CPV kód

55300000-3

Reštauračné služby a podávanie jedál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 99 346 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 125 151 920 EUR
Mesto Levoča 5 256 969 EUR
Mesto Banská Štiavnica 2 315 631 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 51 6 706 618 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 366 170 EUR
Národná transfúzna služba SR 12 4 097 452 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 2 124 361 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 238 167 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 12 382 352 EUR
Dopravný úrad 12 476 498 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 129 000 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 1 841 616 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 1 050 493 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 16 192 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 319 292 EUR
Slovenská národná knižnica 1 1 493 EUR
Mesto Krompachy 1 108 931 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 638 253 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4 000 000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 21 27 725 601 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 11 369 019 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 15 3 814 477 EUR
Stredná odborná škola dopravná 1 35 875 EUR
Ústav hydrológie SAV 1 60 000 EUR
Stredná odborná škola 1 30 970 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 925 734 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 53 760 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 1 40 000 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 90 419 EUR
Mesto Tornaľa 2 52 680 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 411 840 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 7 588 763 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 47 703 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 666 712 EUR
Záchranná služba 2 1 249 212 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 701 602 EUR
Obec Prenčov 1 36 576 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 80 000 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 320 670 EUR
Slovenské technické múzeum 1 185 479 EUR
Okresný súd Pezinok 1 5 742 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 1 024 129 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 0 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 1 115 525 EUR
Mesto Svätý Jur 1 294 941 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 2 803 815 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 186 990 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 97 526 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 1 61 887 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 1 62 186 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 813 003 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 2 369 423 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 2 80 057 EUR
Štátne divadlo Košice 10 2 312 882 EUR
Fond národného majetku Slovenskej republiky 1 40 000 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 47 500 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 95 011 EUR
Krajský súd v Trnave 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 37 289 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 3 EUR
Obec Smižany 1 184 500 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 1 113 715 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 193 974 EUR
Okresný súd Skalica 1 197 366 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 344 195 EUR
Okresný súd Levice 1 348 065 EUR
Okresný súd Galanta 1 0 EUR
Krajský súd v Nitre 1 852 820 EUR
Krajská prokuratúra 1 308 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 3 800 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 98 431 EUR
Okresný súd Rožňava 1 120 000 EUR
Krajská prokuratúra 1 440 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 3 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 84 952 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 870 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 652 605 EUR
Okresný súd Bratislava I 19 3 955 370 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 513 418 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 1 361 924 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 6 787 618 EUR
Okresný súd Bratislava IV 1 264 929 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 7 960 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 490 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 49 586 EUR
Úrad vládneho auditu 2 364 044 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 3 53 785 EUR
Okresný súd Trnava 1 572 430 EUR
Okresný súd Prešov 1 555 416 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 137 72 410 479 EUR
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o. 2 318 167 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 62 24 460 861 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 36 6 335 077 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 8 125 939 383 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 115 525 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 6 2 782 746 EUR
BerCash, s.r.o. 1 40 437 EUR
Du monde, s.r.o. 1 49 982 EUR
Radovan Krčula 1 1 493 EUR
AquaECO s.r.o. 1 12 600 EUR
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. 8 930 024 EUR
Františka Nigrovičová - FANY 6 724 497 EUR
REKLAMA BA s. r. o. 1 7 960 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 16 192 EUR
PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 1 870 EUR
Ticket Service, s.r.o. 12 2 078 537 EUR
Up Déjeuner, s. r. o. 1 109 273 EUR
RC Slovakia, s.r.o. 1 351 920 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 129 000 129000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre SOŠ dopravnú Prešov Stredná odborná škola dopravná 36 000 36000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – nákup stravných poukážok 2014 Ústav hydrológie SAV 60 000 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola 30 100 30100.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov mesta Vysoké Tatry r. 2015 Mesto Vysoké Tatry 44 000 44000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave od 40 000 do 48 000 40000 EUR 2015 Služby Nie 1
STRAVNÉ POUKÁŽKY PRE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU TORNAĽA, Mesto Tornaľa 28 335 28335.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu Kancelária prezidenta SR 80 000 80000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie celodenného stravovania pre pacientov CPLDZ Košice Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 115 525 115525.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Štátny fond rozvoja bývania 186 674 186674.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Obstaranie stravovacích poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 96 960 96960.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok Ekonomická univerzita v Bratislave 204 135 204135.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 59 000 59000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 62 400 62400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok Fond národného majetku Slovenskej republiky 40 000 40000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Mestská časť Košice-Nad Jazerom 47 500 47500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 3.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov Obec Smižany 184 500 184500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 114 563 114563.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre Mestskú časť Košice-Sídlisko KVP Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 100 528 100528.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 39 534 39534.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Rožňava na roky 2015 - 2017 Okresný súd Rožňava 120 000 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie cateringových služieb. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik od 86 762 do 170 000 86762 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Obec Prenčov 36 700 36700.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestského úradu Tornaľa Mesto Tornaľa 24 334 24334.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok SLUŽBA mestský podnik Stropkov 95 160 95160.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Mesto Krompachy 107 520 107520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
"Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov" Mesto Levoča 164 183 164183.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 480 36480.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 39 000 39000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
