CPV kód

72200000-7

Programovanie softvéru a poradenstvo

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 236 400 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 24 223 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 197 000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 377 793 EUR
Slovak Business Agency 4 8 676 000 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 468 216 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 118 860 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 459 326 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 7 578 518 EUR
Mesto Pezinok 1 359 868 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27 10 626 652 EUR
Slovenská národná galéria 2 191 000 EUR
Mesto Tornaľa 1 59 090 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 6 684 480 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 4 234 624 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 18 260 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 122 600 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 36 620 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 4 190 000 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 5 213 500 EUR
Slovenský pozemkový fond 4 681 300 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 39 801 255 EUR
Národný bezpečnostný úrad 11 274 023 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 410 000 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 1 475 000 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 4 64 333 558 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 500 000 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 3 135 000 EUR
TCX s.r.o. 2 122 040 EUR
KonajPlus s.r.o. 1 212 000 EUR
Relaxos, s.r.o. 1 131 900 EUR
Hydromeliorácie, š.p. 1 31 680 EUR
DOCKitIN a.s. 1 116 800 EUR
QID company a. s. 1 218 875 EUR
Copy.sk, s.r.o. 1 99 990 EUR
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. 1 137 500 EUR
Ideal Agency s. r. o. 1 207 690 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 5 213 500 EUR
Slovanet, a.s. 1 798 800 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 24 223 EUR
SAS Slovakia, s. r. o. 4 330 560 EUR
DATALAN, a.s. 1 10 750 EUR
AutoCont SK a.s. 1 7 100 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 167 600 EUR
Millennium, spol. s r. o. 2 355 500 EUR
stengl a.s. 2 4 338 000 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 27 10 626 652 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 7 433 870 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 4 55 303 EUR
SOFTIP, a. s. 1 1 007 520 EUR
COSMOTRON Bohemia s.r.o. 1 39 000 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 4 338 000 EUR
TransData s.r.o. 2 260 100 EUR
QBSW, a.s. 2 335 675 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 1 236 400 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 59 090 EUR
ALFA Security Technologies, a. s. 1 118 860 EUR
ISPEA s.r.o. 1 197 000 EUR
InterWay, s.r.o. 4 23 233 385 EUR
PPA ENERGO s.r.o. 1 3 135 000 EUR
DITEC, a.s. 1 13 267 085 EUR
Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o. 1 475 000 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 1 18 260 EUR
C G S spol. s r.o. 1 158 200 EUR
MAGIC INDUSTRY s.r.o. 1 195 000 EUR
GlobalTel, a.s. 2 32 166 779 EUR
MarDur s. r. o. 1 36 620 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 1 47 233 EUR
DCIT, a.s. 1 110 000 EUR
EEA s.r.o. 1 152 000 EUR
OLTIS Slovakia s.r.o. 1 13 267 085 EUR
Martes s.r.o. 1 500 000 EUR
DATAROAD s.r.o. 1 4 190 000 EUR
UTILITIES SYSTEMS a.s. 1 358 216 EUR
SWAN, a.s. 2 32 166 779 EUR
SPOJNET s. r. o. 1 449 800 EUR
Hellephant s.r.o. 1 212 000 EUR
ESTEN s.r.o. 2 122 040 EUR
Altrinia s. r. o. 2 39 983 EUR
AVIR, s.r.o. 1 13 875 EUR
airo, s. r. o. 1 73 271 EUR
Michal Gardian GFX-PULSE 1 131 900 EUR
dakoda s.r.o. 1 99 990 EUR
1. VITO – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV 1 660 526 EUR
ELET systems, s.r.o. 1 215 000 EUR
iKONZ spol. s r.o. 1 31 680 EUR
DBSoft s. r. o. 1 73 742 EUR
3D Soft Vision, s.r.o. 1 207 690 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prolongácia existujúcich licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 85 000 85000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie užívania licenčných práv vrátane služieb ku Knižnično-informačnému softvéru Advanced Rapid Library Slovenská národná galéria 39 000 39000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie AVP SPIN/iSPIN o funkcionalitu automatizácia zverejňovania dokumentov a spracovávanie výkazov FIN 3-04 a FIN 4-04. Žilinský samosprávny kraj 29 068 29068.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 197 000 197000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Prolongácia existujúcich licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 85 000 85000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Integrovaný matematický a počítačový model na určenie pravdepodobnosti správnej detekcie a úspešnej eliminácie narušiteľa BO JZ. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 118 860 118860.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Prevádzka aplikácií k projektom CRŠ, CRZ a IS KEGA. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 197 000 197000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Slovenský pozemkový fond 200 000 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a úprava systémov e-spis a jDOC Slovenský pozemkový fond 170 000 170000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prechod na viacvrstvovú architektúru a centrálnu databázu programu GIS SPF Slovenský pozemkový fond 165 000 165000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Efektívny nástroj pre zelenú domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra 204 950 204950.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Tvorba interaktívnych vzdelávacích materiálov Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 30 875 30875.