CPV kód

71351910-5

Geologické služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 497 811 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 9 9 435 000 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 675 789 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 87 273 669 731 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 89 520 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 18 403 166 EUR
Rudné bane, štátny podnik 7 15 572 788 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EBA, s.r.o. 10 48 596 911 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 2 11 103 107 EUR
SGS Czech Republic, s.r.o. 1 882 974 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 1 998 076 EUR
EU-GROUP a. s. 1 3 302 400 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 4 458 630 EUR
GEO Slovakia, s.r.o. 8 10 810 649 EUR
GEOTREND, s.r.o. 5 226 133 EUR
ENVIGEO, a.s. 11 29 784 641 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 1 83 009 EUR
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 9 17 906 170 EUR
I N G E O a.s. Ž I L I N A 1 89 520 EUR
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 1 723 085 EUR
CENVIS s.r.o. 2 2 646 000 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 4 16 131 518 EUR
ENVIROGROUP, a. s. 2 16 345 277 EUR
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 1 3 303 185 EUR
GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 3 874 300 EUR
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. 2 4 241 810 EUR
GEOtest Bratislava, spol. s r.o. 5 691 299 EUR
DEKONTA, a.s. 8 15 446 170 EUR
MM REVITAL s.r.o. 8 28 838 883 EUR
CAD-ECO a. s. 2 227 780 EUR
GEOtest, a.s. 8 29 995 399 EUR
ODOS, s.r.o. 3 15 107 107 EUR
HGM - Žilina, s.r.o. 6 4 921 134 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 3 36 534 328 EUR
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 1 3 249 985 EUR
GEOSAN GROUP a.s. 1 3 249 985 EUR
LO-BE Slovakia, s.r.o. 2 6 256 335 EUR
EPS Slovensko, s.r.o. 2 132 850 EUR
EPS biotechnology, s.r.o. 2 132 850 EUR
DEKONTA, a.s., organizačná zložka Slovensko 1 52 305 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia havarijného zosuvu v Pečovskej Novej Vsi Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 96 834 96834.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 6 - Sanácia environmentálnej záťaže BR (003) / Brezno ŽSR Brezno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 89 180 89180.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podrobný inžinierskogeologický prieskum cesty II/503 Pezinok Pernek Regionálne cesty Bratislava a.s. 83 000 83000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 882 974 882974.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Sanácia skalného brala Strečno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 723 085 723085.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia havarijného zosuvu na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove Mesto Prešov 497 811 497811.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 186 000 186000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 43 622 202 43622202.0 EUR 2014 Služby Áno 6
Sanácia havarijného zosuvu Hodruša - Hámre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395 520 395520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Svätý Anton a sanácia havarijných zosuvov v obciach Nižná Myšľa a Šenkvice Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 561 790 561790.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 2 460 000 2460000.0 EUR 2016 Služby Áno 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 416 000 416000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 425 500 425500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 7
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 998 001 998001.0 EUR 2018 Služby Áno 7
Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 28 462 600 28462600.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 863 329 3863329.0 EUR 2018 Služby Áno 4
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395 547 395547.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 116 658 116658.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 550 053 12550053.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 370 033 370033.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Sanácia lokalít Rudné bane, štátny podnik 4 432 596 4432596.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 289 814 14289814.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava Rudné bane, štátny podnik 2 275 000 2275000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky (SK/EZ/TS/973) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 842 411 4842411.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 106 190 106190.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 056 806 3056806.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 95 837 95837.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 185 004 1185004.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 32 697 32697.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 185 156 185156.0 EUR 2021 Služby Áno 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Inžinierskogeologický prieskum pre Multifunkčnú športovú halu pri Strednej športovej škole Banská Bystrica Stredná športová škola 13 181 13181.0 EUR 10. December 2019 18. December 2019 Neuvedené 2019-12-10 00:00:00 UTC 2019-12-18 10:00:00 UTC
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 468 517 7468517.35 EUR 21. August 2019 20. September 2019 Áno 2019-08-21 00:00:00 UTC 2019-09-20 10:00:00 UTC
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 18 078 208 18078208.27 EUR 27. December 2019 30. Január 2020 Áno 2019-12-27 00:00:00 UTC 2020-01-30 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×