Dodávateľ

MEDITRADE spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDITRADE spol. s r. o.

IČO: 17312001

Adresa: Levočská 1/2101, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-B1894

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Január 2020

Záznam platný do: 24. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 017 838,00 EUR 48 52
2015 28 447 642,00 EUR 31 56
2016 25 520 786,65 EUR 32 44
2017 5 692 953,90 EUR 43 58
2018 5 818 420,48 EUR 39 52
2019 20 439 490,50 EUR 28 31
2020 8 165 945,55 EUR 28 37
2021 5 057 286,95 EUR 18 20
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 17 526 316,00 EUR 15 19
2015 28 506 830,00 EUR 25 44
2016 21 775 973,65 EUR 47 58
2017 13 394 657,90 EUR 65 86
2018 7 276 559,48 EUR 40 54
2019 20 456 794,50 EUR 29 32
2020 8 165 945,55 EUR 28 37
2021 5 041 650,95 EUR 16 18
2022 15 636,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 29 387 749,60 29387749.60 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 320,00 320.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 11 750,00 11750.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 2 735 156,99 2735156.99 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 43,00 43.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 29 66 969,88 66969.88 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 107 957,00 107957.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120,00 120.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 128 59 881 130,61 59881130.61 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 458 463,00 458463.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 96 522,50 96522.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 375 480,00 375480.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 40 13 903 867,25 13903867.25 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 1 1 280,00 1280.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 36 859 983,00 859983.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 21 320,20 21320.20 EUR
Záchranná služba 3 33 606,00 33606.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 729,00 729.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 5 13 814 743,00 13814743.00 EUR
Národný onkologický ústav 4 11 598,00 11598.00 EUR
Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 389 000,00 389000.00 EUR
Zariadenie pre seniorov Prievidza 1 1 875,00 1875.00 EUR
Teresa Benedicta 1 450,00 450.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 250,00 250.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Želatínové hemostatikum Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130 000,00 130000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Externý stimulátor pre potreby elektrofyziologického vyšetrovania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 000,00 30000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Sety na hrudnú podvodnú drenáž Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 131 153,00 131153.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 012,00 29012.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301,00 1058301.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 173 718,00 173718.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 503 865,00 503865.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196,00 1110196.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 274 160,00 274160.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 929,00 24929.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539,00 1318539.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 894 763,00 2894763.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592,00 12663592.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 824,00 198824.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 468 288,00 3468288.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 665 394,00 2665394.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 195,00 48195.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569,00 1293569.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Srdcové stimulátory, časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 325 385,00 325385.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 858 196,00 58858196.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na cievne uzávery Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 999 200,00 2999200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mechanické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 480 051,00 480051.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mobilné RTG C-rameno Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 301 120,00 301120.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 171 658,00 3171658.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Oxygenátory a hadicové sety. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 244 492,00 1244492.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 001 712,00 1001712.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hlavy do centrifugálneho čerpadla Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 320 000,00 320000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 338 191,00 2338191.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 181 483,00 181483.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 657,00 41657.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 583 708,00 2583708.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 153 249,00 153249.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604,00 1010604.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chirurgický šijací materiál Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 947 781,00 1947781.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 123,00 48123.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 476 852,00 2476852.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255,00 37210255.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 131 511,00 12131511.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 149 877,00 149877.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 072,00 50072.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 146 104,00 146104.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 911 173,00 16911173.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449,00 28880449.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 585 362,00 2585362.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 473 968,00 1473968.0 EUR 2015 Tovary Nie 10
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 135 449,00 135449.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 417,00 171417.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821,00 591821.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 781 292,00 19781292.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú radiológiu Univerzitná nemocnica Martin 3 378 162,00 3378162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 292,00 206292.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 35 272,00 35272.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779,00 701779.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683,00 1247683.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 361 757,00 33361757.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 143 380,00 2143380.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Chirurgický šijací materiál pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 299 002,00 1299002.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 152 208,00 152208.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 626,00 32626.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 168 786,00 168786.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554,00 508554.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176,00 3823176.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgi. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 304 268,00 2304268.0 EUR 2015 Tovary Nie 6
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 021 960,00 2021960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 209 918,00 209918.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40 594 899,00 40594899.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 909,00 33909.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 976,00 150976.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110,00 1035110.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048,00 374048.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 143 610,00 143610.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 368 667,00 2368667.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Oxygenátory a hadicové sety pre dospelých a deti. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 397 539,00 3397539.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394,00 851394.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 675 696,00 1675696.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 197 781,00 197781.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 865 423,00 3865423.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 212 330,00 212330.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 861,00 39861.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660,00 749660.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 294 346,00 1294346.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Inovácia dvoch RTG prístrojov INNOVA na arytmologických sálach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 228 850,00 228850.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 383 219,00 1383219.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 400,00 115400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074,00 507074.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 100,00 150100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 632,00 26632.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 308,00 180308.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198,00 5996198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 567 962,00 567962.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272,00 816272.