CPV kód

72222300-0

Služby informačných technológií

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 3 000 000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 14 288 158 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 8 800 000 EUR
DataCentrum 1 3 114 916 EUR
Mesto Nitra 1 2 558 000 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 415 200 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 439 780 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 41 340 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 114 083 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 47 856 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 4 000 000 EUR
Generálna prokuratúra SR 2 279 333 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 146 950 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 188 870 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 3 891 666 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 231 698 EUR
Mesto Brezno 1 588 000 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 751 478 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 757 461 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 137 597 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 326 490 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 1 478 400 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19 245 296 387 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 124 769 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 3 29 548 050 EUR
Mesto Kežmarok 1 165 495 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 313 900 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 409 699 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 8 50 424 961 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 386 553 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 1 140 250 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 44 919 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 8 368 793 EUR
VAJDA GROUP s. r. o. 1 84 500 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 1 091 500 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 55 750 EUR
AeroMobil R&D, s.r.o. 1 1 691 996 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 43 238 220 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 79 200 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 9 849 350 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 3 840 000 EUR
Slovanet, a.s. 2 432 864 EUR
MIM, s.r.o. 1 11 956 740 EUR
DATALAN, a.s. 1 141 000 EUR
AutoCont SK a.s. 4 415 520 EUR
ICZ Slovakia a.s. 1 15 440 002 EUR
SOFOS, s r. o. 2 34 398 EUR
Millennium, spol. s r. o. 1 415 200 EUR
Slovak Telekom, a.s. 8 184 900 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 4 058 000 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 2 17 308 350 EUR
SOFTIP, a. s. 3 8 455 750 EUR
SOITRON, s.r.o. 3 9 139 355 EUR
DWC Slovakia a.s. 6 2 158 524 EUR
YMS, a.s. 1 146 950 EUR
CORA GEO, s. r. o. 1 165 495 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 3 345 019 EUR
TEMPEST a.s. 4 43 262 723 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 5 50 328 347 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 4 2 038 569 EUR
InterWay, s.r.o. 3 55 631 433 EUR
Disig, a.s. 1 45 460 EUR
DITEC, a.s. 5 63 334 415 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 439 780 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 140 250 EUR
Aliter Technologies, a.s. 2 321 603 EUR
GX SOLUTIONS,a.s. 1 41 340 EUR
Fifth Willow s.r.o., , 841 01 Bratislava 1 84 500 EUR
Telegrafia, a.s. 1 47 856 EUR
HOUR, spol. s r.o. 1 374 607 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 114 083 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 1 899 232 EUR
SEVITECH a. s. 4 47 527 788 EUR
CNC, a.s. 1 23 200 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 1 757 461 EUR
exe, a.s. 1 26 367 EUR
JUMP soft, a.s. 3 19 314 302 EUR
Capgemini Slovensko, s.r.o. 1 588 000 EUR
CRYSTAL CONSULTING s.r.o. 1 79 200 EUR
Ardaco, a.s. 1 138 333 EUR
Soimco a. s. 1 153 540 EUR
DYTRON SLOVAKIA s.r.o. 1 1 691 996 EUR
NextIT, s.r.o. 2 1 091 500 EUR
AUREUS + a. s. 1 3 114 916 EUR
essential data, s. r. o. 1 6 900 000 EUR
alfa BASE spol. s r.o. - skupina dodávateľov (člen skupiny) 1 36 064 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Procesné zabezpečenie zavedenia aktualizácie agend v IS CEP Ministerstvo financií Slovenskej republiky 29 990 29990.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie integračného komponentu pre projekt STORK 2.0 pre cezhraničnú autentifikáciu osôb. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 40 000 40000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
GPS monitoring osobných vozidiel Rozhlas a televízia Slovenska 70 000 70000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozvoj podnikového informačného systému spoločnosti Vajda group s.r.o. VAJDA GROUP s. r. o. 84 500 84500.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Nový systém Vyrozumenia JAVYS a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 55 000 55000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb hardvérovej a systémovej platformy formou privátneho cloudu Slovenská konsolidačná, a.s. 143 000 143000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 746 746.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 790 790.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251 1251.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Migrácia ekonomického informačného systému Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a organizácií v jeho pôsobnosti v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstv Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 903 507 1903507.0 EUR 2014 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853 853.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja Úrad vlády Slovenskej republiky 9 849 350 9849350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Elektronizácia služieb mesta Brezno Mesto Brezno 588 000 588000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500 179500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie ISUF pre účely účtovania a finančného riadenia procesov na PPA Ministerstvo financií Slovenskej republiky 854 270 854270.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb mesta Nitra Mesto Nitra 2 992 860 2992860.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Verejné obstarávanie na dodávateľa projektu implementácia infraštruktúry pre riešenie cezhraničnej autentifikácie osôb v SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 282 403 282403.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionality mofulov komplexného IS SOFTIP PROFIT SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 000 000 4000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom moderného komunikačného systému Metodicko-pedagogické centrum 3 891 666 3891666.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 34 017 667 34017667.0 EUR 2014 Služby Áno 1
