Dodávateľ

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

IČO: 31563732

Adresa: ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2019/11-PO-E2890

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. November 2019

Záznam platný do: 15. November 2022

Posledná zmena: 3. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 812 596,00 EUR 22 26
2015 6 479 109,00 EUR 20 25
2016 5 060 947,00 EUR 19 19
2017 639 174,00 EUR 2 2
2018 1 864 333,00 EUR 5 8
2019 1 374 313,99 EUR 6 8
2020 65,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 712 798,00 EUR 20 24
2015 6 367 534,00 EUR 19 24
2016 5 272 320,00 EUR 22 22
2017 639 174,00 EUR 2 2
2018 1 606 026,00 EUR 4 7
2019 1 632 620,99 EUR 7 9
2020 65,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 2 3 064 810,00 3064810.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 222 032,00 222032.00 EUR
Mesto Poprad 1 159 621,00 159621.00 EUR
Mesto Žilina 1 147 889,00 147889.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 8 2 511 331,00 2511331.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 7 1 069 825,00 1069825.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 537 526,00 537526.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 372 504,00 372504.00 EUR
Mesto Prievidza 1 120 851,00 120851.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 65,00 65.00 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 65 949,99 65949.99 EUR
Mesto Trstená 7 1 747 207,00 1747207.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 137 000,00 137000.00 EUR
Obec Nižná 1 748 409,00 748409.00 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 1 245 045,00 245045.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 1 208 646,00 1208646.00 EUR
Obec Liptovský Michal 1 65 128,00 65128.00 EUR
Obec Liesek 1 299 626,00 299626.00 EUR
Mesto Námestovo 3 545 109,00 545109.00 EUR
Obec Liptovské Matiašovce 2 563 134,00 563134.00 EUR
Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec - pozemkové spoločenstvo 1 454 230,00 454230.00 EUR
Mesto Kežmarok 2 254 896,00 254896.00 EUR
Mesto Ružomberok 1 16,00 16.00 EUR
Obec Habovka 1 149 658,00 149658.00 EUR
Obec Bobrovec 1 80 761,00 80761.00 EUR
Obec Krušetnica 1 579 565,00 579565.00 EUR
Obec Sedliacka Dubová 1 119 363,00 119363.00 EUR
Obec Vlachy 1 65 653,00 65653.00 EUR
Obec Vyšná Boca 1 129 850,00 129850.00 EUR
Obec Jamník 1 98 855,00 98855.00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 496 500,00 496500.00 EUR
Obec Galovany 1 57 583,00 57583.00 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 122 941,00 122941.00 EUR
Mesto Svit 1 379 520,00 379520.00 EUR
Obec Kvačany 1 1 120 315,00 1120315.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 659 851,00 659851.00 EUR
Obec Bešeňová 1 59 876,00 59876.00 EUR
Obec Turík 1 48 310,00 48310.00 EUR
Obec Smrečany 1 322 351,00 322351.00 EUR
Obec Uhorská Ves 1 68 288,00 68288.00 EUR
Obec Hybe 1 159 161,00 159161.00 EUR
Obec Podbiel 1 49 800,00 49800.00 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 122 203,00 122203.00 EUR
Obec Jakubovany 1 149 825,00 149825.00 EUR
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 1 390 000,00 390000.00 EUR
Obec Brezovica 1 94 874,00 94874.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 85 833,00 85833.00 EUR
Obec Konská 1 78 752,00 78752.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 295 833,00 295833.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Parkoviská mesta Poprad - sídlisko JUH III Mesto Poprad 264 412,00 264412.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia ul. Bodická Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 152 591,00 152591.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 619 000,00 619000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená Mesto Trstená 926 177,00 926177.0 EUR 2014 Práce Áno 5
I/78-II/520 Lokca - križovatka Slovenská správa ciest 392 442,00 392442.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Uvrátec Kundrátovo Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 338 354,00 338354.0 EUR 2015 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Veterná a ul. Štefánikova Námestovo“ Mesto Námestovo 103 881,00 103881.0 EUR 2015 Práce Nie 1
„Odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii ul. M.Urbana „ Námestovo. Mesto Námestovo 113 883,00 113883.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava lesnej cesty Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec - pozemkové spoločenstvo 648 214,00 648214.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia súboru stavieb pri pozemkových úpravách v obci Krušetnica Obec Krušetnica 678 108,00 678108.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce Obec Liptovské Matiašovce 643 512,00 643512.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Miestne komunikácie IBV Močiare Obec Sedliacka Dubová 121 022,00 121022.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Miestna komunikácia Vlachy Obec Vlachy 73 705,00 73705.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy Obec Vyšná Boca 137 053,00 137053.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník Obec Jamník 101 268,00 101268.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul. Hradná a Ul. Komenského v Liptovskom Hrádku Mesto Liptovský Hrádok 496 500,00 496500.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Splašková kanalizácia Galovany - Rozšírenie Obec Galovany 57 583,00 57583.0 EUR 2016 Práce Áno 1
PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JANDA - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 100 468,00 100468.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ul. Majerská Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 832 452,00 832452.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy Mlynskej ulice Obec Bobrovec 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Miestna komunikácia Obec Uhorská Ves 76 032,00 76032.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu. Mesto Kežmarok 143 229,00 143229.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Chodník pre chodcov Hybe - sever Obec Hybe 198 361,00 198361.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Chodník pre chodcov – Podbiel – Ulica Obec Podbiel 55 403,00 55403.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov Mesto Prievidza 190 600,00 190600.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad Správa mestských komunikácií Poprad 135 948,00 135948.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 649 605,00 649605.0 EUR 2015 Práce Nie 2
