CPV kód

71300000-1

Inžinierske služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 8 3 491 280 EUR
Mesto Trnava 1 49 230 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 49 900 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 67 200 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 521 220 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 44 577 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 1 129 824 236 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 549 798 EUR
Mesto Košice 1 54 756 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 120 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 47 610 EUR
Mesto Kežmarok 1 63 000 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 3 683 086 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 883 946 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 80 239 086 CZK
Slovenské elektrárne, a.s. 16 113 511 916 EUR
Obec Topoľníky 1 25 916 EUR
Reedukačné centrum 1 16 300 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 4 1 467 842 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 1 64 490 EUR
VUJE, a.s. 8 30 423 556 EUR
IPOS, s.r.o. 1 54 756 EUR
AXA Projekt s.r.o. 1 25 916 EUR
Environmental Institute, s.r.o. 3 2 285 215 EUR
EKOHYDROGEO spol. s r.o. 1 37 995 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 4 29 891 315 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 1 277 888 EUR
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt 1 49 230 EUR
PRODEX spol. s r.o. 1 49 900 EUR
SGS Holding a.s. 4 40 116 020 EUR
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GEODET SNINA, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
EURO GEO, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GEODETICCA, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
Alfa 04 a.s. 1 332 283 EUR
HPK engineering a.s. 1 63 000 EUR
ÚJV Řež, a. s. 1 80 239 086 CZK
KIP Brno, spol. s r.o 1 1 100 000 EUR
REAKTORTEST, s.r.o. 2 25 899 624 EUR
MVM, s.r.o. 1 883 946 EUR
Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, spol. s r.o. 4 41 631 384 EUR
GEOPLAN Prešov, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
ŠKODA JS a.s 2 44 171 250 EUR
GEOLAND TOP, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
Progetto 10 S.c.r.l. 1 1 950 000 EUR
ANSALDO NUCLEARE SPA 1 1 951 000 EUR
GEOMETRA, s.r.o. 4 41 631 384 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 120 EUR
KIP Brno, spol. s r.o. 1 3 000 000 EUR
JSC RUSATOM SERVICE 1 4 787 340 EUR
ANSALDO NUCLEARE S.P.A. 1 750 366 EUR
Progressum, s.r.o. 1 17 917 EUR
GEODETIC, spol. s r.o. 3 29 792 740 EUR
GEOS Košice, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
Progres CAD Engineering, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GEODETING s.r.o. 3 29 792 740 EUR
INSET s.r.o. 1 1 800 000 EUR
AQ-BIOS,s.r.o. 1 1 359 876 EUR
CZESLOTRADE, s.r.o. 1 26 660 EUR
GEOTOP Košice, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
Ing. Tomáš Velebír 1 16 300 EUR
GeodetS s.r.o. 4 41 631 384 EUR
GEOPARTNER s.r.o. 4 41 631 384 EUR
EuroGeo - CADaster s.r.o. 3 29 792 740 EUR
TEKDAN spol. s r.o. 4 41 631 384 EUR
GEO3 TRENČÍN, s.r.o. 4 41 631 384 EUR
GEO-KOD, s.r.o. 4 41 631 384 EUR
GEOSPOL s.r.o. 4 41 631 384 EUR
GEODÉZIA UHLÍK s.r.o. 4 41 631 384 EUR
LUPO-GEO s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
Geodézia Bardejov, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GLOBING POPRAD s.r.o. 3 29 792 740 EUR
TRYSS s.r.o. 3 29 792 740 EUR
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 3 29 792 740 EUR
G.K.T., spol. s r.o. 3 29 792 740 EUR
GeoComp-plus, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 3 29 792 740 EUR
GIS – Bardejov s.r.o 3 29 792 740 EUR
Mgr. Katarína Lifková 1 67 200 EUR
PRO CEDOP s.r.o. 1 47 610 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 42 000 42000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) stavby: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií Mesto Košice 85 000 85000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10, Trnava - spracovanie PD Mesto Trnava 66 600 66600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Projekčné a inžinierske činnosti pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 80 239 086 80239086.0 CZK 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 1 100 000 1100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dozor nad Kvalitou - podpora výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek a kontrola Sprievodnej technickej dokumentácie. Slovenské elektrárne, a.s. 4 980 000 4980000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 883 946 883946.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora výkonu činnosti riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie a výkon nedeštruktívnych skúšok (NDT) a predprevádzkových kontrol. Slovenské elektrárne, a.s. 20 919 624 20919624.0 EUR 2016 Služby Nie 1
