Dodávateľ

HOLLSTAV, s. r. o.

Kysucké Nové Mesto
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HOLLSTAV, s. r. o.

IČO: 43823734

Adresa: Horná Skotňa 2945, Kysucké Nové Mesto

Registračné číslo: 2017/4-PO-C9153

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Apríl 2017

Záznam platný do: 7. Apríl 2020

Posledná zmena: 7. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 464 572,00 EUR 4 4
2015 2 603 841,00 EUR 13 13
2016 1 763 081,67 EUR 20 20
2017 1 050 996,00 EUR 6 6
2018 2 631 553,00 EUR 6 6
2019 625 467,00 EUR 4 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 464 572,00 EUR 4 4
2015 2 603 841,00 EUR 13 13
2016 1 763 081,67 EUR 20 20
2017 1 050 996,00 EUR 6 6
2018 2 631 553,00 EUR 6 6
2019 625 467,00 EUR 4 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 83 880,00 83880.00 EUR
Mesto Malacky 2 179 584,00 179584.00 EUR
Mesto Žilina 1 42 000,00 42000.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 3 262 272,00 262272.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 85 997,00 85997.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 66 012,00 66012.00 EUR
Mesto Nitra 1 430 000,00 430000.00 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 48 241,00 48241.00 EUR
Mesto Prievidza 2 1 345 999,00 1345999.00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 258 327,00 258327.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 612 870,00 612870.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 70 371,00 70371.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 336 913,00 336913.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 50 000,00 50000.00 EUR
Obec Solčany 1 99 000,00 99000.00 EUR
Mesto Šaľa 4 555 096,00 555096.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 175 000,00 175000.00 EUR
Mesto Čadca 1 398 916,00 398916.00 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 71 500,00 71500.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 107 683,00 107683.00 EUR
Obec Stráža 1 92 033,00 92033.00 EUR
Obec Nová Bystrica 1 474 000,00 474000.00 EUR
Mesto Púchov 3 355 800,00 355800.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 78 600,00 78600.00 EUR
Obec Budiš 1 82 857,00 82857.00 EUR
Obec Kamenná Poruba 1 74 400,00 74400.00 EUR
Persson s. r. o. 1 124 899,00 124899.00 EUR
I.Svätojurská, akciová spoločnosť 1 282 000,00 282000.00 EUR
Obec Šuja 1 33 730,00 33730.00 EUR
Obec Oborín 1 67 000,00 67000.00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 315 293,00 315293.00 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 137 131,00 137131.00 EUR
Obec Malá Tŕňa 1 106 666,67 106666.67 EUR
Obec Dlhá nad Kysucou 1 90 000,00 90000.00 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 123 000,00 123000.00 EUR
Obec Trebostovo 1 47 803,00 47803.00 EUR
Obec Nižný Klátov 1 32 000,00 32000.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 2 984 162,00 984162.00 EUR
Obec Sklené Teplice 1 94 500,00 94500.00 EUR
Obec Uloža 1 75 500,00 75500.00 EUR
Obec Horný Kalník 1 139 000,00 139000.00 EUR
Obec Bzince pod Javorinou 2 49 475,00 49475.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách Mesto Malacky 134 751,00 134751.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline - Dažďová záhrada Mesto Žilina 39 841,00 39841.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Sociálne zariadenie Turzovka - stavebné úpravy podkrovia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 45 087,00 45087.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. v Zemienskych Kostoľanoch Obec Zemianske Kostoľany 856 811,00 856811.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – obnova časti budovy Sociálna poisťovňa, ústredie 45 121,00 45121.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Chladiaci box Tornaľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 161,00 39161.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Amfiteáter - STRÁŽA Obec Stráža 92 033,00 92033.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a interiérové úpravy v budove NKÚ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 74 226,00 74226.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia Materskej školy Mesto Púchov 140 893,00 140893.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy materskej školy Mesto Svätý Jur 93 426,00 93426.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš – zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia Obec Budiš 82 857,00 82857.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Križovatka C. I/18 – Demänovská ulica, zvýšenie bezpečnosti chodcov na vyznačených prechodoch Mesto Liptovský Mikuláš 37 500,00 37500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy - rekonštrukcia a modernizácia ul. Okružná Lipt. Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 54 820,00 54820.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia námestia pri ZUŠ Púchov Mesto Púchov 252 602,00 252602.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy ul. Partizánov Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 213 000,00 213000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Ulice F. Kostku v Malackách Mesto Malacky 54 128,00 54128.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea v Topoľčanoch Nitriansky samosprávny kraj 91 666,00 91666.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Revitalizácia areálu spoločnosti Persson s.r.o. Persson s. r. o. 131 772,00 131772.0 EUR 2015 Práce Áno 1
NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti Generálny investor Bratislavy (GIB) 274 232,00 274232.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie strechy, fasády, výmena okien a dverí DSS a RS ROSA Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 355 000,00 355000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia polyfunkčného obecného domu vo Veľkých Raškovciach Obec Veľké Raškovce 175 738,00 175738.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Komunikácie a verejné osvetlenie v areáli JLF UK Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 114 062,00 114062.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja – Rajec Obec Šuja 33 730,00 33730.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica 811 962,00 811962.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Gymnázium A.Kmeťa, B.Štiavnica-rekonštrukcia objektu Banskobystrický samosprávny kraj 340 000,00 340000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy OU - Kamenná Poruba. Obec Kamenná Poruba 98 883,00 98883.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla 2. etapa – fasády, okná Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 175 000,00 175000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Trebostovo Obec Trebostovo 47 803,00 47803.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia horárne Biely kríž, Svätý Jur I.Svätojurská, akciová spoločnosť 309 700,00 309700.0 EUR 2017 Práce Nie 1
ZŠ Ul. Malonecpalská - dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru Mesto Prievidza 146 999,00 146999.0 EUR 2017 Práce Nie 1
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielní Žilinský samosprávny kraj 85 997,00 85997.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba detských ihrísk v obci Dlhá nad Kysucou Obec Dlhá nad Kysucou 90 000,00 90000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom Mesto Prievidza 1 411 065,00 1411065.0 EUR 2018 Práce Nie 1
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU KYČERKA V MESTE ČADCA Mesto Čadca 399 238,00 399238.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zriadenie materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 528 996,00 528996.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Solčany 175 743,70 175743.7 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce Obec Oborín 120 708,79 120708.79 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov Obec Nižný Klátov 48 608,12 48608.12 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Obec Uloža 114 892,79 114892.79 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Obecný úrad – kultúrno/spoločenské centrum, obnova objektu Obec Horný Kalník 224 613,50 224613.5 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku Obec Sklené Teplice 149 342,55 149342.55 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Voda, plyn, kanalizácia a zavlažovanie Obec Chorvátsky Grob 149 000,00 149000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prístavba budovy materskej školy (2,2) - o Mestská časť Košice-Staré Mesto 102 500,00 102500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Materská škola Lienka Obec Malá Tŕňa 139 678,08 139678.08 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie MŠ - prestavba a prístavba existujúceho objektu. Mesto Nitra 546 987,67 546987.67 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž panelového oplotenia Mesto Púchov 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Prístavba garáže DHZ Obec Bzince pod Javorinou 29 846,60 29846.6 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice DHZ Obec Bzince pod Javorinou 29 941,39 29941.39 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 455 166,00 455166.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa Mesto Šaľa 370 067,00 370067.0 EUR 2019 Práce Áno 3
Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK Mesto Šaľa 230 000,00 230000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloky - mobiliár Mesto Žiar nad Hronom 34 940,00 34940.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Revitalizácia vnútrobloky - sadové úpravy Mesto Žiar nad Hronom 35 431,00 35431.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
+421907874780


