Dodávateľ

TRACO Computers s.r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRACO Computers s.r.o.

IČO: 31421652

Adresa: Kukučínova3/1663 3/1663, Piešťany

Registračné číslo: 2019/10-PO-C4268

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2019

Záznam platný do: 14. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 88 050,00 EUR 2 2
2016 227 857,90 EUR 39 39
2017 29 676,70 EUR 21 21
2018 519 414,81 EUR 31 31
2019 75 281,87 EUR 36 36
2020 96 272,71 EUR 42 42
2021 93 493,66 EUR 29 29
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 88 050,00 EUR 2 2
2016 227 857,90 EUR 39 39
2017 29 676,70 EUR 21 21
2018 519 414,81 EUR 31 31
2019 75 281,87 EUR 36 36
2020 92 887,71 EUR 41 41
2021 96 878,66 EUR 30 30

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 272 212,37 272212.37 EUR
Gymnázium Pavla Horova 1 49 890,00 49890.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 10 734,05 10734.05 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 11 784,92 11784.92 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 6 320,29 6320.29 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 4 375,00 4375.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 24 970,65 24970.65 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 2 810,00 2810.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 4 298,99 4298.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 2 900,00 2900.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 3 887,47 3887.47 EUR
HOREZZA, a.s. 1 3 126,00 3126.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 18 254,83 18254.83 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 38 830,45 38830.45 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 1 559,16 1559.16 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 2 689,00 2689.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 819,99 819.99 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 2 131,67 2131.67 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 5 925,35 5925.35 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 900,00 900.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 27 160,56 27160.56 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 999,17 999.17 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 245,00 1245.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 9 290,83 9290.83 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 2 082,50 2082.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 44 097,20 44097.20 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 2 2 807,00 2807.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 827,92 827.92 EUR
Slovenská národná galéria 1 7 300,00 7300.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 7 25 761,58 25761.58 EUR
Mesto Hlohovec 1 3 106,67 3106.67 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 0,00 0.00 EUR
Slovenské národné divadlo 1 4 466,67 4466.67 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 6 716,66 6716.66 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 746,65 746.65 EUR
MULTIBILLARD, s.r.o. 1 38 160,00 38160.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 6 182,00 6182.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 3 221,67 3221.67 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 1 216,67 1216.67 EUR
Sociologický ústav SAV 1 1 015,00 1015.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 3 2 545,84 2545.84 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 3 5 257,48 5257.48 EUR
Ústav polymérov SAV 3 4 518,33 4518.33 EUR
Základná škola 1 10 307,50 10307.50 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 3 385,00 3385.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 701,67 701.67 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 4 423,33 4423.33 EUR
Raybond s.r.o. 1 3 314,00 3314.00 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 5 4 327,74 4327.74 EUR
DFN, a.s. 1 398 313,00 398313.00 EUR
Spojená škola 1 3 325,00 3325.00 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 337,50 337.50 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 1 602,50 1602.50 EUR
Ústav merania SAV 3 4 189,16 4189.16 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 770,82 770.82 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 10 441,94 10441.94 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 9 829,16 9829.16 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 714,15 1714.15 EUR
Filozofický ústav SAV 1 1 099,07 1099.07 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 258,03 1258.03 EUR
Základná škola Predmier, okres Bytča 1 1 004,17 1004.17 EUR
Gemerské osvetové stredisko 1 2 558,32 2558.32 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
IKT zariadenia. Gymnázium Pavla Horova 45 532,00 45532.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mimozáručný servis a údržba DTP štúdia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160 000,00 160000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zavedenie moderných informačných technológií v spoločnosti MULTIBILLARD, s.r.o. - služba MULTIBILLARD, s.r.o. od 38 400,00 do 44 500,00 38400 EUR 2014 Služby Áno 1
Objednávací systém rýchloobrátkového tovaru - softvérové riešenie DFN, a.s. 407 093,00 407093.0 EUR 2018 Služby Áno 1
PC značky iMac 21.5" Intel Core i5 Quad Core 2.7GHz ME086SL/A HOREZZA, a.s. 3 126,00 3126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Pro Retina 13", Apple MacBook Air 13"/128 GB , Apple TV a Apple nový AirPort Express Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prenosný počítač Apple MacBook Pro a tablet Apple iPad Air 2 16GB Wi-Fi + Cellular Silver alebo ekvivalenty vrátane príslušenstva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 908,00 1908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Apple iMac27 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 280,00 3280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Kancelária prezidenta SR 1 710,00 1710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13 Retina alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet iPad Pro 9.7" 128 GB Space Gray WiFi + Cell so Smart Keyboard for iPad Pro 9.7 Trenčiansky samosprávny kraj 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet - iPad Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2 204,00 2204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač MacBook Air 13" alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 1 435,00 1435.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Katolícka univerzita v Ružomberku 2 518,00 2518.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola Predmier, okres Bytča 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
