CPV kód

45321000-3

Tepelnoizolačné práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Čierny Balog 1 50 861 EUR
Mesto Prešov 1 731 850 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 394 909 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 142 167 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 768 493 EUR
QUERCUS, s.r.o. 1 346 780 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 782 154 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 2 1 168 087 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 1 161 566 EUR
Obec Ladce 1 204 126 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 132 533 EUR
Mesto Lipany 1 181 390 EUR
PANARA, s.r.o. 1 142 159 EUR
Obec Vígľaš 1 275 066 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 361 918 EUR
Mesto Svidník 1 565 787 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 58 249 EUR
Obec Bajany 1 110 189 EUR
Mesto Sabinov 2 1 200 706 EUR
Mesto Senica 1 540 514 EUR
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 1 639 998 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 394 166 EUR
Obec Hliník nad Hronom 1 516 033 EUR
Obec Žabokreky nad Nitrou 1 164 988 EUR
Intech Slovakia, s.r.o. 1 219 000 EUR
Obec Komárovce 1 61 345 EUR
Mesto Hlohovec 1 184 714 EUR
Obec Dolné Naštice 1 51 392 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 191 914 EUR
Obec Veľké Trakany 1 173 665 EUR
Obec Poloma 1 245 633 EUR
Obec Svinice 1 159 320 EUR
Obec Rád 1 147 315 EUR
Odborné učilište internátne 1 1 560 534 EUR
Mesto Dolný Kubín 2 231 499 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 194 538 EUR
Obec Dežerice 1 100 135 EUR
Mesto Hnúšťa 2 332 530 EUR
Obec Stará Kremnička 1 182 214 EUR
Obec Bystrany 1 104 174 EUR
Obec Pliešovce 1 58 551 EUR
Mesto Sereď 1 315 365 EUR
Mesto Púchov 1 499 999 EUR
Obec Bara 1 71 763 EUR
Obec Slanská Huta 1 75 066 EUR
Obec Rosina 1 103 970 EUR
Obec Svätý Peter 1 856 200 EUR
Obec Mníchova Lehota 1 444 000 EUR
ZTS Strojárne, s.r.o. 1 1 287 470 EUR
Obec Dolná Streda 1 114 758 EUR
Obec Záhorská Ves 1 317 532 EUR
Obec Liptovské Revúce 2 445 782 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 640 408 EUR
Obec Orechová Potôň 1 786 409 EUR
Obec Oravské Veselé 1 215 692 EUR
Obec Zbehy 1 175 268 EUR
Obec Cífer 1 336 208 EUR
Obec Perín-Chym 1 145 058 EUR
Obec Bátorová 1 190 999 EUR
Obec Svätuše 1 124 500 EUR
Obec Beckov 1 666 665 EUR
Obec Chľaba 1 358 681 EUR
Obec Gajary 1 131 998 EUR
Obec Višňové 1 109 520 EUR
Obec Kláštor pod Znievom 1 234 754 EUR
Obec Veľký Blh 1 189 923 EUR
Obec Selec 1 114 413 EUR
Obec Prusy 3 578 084 EUR
Obec Kameničná 1 184 732 EUR
MAPOMA, s.r.o. 1 92 628 EUR
Obec Zemplínske Hámre 1 114 927 EUR
SLADOVŇA, a.s. Michalovce 1 163 728 EUR
Obec Kriváň 1 184 853 EUR
Špeciálna základná škola 1 1 335 384 EUR
Obec Ivanovce 1 90 237 EUR
Obec Zboj 1 189 672 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 1 460 029 EUR
Obec Hajnáčka 1 198 961 EUR
Obec Vinodol 1 91 065 EUR
Ing. Jaroslav Černý CEFA 1 98 500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 931 186 EUR
Obec Cimenná 1 75 999 EUR
Obec Pavlova Ves 1 323 210 EUR
Obec Demandice 2 236 988 EUR
Obec Košecké Podhradie 1 260 815 EUR
Základná škola Leopoldov 2 333 800 EUR
Obec Vyšná Hutka 1 153 967 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 249 600 EUR
Základná škola Jana Amosa Komenského 1 137 083 EUR
Obec Rohov 1 85 423 EUR
Obec Olešná 1 175 696 EUR
Kalamár s.r.o. 1 306 447 EUR
Špeciálna základná škola 2 982 961 EUR
Špeciálna základná škola 1 430 974 EUR
Spojená škola internátna 1 2 427 400 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CS, s.r.o. 1 336 208 EUR
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 1 58 249 EUR
HASTRA s.r.o. 1 768 493 EUR
PROSPECT spol. s r.o. 1 346 780 EUR
DARTON s.r.o. 1 640 408 EUR
ROKO gips, s.r.o. 1 160 635 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 2 937 304 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 1 118 494 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 248 016 EUR
GMT development, s.r.o. 2 1 240 885 EUR
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 1 565 787 EUR
