 083 EUR
X logistics, s.r.o. 2 501 EUR
KASON, s.r.o. 1 369 EUR
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 1 750 000 EUR
ROAX s.r.o. 2 3 284 EUR
A-Z Gastro s.r.o. 2 74 083 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 3 945 EUR
SLOVPROPERTY, s.r.o. 1 140 950 EUR
KEMSTAV, s.r.o. 1 14 330 EUR
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. 2 182 157 EUR
Ing. Vladimír Čavoj - InWell 1 17 466 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a inštalácia pásovej umývačky riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 89 980 89980.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tyčový mixér Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 880 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenie do kuchyne Stredná odborná škola 8 000 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nerezový jednodrez zváraný bez police Mesto Kolárovo 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávač pár Spojená škola internátna 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Novoť 315 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový Fakultná nemocnica Nitra 13 000 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávač pary Nitriansky samosprávny kraj 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrevný pult pre výdaj teplých jedál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 836 836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž nového konvektomatu elektrického bojlerový systém s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 6 300 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu a skla priebežná I-100 E alebo ekvivalent Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 3 439 3439.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kotol E-B-85/700 alebo ekvivalent Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s podstavcom Social. Trans, n.o. 4 854 4854.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s príslušenstvom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový konvektomat Electrolux AOS 102GBG2 s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s príslušenstvom Spojená škola 4 068 4068.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu s príslušenstvom Spojená škola 4 632 4632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka skla a riadu s príslušenstvom, mikrovlnná rúra určené pre profesionálne kuchyne Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 520 3520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová panvica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 165 4164.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezový drez zváraný Slovenské národné múzeum 230 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická trojpodlažná pec aj s montážou, Elektrický štvorplatničkový sporák s trúbou aj s montážou Stredná odborná škola lesnícka 5 250 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Winterhalter UC-L s príslušenstvom Spojená škola 4 632 4632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynová smažiaca panvica BR80-98G Obec Rovinka 2 900 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu podpultová NUC3DP Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 559 1558.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup, dovoz a montáž novej profesionálne umývačky riadu s príslušenstvom Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 2 702 2702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny elektrický sporák s elektrickou smaltovanou rúrou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tyčový mixér Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panva elektrická Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DIgitálna kuchynská váha do 15 kg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sporák s elektrickou smaltovanou rúrou Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sporák kombinovaný XP700 Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 3 740 3740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nerezová polica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 269 268.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu priebežná elektronická Športové gymnázium 2 295 2295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne Mestská časť Bratislava - Rača 4 420 4420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ponorný mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kotol elektrický 150l BI150-98ET FEMINA Domov sociálnych služieb 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický s príslušenstvom Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 19 999 19999.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, kombinovaný sporák Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne - gastro zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 23 800 23800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat FAGOR AE - 101 elektrický Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 7 100 7100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaca skriňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny mlynček na mäso 22 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku, SNP 4 1 320 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 463 1462.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat s príslušenstvom a odsávač pár Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 12 450 12450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 669 669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastro váha s dvomi displejmi Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický s príslušenstvom Základná škola s materskou školou Novoť 315 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka čierneho riadu s príslušenstvom Národné rehabilitačné centrum 10 800 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný plynový sporák s elektrickou smaltovanou rúrou Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 4 124 4124.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 30 404 30403.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka kotla varného elektrického 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 340 5340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórna chladnička s mrazničkou dole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 396 396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 162 162.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 26 000 26000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zjemňovač mäsa Športové gymnázium 3 499 3498.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 700 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat -elektrický s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového elektrického konvektomatu s príslušenstvom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat - elektrický s príslušenstvom BX122E ekvivalent Obec Nižná Slaná 10 692 10692.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica PAEL-13 Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 150l vrátane montáže a dopravy, demontáž starého kotla Stredná odborná škola lesnícka 3 936 3936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné vybavenie kuchyne ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 15 000 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynová panvica nerezová 120 l Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 048 4048.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový kotol nerezový 200 l Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 4 749 4749.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplovzdušná rúra - konvektomat Stredná odborná škola obchodu a služieb 6 408 6408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne školskej jedálne_104 Mesto Komárno 5 590 5590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ponorný mixér,stolový mixér,odšťavovač Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 620 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na prípravu jedál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 054 1054.