CPV kód

50000000-5

Opravárske a údržbárske služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 1 168 800 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 39 900 EUR
Mesto Prešov 1 436 367 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 353 296 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 30 612 EUR
Mesto Trnava 27 900 366 EUR
DataCentrum 2 9 507 187 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 60 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 1 684 281 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 0 Neuvedná
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 1 750 932 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 54 818 EUR
Mesto Stupava 1 100 675 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 382 548 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 21 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 1 289 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 241 350 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 33 038 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 22 000 EUR
Slovenská národná knižnica 1 86 914 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 16 15 976 570 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 1 000 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 17 800 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 80 948 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 30 4 202 149 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 5 257 497 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 517 EUR
Kancelária prezidenta SR 2 133 290 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 34 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 3 59 652 EUR
Horská záchranná služba 1 670 791 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 8 160 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 226 791 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 1 350 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 400 000 EUR
Slovenská pošta, a.s. 30 3 027 982 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 0 Neuvedná
eustream, a.s. 1 739 000 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 1 938 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 600 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 1 5 738 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 4 231 083 EUR
Ústav na výkon väzby 1 11 834 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
O.S.V.O. comp, a.s. 1 436 367 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 34 118 EUR
PROVECTUS s. r. o. 3 21 768 EUR
Siemens s.r.o. 1 241 350 EUR
BUSE s.r.o. 1 119 240 EUR
SLOVCLEAN a.s. 1 226 791 EUR
Tempus - Trans s.r.o. 1 517 EUR
BALA, a.s. 1 505 000 EUR
MaS technik s.r.o. 1 159 251 EUR
BAYERN CENTER s.r.o. 1 39 900 EUR
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 1 799 990 EUR
AMG Security s.r.o. 2 133 290 EUR
František Matušík - AUTOAGREGÁTY, AUTOELEKTRIKA 1 180 000 EUR
MEDIS Nitra, spol. s r.o. 1 22 000 EUR
HEMAK, s.r.o. 2 313 900 EUR
KONNEX s.r.o. 1 38 000 EUR
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. 3 44 961 EUR
ROBINCO Slovakia s.r.o. 3 97 422 EUR
JaGa Bratislava spol. s r.o. 3 941 890 EUR
ELTODO SK, a.s. 1 5 738 EUR
Jozef Urban - Urban elektro 1 34 EUR
PRAGOLAB s.r.o. 3 59 652 EUR
HYCA s.r.o. 3 6 422 800 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. 4 3 889 EUR
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./ 1 1 335 500 EUR
GAZDA, spol. s r.o. 2 139 997 EUR
EMM - T, spol. s r. o. 2 9 507 187 EUR
Osvetlenie,s.r.o. 24 3 851 814 EUR
Systeming, s.r.o. 1 86 914 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 332 EUR
Alab, spol. s r. o. 1 200 000 EUR
FROST - service, s.r.o. 1 1 350 EUR
MIKONA s.r.o. 1 13 500 EUR
LINE, s.r.o. 1 8 160 EUR
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 3 1 000 000 EUR
ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. 1 6 475 EUR
CARS SERVICE s.r.o. 1 399 990 EUR
Osvetlenie,s.r.o 3 187 917 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 3 24 556 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 32 3 033 982 EUR
IMPA Bratislava, a.s. 2 0 Neuvedná
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2 49 000 EUR
Osvetlenie,s.r.o. 2 128 300 EUR
RIJA - Bavaria s.r.o. 1 3 000 000 EUR
PII Pipetronix GmbH, HRB 702297 1 739 000 EUR
PETROCard Czech, s.r.o. 1 400 000 EUR
ALES a. s. 1 191 150 EUR
Techno Group, spol. s r.o. 2 255 874 EUR
GASTMA, s.r.o. 1 30 EUR
KUHN – SLOVAKIA s.r.o. 1 27 968 EUR
KAISER Eastern Europe, s.r.o. 1 64 130 EUR
Auto Palace Bratislava s. r. o. 1 3 000 000 EUR
KONE, s.r.o. 2 256 181 EUR
BARIA s.r.o. 1 0 EUR
MOTOSHOP Žubor, s.r.o. 1 670 791 EUR
WOFIS, s.r.o. 27 900 366 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 193 988 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 2 56 EUR
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 2 7 430 EUR
SABKO s.r.o. 1 17 EUR
HOPE spol. s r.o. 1 20 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 1 21 EUR
Synerta Car Service s. r. o. 1 3 500 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 23 EUR
DAVAC spol. s r.o. 1 11 834 EUR
COOPServis, spol.s r.o. 2 33 000 EUR
MINEGIS s.r.o. 1 150 560 EUR
AUTOKODUS, s.r.o. 1 1 389 EUR
CLEANING spol. s r.o. 1 1 918 EUR
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 3 17 112 EUR
ZLINER s.r.o. 1 1 079 949 EUR
IDOS PROJEKT, s.r.o. 2 138 985 EUR
RIZNER s. r. o. 1 467 EUR
AGROTRADE, s.r.o. 1 70 000 EUR
YACHTER.sk, s.r.o. 1 1 038 EUR
BECO, spol. s r.o. 1 80 948 EUR
PAKRA ZF - SEVIS s.r.o. 1 0 Neuvedná
Tech Moto s.r.o. 1 213 000 EUR
MSM Banská Bystrica, a. s. 1 930 831 EUR
PAKRA ZF - SERVIS s.r.o. 1 404 624 EUR
EKO Servis SK s.r.o. 1 30 EUR
INŠTALMONT, s. r. o. 1 100 675 EUR
AQUAFLOT spol.s.r.o. 1 80 468 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Úprava označovačov cestovných lístkov na šírku štrbiny pre cestovné lístky 55 mm Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 196 475 196475.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis osobných motorových vozidiel Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 39 900 39900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Repasácia alternátorov, štartérov a remeníc Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. od 180 000 do 199 000 180000 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis a overenie cestných váh Evocar 2000R Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 100 000 100000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky frankovacích strojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 474 32474.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Bežné, nepravidelné opravy a údržba Zariadenie pre seniorov Komárno 34 34.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba a servis vybraných laboratórnych prístrojov a zariadení Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 50 000 50000.0 EUR 2014 Služby Nie 3
HAVARIA ROZVODU STUDENÉJ VODY (SV) DN 600 VAJANSKÉHO NÁBREŽIE DŇA 3.4.2015 A NÁSLEDNÉ ZAPLAVENIE KOLEKTORA VAJANSKÉHO NÁBREŽIE V PROFILE 2,4m x 2,7m x 537,506 m. STAVBA ,,NOSNÝ SYSTEM MHD I. ETAPA. Hlavné mesto SR Bratislava 31 324 31324.0 EUR 2015 Služby Nie 1
