Dodávateľ

Marián Šupa

Veľké Kostoľany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marian Šupa

IČO: 11906022

Adresa: Hollého 164, Veľké Kostoľany

Registračné číslo: 2019/10-FO-E2442

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Október 2019

Záznam platný do: 3. Október 2022

Posledná zmena: 10. Máj 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 648 774,00 EUR 9 13
2015 124 950,00 EUR 3 3
2016 1 984 170,29 EUR 56 56
2017 2 090 145,72 EUR 86 86
2018 6 452 336,42 EUR 97 97
2019 2 047 208,98 EUR 20 33
2020 2 028 267,35 EUR 38 40
2021 140 905,83 EUR 6 6
2022 344 475,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 648 774,00 EUR 9 13
2015 124 950,00 EUR 3 3
2016 1 984 170,29 EUR 56 56
2017 2 090 145,72 EUR 86 86
2018 6 452 336,42 EUR 97 97
2019 2 047 208,98 EUR 20 33
2020 2 028 267,35 EUR 38 40
2021 140 905,83 EUR 6 6
2022 344 475,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 334 436,84 334436.84 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 783,33 2783.33 EUR
Mesto Revúca 1 0,00 0.00 EUR
Žitava fruct s.r.o. 1 167 300,00 167300.00 EUR
Borrex spol. s r.o. 1 38 000,00 38000.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 344 475,00 344475.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 43 800,00 43800.00 EUR
Obec Čáry 3 150 700,00 150700.00 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 0,00 0.00 EUR
Obec Dojč 1 0,00 0.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 8 415,00 8415.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 130 793,00 130793.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 25 000,00 25000.00 EUR
Obec Bajč 1 72 865,83 72865.83 EUR
Obec Zemianska Olča 1 80 665,83 80665.83 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 29 700,00 29700.00 EUR
Obec Slovenský Grob 2 90 390,00 90390.00 EUR
Obec Jalovec 2 70 500,00 70500.00 EUR
Mesto Nitra 2 62 658,34 62658.34 EUR
Obec Nitrianske Sučany 3 436 230,00 436230.00 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 9 999,16 9999.16 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 3 245 249,16 245249.16 EUR
Obec Žakovce 1 24 199,17 24199.17 EUR
Pivnica Tibava s.r.o. 1 26 890,00 26890.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 18 108,00 18108.00 EUR
Obec Čičarovce 1 52 991,67 52991.67 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 13 925,01 13925.01 EUR
Obec Ladce 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Rajec 1 0,00 0.00 EUR
Obec Beluša 2 0,00 0.00 EUR
Obec Pečeňady 1 52 416,67 52416.67 EUR
Obec Kuzmice 1 69 165,83 69165.83 EUR
Obec Lackovce 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Piešťany 4 477 750,00 477750.00 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 1 16 995,00 16995.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 14 166,66 14166.66 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 19 980,00 19980.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 5 500,00 5500.00 EUR
Obec Kanianka 2 206 833,33 206833.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 294 060,01 294060.01 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 109 000,00 109000.00 EUR
Obec Podbrezová 1 6 445,00 6445.00 EUR
Obec Dunajská Lužná 2 6 045,84 6045.84 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 7 083,33 7083.33 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 8 263,50 8263.50 EUR
Mesto Modra 1 8 333,33 8333.33 EUR
Mesto Fiľakovo 1 15 250,00 15250.00 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 68 160,00 68160.00 EUR
Obec Málinec 1 24 166,67 24166.67 EUR
Slovenské národné múzeum 8 21 483,49 21483.49 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 1 449,17 1449.17 EUR
Obec Radošovce 1 12 790,00 12790.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 623,33 623.33 EUR
Mesto Senec 1 5 854,17 5854.17 EUR
Obec Oslany 5 289 542,00 289542.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 99 997,50 99997.50 EUR
Obec Liesek 1 15 625,00 15625.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 12 265,00 12265.00 EUR
VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. 1 64 974,00 64974.00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 2 540,83 2540.83 EUR
Obec Zlatníky 1 0,00 0.00 EUR
Obec Zemianske Sady 1 0,00 0.00 EUR
Obec Liptovské Matiašovce 2 24 999,17 24999.17 EUR
Obec Závod 1 3 491,67 3491.67 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 13 78 397,30 78397.30 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 3 347 248,00 347248.00 EUR
Obec Hliník nad Hronom 3 44 575,00 44575.00 EUR
Obec Nýrovce 2 72 500,00 72500.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 4 393 994,16 393994.16 EUR
Mesto Kežmarok 1 62 700,00 62700.00 EUR
Obec Liptovská Lúžna 3 257 401,67 257401.67 EUR
Mesto Poltár 2 300 000,00 300000.00 EUR
Obec Janov 1 0,00 0.00 EUR
Obec Dolná Ždaňa 1 80 833,33 80833.33 EUR
Obec Strečno 1 79 083,33 79083.33 EUR
Obec Vyšná Boca 1 45 833,33 45833.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 150,00 1150.00 EUR
Obec Banka 3 137 083,34 137083.34 EUR
Obec Ľubiša 2 70 429,00 70429.00 EUR
Mesto Myjava 2 0,00 0.00 EUR
