CPV kód

55520000-1

Služby hromadného stravovania

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 292 83 768 639 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 6 1 474 940 EUR
Mesto Štúrovo 5 407 000 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 133 990 EUR
Mesto Malacky 4 419 175 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 133 933 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 2 502 326 EUR
Mesto Prešov 1 90 300 EUR
Mesto Poprad 5 1 066 553 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 7 412 732 EUR
Mesto Žilina 4 2 376 190 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 1 755 820 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 208 800 EUR
Obec Šenkvice 2 96 218 EUR
Žilinský samosprávny kraj 23 33 483 101 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35 9 697 685 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 0 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 9 1 831 887 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 3 442 680 EUR
Mesto Rožňava 1 160 431 EUR
Mesto Martin 3 599 245 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 192 664 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 172 570 EUR
Mesto Tisovec 2 69 453 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 1 268 960 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 2 782 818 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1 682 640 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 480 000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 18 620 204 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 653 668 EUR
Mesto Prievidza 1 982 000 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 135 563 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 421 485 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12 16 982 966 EUR
Košický samosprávny kraj 1 953 315 EUR
Obec Tužina 1 9 422 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 120 226 EUR
Mesto Piešťany 8 893 472 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 5 537 586 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 236 178 EUR
Mesto Lipany 3 425 627 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 32 067 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 133 999 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 528 528 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 2 098 000 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 88 000 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 1 416 396 EUR
Obec Lisková 1 2 519 EUR
Slovenská národná knižnica 1 219 578 EUR
Mesto Brezno 5 837 094 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 7 16 986 539 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 467 227 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 12 171 998 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 217 531 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 2 439 017 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 2 679 780 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 1 970 578 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 66 551 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 4 920 806 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 8 460 640 EUR
Divadelný ústav 5 153 832 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 732 151 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 9 32 131 363 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 7 994 904 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 821 387 EUR
Mestské služby Nitra 1 63 136 EUR
Obec Jasenov 1 0 EUR
Slovenská národná galéria 5 861 300 EUR
Mesto Michalovce 2 201 506 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 148 210 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 3 345 991 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 51 345 EUR
Mesto Galanta 2 224 189 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 180 000 EUR
Obec Nováčany 1 0 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 518 136 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 825 431 EUR
Záchranná služba 3 736 581 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 3 127 087 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 42 171 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 84 709 594 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 28 2 544 867 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 2 56 878 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 150 506 EUR
Slovenské technické múzeum 1 3 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 485 303 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 1 255 213 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 631 740 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 64 616 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 2 465 473 EUR
Krajský súd v Žiline 2 293 652 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 3 267 789 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 739 650 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 65 888 EUR
Krajský súd 3 415 373 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 6 49 255 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 2 52 348 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 8 2 598 267 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 5 499 512 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 586 343 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 896 857 EUR
Okresný súd Trenčín 3 418 020 EUR
Obec Kružlov 1 13 390 EUR
Slovenský pozemkový fond 15 680 101 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 50 638 108 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 6 464 153 EUR
Krajský súd v Trnave 1 127 894 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 1 51 551 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 392 791 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 3 640 880 EUR
Obec Pravenec 2 22 316 EUR
Okresný súd Piešťany 1 132 015 EUR
Okresný súd Senica 1 109 167 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 1 597 926 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 3 93 084 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 5 2 084 817 EUR
Mesto Sečovce 1 146 592 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 1 93 231 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 36 756 EUR
Stredná odborná škola 2 279 597 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 1 159 129 EUR
Obec Malá Ida 2 27 035 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 447 000 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 7 400 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 185 000 EUR
Poliklinika 4 97 338 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 581 970 EUR
Západoslovenské múzeum v Trnave 1 73 985 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 392 316 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 42 504 EUR
Dom tretieho veku 4 398 520 EUR
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 1 595 357 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 75 599 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 172 100 EUR
Krajská prokuratúra 2 117 678 EUR
Slovenská pošta, a.s. 12 34 744 108 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 4 732 659 EUR
Technické služby Brezno 6 579 557 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 435 000 EUR
Divadlo Nová scéna 4 503 207 EUR
Hudobné centrum 2 56 434 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 1 325 173 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6 1 443 921 EUR
Obec Slanec 2 18 294 EUR
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 1 37 172 EUR
Obec Poluvsie 1 7 691 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 2 2 428 359 EUR
Zdravé regióny 3 1 923 066 EUR
Štátna filharmónia Košice 7 495 338 EUR
SEDMOKRÁSKA n.o. 2 87 281 EUR
LIRI n.o. 2 157 457 EUR
Viola, n.o. 1 51 408 EUR
Memoria, nezisková organizácia 2 152 638 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 62 685 EUR
Národné osvetové centrum 1 81 985 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 159 221 EUR
Základná škola Šrobárova 1 0 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 3 7 700 EUR
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 1 34 809 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 1 462 EUR
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 1 47 358 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 35 933 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 17 181 EUR
Stredná zdravotnícka škola 5 40 311 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10 499 EUR
Trenčín región 3 12 030 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 3 205 357 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 18 778 EUR
Galantská knižnica 2 45 168 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 6 22 740 EUR
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 2 17 411 EUR
Vlastivedné múzeum v Galante 5 91 736 EUR
Žitnoostrovná knižnica 2 27 592 EUR
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 5 42 126 EUR
Galantské osvetové stredisko 5 31 216 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 5 0 EUR
Centrum voľného času 1 1 984 EUR
Slovenská humanitná rada 1 51 923 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 0 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 3 38 104 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 2 33 340 EUR