Oprava komunikácie Smrekovica Mesto Ružomberok 133 300,00 133300.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Pod Vápenicou - Bobrovec Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec 642 824,00 642824.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu Mesto Trstená 132 224,00 132224.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Oravská Jasenica 120 152,00 120152.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova povrchu MK (miestnych komunikácií) v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 639 933,00 639933.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Koprovnica, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 468 174,00 468174.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Technická vybavenosť IBV Pod Hôrkami Smrečany v rozsahu SO01 Miestne komunikácie a SO02 Verejné osvetlenie vrátane rozšírenia VO Obec Smrečany 350 920,00 350920.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Údržba miestnej komunikácie - Cesta hrdinov, Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 176 174,00 176174.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – výstavba cyklotrasy - časť Kežmarok - Huncovce, úsek v k.ú. Kežmarok. Mesto Kežmarok 105 481,00 105481.0 EUR 2015 Práce Áno 1
I/66 Babiná - Dobrá Niva, TEN-T Slovenská správa ciest 3 388 800,00 3388800.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Miestna komunikácia pri ihrisku a bytovkách Obec Bešeňová 74 149,00 74149.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Projekt pozemkových úprav v kat. území Zemianska Dedina Obec Nižná 870 214,00 870214.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty v obci Turík Obec Turík 54 563,00 54563.0 EUR 2016 Práce Áno 1
LIPTOVSKÝ MICHAL REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA TROJIČNÁ Obec Liptovský Michal 70 900,00 70900.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba miestnej komunikácie Obec Liptovské Matiašovce 104 895,00 104895.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy ul. Švermova Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 113 270,00 113270.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy komunikácií a prístavba odstavných plôch ul. Socháňova Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 159 110,00 159110.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií Obec Brezovica 93 604,00 93604.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty ul. Široká, Liptovský Mikuláš - Demänová Mesto Liptovský Mikuláš 70 510,00 70510.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Komunikačné zariadenia K.Ú. Kvačany a K.Ú. Dlhá Lúka Obec Kvačany 1 092 338,00 1092338.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Jakubovany a značenie CTT Jakubovany- Tatranská magistrála- Poľné letisko Obec Jakubovany 169 867,00 169867.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – obec Konská Obec Konská 86 029,00 86029.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 381 085,00 381085.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 439 309,00 439309.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 289 358,00 289358.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 334 141,00 334141.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 057 476,00 2057476.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 292 255,00 292255.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 466 875,00 466875.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 308 356,00 308356.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 754 965,00 1754965.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.Etapa Mesto Trstená 104 224,00 104224.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve obce Habovka Obec Habovka 200 376,00 200376.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš-II.etapa Mesto Liptovský Mikuláš 518 297,00 518297.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Miestne komunikácie Liesek Obec Liesek 299 626,00 299626.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Klokoč, Horný Tisovník, Stará Huta-Rakytné Banskobystrický samosprávny kraj 240 237,00 240237.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie s chodníkom a rekonštrukcia chodníka Obec Trnovec nad Váhom 115 000,00 115000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava ciest emulznými technológiami za studena Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 590 000,00 590000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody Žilinský samosprávny kraj 2 178 250,00 2178250.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 54 193,00 54193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drvený kameň - štrkodrva Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 19 800,00 19800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica Mesto Banská Bystrica 587 300,00 587300.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18 Mesto Svit 415 006,00 415006.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné úpravy miestnych komunikácií Mesto Námestovo 349 575,00 349575.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Žilinský samosprávny kraj 690 482,00 690482.0 EUR 2019 Práce Nie 3
Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline Mesto Žilina 527 927,00 527927.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421445434214


sekretariat@cestnestavbylm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 332 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Ondriš
Adresa:
Cesta na Klanec 74 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Ondriš
Adresa:
Svätovojtešská 14 Bratislava-Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LAWCORP, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Meno:
Mgr. Dávid Štefanka
Adresa:
Povoznícka 18 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Meno:
Mgr. Dávid Štefanka advokát
Adresa:
Kutlíkova 17 Bratislava - mestská časť Petržalka 85102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 21.08.2020 do: 11.12.2020

StiahniZáznam platný od: 4.03.2019 do: 21.08.2020

StiahniZáznam platný od: 28.03.2018 do: 4.03.2019

StiahniZáznam platný od: 17.07.2017 do: 28.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš-II.etapa 518 318,00 EUR Práce Dátum neuvedený Mesto Liptovský Mikuláš Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×