iPad s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 702,83 702.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Adobe Acrobat Profesional Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet s klávesnicou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 672,00 672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Adobe, komerčná licencia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acrobat Pro DC Trenčiansky samosprávny kraj 4 061,16 4061.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 402,00 402.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 098,00 1098.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
VIP program Adobe Creative Cloud alebo ekvivalent-licencia na 4 roky a VIP program Adobe Photoshop CC alebo ekvivalent-licencia na 4 roky Slovenská národná galéria 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book -Air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 280,00 1280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický tablet (Intuos Pro Professional Creative Pen&Touch Tablet L) Stredná odborná škola - Szakközépiskola 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet Centrum vedecko-technických informácií SR 1 049,00 1049.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MacBook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 949,00 949.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety iPad vrátane obalov a Apple TV Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 9 800,00 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
apple Mac book air 13, core i5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 220,00 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet, 12,9 palcový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 160,00 4160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21,5 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 035,00 2035.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom alebo ekvivalent Rozhlas a televízia Slovenska 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Mac Mini s príslušenstvom, Mac Book Pro Gemerské osvetové stredisko 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" Sociologický ústav SAV 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup koncových zariadení Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 992,00 1992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Spojená škola 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický tablet k PC Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet iPad vrátane obalu, Apple TV Základná škola 13 125,00 13125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Apple MacBook Pro 13" Ústav merania SAV 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All-in-One Apple iMac 21,5" 4K Retina i5 3.1GHz/8GB/1TB/Iris Pro 6200/ SK Vysoká škola výtvarných umení 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 092,00 2092.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 134,00 1134.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13" Národný ústav reumatických chorôb 910,00 910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia na softvér Adobe Creative Cloud na obdobie 12 mesiacov pre operačný systém OS X. Národné centrum zdravotníckych informácií 1 008,00 1008.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 665,00 1665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítač Apple Mac Pro 12-core Xeon E5 2.7GHz (bod 1.) alebo ekvivalent v a prísluš. vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 148,00 1148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Pro Wi-Fi+Cellular 512GB Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook 13.3 palcový Filozofický ústav SAV 1 430,00 1430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- tablet Národný bezpečnostný úrad 2 895,00 2895.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Software na úpravu fotografií a videa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 317,60 1317.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet 12.9-inch Wi-Fi 64GB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240,00 1240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 15" Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
1.Notebook, 2.Počítačový monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 720,00 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Adobe Creative Cloud alebo ekvivalent Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 8 790,98 8790.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - AIO zariadenia, tablety, smartfóny, softvér Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 349,00 1349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termálne CTP zariadenie na osvit platní Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 49 020,00 49020.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Apple Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Adobe InDesign Creative Cloud pre školy a univerzity s ročnou licenciou Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Adobe Creative Cloud, Acrobat Pro DC Slovenské národné múzeum 2 300,00 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a puzdier Ministerstvo financií Slovenskej republiky 11 340,00 11340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 074,00 8074.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie vecných cien (3 notebooky, 3 tablety, 3 smartfóny) pre víťazov súťaže "ESIF IDEA HACK". Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 785,20 5785.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Gold alebo ekvivalentMacBook 12" RetinaCore i5 1.3GHz 8GB 512GB Rose alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 3 399,00 3399.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 689,00 689.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
MacBook Pro 13" Retina Core i5 2.3GHz 8GB 256GB Flash Space Grey alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 1 632,00 1632.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet APPLE iPad (2018) 32GB Wi-Fi Silver MR7G2FD/A - nutná kompatibilita s vyvinutou aplikáciou AR/VR Mesto Hlohovec 4 680,00 4680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 940,00 940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rastrový grafický editor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 219,16 219.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 990,00 1990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