Zdravé komunity, n.o. 1 196 456 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 2 0 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 3 40 776 EUR
Nome n.o. 2 71 750 EUR
KROK DO CIEĽA n.o. 4 149 249 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 154 937 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 40 932 EUR
VION, n.o. 4 0 EUR
RK Charita n.o. 2 42 187 EUR
KALYPSO n.o 1 34 650 EUR
Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 5 206 790 EUR
Spišské divadlo 1 34 528 EUR
Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 14 919 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 3 69 893 EUR
Okresný súd Námestovo 1 56 975 EUR
Mestská časť Košice - Poľov 1 0 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 2 7 047 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 1 021 207 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 12 1 588 802 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 468 000 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 104 060 EUR
A.I.I. Technické služby s. r. o. 2 158 716 EUR
Kunsthalle Bratislava 1 11 494 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 2 46 228 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 574 848 EUR
Spojená škola 3 424 091 EUR
Stredná zdravotnícka škola 6 993 378 EUR
Mestský zimný štadión, p. o. 1 66 912 EUR
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 1 118 645 EUR
Slovensko IT, a. s. 1 142 120 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 1 2 297 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 326 115 158 493 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 135 563 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 193 123 135 436 EUR
HASCO, s.r.o. 5 933 963 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 5 8 253 220 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 6 8 951 024 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 505 348 EUR
Welcome, spol. s r.o. 1 44 197 EUR
Faveo, s. r. o. 1 548 800 EUR
Štefánia Kukanová DAILY-REST 1 185 000 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 10 4 098 266 EUR
TRADIMEX spol. s r.o. 18 14 104 406 EUR
TOP GASTRO, s.r.o. 36 6 033 233 EUR
AquaECO s.r.o. 3 154 936 EUR
GGFS s.r.o. 86 202 899 299 EUR
AXASOFT, a.s. 1 21 831 EUR
Jana Černá 31 2 480 020 EUR
Roman Matuška - ŠPORTCLUB 24 1 089 273 EUR
C.K. spol. s.r.o. 13 3 253 511 EUR
DCCATERING s.r.o. 13 2 052 856 EUR
MADLEN, s.r.o. 29 4 305 293 EUR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 8 88 397 EUR
GASTRO-SYST 32 700 132 EUR
Jedáleň MO 9 29 334 EUR
DUGE CATERING, s.r.o. 1 227 871 EUR
Áčko, a.s. 1 53 918 EUR
KOLOSEUM plus, s.r.o. 1 56 636 EUR
Marco Harmony s.r.o. 1 41 251 EUR
Ing. Ferdinad Lesňák, CSc. - SLÁVIA 1 16 529 EUR
Gastroplus spoločnosť s r.o. 7 141 808 EUR
IMT Šírava s.r.o. 23 561 345 EUR
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 1 392 316 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 148 320 EUR
GGFS, s.r.o. 1 5 100 000 EUR
CITY GASTRO, s.r.o. 1 210 000 EUR
GASTROMILA, spol. s r.o. 1 60 676 EUR
Gastrogal - Nitra, s.r.o. 18 2 833 273 EUR
lapua, s.r.o. 2 152 638 EUR
AVLEON, s.r.o. 2 99 389 EUR
Deli Express Slovensko s.r.o. 11 255 649 EUR
J&K CAPITAL, s.r.o. 1 22 600 EUR
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 1 82 470 EUR
Peter Juščík 1 19 587 EUR
Ticket Systems s. r. o. 2 595 020 EUR
DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. 16 2 480 893 EUR
Ticket Service, s.r.o. 12 5 166 912 EUR
Michael Hasák GALAXY 10 912 313 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 17 058 EUR
Štefan Rubint 1 104 060 EUR
B-N Stav s.r.o. 1 27 012 EUR
Ing. Jozef Dubjel 1 595 357 EUR
Up Déjeuner, s. r. o. 6 2 425 043 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 38 934 38934.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov SVP, š.p.,ROZ Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 141 000 141000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999 133999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 206 920 206920.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 59 760 59760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 32 136 32136.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 990 133990.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Mikuláša Kováča od 50 700 do 52 221 50700 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravných poukážok Krajský súd v Trnave 131 000 131000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Piešťany formou stravných poukážok Okresný súd Piešťany 134 234 134234.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Senica 107 760 107760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sečovce 146 880 146880.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre "PENZIÓN" ZSS Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 97 200 97200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda 196 680 196680.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov múzea formou stravných poukážok Ľubovnianske múzeum - hrad 92 400 92400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ Mesto Rožňava 159 000 159000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 39 500 39500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov Stredná odborná škola 150 000 150000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 185 000 185000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174 000 174000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 171 568 171568.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 49 200 49200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Západoslovenského múzea v Trnave Západoslovenské múzeum v Trnave 73 780 73780.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 73 333 73333.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42 000 42000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice K. Kmeťka v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 76 594 76594.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre občanov a rozvozu stravy Mesto Prešov 93 600 93600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 136 800 136800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok. Mestské služby Nitra 75 600 75600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 760 48760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov VšZP formou stravných poukážok Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 980 000 7980000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 564 999564.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 009 183 1009183.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 531 362 531362.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 835 473 835473.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 833 61833.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 652 601 1652601.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 182 706 182706.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 414 906 414906.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 017 13017.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 975 10975.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 599 9599.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky Okresný súd Bratislava III 435 000 435000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 508 568 1508568.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 3 127 608 3127608.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 89 711 89711.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 126 838 126838.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 106 205 106205.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 318 4318.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 155 12155.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 039 7039.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 520 770 1520770.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 170 22170.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 610 28610.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 656 24656.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 317 22317.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 284 31284.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 368 19368.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 185 41185.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 862 315 862315.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 938 13938.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 057 10057.0 EUR 2016 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 892 36892.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 877 48877.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Zabzepečenie stravovania formou gastrolístkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152 411 1152411.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov VÚSCH, a.s. formou stravných poukážok Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 682 640 1682640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 267 11267.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502 754 502754.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 351 930 351930.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 595 60595.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušn Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 901 5901.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 81 504 81504.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Bratislavský samosprávny kraj 5 100 000 5100000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 443 45443.