Obec Lendak 1 128 333,33 128333.33 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 41 769,00 41769.00 EUR
Mesto Sereď 2 29 861,67 29861.67 EUR
Mesto Leopoldov 4 0,00 0.00 EUR
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 3 249 249,98 249249.98 EUR
Obec Práznovce 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 0,00 0.00 EUR
Obec Ostrovany 1 1 665,00 1665.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 2 38 499,16 38499.16 EUR
Obec Čereňany 6 558 583,33 558583.33 EUR
Obec Hrubá Borša 1 34 566,67 34566.67 EUR
Obec Chrenovec - Brusno 4 503 092,67 503092.67 EUR
Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro 1 86 900,00 86900.00 EUR
Obec Zubrohlava 5 229 400,00 229400.00 EUR
Ing. Pavol Michálek 5 59 700,00 59700.00 EUR
Milan Božik 1 44 900,00 44900.00 EUR
MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 1 143 333,33 143333.33 EUR
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 1 76 850,00 76850.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 163 612,49 163612.49 EUR
Obec Hrochoť 1 5 075,00 5075.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 1 850,00 1850.00 EUR
Obec Diviacka Nová Ves 5 363 100,00 363100.00 EUR
Obec Vinné 1 17 498,33 17498.33 EUR
Obec Ráztočno 2 0,00 0.00 EUR
Obec Bojničky 1 152 150,00 152150.00 EUR
Obec Horné Štitáre 5 421 316,67 421316.67 EUR
Obec Lakšárska Nová Ves 1 11 990,00 11990.00 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 29 190,00 29190.00 EUR
Obec Bystré 1 0,00 0.00 EUR
Obec Gajary 1 0,00 0.00 EUR
Obec Špačince 1 50 000,00 50000.00 EUR
Obec Ďurdové 1 0,00 0.00 EUR
Obec Biskupice 2 135 666,67 135666.67 EUR
Obec Trakovice 2 0,00 0.00 EUR
Obec Veľký Blh 1 74 516,67 74516.67 EUR
Obec Moravský Svätý Ján 1 168 500,00 168500.00 EUR
Obec Štiavnik 1 115 000,00 115000.00 EUR
Obec Šoporňa 2 0,00 0.00 EUR
Obec Ľubotín 1 0,00 0.00 EUR
Obec Kľačany 1 0,00 0.00 EUR
Obec Hrušov 2 96 998,33 96998.33 EUR
Obec Telince 2 72 500,00 72500.00 EUR
Obec Oborín 1 27 500,00 27500.00 EUR
Obec Ľubochňa 3 573 498,33 573498.33 EUR
MŠK Púchov s.r.o. 1 21 500,00 21500.00 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 27 975,00 27975.00 EUR
Obec Liptovská Osada 3 397 079,17 397079.17 EUR
Obec Budča 1 54 166,66 54166.66 EUR
Obec Veľké Orvište 1 82 858,00 82858.00 EUR
Obec Malý Slavkov 1 70 000,00 70000.00 EUR
Obec Pohronský Ruskov 3 146 333,33 146333.33 EUR
Obec Bystričany 4 260 400,00 260400.00 EUR
Obec Ružindol 1 0,00 0.00 EUR
Obec Liešťany 7 304 716,66 304716.66 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 6 416,66 6416.66 EUR
Obec Dubovany 5 477 634,64 477634.64 EUR
Obec Chtelnica 1 5 458,33 5458.33 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 16 666,40 16666.40 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 118 331,67 118331.67 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 0,00 0.00 EUR
Obec Čaklov 1 0,00 0.00 EUR
Obec Cabaj - Čápor 2 0,00 0.00 EUR
Obec Lúčnica nad Žitavou 1 71 250,00 71250.00 EUR
Obec Svodín 1 69 991,67 69991.67 EUR
NOVOVITAL 1 15 000,00 15000.00 EUR
Obec Vojka nad Dunajom 1 0,00 0.00 EUR
Obec Vyšné Ružbachy 1 127 069,17 127069.17 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 2 889,00 2889.00 EUR
Obec Ostrov 1 75 900,00 75900.00 EUR
Obec Bíňa 1 0,00 0.00 EUR
Obec Plavnica 1 55 833,33 55833.33 EUR
Obec Palárikovo 1 8 783,33 8783.33 EUR
Obec Hajná Nová Ves 2 134 166,67 134166.67 EUR
Obec Nitrianska Streda 1 142 208,33 142208.33 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 13 599,00 13599.00 EUR
Obec Tvrdomestice 1 72 833,33 72833.33 EUR
Obec Jablonové 1 0,00 0.00 EUR
Obec Hodruša - Hámre 1 0,00 0.00 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 17 692,50 17692.50 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 14 480,00 14480.00 EUR
Obec Nitrianske Rudno 3 391 666,67 391666.67 EUR
Združenie TKO Semeteš n.o. 1 206 575,00 206575.00 EUR
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 1 6 180,00 6180.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 1 650,00 1650.00 EUR
Technické služby mesta Trebišov 1 23 388,99 23388.99 EUR
Obec Ľubá 1 2 162,50 2162.50 EUR
TEPLO MODRA, s.r.o. 1 3 650,00 3650.00 EUR
Obec Bolešov 1 49 322,50 49322.50 EUR
Technické služby mesta Šahy 1 31 141,67 31141.67 EUR
Združenie obcí Enviropark Pomoravie 1 13 958,33 13958.33 EUR
Špecializovaný trestný súd 1 18 325,00 18325.00 EUR
Obec Lubeník 1 188 333,33 188333.33 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 5 134 447,49 134447.49 EUR
Školské hospodárstvo, Rekračná 12, Piešťany 1 12 082,50 12082.50 EUR
Stredná odborná škola 1 2 700,00 2700.00 EUR
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami 1 170 416,67 170416.67 EUR
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolia 3 216 333,33 216333.33 EUR
Obec Chlmec 1 0,00 0.00 EUR
Obec Podhorie 2 72 491,67 72491.67 EUR
Obec Chrabrany 3 337 408,33 337408.33 EUR
