CPV kód

72260000-5

Služby súvisiace so softvérom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 572 000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 71 848 714 EUR
Mesto Žilina 1 271 090 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2 878 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 587 757 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 370 EUR
Prešovský samosprávny kraj 8 312 428 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 20 346 400 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 28 133 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 124 979 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 1 014 418 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 10 2 216 901 EUR
Dopravný úrad 1 99 939 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 9 449 135 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 2 386 357 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 249 908 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 7 782 287 EUR
Mesto Košice 1 258 340 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 80 625 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 10 379 062 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 10 450 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 204 000 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 58 068 640 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 193 176 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 2 340 583 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 8 712 575 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 145 780 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 3 476 550 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 199 520 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 52 150 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 18 080 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 2 729 000 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 1 051 088 EUR
Slovenská pošta, a.s. 5 24 742 040 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 0 Neuvedná
Slovenské elektrárne, a.s. 1 441 000 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 1 915 947 EUR
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 1 456 388 EUR
AFINES GROUP j.s.a. 1 231 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 96 500 EUR
MIM, s.r.o. 1 310 340 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 84 000 EUR
Siemens s.r.o. 1 193 176 EUR
DATALAN, a.s. 1 17 000 EUR
AutoCont SK a.s. 5 563 750 EUR
EMIS, s.r.o. 2 671 939 EUR
GAMO a.s. 1 4 404 320 EUR
Gratex International, a.s. 2 140 644 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 129 900 EUR
stengl a.s. 7 228 428 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 9 671 550 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 5 13 516 837 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 7 31 221 275 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 29 100 EUR
SOITRON, s.r.o. 2 19 941 881 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 80 625 EUR
SVOP, spol. s r.o. 6 131 000 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 2 1 919 348 EUR
CGI Slovakia s. r. o. 10 654 451 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 6 9 430 061 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 9 653 358 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 1 2 074 EUR
TEMPEST a.s. 1 18 080 EUR
Lomtec.com a.s. 1 2 632 500 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 1 45 330 042 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 3 11 108 875 EUR
InterWay, s.r.o. 2 754 448 EUR
DITEC, a.s. 1 1 199 520 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 157 366 EUR
NESS Slovensko, a.s. 2 446 645 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 1 2 160 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 0 EUR
Data System Soft, spol. s r.o. 3 476 550 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 3 28 133 EUR
Aliter Technologies, a.s. 1 28 444 842 EUR
Digital Systems a. s. 1 456 388 EUR
KIOS s.r.o. 1 3 805 000 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 1 868 300 EUR
Technopol International, a.s. 2 657 000 EUR
Dimension Data Slovakia, s.r.o. 1 59 000 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 1 10 650 000 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 19 8 020 519 EUR
SEVITECH a. s. 2 2 624 567 EUR
exe, a.s. 9 699 073 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. 1 296 640 EUR
Martes s.r.o. 1 1 449 600 EUR
VIZIO spol. s r.o., zastoupení AVEVA pro ČR a Slovensko 1 441 000 EUR
AITEN, a.s. 2 263 780 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 4 433 120 EUR
J+Consult, spol. s r.o. 1 161 000 EUR
TEN SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 370 EUR
Soimco a. s. 1 133 650 EUR
1 0 Neuvedná
Fabrici Management Consulting, spol. s.r.o. 1 310 340 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 536 546 EUR
FONET, spol. s r.o. 2 2 878 EUR
MIKO - MAT spol. s r.o. 1 52 150 EUR
DIGMIA s.r.o. 1 11 499 EUR
mediworx software solutions, a.s. 4 798 052 EUR
Amplio s.r.o. 2 219 458 EUR
Dynatech s.r.o. 1 1 726 080 EUR
Specure GmbH 1 143 620 EUR
Dexterity s.r.o. 1 231 000 EUR
Nuaktiv s. r. o. 1 258 340 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka aplikácie pre príslušníkov PZ poverených na úseku extrémizmu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 000 54000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory a servisu na informačný systém Antiplagiátorský systém Centrum vedecko-technických informácií SR 32 000 32000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory CREPC a CREUC Centrum vedecko-technických informácií SR 24 000 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie "Provideri Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 000 2000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmeny v aplikačnom programovom vybavení FOND2008 súvisiace s novelou zákona o ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 134 100 134100.