HAVARIA ROZVODU STUDENÉJ VODY (SV) DN 600 VAJANSKÉHO NÁBREŽIE DŇA 3.4.2015 A NÁSLEDNÉ ZAPLAVENIE KOLEKTORA VAJANSKÉHO NÁBREŽIE V PROFILE 2,4m x 2,7m x 537,506 m. STAVBA ,,NOSNÝ SYSTEM MHD I. ETAPA.- časť A- samostatné bezprostredné odstránenie škôd po hav Hlavné mesto SR Bratislava 28 432 28432.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a kalibrácia analyzátorov dychu typ Alco-Sensor Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 200 000 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava zásobníka teplej vody MŠK Púchov s.r.o. 1 350 1350.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Správa a údržba obytného súboru Krasňany. Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 190 000 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 200 000 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky frankovacích strojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 474 32474.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis špeciálnej zdravotníckej techniky Fakultná nemocnica Nitra 22 000 22000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 63 594 63594.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Všeobecná údržba v meste Prešov Mesto Prešov 436 367 436367.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 71 673 71673.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 259 424 259424.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pozáručný servis zdravotníckeho prístroja CT na rádiologickom oddelení Nemocnice s poliklinikami n.o., ZZ Levice. Nemocnice s poliklinikami n.o. 241 350 241350.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba polygrafických strojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, podporné služby a náhradné diely DataCentrum 4 008 854 4008854.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 116 358 116358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 944 726 944726.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 52 650 52650.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 112 570 112570.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vnútorné inšpekcie prepravných plynovodov DN1400, DN800 a DN700 na roky 2015 - 2017 eustream, a.s. 739 000 739000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie pravidelnej údržby (technické ošetrenie) samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty do železničných koľajových vozidiel typu automatického výdaja kvapalín. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 400 000 400000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
ZABEZPEČENIE SERVISNÝCH OPRÁV SYSTÉMOV LPIS A RL PVO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 191 150 191150.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, opravy a školenia pre autonómne dýchacie prístroje. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 83 166 83166.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel Slovenská pošta, a.s. 611 462 611462.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 142 791 142791.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 193 764 193764.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 198 257 1198257.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy a údržba polygrafických strojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel Slovenská pošta, a.s. 198 559 198559.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. 290 952 290952.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava a údržba osobných motorových vozdiel Slovenská pošta, a.s. 135 447 135447.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Variabilné opravy strojných zariadení v JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 335 500 1335500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 112 524 112524.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba polygrafických strojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000 20000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 998 548 998548.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba zdvíhacích zariadení, automatických dverí a brán Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 415 433 415433.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky digitálnych frankovacích strojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 474 32474.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 30 450 30450.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 147 774 147774.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odborné prehliadky, pravidelná údržba, skúšky, opravy a školenia pre autonómne dýchacie prístroje. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 708 172708.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Servis a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 800 000 800000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 53 725 53725.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 128 669 128669.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 54 035 54035.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 84 563 84563.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis, údržba a oprava snežných skútrov Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4 TEC model 2017 Horská záchranná služba 671 059 671059.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 104 298 104298.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 118 874 118874.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 49 075 49075.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 86 744 86744.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava Mesto Trnava 70 000 70000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozáručné opravy hydraulických zariadení špeciálnych automobilov. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 600 000 600000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 112 928 112928.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 87 162 87162.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 065 29065.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava resp. výmena prídavnej prevodovky na nákladnom motorovom vozidle Tatra T815, VIN: TNU280R254K037853 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 100 8100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy čerpadiel odpadových vôd. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 20.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhotovenie vodorovného dopravného značenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 300 8300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena kolies so zimnými pneumatikami na automobiloch kategórie M1, N1 za kolesá s letnými pneumatikami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500 5500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba kuchynského zariadenia a vybavenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 26.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava výťahov,výmena odkláňacej kladky na výťahoch TOV 320,TNV 500 Tranza-Břeclav Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 600 1600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba práčovníckych zariadení Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 24 24.36 EUR 2016 Služby Nie 1