Geopark Zemplín 1 44 545,83 44545.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka záhradných strojov Žitava fruct s.r.o. 178 000,00 178000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Traktor a mulčovač do sadu Borrex spol. s r.o. 38 000,00 38000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia vo vinohrade. VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. 105 840,00 105840.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a technológia do ovocného sadu Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro 73 000,00 73000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie traktora do vinohradu Ing. Pavol Michálek 39 000,00 39000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojového vybavenia do vinohradu Ing. Pavol Michálek 40 138,00 40138.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Modernizácia strojového parku pri pestovaní ovocia Milan Božik 44 937,00 44937.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Protiľadovcová ochrana sadov a technika DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 652 620,00 652620.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Malotraktor s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 36 358,00 36358.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber a úpravu obecnej zelene Obec Moravany nad Váhom 57 080,00 57080.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka kolesového vinohradníckeho traktora - 1ks Pivnica Tibava s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre služby mesta Piešťany Mesto Piešťany 381 404,00 381404.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
„Technické zázemie pre zber, triedenie a zhodnocovanie BRO v Obci Ostrov” Obec Ostrov 75 900,00 75900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre zber, triedenie a zhodnocovanie BRO v obci Veľké Orvište Obec Veľké Orvište 82 858,00 82858.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie technológií pre obec Chrenovec-Brusno Obec Chrenovec - Brusno 278 926,00 278926.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany - technológia Mesto Piešťany 90 470,00 90470.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany - technológia Mesto Piešťany 405 080,00 405080.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Drvič komunálneho odpadu s diesel motorom na podvozkom za osobné auto Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Snehová fréza s príslušenstvom - 2 ks Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor kolesový s návesom Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 29 700,00 29700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom na leasing Obec Hliník nad Hronom 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lanový navijak Bystroň 4t LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technika na výkon letných prác (kosenie, drvenie, upratovanie) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 62 000,00 62000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aerifikátor trávnika Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 15 900,00 15900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová svahová kosačka na diaľkové ovládanie Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 20 833,00 20833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradný traktor Nitriansky samosprávny kraj 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rider s príslušenstvom na údržbu zelene Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka KUBOTA GZD 15-II LD Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 28 776,00 28776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci. Obec Liešťany 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Horné Štitáre 170 000,00 170000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Univerzálny preosievač sypkých materiálov Obec Trnovec nad Váhom 7 700,00 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Bojničky 195 000,00 195000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka kĺbová zn.Stiga PARK 540 LPX s príslušenstvom, alebo ekvivalent Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fréza na pne Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 19 033,33 19033.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Horné Štitáre 165 000,00 165000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie BRO v obci Obec Nitrianska Streda 178 000,00 178000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Hrubá Borša 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vretenová kosačka Malak 1840 alebo ekvivalent Obec Jaslovské Bohunice 17 000,00 17000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Lakšárska Nová Ves 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Palárikovo 10 600,00 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom s vysypaním do kontajnera VEPOS, spol. s r.o. 14 490,00 14490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krátkodobý prenájom kosačiek Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 112 500,00 112500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prídavné zariadenia k traktoru Obec Oborín 33 000,00 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Lackovce 63 830,40 63830.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malotraktor s príslušenstvom ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technika pre zberný dvor Obec Dubovany 183 924,00 183924.