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmena a dopracovanie funkcionality aplikačného programového vybavenia FOND2008 Štátny fond rozvoja bývania 150 000 150000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre McAfee Enterprise Firewall,McAfee Email Gateway, McAfee Web Gateway Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 75 000 75000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Funkčné rozšírenie APVSPIN a iSPIN o nové funkcionality Prešovský samosprávny kraj 70 000 70000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Setting-up of Pan-European Proxy Services at national level in order to link the national eID service to core platform t. j. nasadenie a prevádzka komponentu pre cezhraničnú výmenu autentifikačných správ v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho p Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 166 600 166600.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory a servisu na informačný systém Centrálny register záverečných prác Centrum vedecko-technických informácií SR 16 000 16000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dopracovanie, rozšírenie a zmena funkcionality APV FOND2008 a jeho subsystémov Štátny fond rozvoja bývania 185 000 185000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Support. Slovenský hydrometeorologický ústav 249 908 249908.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre APV vytvorené v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupno Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 137 860 2137860.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 368 7368.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 194 78194.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76 980 76980.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby spojené so softvérovými produktmi Microsoft a predplatné právo na nové verzie produktov na obdobie 3 rokov Mesto Žilina 271 090 271090.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 841 12841.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora pre celoštátny informačný systém automatizovanej daktyloskopickej identifikácie osôb ( AFIS) a celoštátny informačný systém automatizovanej identifikácie osôb pomocou DNA (CODIS) na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468 000 468000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj dokument manažment systému pre podporu elektronickej správy registratúry Centrum vedecko-technických informácií SR 651 287 651287.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293 880 293880.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka služieb spojených s predmigráciou a migráciou systémov DKI, SPP a SSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 296 640 296640.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová integrácia novej funkcionality "Aktivačné centrá" do centrálneho Informačného systému služieb zamestnanosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 157 518 1157518.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom licencií PDMS AVEVA na 1 mesiac s variabilnou aktiváciou Slovenské elektrárne, a.s. 441 000 441000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality ESID System GIS o automatizovanú zrýchlenú tvorbu zmlúv nehnuteľného majetku Slovenská správa ciest 572 000 572000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Konektor T2S pre SWIFT Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 456 388 456388.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky rezortnej elektronickej podateľne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 199 520 1199520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline (OTB) v rámci Pracoviska analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození (PASIBO) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 091 992 8091992.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 497 3497.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie upgrade centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS). Ministerstvo financií Slovenskej republiky 166 666 166666.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Portálové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 204 000 204000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava aplikácií IIS-P pre optimalizovanú technickú IT infraštruktúru Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 255 980 255980.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847 677 847677.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847 677 847677.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Modernizácia služieb zamestnanosti zavádzaním samoobslužných systémov, budovanie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov politík v oblasti zamestnanosti, sledovanie spokojnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 417 197 5417197.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za II. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 379 80379.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 458 723 458723.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modifikácia inšpekčného systému pre kontrolu cestovných dokladov so SAC Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 361 567 361567.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup údržby národnej multilicencie softvéru IDEA pre 200 používateľov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 000 161000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 299 84299.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 677 468 677468.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Aplikačné úpravy systému IS PATRMV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 125 000 125000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém LOGIS Slovenská pošta, a.s. 1 449 600 1449600.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 299 27299.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančnej správy SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 800 000 1800000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup SW upgradeu systému AFIS v časti EURODAC za účelom zabezpečenia technickej implementácie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 603/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189 000 189000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 375 000 375000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 777 645 2777645.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení CAX Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 132 882 132882.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394 720 394720.