Drobné opravy a údržba budov a interiérového vybavenia Kancelária prezidenta SR 42 000 42000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava závad zistených zo servisnej prehliadky na vozidle Karosa C- 954 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 630 630.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis klimatizácii Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava pílového mikrotómu Leica SP1600 - výmena 2 nožov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 100 4100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis nákladných vozidiel a mechanizmov Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 50 000 50000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis záhradnej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných prác a náhradných dielov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 208 999 208999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Premeranie spotreby paliva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 720 9720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava pásového rýpadla Komatsu PC210-7 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 27 968 27968.46 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena kolies s letnými pneumatikami na automobiloch kategórie M1, N1 za kolesá so zimnými pneumatikami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 700 4700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a servis osobných vozidiel Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba kuchynského zariadenia a vybavenia Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 23 23.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba kuchynského zariadenia a vybavenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 000 18000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie a výmena škrtiacej klapky na osobnom motorovom vozidle Toyota RAV4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 400 1400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
vykonávanie údržby, servisných služieb výťahu a odborných prehliadok v tzv. medziobdobí Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstránenie nezhôd -nedostatkov zistených počas odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení - trafostaníc(TS) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 500 6500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Sezónne prezutie vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Drobné opravy a údržba budov a interiérového vybavenia Kancelária prezidenta SR 120 000 120000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava práčovníckeho zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 500 2500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby pneuservisu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 489 16489.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava optického kábla Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 6 900 6900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Generálna oprava dvojosej kosačky MT8-046 a 5 ks žacích ústrojenstiev SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 29 000 29000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis klimatizácii Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výmena kolies s letnými pneumatikami na automobiloch kategórie M1, N1 za kolesá so zimnými pneumatikami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a servis záhradnej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
vykonávanie údržby, servisných služieb výťahu a odborných prehliadok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180 180.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba kuchynského zariadenia a vybavenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 600 21600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Sezónne prezutie vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 000 14000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava kráčajúceho rýpadla KAISER S10 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 64 130 64130.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a servis záhradnej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 70 000 70000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Premeranie spotreby paliva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 050 5050.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Sezónne prezutie vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 89 371 89371.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 43 475 43475.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Záručný a pozáručný servis automobilov Peugeot Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 800 000 800000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy automobilov továrenskej značky BMW Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 000 000 3000000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Servis a opravy posypových nadstavieb Boschung Správa ciest Košického samosprávneho kraja 210 443 210443.0 EUR 2019 Služby Nie 1
vykonávanie údržby, servisných služieb výťahu a odborných prehliadok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 880 2880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 67 445 67445.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 71 549 71549.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 122 358 1122358.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prezúvanie a uskladnenie kolies a pneumatík Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a prevádzka kolektorov na území mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 51 325 51325.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 14 990 14990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 220 990 220990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 121 450 121450.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 12 329 12329.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia príjmu automobilov a dielenských priestorov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 540 000 540000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Pozáručný servis a opravy vozidiel Land Rover Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 400 000 400000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy zariadení Holmatro Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 220 900 220900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 59 270 59270.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy prevodoviek- ZF Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení Slovenská národná knižnica 117 568 117568.0 EUR 2020 Služby Nie 1