IT služby pre e-justice Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 459 000 7459000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zapojenie Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky (IS ESO), s priamou technickou a technologickou väzbou na informačné Ministerstvo financií Slovenskej republiky 470 903 470903.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapojenie civilnej časti Ministerstva spravodlivosti SR v rámci horizontálneho rozširovania systému štátnej pokladnice do ekonomického informačného systému Ministerstva financií SR (IS ESO) s priamou technickou väzbou na informačné systémy riadenia verejn Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 979 530 1979530.0 EUR 2015 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871 871.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel – remontáže“ Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 231 698 231698.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade,prevádzka a údržba informačno-komunikačnej siete Mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 409 699 409699.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 840 840.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
„Poskytovanie komplexných servisných služieb a prevádzkovej podpory k Elektronickému systému monitoringu osôb“ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 15 440 002 15440002.0 EUR 2015 Služby Nie 1
GPS monitoring vozidiel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49 49.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
IT nástroj - kolaboračná platforma INTERACT Bratislavský samosprávny kraj 757 461 757461.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto AeroMobil R&D, s.r.o. 1 691 996 1691996.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb podpory prevádzky a rozvoja pre Informačný systém Registra priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 478 400 1478400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 096 952 2096952.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 154 776 154776.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 126 000 126000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kolaboračná platforma Microsoft O ce 365 Enterprise plán E3 Hlavné mesto SR Bratislava 149 732 149732.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania služieb podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 172 320 172320.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 54 854 54854.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 76 800 76800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory pre páskovú knižnicu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 23 930 23930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná podpora pre diskové pole Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 12 448 12448.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nákup servisnej podpory pre páskovú knižnicu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 23 930 23930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 49 480 49480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 49 480 49480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
SLA servisná zmluva, podpora a rozvoj Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 109 500 109500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory DataCentrum 3 114 916 3114916.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aktualizácia systému procesov elektronického spracovania a toku dokumentov. Generálna prokuratúra SR 172 799 172798.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Microsoft Premier Support V2 Národný bezpečnostný úrad 23 950 23949.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Informačný systém pre Personalistiku a mzdy Banskobystrický samosprávny kraj 374 607 374607.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vypracovanie a realizácia plánu výmeny existujúcich mandátnych certifikátov a rekonfigurácia súvisiacich bezpečnostných a kancelárskych komponentov Generálna prokuratúra SR 172 759 172759.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia a zabezpečenie podpory a prevádzky Slovenská agentúra životného prostredia 415 200 415200.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 064 000 36064000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry Banskobystrický samosprávny kraj 220 000 220000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 157 416 157416.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 6 900 000 6900000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Mesto Kežmarok 165 495 165495.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie Štátny ústav pre kontrolu liečiv 156 213 156213.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 290 569 7290569.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry (IS BAI) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 7 993 116 7993116.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Sociálna poisťovňa, ústredie 253 200 253200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft Premier Support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 165 116 165116.16 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby Microsoft Premier Support Slovenský hydrometeorologický ústav 220 220 220220.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisná zmluva na správu registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 131 400 131400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Microsoft Premier Support V2 Národný bezpečnostný úrad 36 358 36358.31 EUR 2020 Služby Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 609 051 2609051.