KOORDINÁCIA ROZHRANÍ JADROVEJ ELEKTRÁRNE TYPU VVER440-213 Slovenské elektrárne, a.s. 21 000 000 21000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode Atómové elektrárne Bohunice a závode Atómové elektrárne Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 12 000 000 12000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
SLUŽBY KOORDINÁCIE A RIADENIA PROJEKTU, INŽINIERSTVA, MONTÁŽE, SKÚŠOK A UVEDENIE DO PREVÁDZKY Slovenské elektrárne, a.s. 23 171 250 23171250.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre oblasť potrubí a stavieb konvenčnej a jadrovej časti MO 34 Slovenské elektrárne, a.s. 1 950 000 1950000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 1 951 000 1951000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 925 339 925339.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok Slovenské elektrárne, a.s. 1 210 373 1210373.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce r. 2016-2017 Slovenské elektrárne, a.s. 3 000 000 3000000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Aktualizovanie, zmena a dopracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku – Dostavba a prestavba pre účely nízkoenergetickej viacúčelovej haly“ Mesto Kežmarok 63 000 63000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora pre spúšťanie počas fázy neaktívnych skúšok Slovenské elektrárne, a.s. 4 787 340 4787340.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 750 366 750366.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vyhodnotenie ožarovacej sady R43 ZPOV 4. bloku JE BO po 7 rokoch expozície Slovenské elektrárne, a.s. 2 662 661 2662661.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV - stavebný dozor Obec Topoľníky 25 916 25916.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 249 220 249220.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 359 876 1359876.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 2 500 000 2500000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia-transportného kontajnera C-30 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 272 000 272000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Posúdenie projektovej dokumentácie Ekonomická univerzita v Bratislave 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 54 590 54590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra“ Reedukačné centrum 43 500 43500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 80 850 80850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
I/59 Liptovská Osada - Korytnica, PD Slovenská správa ciest 64 490 64490.0 EUR 2018 Služby Áno 1
I/10 Kolárovice (Čiakov) Slovenská správa ciest 98 575 98575.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 6 000 000 6000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803 44627803.0 EUR 2019 Služby Áno 5
Projektová dokumentácia - Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 833 333 833333.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Hodnotenie reťazcov Zdokonaleného programu overovacích vzoriek (ďalej len ZPOV) EBO a EMO Slovenské elektrárne, a.s. 5 529 302 5529302.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 34 018 560 34018560.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 927 360 3927360.0 EUR 2019 Služby Áno 3
I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín Slovenská správa ciest 666 667 666667.0 EUR 2021 Služby Áno 1
I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín Slovenská správa ciest 666 667 666667.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Oprava poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP,2. PP, 1. PP, mezanínu, hospodárskeho a bankového dvora – Technický dozor NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 67 200 67200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dopravno-inžinierska štúdia časti komunikácie na Hlavnej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 58 600 58600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Vozovňa Krasňany – strešné väzníky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 52 894 52894.0 EUR 2021 Služby Nie 1
