CPV kód

71351910-5

Geologické služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 497 811 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 9 9 435 000 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 675 789 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 80 273 247 116 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 89 520 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 9 18 403 166 EUR
Rudné bane, štátny podnik 7 15 572 788 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EBA, s.r.o. 10 48 596 911 EUR
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 2 11 103 107 EUR
SGS Czech Republic, s.r.o. 1 882 974 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 1 998 076 EUR
EU-GROUP a. s. 1 3 302 400 EUR
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 4 458 630 EUR
GEO Slovakia, s.r.o. 8 10 810 649 EUR
GEOTREND, s.r.o. 5 226 133 EUR
ENVIGEO, a.s. 11 29 784 641 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 1 83 009 EUR
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 8 17 853 865 EUR
I N G E O a.s. Ž I L I N A 1 89 520 EUR
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 1 723 085 EUR
CENVIS s.r.o. 2 2 646 000 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 4 16 131 518 EUR
ENVIROGROUP, a. s. 2 16 345 277 EUR
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 1 3 303 185 EUR
GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 3 874 300 EUR
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. 2 4 241 810 EUR
GEOtest Bratislava, spol. s r.o. 5 691 299 EUR
DEKONTA, a.s. 7 15 393 865 EUR
MM REVITAL s.r.o. 8 28 838 883 EUR
CAD-ECO a. s. 2 227 780 EUR
GEOtest, a.s. 8 29 995 399 EUR
ODOS, s.r.o. 3 15 107 107 EUR
HGM - Žilina, s.r.o. 6 4 921 134 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 3 36 534 328 EUR
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 1 3 249 985 EUR
GEOSAN GROUP a.s. 1 3 249 985 EUR
LO-BE Slovakia, s.r.o. 2 6 256 335 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia havarijného zosuvu v Pečovskej Novej Vsi Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 96 834 96834.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 6 - Sanácia environmentálnej záťaže BR (003) / Brezno ŽSR Brezno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 89 180 89180.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podrobný inžinierskogeologický prieskum cesty II/503 Pezinok Pernek Regionálne cesty Bratislava a.s. 83 000 83000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 882 974 882974.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Sanácia skalného brala Strečno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 723 085 723085.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia havarijného zosuvu na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove Mesto Prešov 497 811 497811.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 186 000 186000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 43 622 202 43622202.0 EUR 2014 Služby Áno 6
Sanácia havarijného zosuvu Hodruša - Hámre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395 520 395520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierskogeologický prieskum havarijného zosuvu v obci Svätý Anton a sanácia havarijných zosuvov v obciach Nižná Myšľa a Šenkvice Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 561 790 561790.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 2 460 000 2460000.0 EUR 2016 Služby Áno 3
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 416 000 416000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spracovanie Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže a poskytnutie súvisiacich služieb Slovenská agentúra životného prostredia 425 500 425500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 7
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 998 001 998001.0 EUR 2018 Služby Áno 7
Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 28 462 600 28462600.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 863 329 3863329.0 EUR 2018 Služby Áno 4
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 395 547 395547.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 116 658 116658.0 EUR 2019 Služby Áno 4
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 550 053 12550053.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 370 033 370033.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Sanácia lokalít Rudné bane, štátny podnik 4 432 596 4432596.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 289 814 14289814.0 EUR 2019 Služby Áno 3
Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava Rudné bane, štátny podnik 2 275 000 2275000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky (SK/EZ/TS/973) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 842 411 4842411.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 106 190 106190.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 056 806 3056806.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 95 837 95837.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 185 004 1185004.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 32 697 32697.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa Rudné bane, štátny podnik 3 786 176 3786175.66 EUR 5. November 2019 10. December 2019 Nie 2019-11-05 00:00:00 UTC 2019-12-10 10:00:00 UTC
Sanácia banského diela - Nová štôlňa Rudné bane, štátny podnik 5 248 522 5248522.09 EUR 5. November 2019 10. December 2019 Nie 2019-11-05 00:00:00 UTC 2019-12-10 10:00:00 UTC
Inžinierskogeologický prieskum pre Multifunkčnú športovú halu pri Strednej športovej škole Banská Bystrica Stredná športová škola 13 181 13181.0 EUR 10. December 2019 18. December 2019 Neuvedené 2019-12-10 00:00:00 UTC 2019-12-18 10:00:00 UTC
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 468 517 7468517.35 EUR 21. August 2019 20. September 2019 Áno 2019-08-21 00:00:00 UTC 2019-09-20 10:00:00 UTC
Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 39 429 457 39429456.67 EUR 31. December 2018 28. Február 2019 Áno 2018-12-31 00:00:00 UTC 2019-02-28 10:00:00 UTC
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 414 862 414861.67 EUR 1. Február 2019 7. Marec 2019 Áno 2019-02-01 00:00:00 UTC 2019-03-07 10:00:00 UTC
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 21 989 448 21989448.0 EUR 3. Apríl 2019 15. Máj 2019 Áno 2019-04-03 00:00:00 UTC 2019-05-15 10:00:00 UTC
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 622 659 622659.01 EUR 18. September 2019 18. Október 2019 Áno 2019-09-18 00:00:00 UTC 2019-10-18 10:00:00 UTC
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 18 078 208 18078208.27 EUR 27. December 2019 30. Január 2020 Áno 2019-12-27 00:00:00 UTC 2020-01-30 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×