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 559 066 4559066.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 837 889 837889.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Stravovanie dôchodcov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 210 000 210000.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 540 000 540000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 3 077 167 3077167.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Služby Mesta Piešťany 447 000 447000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 038 45038.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 87 561 87561.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 419 11419.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 600 9600.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 396 6396.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 561 29561.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 066 18066.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 747 19747.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 814 595 814595.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 799 768 799768.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 16 000 16000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 523 349 1523349.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 35 345 35345.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov NSK Nitriansky samosprávny kraj 720 000 720000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 604 41604.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 918 23918.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 957 20957.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 018 24018.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 036 262 1036262.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 497 970 497970.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 739 13739.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 932 9932.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 139 7139.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia opatrovateľskej služby. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 392 316 392316.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35 283 000 35283000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 82 053 82053.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 798 45798.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 959 552 1959552.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 090 10090.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 140 000 1140000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 238 53238.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 667 12667.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 236 9236.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 318 520 2318520.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 231 263231.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 765 18765.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 568 25568.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 127 21127.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 340 833 340833.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovanie formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 645 450 1645450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 930 41930.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 534 790 534790.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 278 65278.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 5 034 000 5034000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 037 405 1037405.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 041 643 2041643.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 712 48712.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 970 60970.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov KSK prostredníctvom stravných lístkov Košický samosprávny kraj 953 315 953315.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 405 6405.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 306 12306.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 142 11142.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 385 41385.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 385 720 7385720.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 526 695 8526695.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 83 259 83259.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 44 748 44748.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 418 481 418481.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 554 19554.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 716 19716.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 216 23216.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219 232 219232.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 394 874 2394874.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 928 22928.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 340 25340.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 954 21954.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 897 45897.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 691 127 1691127.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70 838 70838.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295 148 295148.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 359 548 359548.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385 130385.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 674 797 674797.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 374 487 2374487.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov- stravné poukážky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 000 480000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 261 885 2261885.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 724 106 1724106.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Domov dôchodcov - Gerium 448 029 448029.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 344 10344.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracovisko Nováky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 401 9401.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 338 8338.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 439 218 4439218.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385 130385.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 274 88274.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 377 41377.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698 778 698778.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59 343 59343.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 634 77634.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 572 086 2572086.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 096 321 1096321.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy. Domov dôchodcov - Gerium 373 358 373358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 357 263 357263.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 854 000 854000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 681 865 681865.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravy pre dôchodcov Mestská časť Bratislava - Petržalka 180 000 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 870 291 870291.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 375 000 1375000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 033 823 1033823.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 50 169 50169.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 903 65903.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 444 80444.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 598 205 2598205.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 001 6001.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 245 408 1245408.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 430 448 430448.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 140 000 140000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 608 810 608810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 47 229 47229.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 360 230 360230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 727 62727.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84 784 84784.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 449 226449.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 305 75305.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 624 642 2624642.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Seniorcentrum Staré Mesto 843 408 843408.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47 592 47592.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 468 093 468093.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 392 45392.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 911 873 911873.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 258 400 258400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31 376 31376.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 495 097 2495097.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 486 78486.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 342 74342.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 382 54382.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 435 579 435579.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 997 500 997500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Trnavský samosprávny kraj 653 231 653231.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 986 433 6986433.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 243 212 243212.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 46 819 46819.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 63 966 63966.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 628 200 2628200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 276 74276.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 594 65594.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84 552 84552.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 475 323 475323.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658 21779658.0 EUR 2018 Služby Nie 2