iPad AppleWi-Fi + Cellular 128GB Space Grey (2018) a Apple Pencil Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 670,00 670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 437,14 437.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook MacBook Pro 13" MPXT2SL/A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 621,00 1621.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Apple MacBook Air 13" Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 610,00 1610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 427,18 1427.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 841,00 841.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 930,00 930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Licencia Adobe Stock a Adobe CC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 771,60 771.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky – počítač s monitorom v jednom iMac Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 696,67 1696.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook 13" (MacBook Pro, Part No.:MPXU2SL/A) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 690,00 1690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisné opravy a profylaktická údržba systému DTP štúdia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 92,00 92.0 EUR 2019 Služby Nie 1
IKT -tablet, klávesnica, dotykové pero Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 834,38 834.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - MacBook, 8-portový USB-C mini Dock Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 623,77 1623.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT -tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 671,18 671.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mini PC Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 191,60 1191.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia na výrobu a inštaláciu systému osvetlenia vzletovej a príletovej dráhy Raybond Raybond s.r.o. 160 634,00 160634.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Licencia Adobe Photoshop CC MP ML Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 164,40 164.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 453,07 1453.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Produkčná fototlačiareň pre výrobu fotografií a listov do fotokníh s náhradným spotrebným materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 794,00 2794.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač Slovenské národné divadlo 5 400,00 5400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook 17/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 432,00 2432.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisné opravy a profylaktická údržba systému DTP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 826,00 10826.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 1 698,00 1698.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická stanica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 204,00 4204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet s púzdrom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 142,00 1142.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálne zariadenie pre produkčnú tlač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 840,00 27840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook založený na systéme Unix pre firemné prostredie s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 2 387,00 2387.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet na taktické účely a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 281,00 1281.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický notebook Národné centrum zdravotníckych informácií 2 699,00 2699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - počítač s monitorom v jednom iMac Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 663,73 1663.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 457,50 1457.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet iPad a príslušnostvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 533,47 533.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Apple iPad Air 10.5" Wi-Fi 64GB Silver MUUK2FD/A Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 526,67 526.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852,00 2852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - Notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 098,50 5098.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet, tabletový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 764,66 764.66 EUR 2019 Tovary Nie 1
iPad Apple Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, púzdro s klávesnicou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 897,42 897.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook a Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 852,00 2852.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1.Notebook2.Tablet Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 040,00 2040.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnovenie softvérovej licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 841,27 841.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia Adobe Creative Cloud for Teams, All apps, Multi-language Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 790,00 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 663,00 2663.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook založený na systéme Unix pre firemné prostredie s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 1 659,00 1659.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Adobe CC All Apps MP ML (+CZ) EDU TEAM NEW L-3 50-99 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 148,40 1148.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebooku a púzdra na notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 499,00 1499.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia Adobe Stock a Adobe CC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 710,40 710.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
grafický tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 6 627,31 6627.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisné opravy a profylaktická údržba systému DTP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
IKT - notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 496,67 1496.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisné opravy a profylaktická údržba systému DTP štúdia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85,84 85.84 EUR 2020 Služby Nie 1
IKT - notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 496,03 1496.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 044,41 1044.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, monitor a príslušenstvo 16/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 135,00 2135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencia Adobe CC All Apps Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 382,80 382.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky s adaptérom / redukciou Katolícka univerzita v Ružomberku 6 805,44 6805.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač – notebook, slúchadlá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 801,18 2801.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet a monitor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 336,00 1336.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletový počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MacBook Pro 16" SK Vesmírne sivý alebo jeho ekvivalent Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 699,00 2699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky a rôzne príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 7 454,59 7454.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