CATERINGOVÉ SLUŽBY Slovenská národná knižnica 31 223 31223.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích lístkov. Technické služby mesta Levoča 84 952 84952.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 58 525 58525.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 318 044 318044.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 369 423 2369423.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38 731 38731.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 25 368 25368.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 800 000 124800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262 860 262860.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 7 614 7614.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 31 121 31121.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 339 159 339159.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 42 751 42751.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 266 200 266200.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 232 498 232498.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 371 257 6371257.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 060 119060.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 2222097.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 318 529 318529.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503 871 503871.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 302 719 302719.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 2222097.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 888 102 888102.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 124 468 124468.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cateringové a súvisiace služby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 238 167 238167.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 307 196 307196.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 2222097.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49 036 49036.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 347 315 347315.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov NÚCEM prostredníctvom stravovacích poukážok Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 320 670 320670.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 513 418 513418.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 28 630 28630.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 46 287 46287.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304 950 304950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 664 587 664587.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251 234 251234.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 101 943 101943.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov – dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 220 655 220655.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 344 800 6344800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 30 306 30306.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 25 421 25421.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie služby - stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 36 999 36999.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 24 933 24933.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 16 170 16170.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 640 615 640615.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 050 493 1050493.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 361 924 361924.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok. Číslo zákazky v systéme EVO: 43.01 Úrad vlády Slovenskej republiky 392 294 392294.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov a darcov krvi Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 1 362 860 1362860.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 876 586 1876586.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 591 636 2591636.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 308 000 308000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 652 608 652608.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 41 967 41967.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 739 256 739256.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 337 737 337737.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117 106 117106.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 2222097.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 411 840 411840.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 638 253 638253.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 371 281 371281.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 813 003 813003.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 688 823 688823.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 250 482 250482.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 648 119648.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 673 162 673162.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 373 685 373685.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275 571 275571.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117 454 117454.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Okresný súd Pezinok 275 654 275654.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 118 988 118988.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 78 889 78889.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov UPSVaR na prechodné obdobie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 209 612 4209612.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42 064 42064.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 262 000 11262000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 356 796 356796.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 714 461 714461.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Metodicko-pedagogické centrum 1 841 616 1841616.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 536 116536.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 53 936 53936.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42 048 42048.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 446 057 446057.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 238 810 238810.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 282 517 282517.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 439 340 439340.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 32 691 32691.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Záchranná služba 603 228 603228.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 244 528 244528.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38 397 38397.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 26 152 26152.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 946 116946.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 2222097.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 1 542 947 1542947.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 290 847 290847.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 667 790 667790.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Univerzita Komenského v Bratislave 4 000 000 4000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 799 000 799000.0 EUR 2015 Služby Nie 2
ZABEZPEČOVANIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 000 350000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1 372 417 1372417.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 353 078 353078.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 160 869 160869.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 024 129 1024129.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 22 450 22450.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 108 045 108045.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 21 369 21369.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 532 32532.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 372 962 1372962.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 60 657 60657.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 285 492 285492.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 928 597 928597.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 110 787 110787.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 909 589 909589.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 52 193 52193.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 859 119859.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 713 920 713920.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49 343 49343.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 269 111269.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 323 625 323625.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173 902 173902.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 17 878 17878.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 333 111333.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 277 295 277295.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 382 455 382455.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 151 485 151485.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 709 553 709553.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 922 868 922868.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 95 987 95987.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 904 241 904241.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 265 689 265689.