A.M.F. STAV s.r.o. 1 190 999 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 4 1 860 264 EUR
Š&L stav s.r.o. 1 92 628 EUR
Obnovstav, s.r.o. 1 103 970 EUR
Lechstav, s. r. o. 1 132 533 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 219 000 EUR
EU-GROUP a. s. 1 361 918 EUR
RISS Plus, s.r.o. 1 64 000 EUR
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 5 6 412 697 EUR
SimKor s.r.o. 2 931 186 EUR
EURO-ŠTUKONZ a.s. 1 920 071 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 1 317 532 EUR
E - RAN Slovakia spol. s r.o. 4 584 044 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 189 923 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 2 292 049 EUR
TLM INVESTMENT s. r. o. 2 231 499 EUR
Marian Bojtoš AMES 1 98 500 EUR
Topreco s.r.o. 1 394 166 EUR
GB STAV Košice, s.r.o. 3 316 592 EUR
STYLE-MONT spol. s r.o. 1 164 988 EUR
Tomáš Pohori 1 358 681 EUR
HYDROS Bánovce, spol. s r.o. 1 263 603 EUR
MIKOMIX, spol. s r.o. 1 109 520 EUR
PUR - STAV KB, s.r.o. 3 972 528 EUR
BLS com. s.r.o. 4 529 248 EUR
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o. 1 118 494 EUR
VENTA PLUS, spol. s r.o. 1 50 861 EUR
LADMA s.r.o. 1 104 174 EUR
Renostavmal s.r.o. 1 184 732 EUR
STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o. 2 855 879 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 91 065 EUR
RANDA+R s.r.o. 1 1 460 029 EUR
DADO STAV s.r.o. 1 58 551 EUR
IZOTECH Group, spol. s r.o. 1 155 000 EUR
Ing. Ivan Vachut 1 142 159 EUR
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. 1 131 998 EUR
BauGruppen spol. s r.o. 1 147 315 EUR
ELENIT, s.r.o. 1 85 423 EUR
AGROPARTNER, s.r.o. 1 275 066 EUR
PS STAVBY, s.r.o 1 78 167 EUR
UNIVERSAL TRADING BLK, s.r.o. 1 1 287 470 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 1 184 714 EUR
STaS spol. s r.o. 1 175 696 EUR
EKOMOS s.r.o. 1 189 672 EUR
SESTAV, s.r.o. 1 260 815 EUR
OKNADVERE. SK, s.r.o. 1 394 909 EUR
RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok 1 516 033 EUR
STAVTECH BB, s.r.o. 1 161 566 EUR
BauTop, s.r.o. 2 542 487 EUR
BUILD SYSTEMS, s.r.o. 1 114 927 EUR
GASY, s.r.o. 1 163 728 EUR
LUKYSTAV, s. r. o. 1 114 758 EUR
S.P.I., spol. s r.o. 1 51 392 EUR
INTERBAU s. r. o. 1 181 390 EUR
Industry Technology, s.r.o. 1 75 066 EUR
PROFITING, s.r.o. 1 234 754 EUR
Doming, spol. s r.o. 1 153 967 EUR
Bedlek, s.r.o. 1 215 692 EUR
KAMA Hydroizol, s.r.o. 1 178 800 EUR
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. 1 194 538 EUR
SINEKO, s.r.o. 1 153 846 EUR
JM - AGRO STAVBY, s.r.o. 2 491 300 EUR
MYproject SK, s.r.o. 2 982 961 EUR
Róbert Šipka 1 137 083 EUR
I.S.O.N. spol. s r.o. 1 182 214 EUR
Ladislav Kovács 1 198 961 EUR
FISgroup ASSET, spol. s r.o. 1 75 999 EUR
STENLI s.r.o. 1 226 505 EUR
LO-BE Slovakia, s.r.o. 2 1 766 358 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie efektívnych opatrení na dosiahnutie zlepšenia energetickej hospodárnosti výrobných objektov a zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti QUERCUS, s.r.o. QUERCUS, s.r.o. 435 500 435500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova obvodového plášťa kultúrny dom Komárovce Obec Komárovce 61 147 61147.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom, Veľké Trakany Obec Veľké Trakany 174 516 174516.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie objektu Obecného úradu Obec Čierny Balog 70 000 70000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia servisného a školiaceho strediska Intech Slovakia, s.r.o. 259 833 259833.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné úpravy na stavbe: Kultúrny dom s Obecným úradom Dežerice - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu s Obe Obec Dežerice 100 135 100135.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova obalových konštrukcií ZŠ Bystrany Obec Bystrany 104 174 104174.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Materská škola – Veľká Bara – Zateplenie a výmena okien a dverí Obec Bara 71 763 71763.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zlepšenie tepelno – technických vlastností obalových konštrukcií obecného úradu Obec Bajany 109 989 109989.