iMac Pro Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 997,00 5997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC značky iMac 21.5" 4K Retina s IPS, model. rad Mid 2020, Intel Core i5 3.0 GHz 6-Core 8.generácie, 500 nitov, 8 GB 2666MHz DDR4, 256GB SSD, Radeon Pro 560X s 4GB VRAM, 10/100/1000BASE-T, Wi-Fi 802.11ac, slot na SDXC, 4x USB 3, 2x Thunderbolt 3 (USB-C), Thunderbolt 2, HDMI, DVI a VGA, MacOS Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 710,00 1710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
iMac Pro Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 997,00 5997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technický upgrade all-in-one počítača iMac2017, ,SSD, RAM Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka notebookov Ekonomická univerzita v Bratislave 11 124,00 11124.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 589,00 1589.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT a príslušenstvo - počítač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 090,66 2090.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 497,34 1497.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT - tablet, pencil Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 650,37 1650.37 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtový notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 340,00 1340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Licencie Adobe Acrobat Profesional Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač – notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 450,50 3450.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tabletové zariadenie, príslušenstvo k tabletu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 625,00 3625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Vysoká škola múzických umení v Bratislave 31 106,00 31106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook (Macbook) Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 125,00 1125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Adobe InDesign softvér, verzia CC2020 alebo vyššie (InDesign CC) Univerzita Komenského v Bratislave 900,00 900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predĺženie elektronickej licencie Adobe Creative Cloud Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 100,00 1100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 786,92 786.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obnovenie softvérovej licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 829,00 829.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 982,00 982.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tabletov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 867,00 2867.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 888,24 888.24 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky, rozbočovače, káble, adaptéry Katolícka univerzita v Ružomberku 9 593,53 9593.53 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 545,00 545.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
All-in-One počítač iMac 27" 5K i7 3.8GHz 8-core 8GB 512GB Radeon Pro 5500XT 8GB SK (2020) s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 452,00 4452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
MacBook Pro 16" Touch Bar 8-Core i9 2.3GHz 16GB 1TB Space Grey (2020) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 100,00 3100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servisné opravy a profylaktická údržba systému DTP štúdia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 93,83 93.83 EUR 2021 Služby Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 1 148,82 1148.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mini PC Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 4 574,00 4574.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Servisné opravy a profylaktická údržba systému DTP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 429,00 26429.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nákup výkonného notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 280,20 2280.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Captivate 2019 (11) MP ENG EDU Lic (elektronická licencia) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 440,00 1440.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Predlženie Licencie Adobe Stock a Adobe CC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 710,40 710.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup výkonného notebooku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 280,20 2280.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrabooky s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 100,00 4100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 11 763,00 11763.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Software Adobe Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 349,30 3349.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 965,80 1965.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 5 335,00 5335.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook a monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 158,00 2158.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 609,41 1609.41 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 19 869,00 19869.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

kusenda@tracocomputers.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 280 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Andrej Kusenda
Adresa:
Veterná ulica 30 Krakovany 92202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kopca
Adresa:
Sv. Cyrila a Metoda 11 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Kaššák
Adresa:
Ducové Ducové 92221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Rusňák
Adresa:
Košická 20 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Rusňák
Adresa:
Košická 20 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Kaššák
Adresa:
Mateja Bela 2/4661 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Kopca
Adresa:
Sv. Cyrila a Metoda 11 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Andrej Kusenda
Adresa:
Veterná ulica 30 Krakovany 92202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radovan Ulehla
Adresa:
Winterova 62 Piešťany 92101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×