I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty Slovenská správa ciest 332 283 332283.0 EUR 2022 Služby Áno 1
Diagnostika vybraných mostov v správe SSC Slovenská správa ciest 1 800 000 1800000.0 EUR 2022 Služby Nie 1
I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 2. úsek I/66 Huncovce - Kežmarok Slovenská správa ciest 437 880 437880.0 EUR 2022 Služby Áno 1
I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 1. úsek Veľká Lomnica - Huncovce Slovenská správa ciest 387 804 387804.0 EUR 2022 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
,,LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka - stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C" LIKAVA - centrum sociálnych služieb 25 213 25212.5 EUR 18. Máj 2022 27. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-18 00:00:00 UTC 2022-05-27 11:00:00 UTC
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vypracovanie PD pre SP, IČ a OAD pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica, žel. stanica Trenčiansky samosprávny kraj 102 500 102500.0 EUR 19. Máj 2022 30. Máj 2022 Neuvedené 2022-05-19 00:00:00 UTC 2022-05-30 10:00:00 UTC
Geodetické služby Mesto Prešov 15 000 15000.0 EUR 13. Január 2021 20. Január 2021 Neuvedené 2021-01-13 00:00:00 UTC 2021-01-20 09:00:00 UTC
„Vypracovanie projektovej dokumentácie: Prestavba deväť- poľového mostného objektu M7628 ponad Oravskú Priehradu v k.ú. Námestovo“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 54 633 54633.33 EUR 30. Apríl 2021 10. Máj 2021 Neuvedené 2021-04-30 00:00:00 UTC 2021-05-10 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Oprava oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 163 28162.5 EUR 10. Máj 2021 17. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-10 00:00:00 UTC 2021-05-17 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného múru II/484 v Turzovke II. etapa“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 163 28162.5 EUR 12. Máj 2021 19. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-12 00:00:00 UTC 2021-05-19 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Stabilizácia cestného telesa II/487 v k.ú. Vysoká nad Kysucou“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 29 025 29025.0 EUR 21. Máj 2021 28. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-21 00:00:00 UTC 2021-05-28 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Rekonštrukcia MO 507-102 ponad potok Rovnianka v k.ú. Kotešová" Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 675 15675.0 EUR 26. Máj 2021 2. Jún 2021 Neuvedené 2021-05-26 00:00:00 UTC 2021-06-02 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Rekonštrukcia MO 507-102 ponad potok Rovnianka v k.ú. Kotešová" Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 675 15675.0 EUR 4. Jún 2021 14. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-04 00:00:00 UTC 2021-06-14 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia dvojpoľového predpätého mostného objektu MO 520-056 ponad rieku Oravica v k.ú. Trstená“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 233 28233.33 EUR 14. Jún 2021 21. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-14 00:00:00 UTC 2021-06-21 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia MO 519-012 v k. ú. Ondrášová na ceste II/519“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 19 233 19233.33 EUR 22. Jún 2021 29. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-22 00:00:00 UTC 2021-06-29 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie na okružnú križovatku v Liptovskom Hrádku ciest II/537 a III/2358 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 667 11667.0 EUR 10. Október 2019 16. Október 2019 Neuvedené 2019-10-10 00:00:00 UTC 2019-10-16 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/507 (Žilina-Bytča) v k. ú. Svederník“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 16 838 16837.5 EUR 30. Jún 2021 8. Júl 2021 Neuvedené 2021-06-30 00:00:00 UTC 2021-07-08 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste II/519 v k. ú. Jasenovo“. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 30 500 30500.0 EUR 15. Júl 2021 22. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-15 00:00:00 UTC 2021-07-22 09:00:00 UTC