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 748 000 748000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202 493 202493.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 45 969 45969.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 671 619 2671619.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 338 300 338300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 658 76658.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 910 69910.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 547 342 547342.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88 238 88238.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Zdravé regióny 559 578 559578.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 947 65947.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 806 75806.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658 21779658.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 582 32582.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 798 169798.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 646 606 2646606.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88 634 88634.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 000 000 1000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 33 782 33782.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Šrobárova 3 330 3330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 3 041 3041.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 61 287 61287.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Viola, n.o. 65 664 65664.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 35 580 35580.16 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Základná škola Zlaté Klasy 1 462 1462.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Nováčany 8 532 8532.15 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 48 318 48318.44 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Trnavský samosprávny kraj 209 000 209000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 48 000 48000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 9 621 9621.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Tužina EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10 500 10500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Lisková 2 533 2533.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 81 000 81000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 76 608 76608.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Kružlov 13 390 13390.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 106 785 106785.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Poluvsie EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 14 000 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 15 200 15200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220 7220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 583 5583.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 940 940.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515 9515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515 9515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 462 38461.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 35 200 35200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3 466 3465.9 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Národný ústav reumatických chorôb 6 374 6374.08 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 462 38461.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé komunity, n.o. 202 856 202856.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 96 317 96317.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Jasenov 10 664 10664.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 5 508 5508.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 83 200 83200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 660 660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 54 600 54600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 198 4198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34 760 34760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 22 195 22195.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 25 500 25500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 13 500 13500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 66 552 66552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Technické služby mesta Galanta 172 217 172216.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 149 386 149385.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200 163200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000 35000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania amestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Národný ústav celoživotného vzdelávania 41 000 41000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 68 000 68000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 680 198680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28 050 28050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 199 000 199000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,40 Mesto Štúrovo 62 000 62000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 19 100 19100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000 35000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 63 000 63000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Krajská prokuratúra 119 952 119952.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 86 829 86829.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304 38304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 11 250 11250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 131 831 131831.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 196 020 196020.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 8 602 8602.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112 8112.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KALYPSO n.o 41 580 41580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 061 808 1061808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 22 600 22600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 500 42500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 684 2684.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé regióny 193 584 193584.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 102 672 102672.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 106 4105.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 721 5720.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 42 000 42000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 40 000 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 431 85431.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 23 504 23504.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 37 000 37000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 47 318 47318.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28 050 28050.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 9 600 9600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 7 711 7711.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 56 000 56000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 199 758 199758.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 14 500 14500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000 14000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 19 250 19250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 32 000 32000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 732 4732.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 30150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220 7220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 32 400 32400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 56 000 56000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 66 200 66200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134 500 134500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Bratislava - Rača 136 000 136000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 616 256 616256.22 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 760 6760.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 118 133 118133.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 300 22300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 147 000 147000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 75 500 75500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 510 1510.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 35 980 35980.