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 165 892 165892.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB a jej súčastí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 319 292 319292.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 100 000 2100000.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 164 579 164579.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 661 109661.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304 624 304624.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 395 966 1395966.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 3 954 645 3954645.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 136 471 136471.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 560 109560.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 428 518 428518.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 170 516 170516.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 147 401 147401.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 824 109824.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 042 862 1042862.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173 910 173910.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 347 573 1347573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok. Slovenská inovačná a energetická agentúra 194 568 194568.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie slávnostnej večere dňa 11.02.2016 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 750 750.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Catering 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40 272 40272.48 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 000 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Catering na stretnutia jubilantov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 800 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Večera na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 080 1080.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1 386 000 1386000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 000 24000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Úrad vládneho auditu 168 840 168840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40 759 40759.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie cateringových služieb na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 21 581 21581.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 99 364 99364.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 94 620 94620.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 179 800 179800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 708 483 708483.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 649 876 649876.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Úrad vládneho auditu 199 997 199996.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 105 889 105889.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 17 856 17856.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500 13500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Slovenské technické múzeum 200 000 200000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 069 103069.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 696 597 696597.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 121 434 121434.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 193 058 193058.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 507 109507.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 595 111595.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 402 597 1402597.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Krajský súd v Bratislave 1 017 594 1017594.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok Krajský súd v Trnave 589 642 589642.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I 895 368 895368.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Okresný súd Galanta 325 245 325245.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 284 103284.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 41 703 41703.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica 212 592 212592.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 166 763 2166763.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 646 181 646181.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 17 765 17764.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500 13500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Okresný súd Trnava 587 254 587254.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 184 793 184793.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Stravné poukážky Okresný súd Prešov 555 416 555416.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 163 896 163896.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 261 557 1261557.0 EUR 2016 Služby Nie 1
ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK Mesto Svätý Jur 294 941 294941.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 227 897 227897.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 506829.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 1 360 800 1360800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 19 976 19976.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 104 097 104097.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Okresný súd Levice 348 065 348065.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt EKONÓM Ekonomická univerzita v Bratislave 326 666 326666.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Okresný súd Bratislava IV 277 173 277173.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500 13500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Okresný súd Skalica 174 368 174368.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 151 202 151202.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 18 226 18226.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 101 282 101282.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 747 123747.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 104 249 104249.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 719 203 719203.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt Dolnozemská Ekonomická univerzita v Bratislave 1 289 105 1289105.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov Krajský súd v Nitre 852 820 852820.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt EKONÓM Ekonomická univerzita v Bratislave 8 751 8751.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt Dolnozemská Ekonomická univerzita v Bratislave 1 140 1140.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 90 768 90768.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt EKONÓM Ekonomická univerzita v Bratislave 13 226 13226.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt Dolnozemská Ekonomická univerzita v Bratislave 6 995 6995.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000 400000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt EKONÓM Ekonomická univerzita v Bratislave 10 855 10855.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt Dolnozemská Ekonomická univerzita v Bratislave 12 137 12137.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica 109 273 109273.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt Dolnozemská Ekonomická univerzita v Bratislave 10 928 10928.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave - objekt EKONÓM Ekonomická univerzita v Bratislave 11 921 11921.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zabezpečenie služieb operatívneho cateringu Hlavné mesto SR Bratislava 90 000 90000.0 EUR 25. November 2020 3. December 2020 Neuvedené 2020-11-25 00:00:00 UTC 2020-12-03 10:00:00 UTC
Zabezpečenie služieb pravidelného cateringu Hlavné mesto SR Bratislava 70 000 70000.0 EUR 25. November 2020 3. December 2020 Neuvedené 2020-11-25 00:00:00 UTC 2020-12-03 10:30:00 UTC
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Žiline formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 46 592 46592.0 EUR 11. December 2014 31. December 2014 Nie 2014-12-11 00:00:00 UTC 2014-12-31 08:00:00 UTC
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 166 764 2166763.66 EUR 27. August 2019 23. September 2019 Nie 2019-08-27 00:00:00 UTC 2019-09-23 09:00:00 UTC
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Štátny fond rozvoja bývania 186 990 186990.0 EUR 10. Júl 2014 30. Júl 2014 Nie 2014-07-10 00:00:00 UTC 2014-07-30 10:00:00 UTC
CATERINGOVÉ SLUŽBY Slovenská národná knižnica 31 223 31223.0 EUR 9. November 2015 27. November 2015 Nie 2015-11-09 00:00:00 UTC 2015-11-27 10:00:00 UTC
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Mesto Svätý Jur 199 000 199000.0 EUR 10. November 2015 27. November 2015 Nie 2015-11-10 00:00:00 UTC 2015-11-27 10:00:00 UTC
Cateringové služby pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000 400000.0 EUR 14. Február 2018 2. Marec 2018 Nie 2018-02-14 00:00:00 UTC 2018-03-02 10:00:00 UTC
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Mesto Krompachy 107 520 107520.0 EUR 6. November 2014 25. November 2014 Nie 2014-11-06 00:00:00 UTC 2014-11-25 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×