hollstav@hollstav.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 33 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marta Hollá
Adresa:
Nesluša 294 Nesluša 02342
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. November 2020
Záznam do:
2. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marta Hollá
Adresa:
Nesluša 294 Nesluša 02342
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. November 2020
Záznam do:
13. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Hollá
Adresa:
Nesluša Nesluša 023 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Marec 2020
Záznam do:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Hollá
Adresa:
Nesluša Nesluša 023 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Október 2019
Záznam do:
27. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Janák
Adresa:
Dubie Kysucké Nové Mesto 024 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Október 2019
Záznam do:
19. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Hollý
Adresa:
Nesluša 294 Nesluša 02341
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
18. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marta Hollá
Adresa:
Nesluša 294 Nesluša 02342
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Záznam do:
3. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Hollý
Adresa:
Nesluša 294 Nesluša 02341
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Adresa:
Kálov 23-2 Žilina 010 01
Meno:
LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.
Adresa:
Námestie Andreja Hlinku 1 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.11.2020 do: 2.02.2021

StiahniZáznam platný od: 11.11.2020 do: 13.11.2020

StiahniZáznam platný od: 27.03.2020 do: 11.11.2020

StiahniZáznam platný od: 19.03.2020 do: 27.03.2020

StiahniZáznam platný od: 18.10.2019 do: 19.03.2020

StiahniZáznam platný od: 3.07.2018 do: 18.10.2019

StiahniZáznam platný od: 16.01.2018 do: 3.07.2018

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 16.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×