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 818 506,00 818506.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 382,00 32382.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 228,00 171228.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029,00 441029.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 565,00 167565.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 170 771,00 170771.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 175 962,00 175962.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 134 173,00 6134173.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 283 297,00 283297.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 199 687,00 5199687.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu karotíd Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 875 971,00 875971.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 537 248,00 537248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 222,00 208222.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 448 278,00 1448278.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 105 070,00 105070.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 116 331,00 116331.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 344,75 1344.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drenážne katétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 141,60 9141.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava existujúceho zariadenia - CDI500, Výrobca: Terumo, výrobné číslo: /S/N.:/2395 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dočasné kardiostimulačné elektródy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 64 261,45 64261.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hemostyptické prostriedky skupiny 2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 702,10 44702.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlava do centrifugálnej pumpy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 96 600,00 96600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 012,08 1012.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 600,00 57600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná čelová LED lampa Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 980,00 9980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 344,75 1344.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardioplegický set Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 120 824,00 120824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektróda pre trvalú pravokomorovú alebo predsieňovú stimuláciu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 94 000,00 94000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém na výrobu a aplikáciu autológneho fibrínového lepidla a fibrínu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 116 845,00 116845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlavy do centrifugálneho čerpadla Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 86 400,00 86400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 859,65 859.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrudný drén s trokarom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 109,68 109.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Level senzor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 935,60 5935.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
I.V. krytie s antimikrobiálnym vankúšikom Národný onkologický ústav 2 491,00 2491.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
I.V. krytie s integrovaným antimikrobiálnym vankúšikom Národný onkologický ústav 4 118,00 4118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
I.V. krytie s integrovaným antimikrobiálnym vankúšikom Národný onkologický ústav 4 118,00 4118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
I.V. krytie s antimikrobiálnym vankúšikom Národný onkologický ústav 2 059,00 2059.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém na online monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 43 836,00 43836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopická veža Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 110 940,75 110940.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Subkutánny implantovateľný kardioverter - defibrilátor vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 76 232,72 76232.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 859,65 859.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na hrudnú podvodnú drenáž jednorázové ( single ) s možnosťou podtlaku od 0-25 cm vodného stĺpca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 720,00 62720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na hrudnú podvodnú drenáž duálne s možnosťou regulácie podtlaku Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 90 219,00 90219.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 186,00 1186.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806,40 806.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,80 504.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
ATP test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 402,00 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dočasné kardiostimulačné elektródy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 50 317,65 50317.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava na výrobu autológneho hemostiptického prostriedku Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 190 631,90 190631.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806,40 806.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne krytie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 382,67 1382.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,00 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prikrývky/podložky na reguláciu teploty pacienta Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 458,00 4458.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hemostyptické prostriedky skupiny 2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 446,12 26446.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 806,40 806.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlava do centrifugálnej pumpy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 67 200,00 67200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 814,40 1814.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,00 504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intrakardiálny echokardiografický katéter Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 186 666,90 186666.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 310,00 1310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
ATP test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 402,00 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mitraclip - systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200 200,00 200200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 756,00 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 310,40 1310.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 756,00 756.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 693,08 33693.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 873,50 208873.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dočasné stimulačné elektródy na stimuláciu srdca s možnosťou bipolárnej stimulácie pri použití jednej elektródy s príslušenstvom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 147 270,00 147270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odsávačka na aktívnu hrudnú drenáž Záchranná služba 3 456,00 3456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antimikrobiálne transparentné krytie s chlórhexidin glukonátom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 180,75 1180.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 713,60 1713.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 144,00 144.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zdravotnícky materiál respiratory a medical Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 11 114,19 11114.19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 403,20 403.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplasti časť č. 6 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 736,00 9736.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 713,60 1713.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 403,20 403.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 403,20 403.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 713,60 1713.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dočasné kardiostimulačné elektródy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 795,26 48795.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilátor podkožný vrátane podkožnej elektródy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 116,36 38116.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 310,40 1310.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlava do centrifugálnej pumpy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 000,00 56000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 814,40 1814.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prietokomer cievnych štepov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 91 500,00 91500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné jednorázové nože do holiacho strojceka 9681 s fixnou hlavou znacky 3M alebo ekvivalent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 334,40 57334.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 991 490,00 1991490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hemostyptické prostriedky skupiny 2 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 034,12 25034.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,00 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mechanické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 705 605,00 705605.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Jednorazové EKG elektródy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67,00 67.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 337 288,00 337288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitoring krvných plynov Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 000,00 63000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 814,40 1814.