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mulčovač svahový s paralelogramickým ramenom Obec Chtelnica 6 550,00 6550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom, kabínou a zimným príslušenstvom na leasing Technické služby mesta Šahy 38 000,00 38000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení a motorových vozidiel Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 217 000,00 217000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová traktorová profesionálna samochodná kosačka s vysýpaním zberného koša do výšky Služby Mesta Piešťany 35 040,00 35040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Radlica snehová traktorová čelná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 198,00 13198.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia zametacie prídavné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 398,00 7398.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priekopové mulčovacie rameno za traktor AGRIMASTER Shark R550-125 alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 12 960,00 12960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Ladce 117 042,00 117042.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Beluša 114 445,20 114445.2 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prenájom traktorov so zimným príslušenstvom (radlica a sypač) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 110 000,00 110000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Turňa nad Bodvou 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Hliník nad Hronom 20 800,00 20800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrabačka lístia Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na žacie rameno DZ3 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 967,93 2967.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný stroj kĺbový do fóliovníkov alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Plavnica 67 500,00 67500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompostovanie BRKO - štiepkovač Obec Závod 4 460,00 4460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompostovanie biologických odpadov - štiepkovač Združenie obcí Enviropark Pomoravie 17 840,00 17840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka 4x4 Obec Hrochoť 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s nosičom kontajnerov s hydraulickou rukou Obec Budča 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malotraktor s príslušenstvom na predprípravu pôdu pod trávniky Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 590,00 8590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor MŠK Púchov s.r.o. 21 500,00 21500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Stiga Turbo 48 S B, alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová bubnová kosa s pojazdom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 680,00 2680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Trakovice 229 255,70 229255.7 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zametač a žacie zariadenie pre komunálny malotraktor Bratislavský samosprávny kraj 9 916,20 9916.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely pre žaciu techniku. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 250,00 2250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom v počte 1 ks a 1 ks žacie ústrojenstvo Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 17 790,00 17790.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ráztočno 229 762,80 229762.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technika pre zberný dvor Obec Dubovany 185 153,20 185153.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Náhradné diely pre žaciu techniku. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 095,00 1095.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stroje a zariadenia Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Mesto Sereď 19 300,00 19300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberny dvor - strojné vybavenie Obec Liešťany 27 805,20 27805.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Radošovce 15 500,00 15500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
štvorkolesový malotraktor Slovenské národné múzeum 15 650,00 15650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci - Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Beluša 114 444,00 114444.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Profesionálny vysávač lístia na podvozku za auto s rýchlosťou do 82km/hod. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 590,00 6590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zametacia metla a štiepkovač k traktoru Kubota L4100 Obec Kľačany 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