KONTAJNER ISO 1C Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 930 832 930832.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisné prehliadky, opravy a údržby kuchynských zariadení a spotrebičov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 41 41.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis veľkokapacitných kuchynských zariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38 37.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Opravy motorových píl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 65 044 65044.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 6 353 6353.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy motorov Cursor 8, Cursor 9, Tector Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 239 000 1239000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 497 505 497505.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 96 017 96017.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy motorových píl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 690 690.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 25 752 25752.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 2 455 2455.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Servis a opravy zariadení HOLMATRO Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 500 000 500000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 56 870 56870.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržby kuchynských zariadení a vybavení Ústav na výkon väzby 14 400 14400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 14 892 14892.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Premeranie spotreby paliva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 400 2400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy hnacích náprav ZF - trolejbusy/autobusy Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 483 667 483667.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 2 867 2867.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Veľký servis lyží Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 658 1658.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Generálna oprava 5 ks nosičov náradia MT8, 4 ks žacích líšt typu SP2-211 a rotačnej kosy na vysoký porast AM 4-003 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice 109 985 109985.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Profylaktika a servis meteostaníc Správa ciest Košického samosprávneho kraja 163 304 163304.05 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis veľkokapacitných kuchynských zariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 36.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servis, podporné služby a náhradné diely DataCentrum 5 498 333 5498333.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 61 803 61803.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava Mesto Trnava 7 269 7269.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 13 121 13121.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 18 062 18062.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 23 988 23988.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 4 974 4974.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900 213900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 63 575 63575.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba fontán vo vlastníctve mesta Trnava - 2 Mesto Trnava 165 000 165000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 102 102.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Servis nadstavieb BOSCHUNG Správa ciest Košického samosprávneho kraja 53 632 53632.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 1 066 1066.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pozáručné opravy hydraulických zariadení špeciálnych automobilov Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900 213900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 4 437 4437.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy motorových píl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 27.15 EUR 2021 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 79 955 79955.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 7 549 7549.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava- nová zákazka Ekonomická univerzita v Bratislave 80 948 80948.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava havarijného stavu ÚK v ZŠ kpt. J. Nálepku, ul. Školská 2, 900 31 Stupava Mesto Stupava 100 675 100675.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba fontán vo vlastníctve mesta Trnava - 2 Mesto Trnava 13 251 13251.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 6 081 6081.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 54 420 54420.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 8 038 8038.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka a montáž čistiarne odpadových vôd Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 80 468 80468.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Servis a opravy motocyklov BMW Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900 213900.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 77 362 77362.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba fontán vo vlastníctve mesta Trnava - 2 Mesto Trnava 11 840 11840.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 10 060 10060.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 30 108 30108.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Správa a údržba mestského mobiliáru Mesto Trnava 4 638 4638.0 EUR 2022 Služby Nie 3
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 58 315 58315.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a údržba osobných motorových vozidiel (zn. Audi, Volkswagen, Škoda, Suzuki, Citroën, Peugeot ) Slovenská pošta, a.s. 4 097 4097.0 EUR 2022 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Oprava tabuľových nožníc Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 386 3386.0 EUR 4. Február 2021 8. Február 2021 Neuvedené 2021-02-04 00:00:00 UTC 2021-02-08 12:30:00 UTC
Oprava tabuľových nožníc Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 386 3386.0 EUR 11. Február 2021 15. Február 2021 Neuvedené 2021-02-11 00:00:00 UTC 2021-02-15 09:00:00 UTC
Oprava CNC sústruhov Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 4 167 4167.0 EUR 6. Júl 2021 13. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-06 00:00:00 UTC 2021-07-13 00:00:00 UTC
Zabezpečenie poskytovania komplexných služieb pre nepretržitý a bezproblémový chod inštitúcie Domov pre seniorov Golden Age, o.z. 162 040 162040.0 EUR 27. Január 2015 16. Február 2015 Nie 2015-01-27 00:00:00 UTC 2015-02-16 09:00:00 UTC
Poskytovanie služieb spojených s údržbou, servisom a opravou zariadení v budovách SNK Slovenská národná knižnica 69 252 69252.44 EUR 6. August 2019 16. August 2019 Neuvedené 2019-08-06 00:00:00 UTC 2019-08-16 10:00:00 UTC
Údržba fontán vo vlastníctve Mesta Trnava - II. Mesto Trnava 36 000 36000.0 EUR 11. September 2020 24. September 2020 Neuvedené 2020-09-11 00:00:00 UTC 2020-09-24 10:00:00 UTC
Údržba fontán vo vlastníctve Mesta Trnava Mesto Trnava 36 000 36000.0 EUR 12. August 2020 25. August 2020 Neuvedené 2020-08-12 00:00:00 UTC 2020-08-25 10:00:00 UTC
Elektro - reko MAVOS, s.r.o. 29 167 29166.67 EUR 17. Jún 2014 3. Júl 2014 Nie 2014-06-17 00:00:00 UTC 2014-07-03 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×