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 835 2835.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upgrade SW pre automatické triediace linky na listové zásielky a SW nástroja na dynamickú simuláciu spracovania listov Slovenská pošta, a.s. 3 805 000 3805000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravy VSR Scala Hlavné mesto SR Bratislava 193 176 193176.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 17 990 17990.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby prepožičania a podpory Softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education, EES) pre regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 379 062 10379062.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS JSSA Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 281 8281.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16 234 16234.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 192 7192.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394 720 394720.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 122 10122.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 137 510 137510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 473 61473.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15 986 15986.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 891 430 1891430.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Návrh a implementácia manažmentu podnikovej architektúry Ministerstvo financií Slovenskej republiky 382 730 382730.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 536 546 536546.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 33 502 33502.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencie VMware HorizonView Slovenský pozemkový fond 22 800 22800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérové školenie pracovníkov v oblasti simulácie technologických procesov plošného tvárnenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 375 1375.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérových licencií a zabezpečenie servisných služieb pre Fabasoft eGov.Suite Banskobystrický samosprávny kraj 96 750 96750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérový balík pre prístup na internet - predĺženie licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 040 2039.95 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory "Premium Software Maintenance Agreement Level 2" NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 179 2179.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie podporného softvéru pre prevádzku a údržbu automatov na predaj cestovných lístkov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 52 150 52150.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora Oracle licencií a Red Hat licencií Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 25 626 25626.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie štandardnej technickej podpory licencií Corporate Modeler Sociálna poisťovňa, ústredie 12 600 12600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií RedHat Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15 275 15274.56 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 246 761 246760.8 EUR 2017 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 32 787 32786.88 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb rozvoja a optimalizácie aplikácií výrobcu CA Technologies Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 727 161727.19 EUR 2017 Služby Nie 1
Centrálna sterilizácia - spracovanie žiadanie Fakultná nemocnica Trnava 11 160 11160.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Operačné sály- plánovaie operácií, riadenie operčného dňa v zdravotníctve, evidencia priamych nákladov na operácie Fakultná nemocnica Trnava 11 160 11160.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Aktualizácia licencie pre bezpečnú prevádzku internetu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 259 1259.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 343 7343.3 EUR 2017 Služby Nie 1
Integrácia informačných systémov MEDIX a MEDEA Fakultná nemocnica Trnava 11 460 11460.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora licencií Oracle a Red Hat Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39 767 39767.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie pokračovania prevádzky monitoringu a doplnenie o moduly Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880 161880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise, práva na SW aktualizáciu a na služby technickej podpory - formou predplatného (subscriptions) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 246 165 246164.54 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 444 842 28444842.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 305 194 20305194.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora RxViewX Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 800 7800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 819 081 19819081.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Register železničnej infraštruktúry Dopravný úrad 99 939 99939.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19 788 19788.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie dodania, úpravy a prispôsobenia špecifických modulov simulátora veže a konštruktívnej simulácie a ich implementácia do system OneSAF Testbed Baseline (OTB) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220 000 220000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém "Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 2" (CREPČ2) Centrum vedecko-technických informácií SR 24 000 24000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) Centrum vedecko-technických informácií SR 23 400 23400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 1 (CREPČ 1) Centrum vedecko-technických informácií SR 23 400 23400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 169 260 169260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 73 953 73953.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora informačného systému Elektronické služby Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 671 550 9671550.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 251 215 251215.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 661 316 3661316.