Dodávateľ

Venimex Slovakia s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Venimex Slovakia s.r.o.

IČO: 46115498

Adresa: Klincová 37, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4154

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. August 2020

Záznam platný do: 14. August 2023

Posledná zmena: 15. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 204 886,00 EUR 2 2
2015 2 107 697,00 EUR 7 7
2016 580 150,81 EUR 6 6
2017 3 499,99 EUR 1 1
2018 3 801,59 EUR 1 1
2020 1 682,50 EUR 1 1
2021 110 866,65 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 204 886,00 EUR 2 2
2015 1 398 737,00 EUR 6 6
2016 1 289 110,81 EUR 7 7
2017 3 499,99 EUR 1 1
2018 3 801,59 EUR 1 1
2020 1 682,50 EUR 1 1
2021 110 866,65 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 27 533,33 27533.33 EUR
Obec Ratnovce 1 229 084,00 229084.00 EUR
Mesto Žilina 1 83 333,32 83333.32 EUR
Obec Dojč 1 126 574,00 126574.00 EUR
Obec Fačkov 3 14 100,57 14100.57 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 194 976,00 194976.00 EUR
Obec Badín 1 127 614,00 127614.00 EUR
Obec Horné Otrokovce 1 92 178,00 92178.00 EUR
Mesto Vrbové 1 708 960,00 708960.00 EUR
Obec Ladomerská Vieska 1 104 986,00 104986.00 EUR
Obec Sokolovce 1 77 093,00 77093.00 EUR
Obec Čierne Kľačany 1 94 166,00 94166.00 EUR
Mesto Sereď 1 848 151,00 848151.00 EUR
Obec Moravské Lieskové 1 63 330,82 63330.82 EUR
Obec Unín 1 76 230,00 76230.00 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 1 682,50 1682.50 EUR
Obec Plášťovce 1 142 592,00 142592.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné práce - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ratnovce Obec Ratnovce 229 084,00 229084.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Ladomerská Vieska rekonštrukcia verejného osvetlenia na Priemyselnej ulici a Nadjazde Obec Ladomerská Vieska 156 002,00 156002.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sokolovce Obec Sokolovce 149 189,00 149189.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Badín Obec Badín 127 614,00 127614.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obec Jaslovské Bohunice 139 400,00 139400.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Kľačany. Obec Čierne Kľačany 162 993,00 162993.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Verejné osvetlenie Obec Jaslovské Bohunice 80 050,00 80050.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obec Dojč 138 491,00 138491.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Otrokovce Obec Horné Otrokovce 90 000,00 90000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Unín Obec Unín 145 529,00 145529.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vrbové Mesto Vrbové 621 660,00 621660.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Plášťovce Obec Plášťovce 125 150,00 125150.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Verejné osvetlenie mesta Sereď Mesto Sereď 848 151,00 848151.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Svietidlá Megin M a výložníky Obec Fačkov EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka svietidiel Obec Moravské Lieskové 110 049,28 110049.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá Megin M a výložníky Obec Fačkov 5 440,00 5440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá Megin M a výložníky Obec Fačkov 5 983,00 5983.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Verejné osvetlenie Mesto Spišské Vlachy 4 500,00 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
oprava vonkajšieho osvetlenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 999,64 14999.64 EUR 2021 Služby Nie 1
oprava - výmena osvetľovacích telies Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 997,46 16997.46 EUR 2021 Služby Nie 1
oprava nefunkčného pouličného osvetlenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 998,19 17998.19 EUR 2021 Služby Nie 1
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia Mesto Žilina 171 200,00 171200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421948337882


info@venimex.sk
info@venimex.sk
marketing@venimex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Maráček
Adresa:
Jalšové 1 Jalšové 92231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Maráček
Adresa:
Jalšové 1 Jalšové 92231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Zmeko
Adresa:
Záhradnícka 704/43 Leopoldov 92041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×