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická panvica výklopná FAGOR SB-E910 alebo ekvivalent Mesto Žilina 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiace skrine a transportné vozíky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 072 3072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 998 998.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 324 324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samostatne stojaca umývačka skla a riadu so zmäkčovačom vody a podstavcom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na prípravu jedál Slovenské národné múzeum 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samostatne stojaca umývačka skla a riadu so zmäkčovačom vody a podstavcom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ponorný mixér Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 055 1055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre výdajňu ŠJ_55 Mesto Komárno 236 236.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Panva smažiaca elektrická Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 588 2588.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový nábytok Centrum sociálnych služieb - DEMY 7 646 7645.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na ohrev jedál Slovenské národné múzeum 254 253.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 158 158.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia na ohrev jedál Slovenské národné múzeum 202 202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový mixér Národný onkologický ústav 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 379 6379.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia Trenčiansky samosprávny kraj 750 000 750000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynček na mäso na profesionálne použitie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 603 602.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička, mraznička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 150 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 375 2375.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v kuchyni stravovacej prevádzky Junior komplex pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota Stredná odborná škola obchodu a služieb 62 500 62500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. Torty Adriana s.r.o. 209 121 209121.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. Torty Adriana s.r.o. 209 121 209121.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 956 955.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kotol elektrický varný 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 838 3838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konvektomat Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 9 850 9850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynský špirálový miesič cesta s odnímateľnou diežou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 333 23333.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kotol elektrický varný 300 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 838 3838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 4 700 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou Športové gymnázium 2 389 2389.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička a fritéza Ústav na výkon trestu odňatia slobody 930 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Varný kotol Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 4 700 4700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650 1650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 200 14200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Panva na smaženie 120 l elektrická Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 900 3900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup elektrických panvíc a elektrickej pece do gastronomickej prevádzky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000 9000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o.- Technológia EVENT 4 YOU s.r.o. 140 950 140950.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. Torty Adriana s.r.o. 209 121 209121.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Umývačka skla a riadu Stredná odborná škola 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup umývačky riadu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 806 1805.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne Konvektomaty Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 56 000 56000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne Konvektomaty Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 56 000 56000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 500 24500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 10 200 10200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šokový schladzovač, zmrazovač. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plynová panvica 120 l Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 3 150 3150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická pec s tromi rúrami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 2 838 2838.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nárezový stroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 605 605.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia II Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 500 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské gastrozariadenie - elektrická stolička Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 838 837.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Robot kuchynský 60 l Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 000 8000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plynový kotol do kuchyne - 2ks Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 099 22098.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia COVaP Žilinský samosprávny kraj 17 466 17466.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia COVaP Žilinský samosprávny kraj 62 075 62075.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Plynový kotol do kuchyne - 2ks Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22 099 22098.77 EUR 2021 Tovary Nie 1
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA COVP PRI HOTELOVEJ AKADÉMII V ŽILINE Žilinský samosprávny kraj 181 658 181658.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
„Vybavenie školských jedální na základe dotácie MŠVVaŠ SR“ Banskobystrický samosprávny kraj 15 470 15470.0 EUR 27. Január 2021 1. Február 2021 Neuvedené 2021-01-27 00:00:00 UTC 2021-02-01 13:00:00 UTC
Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka 178 388 178387.67 EUR 3. Február 2021 15. Marec 2021 Áno 2021-02-03 00:00:00 UTC 2021-03-15 10:00:00 UTC
ZARIADENIA PRE VYBAVENIE KUCHYNE REAL ESTATE LC s.r.o. 310 666 310666.0 EUR 21. Júl 2021 24. August 2021 Áno 2021-07-21 00:00:00 UTC 2021-08-24 10:00:00 UTC
„Kuchynské vybavenie v rámci projektu Modrené vzdelávanie pre prax“ Banskobystrický samosprávny kraj 6 793 6792.71 EUR 29. September 2021 7. Október 2021 Neuvedené 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-07 09:00:00 UTC
Modernizácia kuchyne PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. 46 657 46657.0 EUR 8. Október 2015 3. November 2015 Áno 2015-10-08 00:00:00 UTC 2015-11-03 10:00:00 UTC
Dodanie technológie do školskej jedálne - SOŠ HSaO, Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 69 754 69754.4 EUR 17. Február 2020 24. Február 2020 Neuvedené 2020-02-17 00:00:00 UTC 2020-02-24 09:00:00 UTC
Dodanie technológie do školskej jedálne SOŠ HSaO, Zvolen. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 69 754 69754.4 EUR 31. Október 2019 8. November 2019 Neuvedené 2019-10-31 00:00:00 UTC 2019-11-08 10:30:00 UTC
Dodanie technológie do školskej jedálne SOŠ HSaO, Zvolen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 69 754 69754.4 EUR 19. December 2019 13. Január 2020 Neuvedené 2019-12-19 00:00:00 UTC 2020-01-13 09:00:00 UTC
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. 2 Torty Adriana s.r.o. 187 940 187940.0 EUR 15. Február 2017 16. Marec 2017 Áno 2017-02-15 00:00:00 UTC 2017-03-16 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×