profesionálny kosiaci stroj na trávu John Deer 1550 Terrain Cut ( 1ks) + kosiace zariadenie Fastback 158cm ( 1ks) NOVOVITAL 17 599,00 17599.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Trakovice 228 486,00 228486.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zberny dvor - strojné vybavenie Obec Liešťany 27 805,20 27805.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia zberného dvora - kolesový traktor Obec Zubrohlava 102 552,00 102552.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia zberného dvora - kontajnerový nosič, drviče odpadu, kontajnery a sudy Obec Zubrohlava 156 268,80 156268.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka s košom Starjet UJ102-22 P1 a krovinorez Stihl FS410 alebo ekvivalent TEPLO MODRA, s.r.o. 3 650,00 3650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom Starjet Challenge AJ 92-20 B Obec Ľubá 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny vysávač lístia na podvozku za auto s rýchlosťou do 82km/hod. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 6 333,00 6333.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová diesel kosačka s košom a príslušenstvom Mesto Senec 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Kuzmice 83 000,00 83000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Ružindol 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberny dvor - strojné vybavenie Obec Liešťany 27 805,20 27805.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia k zavedeniu triedeného zberu v obci Bajč Obec Bajč 87 464,00 87464.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Obec Zlatníky 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Skvalitnenie separácie a zberu bilogicky rozložiteľných odpadov Obec Bolešov 59 196,00 59196.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Bíňa 23 978,00 23978.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Mulčovacie rameno s teleskopickým ramenom s mulčovacou hlavou Technické služby mesta Galanta 12 483,00 12483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný traktor na údržbu zelene Stredná odborná škola 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre zberný dvor Obec Šoporňa 3 540,00 3540.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Motorová mulčovacia kosačka profesionálnej rady Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 093,00 8093.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Stredná priemyselná škola 2 999,00 2999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mechanizmus na čistenie miestnych komunikácií Obec Vyšná Boca 66 000,00 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kompostérov Obec Lendak 188 150,48 188150.48 EUR 2017 Tovary Áno 1
Údržba verejnej zelene Technické služby mesta Levoča 16 666,66 16666.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nový jednonápravový hydrostatický nosič náradia Školské hospodárstvo, Rekračná 12, Piešťany 14 500,00 14500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 186 324,00 186324.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Štiavnik 151 800,00 151800.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami 217 560,00 217560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Strunová motorová kosačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre zberný dvor Obec Šoporňa 3 540,00 3540.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Multifunkčné vozidlo s pohonom 4x4 a s vyklápaním korby Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné kompostery Obec Svodín 90 814,00 90814.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Benzínová bubnová kosačka a mulčovací adaptér Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné kompostéry Obec Strečno 114 639,41 114639.41 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kompostéry s objemom min. 700 l a min. 1000 l Mesto Rajec 114 162,63 114162.63 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Mesto Revúca 214 500,00 214500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Mesto Svätý Jur 169 639,20 169639.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Slovenský Grob 239 415,00 239415.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia zberného dvora - traktor, traktorový príves, hydraulická ruka, čelný nakladač, štiepkovač, hákový nosič kontajnerov, kontajnery Obec Čaklov 182 019,60 182019.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor Obec Cabaj - Čápor 42 000,00 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zametacia metla k traktoru Kubota 2350 Obec Dunajská Lužná 5 275,00 5275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vysávač s pojazdom Agrinova AS10 Obec Dunajská Lužná 1 990,00 1990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ráztočno 229 762,80 229762.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Čelný kolesový nakladač Obec Trnovec nad Váhom 88 166,00 88166.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov Obec Ivanka pri Dunaji 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
snehový pluh Slovenské národné múzeum 1 034,00 1034.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
profesionálny krovinorez Slovenské národné múzeum 520,00 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
rotačný žací stroj bubnový ŽTR-185 Slovenské národné múzeum 2 951,00 2951.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malotraktor VARI XP 200 Slovenské národné múzeum 1 249,00 1249.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač lístia Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svahový špeciál na kosenie AGT 860 s kabínou SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 136 158,00 136158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