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora k softvéru INTRASTAT pre rok 2015 Štatistický úrad Slovenskej republiky 47 234 47234.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Softvérový modul PROVYS Sales - licencia, poskytovanie podpory modulu Rozhlas a televízia Slovenska 110 000 110000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie aplikácie „Provideri“ o modul sledovania pohľadávok na administratívne úhrady Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 18 000 18000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Aplikačná a prevádzková podpora - informačný systém CEDVU 2016 - 2018 Slovenská národná galéria 152 000 152000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Tornaľa Mesto Tornaľa 59 090 59090.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 381 704 1381704.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 700 660 1700660.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb Mesta Pezinok Mesto Pezinok 359 868 359868.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Prevádzkový reporting Slovenská pošta, a.s. 500 000 500000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Projekt zabezpečenia migrácie centrálneho depozitáru SR do nového platobného systému Európskej únie TARGET2 Securities. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 4 190 000 4190000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Informačný systém ZIS - implementácia nových modulov a technická podpora Rozhlas a televízia Slovenska 358 216 358216.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Personálny autorizačný systém ÚPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 477 714 2477714.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 678 980 1678980.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Úpravy APV SOFTIP PROFIT na UPSVAR po organizačny´ch zmenách – centralizácia procesov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 007 520 1007520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 169 264 2169264.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Aktualizácia existujúcich funkcionalít a rozširovanie nových funkcionalít v ITMS2014+ Úrad vlády Slovenskej republiky 6 684 480 6684480.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Implementácia zmenových požiadaviek do ISSZ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 749 390 749390.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Prolongácia licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82 640 82640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 083 389 16083389.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 083 390 16083390.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 850 161850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 720 200 720200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka SW – správa úloh. KonajPlus s.r.o. 212 000 212000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozvoj informačného systému OCP a nové funkcionality DLHOPIS, o.c.p., a.s. 475 000 475000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prolongácia licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82 640 82640.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 193 700 193700.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vývoj softvéru, príprava a nastavenie prostredia a marketingová podpora pre TCX s.r.o. TCX s.r.o. 130 211 130211.0 EUR 2018 Služby Áno 2
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov Slovenský pozemkový fond 192 000 192000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 78 000 78000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 109 850 109850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 161 850 161850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vytvorenie SW aplikácií a zaškolenie zamestnancov spoločnosti Relaxos. Relaxos, s.r.o. 133 800 133800.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Nákup softvéru Copy.sk, s.r.o. 99 990 99990.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vývoj a dodanie softvéru Informačného systému Národný register znečisťovania (IS NRZ) Slovenský hydrometeorologický ústav 798 800 798800.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Návrh a implementácia komplexného multiškálového modelovacieho systému na predpoveď a hodnotenie kvality ovzdušia Slovenský hydrometeorologický ústav 660 526 660526.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozvoj funkcionality aplikácie MAIA QID company a. s. 220 550 220550.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 109 850 109850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dopravný dispečing koordinátora IDS BK Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 122 600 122600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Úprava informačného systému na poskytovanie a preplácanie poukážok pre Národný projekt Zelená domácnostiam II Slovenská inovačná a energetická agentúra 215 000 215000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou a rozvojom informačných systémov Hydromeliorácie, š.p. 31 680 31680.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vytvorenie dispečersko-clearingového systému pre potreby Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o. Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. 137 000 137000.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 52 000 52000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