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zateplením obvodovej konštrukcie haly. PANARA, s.r.o. 199 708 199708.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova obal. konštrukcií OÚ a KD Svinice a prestavba objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti Obec Svinice 159 320 159320.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie Telocvične a výmena okien na pavilónoch ZŠ v Rosine Obec Rosina 160 000 160000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Administratívna budova OZ Rožňava, stavebné úpravy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 982 95982.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti ZTS Strojárne, s.r.o. - stavebné práce ZTS Strojárne, s.r.o. 1 277 234 1277234.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova a rekonštrukcia objektu na ul. Podzámska 16 v Hlohovci Mesto Hlohovec 158 960 158960.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zateplenie obecných budov - Zbehy Obec Zbehy 182 385 182385.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie polyfunkčného objektu Obec Hrnčiarske Zalužany 198 000 198000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia materskej školy, ul. 17. Novembra č.42, Sabinov Mesto Sabinov 329 774 329774.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie objektov Kultúrneho domu - materskej školy a Obecného úradu v obci Prusy Obec Prusy 174 377 174377.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby v spoločnosti MAPOMA s.r.o. MAPOMA, s.r.o. 93 606 93606.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu Obec Zemplínske Hámre 115 000 115000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a zateplenie Kultúrneho domu a Obecného úradu Selec Obec Selec 116 892 116892.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie fasády výrobnej haly SLADOVŇA, a.s. Michalovce 208 124 208124.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie MŠ v obci Gajary Obec Gajary 131 998 131998.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie základnej školy, Obec Ivanovce. Obec Ivanovce 96 979 96979.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti úpravou obvodového plášťa materskej školy Ladce Obec Ladce 173 732 173732.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Udržiavacie práce na obecnom úrade č.s. 98 Obec Zboj 159 750 159750.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Športovo - komunitné centrum Dolná Streda - zateplenie Obec Dolná Streda 132 862 132862.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Dolné Naštice. Obec Dolné Naštice 51 392 51392.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Svätuše Obec Svätuše 124 972 124972.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie objektu – Obecný úrad – Kultúrny dom Slanská Huta Obec Slanská Huta 75 551 75551.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov CEFA Ing. Jaroslav Černý CEFA 100 415 100415.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej Obec Kameničná 239 265 239265.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica-Kráľová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 465 593 465593.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova budovy Kultúrneho domu v obci Vinodol - Zvyšovanie energetickej účinnosti Obec Vinodol 91 065 91065.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie budovy materskej školy Obec Perín-Chym 144 859 144859.0 EUR 2016 Práce Nie 1
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ BUDOVY, MŠ Klokočova, Hnúšťa Mesto Hnúšťa 177 699 177699.0 EUR 2016 Práce Áno 1
AB LS Čadca, stavebné úpravy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 333 53333.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnovu obalových konštrukcií budovy kultúrneho domu Rad a prestavba objektu za účelom zníženia energetickej náročnosti Obec Rád 145 145 145145.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie budovy B VaRC Stará Lesná Generálna prokuratúra SR 132 533 132533.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie objektu viacúčelovej budovy - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Oravské Veselé 215 692 215692.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Poloma Obec Poloma 245 633 245633.