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 383 201 383200.8 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 140 700 140700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200 163200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Národný ústav celoživotného vzdelávania 26 500 26500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 996 198996.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 37 400 37400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 62 400 62400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 105 380 105380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 330 749330.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou papierových stravovacích poukážok a/alebo elektronických stravovacích kariet Geodetický a kartografický ústav Bratislava 642 600 642600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 14 600 14600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 9 504 9504.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 85 680 85680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 288 000 288000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,60 Mesto Štúrovo 65 000 65000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 38 442 38442.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 95 690 95690.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 314 9314.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 28 000 28000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Poľov 20 300 20300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 900 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810 28810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112 8112.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810 28810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 600 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 060 21060.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 800 85800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 202 800 202800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 483 6483.26 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2018 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 000 42000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 153 000 153000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 21 682 21682.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 14 960 14960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 200 000 200000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304 38304.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 30150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 22 340 22340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400 264400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 801 857 2801857.02 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12 460 12460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 000 22000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 166 500 166500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 350 7350.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov v zmluvných prevádzkach poskytovateľa Slovenská národná knižnica 219 600 219600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 19000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/MID Obec Malá Ida 18 540 18540.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 100 3100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 480 6480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 730 4730.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 749 756 2749756.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 435 888 435888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 611 3611.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Slovenská konsolidačná, a.s. 460 000 460000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 643 384 2643384.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 50 368 50368.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 004 56004.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 562 69562.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 199 226199.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 83 771 83771.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 157 500 157500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Stravovanie dôchodcov“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 270 000 270000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 24 000 24000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 172 800 172800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa formou papierových stravovacích poukážok /nie stravovacích kariet/ Krajská prokuratúra v Prešove 675 150 675150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12 782 000 12782000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 67 599 67599.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 304 000 304000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 29 260 29260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600 342 4600342.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Slovenská konsolidačná, a.s. 460 000 460000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 427 243 12427243.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec 12 960 12960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 157 500 157500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 988 749988.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 130 000 130000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 135 094 135094.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 232 000 232000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 853 027 853027.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 742 31742.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 577 66577.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 48 735 48735.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 288 259 288259.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 609 695 2609695.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Gymnázia Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica Gymnázium Andreja Sládkoviča 468 000 468000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239 206 239206.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 490 135490.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 204 354 204354.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Národné osvetové centrum 83 250 83250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 108 000 108000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 69 466 69465.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2019 Mesto Štúrovo 80 000 80000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce 118 400 118400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 34 960 34960.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 980 9980.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 640 8640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900 5900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 162 000 162000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 1 945 104 1945104.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 87 113 87113.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 179 520 179520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 220 000 220000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 043 4042.96 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 423 6423.04 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 90 090 90090.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2019 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 45 600 45600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 1 368 000 1368000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 382 9382.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 78 754 78754.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 207 043 207043.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 129 116 1129116.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 760 892 2760892.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 471 768 471768.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 115 028 115028.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 143 999 143999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 143 999 143999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 919 33918.75 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 460 640 8460640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 38 610 38610.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 120 900 120900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 16 068 929 16068929.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok_2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 54 432 54432.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 320 4320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 253 125 253125.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 248 746 248746.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 19000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 51 684 51684.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 191 186 191186.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 120 77120.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 743 644 2743644.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 154 143154.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 29 207 29207.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 100 298 100298.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 368 332 368332.