IPR EBO10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO Slovenské elektrárne, a.s. 3 135 000 3135000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexný informačný systém vedeckých a bibliometrických dát a publikácií vrátane prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu Centrum vedecko-technických informácií SR 6 858 240 6858240.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Komplexný interoperabilný systém ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 13 267 085 13267085.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 135 850 135850.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. 5 213 500 5213500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora licencií VMWare Národný bezpečnostný úrad 92 578 92578.03 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora licencií Veeam Availability Suite Enterprise Národný bezpečnostný úrad 8 558 8557.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 326 434 326434.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nástroj na sprístupnenie a efektívny manažment podpory, služieb a produktov poskytovaných SBA Slovak Business Agency 4 338 000 4338000.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 219 700 219700.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozvoj funkcionality aplikácie DOCKitIN DOCKitIN a.s. 118 950 118950.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Inovácia softvéru na obsluhu 3D skenera Ideal Agency s. r. o. 207 690 207690.0 EUR 2019 Služby Áno 1
3-ročná podpora video konferenčného riešenia Cisco WEBEX Národný bezpečnostný úrad 13 440 13440.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 45 507 45507.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Mapa výskumnej infraštruktúry, register verejných výskumných inštitúcií a ďalšie aplikácie pre oblasť údajov o vede a výskume Centrum vedecko-technických informácií SR 449 800 449800.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Predĺženie podpory licencií Joe Sandbox Ultimate na 12 mesiacov Národný bezpečnostný úrad 28 380 28380.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie podpory licencií Magnet Axiom na 12 mesiacov Národný bezpečnostný úrad 18 480 18480.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 753 22753.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Predĺženie servisnej podpory pre DELL komponenty Národný bezpečnostný úrad 19 879 19879.39 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre zariadenie Fire Eye AX 5500 na 12 mesiacov Národný bezpečnostný úrad 19 482 19482.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie podpory licencií Virus Total na 12 mesiacov Národný bezpečnostný úrad 91 680 91680.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre licencie IDA/Hexray na 12 mesiacov Národný bezpečnostný úrad 18 342 18342.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre NVIDIA DGX-1 na 12 mesiacov Národný bezpečnostný úrad 14 144 14144.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre zariadenie NetAPP AFF A220 na 12 mesiacov Národný bezpečnostný úrad 14 816 14816.4 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Služby podpory informačného systému Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 677 800 2677800.0 EUR 10. December 2019 10. Január 2020 Nie 2019-12-10 00:00:00 UTC 2020-01-10 10:00:00 UTC
Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 4 232 465 4232465.0 EUR 5. August 2021 6. September 2021 Áno 2021-08-05 00:00:00 UTC 2021-09-06 09:00:00 UTC
Geografický informačný systém pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja Banskobystrický samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 23. December 2019 10. Január 2020 Neuvedené 2019-12-23 00:00:00 UTC 2020-01-10 10:00:00 UTC
Tvorba nového inovatívneho produktu v spoločnosti ALTO Slovakia, spol. s r.o. ALTO Slovakia spol. s r.o. 295 673 295673.33 EUR 4. Október 2021 4. November 2021 Áno 2021-10-04 00:00:00 UTC 2021-11-04 14:00:00 UTC
Dodávka cloudového systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov Mesto Michalovce 212 256 212256.0 EUR 2. November 2021 30. November 2021 Neuvedené 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-11-30 13:00:00 UTC
SMART IS mesta Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 142 676 142675.88 EUR 16. November 2021 26. November 2021 Neuvedené 2021-11-16 00:00:00 UTC 2021-11-26 11:00:00 UTC
Systém FOV pre vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v bankách Fond ochrany vkladov 200 000 200000.0 EUR 25. November 2016 1. Marec 2017 Nie 2016-11-25 00:00:00 UTC 2017-03-01 11:00:00 UTC
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 88 450 88449.74 EUR 29. Apríl 2020 11. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-29 00:00:00 UTC 2020-05-11 11:00:00 UTC
Dodanie a implementácia komplexného informačného systému pre potreby BARMO Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 75 000 75000.0 EUR 11. Júl 2014 6. August 2014 Nie 2014-07-11 00:00:00 UTC 2014-08-06 10:00:00 UTC
SLA o podpore prevádzky, údržbe a úpravách ISFS-SD Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 300 000 8300000.0 EUR 20. Marec 2020 27. Apríl 2020 Nie 2020-03-20 00:00:00 UTC 2020-04-27 09:00:00 UTC
Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda 1 186 000 1186000.0 EUR 10. Jún 2014 23. Júl 2014 Áno 2014-06-10 00:00:00 UTC 2014-07-23 10:00:00 UTC
Elektronizácia služieb mesta Lučenec Mesto Lučenec 1 125 500 1125500.0 EUR 14. August 2014 11. September 2014 Áno 2014-08-14 00:00:00 UTC 2014-09-11 10:00:00 UTC
Inovácia aplikácie WebArat na informačný systém WebArat na riadenie procesov ISO noriem a bezpečnosti WebArat Solutions, s.r.o. 133 083 133083.33 EUR 17. August 2018 4. September 2018 Áno 2018-08-17 00:00:00 UTC 2018-09-04 10:00:00 UTC
Dodávka a implementácia komplexného informačného systému pre potreby BARMO Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 75 000 75000.0 EUR 22. December 2014 21. Január 2015 Nie 2014-12-22 00:00:00 UTC 2015-01-21 10:00:00 UTC
Nákup softvéru TALLUS, spol. s r.o. 143 967 143966.67 EUR 1. Október 2018 30. November 2018 Áno 2018-10-01 00:00:00 UTC 2018-11-30 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×