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Krásne nad Kysucou Mesto Krásno nad Kysucou 191 914 191914.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pliešovce Obec Pliešovce 58 551 58551.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 363 479 363479.0 EUR 2017 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Bátorových Kosihách (VO3) Obec Bátorove Kosihy 837 062 837062.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie fasády Základnej školy Leopoldov – SO 101 Starší objekt Základná škola Leopoldov 155 000 155000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Kultúrny dom - Rekonštrukcia Mesto Stará Ľubovňa 293 937 293937.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke Materskej školy ul. Belanská, Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Hrádok 231 665 231665.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Demandice (VO2) Obec Demandice 137 273 137273.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova obalových konštrukcií MŠ v obci Veľký Blh Obec Veľký Blh 189 923 189923.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie objektov Kultúrneho domu - materskej školy a Obecného úradu v obci Prusy Obec Prusy 153 846 153846.0 EUR 2017 Práce Nie 1
PRK Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov Mesto Púchov 586 130 586130.0 EUR 2017 Práce Nie 1
MŠ Bernolákova 19, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu Mesto Prešov 752 468 752468.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska v Sabinove Mesto Sabinov 1 038 813 1038813.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou Obec Žabokreky nad Nitrou 165 051 165051.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie objektov ZŠ Kriváň - meranie, regulácia a tepelné rozvody Obec Kriváň 184 853 184853.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie ZŠ Vígľaš - výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla Obec Vígľaš 275 066 275066.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obnova obecného úradu Orechová Potôň Obec Orechová Potôň 786 409 786409.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom vo Vyšnej Hutke Obec Vyšná Hutka 156 760 156760.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy budovy Obecného úradu v obci Bátorová 02 Obec Bátorová 190 999 190999.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy OU v Hliníku nad Hronom Obec Hliník nad Hronom 516 033 516033.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Svätý Peter Obec Svätý Peter 856 200 856200.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženia energetickej náročnosti objektu obecného úradu Obec Pavlova Ves 323 210 323210.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kultúrny dom s obecným úradom - zateplenie a obnova a rekonštrukcia UK v obci Cífer Obec Cífer 336 208 336208.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia telocvične ZŠ J.Á. Komenského v Seredi Základná škola Jana Amosa Komenského 147 414 147414.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica - Kráľová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 465 593 465593.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č.25 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 435 039 435039.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy kultúrneho domu v obci Záhorská Ves Obec Záhorská Ves 317 532 317532.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. 5. apríla 190, Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 394 166 394166.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Podkrovné byty Tíllia – Zateplenie Mesto Lipany 181 390 181390.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie Mesto Svidník 576 667 576667.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov, Základná škola, Stará Kremnička Obec Stará Kremnička 182 214 182214.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ BUDOVY Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšťa Mesto Hnúšťa 204 649 204649.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zateplenie Obecného úradu Obec Hajnáčka 198 961 198961.