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229 051 229051.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 111 507 111507.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 16 000 000 16000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 756 000 756000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 20 344 20344.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252 354 252354.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67 440 67440.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 325 473 1325473.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 36 516 36516.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320 621 320621.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 366 323 366323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 274 900 2274900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 43 778 43778.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 143 20143.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244 166 244166.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 037 76037.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 463 165463.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524 030 524030.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 54 589 54589.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 529 352529.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 527 272 527272.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231 991 231991.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Stravné poukážky Pôdohospodárska platobná agentúra 706 283 706283.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 16 000 000 16000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 579 427 579427.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 412 47412.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 603 950 603950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 945 648 945648.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet Mesto Prievidza 1 000 000 1000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600 15600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 7 660 7660.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnania prostredníctvom elektronických stravných kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 770 000 770000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050 127050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 143 979 143979.05 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 700 21700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 10 500 10500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050 127050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920 10920.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 486 000 486000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 250 29250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 480 12480.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 503 17503.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 200 24200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180 24180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 16000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 193 050 193050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 28000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet 2019 Poliklinika 27 500 27500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 200 800 200800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 998 23997.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 500 19500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180 24180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 000 58000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600 15600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 865 20865.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 754 14753.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Trenčín 143 999 143999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920 10920.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 24 000 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 6 430 6430.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 187 320 187320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 16000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 447 3447.42 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 31 600 31600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 58 000 58000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 28000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 130 000 130000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky na rok 2020 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 63 000 63000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 148 320 148320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet A.I.I. Technické služby s. r. o. 124 216 124216.09 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok A.I.I. Technické služby s. r. o. 36 805 36804.77 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400 264400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 136 000 136000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mesto Kysucké Nové Mesto 220 133 220133.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská humanitná rada 52 189 52189.2 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 152 250 152250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2020 Mesto Štúrovo 118 800 118800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 129 238 129238.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 74 562 74562.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 42 000 42000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 6 128 6128.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie formou stravných poukážok Divadlo Jána Palárika Trnava 155 720 155720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900 5900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 191 500 191500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 190 270 190270.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2020 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 48 000 48000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 012 4012.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 7 226 7225.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 95 256 95256.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 138 999 138999.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 211 300 211300.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 30 164 30164.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 60 400 60400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 57 244 57244.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 411 910 411910.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 825 55825.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210 453 210453.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 995 159995.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 420 65420.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 453 575 453575.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 474 230474.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 236 10236.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 919 33918.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 596 4596.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 364 000 364000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 83 503 83503.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 460 26460.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 119 080 119080.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby stravovania pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku formou vlastného stravovacieho systému a vlastných stravných lístkov Katolícka univerzita v Ružomberku 518 138 518138.0 EUR 2020 Služby Nie 8
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá Slovenské technické múzeum 150 000 150000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 61 200 61200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 547 504 547504.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 783 687 783687.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 607 664 607664.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 149 425 149425.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 51 927 51927.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 208 669 208669.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 45 087 45087.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 402 797 402797.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 546 096 546096.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 115 511 115511.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 138 890 138890.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Technická univerzita v Košiciach 120 479 120478.8 EUR 2020 Služby Nie 1
„Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 268 777 268777.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Mestský zimný štadión, p. o. 67 819 67819.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevádzkovanie stravovacej jednotky v priestoroch Strednej odbornej školy Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo Stredná odborná škola - Szakközépiskola 73 878 73878.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok (2020 – 2023) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 350 000 1350000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet Hlavné mesto SR Bratislava 23 774 529 23774529.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 261 000 261000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 304 000 2304000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. formou elektronických stravovacích kariet Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 640 204 10640204.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Bratislavský samosprávny kraj 180 224 180224.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 15 485 15485.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 100 800 100800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 7 660 7660.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet 2020 Poliklinika 27 500 27500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 210 840 210840.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Stredná zdravotnícka škola 43 082 43082.29 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok (stravné lístky) Zdravé regióny 1 177 707 1177707.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 679 780 2679780.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 508 246508.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 13 781 13781.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 16 764 16764.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 154 398 154398.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 54 952 54952.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Centrum vedecko-technických informácií SR 1 416 396 1416396.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 397 083 397083.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 58 400 58400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 72 191 72191.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Trenčín 139 000 139000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 23 400 23400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 155 913 155913.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 650 397 650397.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 193 510 193510.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 111 55111.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 220 635 220635.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 456 935 456935.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Slovensko IT, a. s. 146 819 146818.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 920 163920.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 20 000 20000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 122 661 122661.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Akadémia umení v Banskej Bystrici 158 702 158702.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 432 000 30432000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 33 246 33246.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 32 800 32800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Divadlo Nová scéna 150 000 150000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 907 452 2907452.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 155 736 155736.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900 5900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Trnavský samosprávny kraj 203 715 203715.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Seniorcentrum Staré Mesto 1 584 951 1584951.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 136 500 136500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby stravovania Dom tretieho veku 340 000 340000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 43 000 43000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 12 999 12999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 735 870 735870.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 52 400 52400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 21 831 21831.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 29 282 29282.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 113 825 113825.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323 431 323431.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 235 004 235004.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 219 455 219455.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 138 999 138999.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 654 074 654074.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34 408 34408.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 368 264 368264.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 24 397 24397.1 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 59 564 59564.16 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 12 116 12116.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 827 56827.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 262 926 262926.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 189 464 189464.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 261 955 261955.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Kunsthalle Bratislava 11 520 11520.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre formou stravovacích poukážok na roky 2021 – 2023 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 121 176 121176.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 63 138 63138.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 10 080 10080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 191 500 191500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 33 145 33145.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2020 Mesto Štúrovo 83 600 83600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 98 205 98205.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 358 481 6358481.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 374 172 374172.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie a dodanie teplého jedla DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 595 357 595357.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 312 204 312204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 228 725 228725.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 68 269 68269.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 144 960 144960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 308 482 308482.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre Divadlo Andreja Bagara v Nitre 576 000 576000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92 423 92423.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 254 910 254910.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 106 576 106576.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania UPZC Medveďov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 012 27012.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Poprad 747 227 747227.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 543 256 543256.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2021 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 31 950 31950.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Nitriansky samosprávny kraj 209 100 209100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné lístky Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 329 429 1329429.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 432 000 30432000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 24 606 24606.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 12 999 12999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 49 200 49200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Poprad 21 953 21953.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby stravovania Dom tretieho veku 11 358 11358.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 117 475 117475.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 000 3999.6 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 160 000 160000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323 919 323919.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 194 073 194073.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 911 800 911800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 408 666 408666.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Štatistický úrad Slovenskej republiky 63 084 63084.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet Hlavné mesto SR Bratislava 2 356 285 2356285.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 199 457 199457.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja Bratislavský samosprávny kraj 6 900 505 6900505.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Stravné poukážky Pôdohospodárska platobná agentúra 619 200 619200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 241 402 241402.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 715 601 715601.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 377 601 377601.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 176 43176.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 20 206 108 20206108.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 20 206 108 20206108.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 33 600 33600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 230 195 230195.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 72 000 72000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 919 33918.75 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 49 330 49330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 109 637 109636.