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Corporation Pôdohospodárska platobná agentúra 71 736 71736.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7 368 000 7368000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby podpory prevádzky a rozvoja sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry a podporných služieb rezortu spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 015 991 5015991.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Migrácia Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do vládneho cloudu Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 439 780 439780.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Prevádzka informačného systému "Digitálny tachograf", dodávka a personalizácia čipových kariet do digitálnych tachografov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 225 280 5225280.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu, aktivity časť 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 288 158 14288158.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Systémová a aplikačná podpora informačného systému Elektronický súdny spis (IS ESS) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 679 900 1679900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upgrade licencií nástroja CA Service Desk Manager a zabezpečenie služieb produktovej technickej podpory výrobcu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 157 947 157947.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Portál MS SR a eBox (IS PeB) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 840 000 3840000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Implementácia a migrácia routing a recording platformy pre kontaktné centrum Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 159 457 159456.76 EUR 2021 Tovary Nie 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 279 275 5279275.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Servisná podpora, maintenance a rozvoj IS Digitálny archív Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 153 040 153040.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory prevádzky a modifikácie funkcionality informačného systému pre poskytovanie elektronických služieb Úradu NSK Nitriansky samosprávny kraj 1 500 000 1500000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie ATP podpory pre zariadenia siete Govnet Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 23 165 23165.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 11 956 740 11956740.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 884 491 2884491.0 EUR 2021 Služby Áno 2
Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 495 000 495000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 596 500 596500.0 EUR 2022 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Informačný systém registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv 166 000 166000.0 EUR 30. Apríl 2021 28. Máj 2021 Neuvedené 2021-04-30 00:00:00 UTC 2021-05-28 10:00:00 UTC
Informačný systém Manažment výziev Slovenská agentúra životného prostredia 597 220 597220.0 EUR 26. Júl 2021 24. August 2021 Áno 2021-07-26 00:00:00 UTC 2021-08-24 10:00:00 UTC
Informačný systém Centra právnej pomoci Centrum Právnej Pomoci 5 686 151 5686151.33 EUR 4. August 2021 6. September 2021 Áno 2021-08-04 00:00:00 UTC 2021-09-06 10:00:00 UTC
Implementácia SOC (centrum pre riadenie, prevádzku a monitoring kybernetickej bezpečnosti) rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 145 390 10145389.67 EUR 11. August 2021 8. September 2021 Áno 2021-08-11 00:00:00 UTC 2021-09-08 10:30:00 UTC
Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 088 756 2088756.44 EUR 22. September 2021 20. Október 2021 Áno 2021-09-22 00:00:00 UTC 2021-10-20 10:00:00 UTC
Registratúrny informačný systém Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 68 320 68320.0 EUR 28. September 2021 8. Október 2021 Neuvedené 2021-09-28 00:00:00 UTC 2021-10-08 09:00:00 UTC
Vývoj softvéru a firmvéru trackovacieho systému pre šírenie pandemických ochorení COVID-19 „tracker“ Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 213 500 213500.0 EUR 26. Október 2021 5. November 2021 Neuvedené 2021-10-26 00:00:00 UTC 2021-11-05 10:00:00 UTC
Nákup IoT Platformy Mesto Žiar nad Hronom 144 310 144310.0 EUR 4. November 2021 29. November 2021 Áno 2021-11-04 00:00:00 UTC 2021-11-29 13:00:00 UTC
TELEKOMUNIKAČNÉ A SIEŤOVÉ SLUŽBY TI Telekom s. r. o. 24 600 000 24600000.0 EUR 7. December 2021 14. Január 2022 Nie 2021-12-07 00:00:00 UTC 2022-01-14 10:00:00 UTC
Informačný systém verejnej správy Elektronická registratúra. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 141 975 1141975.0 EUR 23. December 2021 31. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-31 09:00:00 UTC
Elektronizácia služieb mesta Nové Zámky Mesto Nové Zámky 875 000 875000.0 EUR 17. Jún 2014 30. Júl 2014 Áno 2014-06-17 00:00:00 UTC 2014-07-30 10:00:00 UTC
Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 47 277 47277.0 EUR 30. November 2018 17. December 2018 Nie 2018-11-30 00:00:00 UTC 2018-12-17 09:00:00 UTC
Poskytovanie služieb pre riadenie informačnej bezpečnosti a súvisiacich služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9 438 000 9438000.0 EUR 18. Marec 2019 15. Apríl 2019 Nie 2019-03-18 00:00:00 UTC 2019-04-15 10:00:00 UTC
Informačný systém Monitoring a riadenie prevádzky motorových vozidiel Slovenská pošta, a.s. od do 29. Júl 2015 7. September 2015 Nie 2015-07-29 00:00:00 UTC 2015-09-07 10:00:00 UTC
Hosting technickej a systémovej infraštruktúry Slovenská správa ciest od do 21. December 2016 25. Január 2017 Nie 2016-12-21 00:00:00 UTC 2017-01-25 09:30:00 UTC
Elektronizácia služieb mesta Brezno Mesto Brezno 795 000 795000.0 EUR 2. Júl 2014 30. Júl 2014 Áno 2014-07-02 00:00:00 UTC 2014-07-30 10:00:00 UTC
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v meste Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 589 000 589000.0 EUR 2. Júl 2014 29. Júl 2014 Áno 2014-07-02 00:00:00 UTC 2014-07-29 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×