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom Obec Kláštor pod Znievom 234 754 234754.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Rohov 146 439 146438.7 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením a využitím OZE Obec Cimenná 93 073 93073.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu Obec Višňové 203 188 203188.42 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zateplenie materskej školy Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 96 000 96000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov 01 Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, Kremnica 639 998 639998.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce 226 505 226505.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Obnova OUI Valaská Odborné učilište internátne 1 560 534 1560534.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt Základná škola Leopoldov 178 800 178800.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, Olešná 493 Obec Olešná 175 696 175696.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 768 493 768493.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 460 029 1460029.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Obchodný dom "Družba" Stará Ľubovňa - Zníženie energetickej náročnosti budovy Mesto Stará Ľubovňa 1 041 636 1041636.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Obnova SEV SAŽP DROPIE Slovenská agentúra životného prostredia 782 154 782154.0 EUR 2020 Práce Áno 1
2019 Zateplenie obecných budov Obec Chľaba 414 858 414858.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce Obec Dolné Kočkovce 249 600 249600.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obnova ŠZŠ Klenovec - Klenovčok Špeciálna základná škola 340 978 340978.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce 228 128 228128.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obnova ŠZŠ Jelšava Špeciálna základná škola 1 335 384 1335384.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej Kalamár s.r.o. 306 447 306447.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova ŠZŠ Klenovec - Partizánska Špeciálna základná škola 641 983 641983.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova ŠZŠ Polomka – Stredná budova Špeciálna základná škola 430 974 430974.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi Mesto Sereď 363 863 363863.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zateplenie ZŠ V. Paulínyho – Tótha Mesto Senica 540 514 540514.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej Mestská časť Bratislava - Ružinov 470 605 470605.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Obnova SŠI, Školská 10, Michalovce Spojená škola internátna 2 427 400 2427400.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova obecného úradu obce Prusy Obec Prusy 263 603 263603.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova obecného domu v obci Košecké Podhradie Obec Košecké Podhradie 260 815 260815.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov Obec Beckov 666 665 666665.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova obecného domu v obci Mníchova Lehota Obec Mníchova Lehota 444 000 444000.0 EUR 2021 Práce Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Stavebné úpravy – kultúrny dom Orávka Obec Orávka 145 799 145798.86 EUR 11. Február 2016 2. Marec 2016 Áno 2016-02-11 00:00:00 UTC 2016-03-02 09:00:00 UTC
Zateplenie budovy obecného úradu v obci Jablonka Obec Jablonka 199 895 199895.0 EUR 15. Február 2016 7. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-07 10:00:00 UTC
Modernizácia obecného domu - zateplenie Obec Kvetoslavov 250 417 250416.63 EUR 29. September 2021 20. Október 2021 Neuvedené 2021-09-29 00:00:00 UTC 2021-10-20 10:00:00 UTC
Administratívno-edukačný objekt ZOO Bojnice - prestavba - zníženie energetickej náročnosti objektu. Zoologická záhrada 908 965 908964.65 EUR 12. Október 2017 28. November 2017 Áno 2017-10-12 00:00:00 UTC 2017-11-28 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce 287 008 287007.54 EUR 23. December 2021 12. Január 2022 Neuvedené 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-12 09:00:00 UTC