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 728 000 1728000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET Slovenská pošta, a.s. 10 650 000 10650000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 973 280 1973280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 21 470 21470.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb správy a podpory informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov a Modul FrontOffice Slovenská pošta, a.s. 4 433 120 4433120.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 58 087 58087.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vytvorenie Centrálneho informačného systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 632 500 2632500.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Podpora licencií Oracle a Red Hat Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39 500 39500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 172 799 172798.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 172 799 172798.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Predplatné a rozšírenie licencií MATLAB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 510 2510.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Aktualizácia a rozšírenie systému na automatizovanú správu registratúry Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 400 20400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
InterSystmems - Ensemble Enterprise / IRIS Subscription Licenses Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 251 177 251176.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 195 001 195001.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služba poskytovania meracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 143 620 143620.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb pre informačný systém JSSA Slovenská pošta, a.s. 4 404 320 4404320.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technickej podpory a údržby a Služby aplikačného rozvoja pre Iné druhy dotačných schém Pôdohospodárska platobná agentúra 1 831 489 1831489.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 90 608 90608.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Správa privilegovaných účtov pre IS SWIFT NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 122 800 122800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 43 106 43106.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora licencií SAP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 459 360 459360.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom licencie softvéru SAS Risk Analysis for Government Intelligence Framework Pôdohospodárska platobná agentúra 101 760 101760.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 166 621 166621.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie licenčných práv projektu "Intrastat" a poskytovanie služieb na zabezpečenie prevádzky a údržby potrebných na odstránenie Lock-in stavu jedného dodávateľa Štatistický úrad Slovenskej republiky 868 300 868300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 477 355 477355.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 3168.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 422 980 422980.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prenájom licencie – Licencie SAS Office Analytics – Server, 12 cores Štatistický úrad Slovenskej republiky 164 280 164280.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 722 46722.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie licencií pre technológiu digitálneho onboardingu, vrátane potrebných knižníc Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 188 840 188840.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému Ministerstvo financií Slovenskej republiky 46 997 212 46997212.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 328 000 2328000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
ERP systém pre malé a stredné podniky AFINES GROUP j.s.a. 231 000 231000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Softvérové a licenčné požiadavky - rozšírenie systému Genesys/ZOOM a integrácia platformy Genesys s Facebook sociálnou sieťou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 82 011 82011.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 374 36374.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 12 583 12583.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 25 128 25128.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby špecialistov v oblasti analýzy, návrhu, vývoja, implementácie a riadenia IT projektu v rámci realizácie projektu Lepší Manažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II) Prešovský samosprávny kraj 432 793 432793.0 EUR 2021 Služby Áno 7
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice Mesto Košice 258 340 258340.0 EUR 2021 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Integrovaný predajný systém Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 296 000 14296000.0 EUR 8. Marec 2021 29. Apríl 2021 Nie 2021-03-08 00:00:00 UTC 2021-04-29 09:00:00 UTC
Laboratórium pre virtuálnu realitu Slovak Business Agency 207 550 207550.0 EUR 20. Júl 2021 2. September 2021 Neuvedené 2021-07-20 00:00:00 UTC 2021-09-02 09:00:00 UTC
Softvérové nástroje pre projekt SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť Prešovský samosprávny kraj 317 090 317089.87 EUR 2. December 2021 30. December 2021 Áno 2021-12-02 00:00:00 UTC 2021-12-30 09:00:00 UTC
Vybudovanie portálu www.economy.gov.sk Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 170 000 170000.0 EUR 23. September 2014 6. November 2014 Nie 2014-09-23 00:00:00 UTC 2014-11-06 10:00:00 UTC
Podpora a rozvoj dokumentačného systému. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 375 000 375000.0 EUR 11. Máj 2015 23. Jún 2015 Nie 2015-05-11 00:00:00 UTC 2015-06-23 10:00:00 UTC
Podpora a rozvoj databázového dokumentačného systému Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 250 000 250000.0 EUR 15. Marec 2017 18. Apríl 2017 Nie 2017-03-15 00:00:00 UTC 2017-04-18 09:00:00 UTC
Subscription softvéru AutoCAD Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 36 900 36900.0 EUR 22. Október 2014 12. November 2014 Nie 2014-10-22 00:00:00 UTC 2014-11-12 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×