Inžinierske činnosti pre stavbu „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 950 000 950000.0 EUR 4. August 2021 2. September 2021 Nie 2021-08-04 00:00:00 UTC 2021-09-02 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Prestavba priepustu na ceste III/2017 v k.ú. Krásno nad Kysucou“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 500 7500.0 EUR 12. August 2021 19. August 2021 Neuvedené 2021-08-12 00:00:00 UTC 2021-08-19 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia oporného a zárubného múru na ceste II/484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 833 20833.33 EUR 25. August 2021 2. September 2021 Neuvedené 2021-08-25 00:00:00 UTC 2021-09-02 10:00:00 UTC
Geodetické služby Mesto Prešov 15 000 15000.0 EUR 7. Január 2020 15. Január 2020 Neuvedené 2020-01-07 00:00:00 UTC 2020-01-15 09:00:00 UTC
Geodetické služby 2022 Mesto Prešov 8 300 8300.0 EUR 21. Január 2022 28. Január 2022 Neuvedené 2022-01-21 00:00:00 UTC 2022-01-28 09:00:00 UTC
Projektantská činnosť (DNS) METRO Bratislava, a.s. 1 000 000 1000000.0 EUR 7. Marec 2022 30. Marec 2022 Nie 2022-03-07 00:00:00 UTC 2022-03-30 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 730 000 730000.0 EUR 5. Apríl 2022 3. Máj 2022 Nie 2022-04-05 00:00:00 UTC 2022-05-03 10:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu mostného objektu MO 2300-011 v obci Podbiel Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 29 167 29167.0 EUR 4. Október 2019 11. Október 2019 Neuvedené 2019-10-04 00:00:00 UTC 2019-10-11 09:00:00 UTC
I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006 (ID M 3740) JP Slovenská správa ciest 134 520 134520.0 EUR 5. September 2019 7. Október 2019 Neuvedené 2019-09-05 00:00:00 UTC 2019-10-07 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu nebezpečného brala v k.ú. Bziny Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 37 500 37500.0 EUR 16. September 2019 20. September 2019 Neuvedené 2019-09-16 00:00:00 UTC 2019-09-20 09:30:00 UTC
Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, I/63 Komárno, most 63-025 Slovenská správa ciest 155 927 155927.0 EUR 21. Október 2019 4. November 2019 Neuvedené 2019-10-21 00:00:00 UTC 2019-11-04 09:00:00 UTC
Dokumentácia pre stavebné povolenie stavby: "Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu Magistrát mesta Košice" Mesto Košice 71 150 71150.0 EUR 15. Október 2015 9. November 2015 Áno 2015-10-15 00:00:00 UTC 2015-11-09 10:00:00 UTC
Región Nové Zámky - odvedenie a čistenie OV, časť Tvrdošovce - stavebný dozor Obec Tvrdošovce 109 743 109743.0 EUR 27. November 2015 18. December 2015 Áno 2015-11-27 00:00:00 UTC 2015-12-18 09:00:00 UTC
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany - stavebný dozor Obec Tekovské Lužany 62 977 62977.0 EUR 27. November 2015 18. December 2015 Áno 2015-11-27 00:00:00 UTC 2015-12-18 09:00:00 UTC
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu nebezpečného brala v k.ú Bziny“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 37 500 37500.0 EUR 23. September 2019 27. September 2019 Neuvedené 2019-09-23 00:00:00 UTC 2019-09-27 09:00:00 UTC
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na Rudinskej ceste III/2058“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 417 10417.0 EUR 13. November 2019 21. November 2019 Neuvedené 2019-11-13 00:00:00 UTC 2019-11-21 10:00:00 UTC
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 16 667 16667.0 EUR 13. November 2019 21. November 2019 Neuvedené 2019-11-13 00:00:00 UTC 2019-11-21 09:00:00 UTC
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice blok V2 (ďalej len "JE EBO V2")a Jadrovej elektrárne Mochovce blok 1,2 (ďalej len "JE EMO 1,2") Slovenské elektrárne, a.s. od 2 000 000 do 2000000.0 EUR 12. Október 2015 9. November 2015 Nie 2015-10-12 00:00:00 UTC 2015-11-09 15:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MO 2274-002 cez bezmenný potok v obci Or. Jasenica Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 500 12500.0 EUR 2. Október 2019 8. Október 2019 Neuvedené 2019-10-02 00:00:00 UTC 2019-10-08 09:00:00 UTC
Vypracovanie projektovej dokumentácie na okružnú križovatku v Liptovskom Hrádku ciest II/537 a III/2358 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 667 11667.0 EUR 2. Október 2019 8. Október 2019 Neuvedené 2019-10-02 00:00:00 UTC 2019-10-08 09:00:00 UTC
Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 47 500 47500.0 EUR 9. Jún 2014 26. Jún 2014 Áno 2014-06-09 00:00:00 UTC 2014-06-26 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×