Znižovanie energetickej náročnosti objektu MOD a.s. 293 171 293171.2 EUR 13. Marec 2015 2. Apríl 2015 Áno 2015-03-13 00:00:00 UTC 2015-04-02 11:00:00 UTC
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy OÚ s KD v obci Vlkovce Obec Vlkovce 163 972 163972.0 EUR 18. Február 2016 9. Marec 2016 Áno 2016-02-18 00:00:00 UTC 2016-03-09 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy – Obecný úrad Zádor Obec Zádor 151 990 151989.68 EUR 15. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-08 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Lazisko Obec Lazisko 150 576 150576.05 EUR 15. Február 2016 7. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-07 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy – Obecný úrad Figa Obec Figa 156 435 156434.9 EUR 15. Február 2016 2. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-02 09:00:00 UTC
Stavebné úpravy – Obecný úrad Gemerské Michalovce Obec Gemerské Michalovce 136 388 136387.53 EUR 15. Február 2016 3. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-03 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti a zmena dokončenej stavby KD a OÚ Barca Obec Barca 150 048 150048.34 EUR 15. Február 2016 4. Marec 2016 Áno 2016-02-15 00:00:00 UTC 2016-03-04 09:00:00 UTC
Zatepľovanie a stavebné úpravy KD a OÚ v obci Veľká Franková za účelom zlepšenia energetickej efektivity Obec Veľká Franková 158 459 158459.35 EUR 17. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-17 00:00:00 UTC 2016-03-08 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy – Obecný úrad Vieska nad Blhom Obec Vieska nad Blhom 127 150 127149.75 EUR 17. Február 2016 10. Marec 2016 Áno 2016-02-17 00:00:00 UTC 2016-03-10 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia materskej školy. Obec Rudná 158 371 158371.27 EUR 21. September 2015 9. Október 2015 Nie 2015-09-21 00:00:00 UTC 2015-10-09 09:00:00 UTC
Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Zemianske Podhradie Obec Zemianske Podhradie 147 143 147142.5 EUR 29. Marec 2017 26. Apríl 2017 Nie 2017-03-29 00:00:00 UTC 2017-04-26 09:00:00 UTC
Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Bošáca 121 890 121890.16 EUR 29. Marec 2017 26. Apríl 2017 Nie 2017-03-29 00:00:00 UTC 2017-04-26 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Lúč na Ostrove Obec Lúč na Ostrove 253 054 253054.32 EUR 14. Január 2016 3. Február 2016 Áno 2016-01-14 00:00:00 UTC 2016-02-03 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy Brestovec Obec Brestovec 151 814 151813.75 EUR 14. Január 2016 3. Február 2016 Áno 2016-01-14 00:00:00 UTC 2016-02-03 09:00:00 UTC
Zateplenie MŠ v obci Dobroč Obec Dobroč 139 426 139426.32 EUR 18. Február 2016 9. Marec 2016 Áno 2016-02-18 00:00:00 UTC 2016-03-09 10:00:00 UTC
Rekonštrukica KD a OÚ spojená s využitím OZE v obci Kotmanová Obec Kotmanová 161 586 161585.61 EUR 18. Február 2016 9. Marec 2016 Áno 2016-02-18 00:00:00 UTC 2016-03-09 10:00:00 UTC
Obecný úrad Trávnik - zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením a využitím OZE Obec Trávnik 251 851 251851.35 EUR 18. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-18 00:00:00 UTC 2016-03-08 09:00:00 UTC
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Patinciach Obec Patince 90 461 90461.11 EUR 18. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-18 00:00:00 UTC 2016-03-08 09:00:00 UTC
Obecný úrad Mudroňovo - zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením a využitím OZE Obec Mudroňovo 105 150 105149.81 EUR 18. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-18 00:00:00 UTC 2016-03-08 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov Obec Zliechov 340 790 340789.86 EUR 15. Január 2016 3. Február 2016 Áno 2016-01-15 00:00:00 UTC 2016-02-03 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy a zateplenie telocvične – II. etapa Obchodná akadémia 45 128 45127.92 EUR 22. Október 2019 29. Október 2019 Neuvedené 2019-10-22 00:00:00 UTC 2019-10-29 09:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01 CZECHPOINT s.r.o. 235 069 235068.51 EUR 17. Júl 2018 17. August 2018 Áno 2018-07-17 00:00:00 UTC 2018-08-17 15:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu - kaštieľa Obec Valice 107 885 107885.35 EUR 16. Február 2016 10. Marec 2016 Áno 2016-02-16 00:00:00 UTC 2016-03-10 09:00:00 UTC
ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice Zoologická záhrada 1 126 555 1126555.38 EUR 5. Marec 2020 24. Marec 2020 Neuvedené 2020-03-05 00:00:00 UTC 2020-03-24 10:00:00 UTC
Zateplenie budovy Obecného úradu Spišské Bystré Obec Spišské Bystré 164 484 164484.07 EUR 12. Október 2015 3. November 2015 Áno 2015-10-12 00:00:00 UTC 2015-11-03 09:00:00 UTC
Kriváň - zateplenie objektov školy a rekonštrukcia kotolne Obec Kriváň 213 094 213094.0 EUR 10. Október 2014 30. Október 2014 Áno 2014-10-10 00:00:00 UTC 2014-10-30 08:00:00 UTC
Zateplenie obecných budov v Chľabe Obec Chľaba 288 672 288671.73 EUR 15. Marec 2016 5. Apríl 2016 Áno 2016-03-15 00:00:00 UTC 2016-04-05 15:30:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti a zmena dokončenej stavby KD Barca Obec Barca 150 048 150048.34 EUR 17. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-17 00:00:00 UTC 2016-03-08 09:00:00 UTC
Obecný úrad Horné Orešany Zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa Obec Horné Orešany 164 011 164010.6 EUR 15. Marec 2016 6. Apríl 2016 Áno 2016-03-15 00:00:00 UTC 2016-04-06 12:00:00 UTC
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obce Topoľčianky a jeho zateplenie. Obec Topoľčianky 431 528 431527.96 EUR 15. Marec 2016 1. Apríl 2016 Áno 2016-03-15 00:00:00 UTC 2016-04-01 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti úpravou obvodového a strešného plášťa základnej a materskej školy Zliechov. Obec Zliechov 160 013 160013.41 EUR 20. Október 2014 7. November 2014 Nie 2014-10-20 00:00:00 UTC 2014-11-07 09:00:00 UTC
Zvyšovanie energetickej účinnosti základnej školy s materskou školou Stankovany Obec Stankovany 131 500 131500.24 EUR 18. Marec 2015 8. Apríl 2015 Nie 2015-03-18 00:00:00 UTC 2015-04-08 10:00:00 UTC
Obnova ŠZŠ Brezno Špeciálna základná škola 1 916 929 1916929.14 EUR 21. December 2018 14. Január 2019 Áno 2018-12-21 00:00:00 UTC 2019-01-14 08:00:00 UTC
Obnova ŠZŠ Polomka – Dolná budova Špeciálna základná škola 614 322 614322.47 EUR 21. December 2018 14. Január 2019 Áno 2018-12-21 00:00:00 UTC 2019-01-14 08:00:00 UTC
Svidník - MŠ, Ul. gen. Svobodu - zateplenie Mesto Svidník 295 146 295145.66 EUR 12. August 2014 3. September 2014 Nie 2014-08-12 00:00:00 UTC 2014-09-03 11:00:00 UTC
STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE TELOCVIČNE – II. etapa Obchodná akadémia 45 128 45127.92 EUR 25. September 2020 5. Október 2020 Neuvedené 2020-09-25 00:00:00 UTC 2020-10-05 09:00:00 UTC
Efektívne využívanie a úspora primárnych energetických zdrojov Strojárne, s.r.o. 297 188 297187.84 EUR 12. September 2014 2. Október 2014 Áno 2014-09-12 00:00:00 UTC 2014-10-02 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti objektu zdravotného strediska - Štrbské pleso Mesto Vysoké Tatry 335 540 335540.0 EUR 18. Január 2016 4. Február 2016 Áno 2016-01-18 00:00:00 UTC 2016-02-04 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcich budov materskej školy (pavilóny 1-4) v obci Trenčianska Turná. Obec Trenčianska Turná 252 159 252159.02 EUR 18. Január 2016 22. Február 2016 Áno 2016-01-18 00:00:00 UTC 2016-02-22 10:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Bohdanovce nad Trnavou Obec Bohdanovce nad Trnavou 47 256 47256.29 EUR 18. Január 2016 22. Február 2016 Áno 2016-01-18 00:00:00 UTC 2016-02-22 10:00:00 UTC
Zateplenie obecného úradu Letanovce Obec Letanovce 214 196 214195.63 EUR 18. Január 2016 22. Február 2016 Áno 2016-01-18 00:00:00 UTC 2016-02-22 10:00:00 UTC
Zvýšenie energetickej účinnosti KD v obci Mníchova Lehota Obec Mníchova Lehota 208 190 208190.29 EUR 28. Marec 2017 28. Apríl 2017 Nie 2017-03-28 00:00:00 UTC 2017-04-28 09:00:00 UTC
Zavedenie efektívnych opatrení na dosiahnutie zlepšenia energetickej hospodárnosti výrobných objektov a zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti QUERCUS, s.r.o. QUERCUS, s.r.o. 435 500 435500.0 EUR 6. August 2014 26. August 2014 Áno 2014-08-06 00:00:00 UTC 2014-08-26 12:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti úpravou obvodového a strešného plášťa základnej a materskej školy Zliechov. Obec Zliechov 160 013 160013.41 EUR 27. Január 2015 13. Február 2015 Nie 2015-01-27 00:00:00 UTC 2015-02-13 09:00:00 UTC