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 59 585,00 59585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 200,00 46200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 504,00 504.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na perioperačné hodnotenie graftov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 117 210,00 117210.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bronchoskop s monitorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 883,60 2883.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 310,40 1310.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 13 809,00 13809.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 124 778,00 124778.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na monitorovanie priebehu mimotelového obehu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 100,00 29100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na Online monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 000,00 63000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 401 400,00 1401400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Navigovaný 3D ultrazvuk (neuronavigačný systém integrovaný s intraoperačným ultrazvukom) Univerzitná nemocnica Bratislava 1 337 256,60 1337256.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Navigovaný 3D ultrazvuk (neuronavigačný systém integrovaný s intraoperačným ultrazvukom) Univerzitná nemocnica Bratislava 1 337 256,00 1337256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na balónexpandovateľné stentgrafty a stenty pre perkutánne rádiologické intervencie vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 611 104,00 611104.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 961,36 8961.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 880,00 2880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroanatomický mapovací systém Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 262 900,00 262900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774,00 22707774.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 459 166,00 1459166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 560 907,00 5560907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363,00 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121,00 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 843 870,00 1843870.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Laparoskopická zostava s príslušenstvom, časť č. 1: Laparoskopická zostava - 2 ks, časť č. 2: Insuflátor pre laparoskopickú vežu - 2 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 328 996,00 328996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077,00 4498077.0 EUR 2020 Tovary Nie 7
Kardioplegický set Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 65 835,00 65835.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Holiace strojčeky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 335,00 10335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k analyzátoru na Online Monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu (A ,B, C, D) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 220 923,30 220923.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hemostyptické prostriedky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 321,96 37321.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Systém na výrobu a aplikáciu autológneho fibrínového lepidla a fibrínu obohateného o krvné doštičky s možnosťou súčasnej aplikácie antibiotík, s príslušenstvom Univerzitná nemocnica Bratislava 53 445,00 53445.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 364,00 14364.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Analyzátor na online monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 310,00 33310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stereotaktický rám Nemocnica svätého Michala, a. s. 115 827,00 115827.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 009,00 56009.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 374 690,00 3374690.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Zdravotnícke vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 937,00 937.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezkontaktný teplomer Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 410,00 410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 961,36 8961.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 568 290,00 1568290.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 948 643,00 1948643.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sety na prípravu a použitie autológneho fibrínového lepidla Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 620,00 46620.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroanatomický mapovací systém Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 200 066,00 200066.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektródy na neurofyziologické vyšetrenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS – Počítačová tomografia Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 389 000,00 389000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Hlava do centrifugálnej pumpy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 000,00 56000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre oddelenie arytmií a kardiostimulácie určený predovšetkým pre diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 378 088,00 3378088.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 338,00 31338.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 480 000,00 2480000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Titánové atraumatické klipy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 806,80 23806.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sety na podvodnú hrudnú drenáž Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 336,00 24336.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Teresa Benedicta 540,00 540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vyšetrovacie nitrilové rukavice jednorazové Zariadenie pre seniorov Prievidza 2 250,00 2250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kardioplegický set Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 49 376,25 49376.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Set na hrudnú drenáž Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 14 358,30 14358.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 43 470,00 43470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre, punkčné sety a spotrebný materiál pre perkutánu koronárnu intervenciu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 023 569,00 2023569.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oxygenátory, hadicové sety a hlavy do centrifugálnej pumpy Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 223 090,00 2223090.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre zabezpečenie mimotelového obehu pre dospelých a detských pacientov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 406 343,00 4406343.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Analyzátor na online monitoring krvných parametrov pri mimotelovom obehu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 310,00 33310.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčné arytmologické a rádiologické výkony zamerané na diagnostiku a terapiu srdcovo-cievnych ochorení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 359 132,00 14359132.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie skupiny 1 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 52 668,00 52668.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 217,00 26217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 034,48 5034.48 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálne RTG zariadenia II vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 876 840,00 876840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 388 850,00 388850.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Špeciálny zdravotnícky materiál, Časť 5: Elektródy, EKG príslušenstvo Záchranná služba 26 448,00 26448.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre urologické oddelenie – RTG prístroj s C ramenom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 125 000,00 125000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 366,00 56366.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 217,00 26217.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál, Časť 5: Elektródy, EKG príslušenstvo Záchranná služba 8 436,00 8436.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Univerzitná nemocnica Bratislava 3 978 446,00 3978446.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

obchod@meditrade.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 586 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Bohdal
Adresa:
Novosvetská 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Bohdalová
Adresa:
Novosvetská 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Bohdalová
Adresa:
Novosvetská 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Bohdal
Adresa:
Novosvetská 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
25. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hana Slaninková
Adresa:
Bartoňova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
2. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Bohdalová
Adresa:
Novosvetská 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hana Slaninková
Adresa:
Bartoňova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Bohdal
Adresa:
Novosvetská 1228/42 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
GHS Legal, s.r.o.
Adresa:
Lazaretská 3/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 2.02.2018 do: 25.02.2021

StiahniZáznam platný od: 22.06.2017 do: 2.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Špeciálny zdravotnícky materiál, Časť 5: Elektródy, EKG príslušenstvo 26 448,00 EUR Tovary 22. Október 2021 Záchranná služba K&M MEDIA s. r. o.;Media Comp. s.r.o.;MEDITRADE spol. s r. o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×