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 460 26460.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 2 298 2298.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 2 432 436 2432436.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 24 787 24787.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 21 760 21760.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 178 700 178700.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 646 352 646352.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 177 933 177933.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 229 795 229795.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 128 091 128091.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 86 120 86120.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 138 890 138890.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov/2021 Obec Malá Ida 9 270 9270.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 56 400 56400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 397 700 397700.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Štatistický úrad Slovenskej republiky 168 584 168584.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 711 11711.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 59 749 59749.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 116 113 116113.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 415 482 415482.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 204 437 204437.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 251 64251.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 368 630 368630.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Trenčín 137 700 137700.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby stravovania Dom tretieho veku 24 477 24477.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Poprad 87 815 87815.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet Hlavné mesto SR Bratislava 2 300 000 2300000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 072 11072.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 912 12912.0 EUR 2020 Služby Nie 1
„Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“ Okresný súd Banská Bystrica 581 970 581970.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 480 160 480160.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystria Spojená škola 327 880 327880.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 434 10434.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 19 325 19325.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 581 012 581012.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 20 218 20218.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystria Spojená škola 10 487 10487.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 61 774 61774.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 89 195 89195.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 233 497 233497.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Štatistický úrad Slovenskej republiky 142 713 142713.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 172 124 172124.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Poprad 87 815 87815.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 63 558 63558.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 513 410 513410.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 382 549 382549.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 116 597 116597.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 598 10598.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby stravovania Dom tretieho veku 22 685 22685.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 19 192 19192.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 375 733 375733.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403 691403.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 024 40024.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 216 494 216494.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok Národná transfúzna služba SR 350 382 350382.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 220 365 220365.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet Hlavné mesto SR Bratislava 623 382 623382.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 28 200 28200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 070 73070.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 67 971 67971.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 994 873 994873.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Stravné poukážky Slovenská inovačná a energetická agentúra 553 790 553790.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 047 490 1047490.0 EUR 2021 Služby Nie 1
ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV A DOPLNKOVÉHO PITNÉHO REŽIMU VYBRANÉMU OKRUHU ZAMESTNANCOV FORMOU ELEKTRONICKÝCH STRAVOVACÍCH KARIET Slovenská pošta, a.s. 15 103 780 15103780.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 444 791 7444791.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Stravné poukážky Slovenská inovačná a energetická agentúra 548 800 548800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystria Spojená škola 14 684 14684.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 16 574 16574.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Papierové stravné poukážky Mesto Poprad 121 743 121743.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 32 311 32311.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 696 991 696991.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145 573 145573.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 963 143963.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 159 129 1159129.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 126 314 126314.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Štatistický úrad Slovenskej republiky 160 847 160847.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 196 335 196335.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 541 11541.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 98 505 98505.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 27 000 27000.0 EUR 24. November 2020 2. December 2020 Neuvedené 2020-11-24 00:00:00 UTC 2020-12-02 11:00:00 UTC
Stravovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Komfort n. o. pre rok 2021 Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 108 334 108334.0 EUR 25. November 2020 8. December 2020 Neuvedené 2020-11-25 00:00:00 UTC 2020-12-08 12:00:00 UTC
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov MIRRI Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 194 880 194880.0 EUR 28. Január 2021 24. Február 2021 Nie 2021-01-28 00:00:00 UTC 2021-02-24 10:00:00 UTC
Strava pre Domov seniorov Lamač Domov seniorov Lamač 258 000 258000.0 EUR 2. Marec 2021 12. Marec 2021 Neuvedené 2021-03-02 00:00:00 UTC 2021-03-12 10:00:00 UTC
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DDaDSS HRON Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON 131 465 131465.0 EUR 14. Apríl 2021 22. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-14 00:00:00 UTC 2021-04-22 09:30:00 UTC
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS LIBERTAS Domov sociálnych služieb LIBERTAS 230 000 230000.0 EUR 21. Apríl 2021 4. Máj 2021 Neuvedené 2021-04-21 00:00:00 UTC 2021-05-04 10:00:00 UTC
Stravovanie prijímateľom sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Komfort n.o. Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 100 000 100000.0 EUR 20. November 2019 2. December 2019 Neuvedené 2019-11-20 00:00:00 UTC 2019-12-02 12:00:00 UTC
Stravné a nápojové poukážky 2022-2023 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 588 696 5588695.7 EUR 15. November 2021 9. December 2021 Nie 2021-11-15 00:00:00 UTC 2021-12-09 10:00:00 UTC
Zabezpečenie stravovania zamestnancov rezortu MPSVR SR prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 64 564 952 64564952.26 EUR 2. December 2021 5. Január 2022 Nie 2021-12-02 00:00:00 UTC 2022-01-05 11:00:00 UTC
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravných poukážok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 295 000 295000.0 EUR 27. December 2021 21. Január 2022 Nie 2021-12-27 00:00:00 UTC 2022-01-21 10:00:00 UTC
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v elektronickej forme Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 997 632 18997632.11 EUR 11. Január 2022 9. Február 2022 Nie 2022-01-11 00:00:00 UTC 2022-02-09 09:00:00 UTC
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 734 400 734400.0 EUR 19. Január 2022 22. Február 2022 Nie 2022-01-19 00:00:00 UTC 2022-02-22 10:00:00 UTC
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DD a DSS HRON Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON 121 222 121222.0 EUR 28. Apríl 2020 11. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-28 00:00:00 UTC 2020-05-11 10:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Spojená škola Detva Banskobystrický samosprávny kraj 51 570 51570.0 EUR 30. Január 2015 26. Február 2015 Nie 2015-01-30 00:00:00 UTC 2015-02-26 09:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Krajskej knižnice Ľ. Štúra, Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj 105 600 105600.0 EUR 28. November 2014 29. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov SZŠ Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj 41 580 41580.0 EUR 28. November 2014 29. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×