Administratívna budova (technicko - hospodárska budova) ZOO Bojnice - prestavba - zníženie energetickej náročnosti objektu. Zoologická záhrada 138 616 138616.13 EUR 27. Jún 2017 20. Júl 2017 Áno 2017-06-27 00:00:00 UTC 2017-07-20 09:00:00 UTC
Zlepšovanie služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Lučatín – verejná budova Obec Lučatín 102 254 102253.72 EUR 1. Marec 2016 18. Marec 2016 Áno 2016-03-01 00:00:00 UTC 2016-03-18 10:00:00 UTC
Zateplenie a stavebné úpravy KD a OU v obci Matiašovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity Obec Matiašovce 163 574 163573.93 EUR 17. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-17 00:00:00 UTC 2016-03-08 10:00:00 UTC
Zvýšenie energet efektívnosti viacúčelovej budovy v obci Báč Obec Báč 166 664 166663.58 EUR 17. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-17 00:00:00 UTC 2016-03-08 10:00:00 UTC
Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE Obec Kalnište 31 586 31586.46 EUR 17. Február 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-02-17 00:00:00 UTC 2016-03-08 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia kultúrneho domu Dražice Obec Dražice 82 391 82391.25 EUR 17. Február 2016 9. Marec 2016 Áno 2016-02-17 00:00:00 UTC 2016-03-09 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia a modernizácia výrobno – prevádzkového areálu Tatralift, a.s. Tatralift a.s. 3 228 201 3228201.22 EUR 11. Február 2015 2. Marec 2015 Áno 2015-02-11 00:00:00 UTC 2015-03-02 12:00:00 UTC
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecnej knižnice v Hliníku nad Hronom Obec Hliník nad Hronom 372 395 372395.21 EUR 30. Jún 2017 4. August 2017 Áno 2017-06-30 00:00:00 UTC 2017-08-04 10:00:00 UTC
Optimalizácia energetických vlastností budovy KD Hubová. Obec Hubová 166 663 166663.42 EUR 6. Október 2015 23. Október 2015 Nie 2015-10-06 00:00:00 UTC 2015-10-23 14:00:00 UTC
„SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ, ul. 8. mája“ Mesto Svidník 576 667 576667.28 EUR 11. Marec 2016 1. Apríl 2016 Áno 2016-03-11 00:00:00 UTC 2016-04-01 09:00:00 UTC
Zateplenie objektu–Obecný úrad Čičmany č. 166, Kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204 Obec Čičmany 107 931 107930.96 EUR 17. Marec 2015 2. Apríl 2015 Nie 2015-03-17 00:00:00 UTC 2015-04-02 10:00:00 UTC
„Prestavba rodinného domu na ubytovanie v súkromí a vytvorenie relaxačného centra“ Ing. Stanislav Šebík 134 183 134182.6 EUR 1. Apríl 2016 21. Apríl 2016 Áno 2016-04-01 00:00:00 UTC 2016-04-21 14:00:00 UTC
Zateplenie kultúrneho domu Obec Lošonec 109 311 109310.97 EUR 14. Marec 2016 5. Apríl 2016 Áno 2016-03-14 00:00:00 UTC 2016-04-05 12:00:00 UTC
Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu v obci Zvolenská Slatina JM - AGRO STAVBY, s.r.o. 254 866 254866.43 EUR 15. Marec 2018 13. Júl 2018 Áno 2018-03-15 00:00:00 UTC 2018-07-13 08:00:00 UTC
Zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením prevádzkových stavieb spoločnosti GRD s.r.o. GRD, s.r.o. 297 379 297379.37 EUR 22. Júl 2014 18. August 2014 Áno 2014-07-22 00:00:00 UTC 2014-08-18 14:00:00 UTC
Rekonštrukcia Obecného úradu Obec Strážne 199 000 199000.0 EUR 29. Február 2016 17. Marec 2016 Áno 2016-02-29 00:00:00 UTC 2016-03-17 09:00:00 UTC
Zateplenie objektov Kultúrneho domu - materskej školy a Obecného úradu v obci Prusy Obec Prusy 174 378 174377.64 EUR 24. Október 2014 12. November 2014 Nie 2014-10-24 00:00:00 UTC 2014-11-12 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Dubodiel. Obec Dubodiel 119 422 119422.0 EUR 29. Október 2014 20. November 2014 Nie 2014-10-29 00:00:00 UTC 2014-11-20 09:00:00 UTC
Zavedenie efektívnych opatrení na dosiahnutie zlepšenia energetickej hospodárnosti výrobných objektov a zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti QUERCUS, s.r.o. QUERCUS, s.r.o. 435 500 435500.0 EUR 20. Jún 2014 11. Júl 2014 Áno 2014-06-20 00:00:00 UTC 2014-07-11 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×