TRAKTOR CASTELGARDEN XT190 HYDRO Mesto Dunajská Streda 10 580,02 10580.02 EUR 2017 Tovary Nie 1
Radlica na sneh čelná Obec Ostrovany 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom traktora (malotraktor) so zimným príslušenstvom (radlica a sypač) Verejnoprospešné služby Karlova Ves 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stroj na údržbu plôch zelene a spevnených plôch Obec Jablonové 27 500,00 27500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Vojka nad Dunajom 101 000,00 101000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Ľubiša 99 954,00 99954.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Chlmec 99 954,00 99954.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Telince 87 020,00 87020.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Jalovec 84 730,00 84730.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Nýrovce 86 700,00 86700.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Podhorie 87 100,00 87100.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku Obec Ďurdové 106 494,62 106494.62 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup traktorového nakladača s komunálnym príslušenstvom Obec Práznovce 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorové kosačky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 21 731,00 21731.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ľubotín 105 104,00 105104.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Šípová radlica na sneh Obec Cabaj - Čápor 6 200,00 6200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhrňovacia radlica, snehové reťaze Slovenské národné múzeum 382,00 382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Vinné 21 000,00 21000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25 296,00 25296.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Mesto Sereď 18 300,00 18300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technika na výkon letných prác - kosenie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 41 800,00 41800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvič komunálneho odpadu a traktorový mulčovač Obec Čičarovce 63 951,60 63951.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálna technika s príslušenstvom na leasing Obec Vyšné Ružbachy 152 500,00 152500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Bystré 45 840,00 45840.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne- traktor s čelným nakladačom, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, prekopávač kompostu, mulčovač so zberom Obec Janov 70 136,00 70136.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Gajary 42 000,00 42000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostáreň - technika Združenie TKO Semeteš n.o. 206 576,70 206576.7 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Hrnčiarske Zalužany 134 135,00 134135.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Mesto Poltár 195 067,00 195067.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Lubeník 226 720,00 226720.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Hrušov 59 307,00 59307.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Hrnčiarske Zalužany 87 489,00 87489.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Biskupice 89 601,00 89601.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Málinec 30 162,00 30162.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Veľký Blh 89 430,00 89430.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Ľubiša 84 520,00 84520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka traktorovej kosačky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 547,00 7547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora - časť 1 Mesto Myjava 171 304,00 171304.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora - časť 2 ( zberové vozidlo ) Mesto Myjava 65 100,00 65100.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Liptovská Lúžna 101 000,00 101000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Liptovská Osada 157 000,00 157000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Liešťany 89 447,00 89447.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Čereňany 89 447,00 89447.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Obec Banka 85 667,00 85667.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor s čelným nakladačom Obec Dubovany 131 118,00 131118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostáreň Obec Pohronský Ruskov 89 447,00 89447.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostáreň Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolia 134 820,00 134820.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Drvič komunálneho odpadu Obec Dubovany 31 513,60 31513.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontajnery Obec Dubovany 53 628,40 53628.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný dvor Obec Horné Štitáre 97 386,00 97386.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Hajná Nová Ves 157 395,00 157395.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Chrabrany 134 849,00 134849.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Ľubochňa 230 000,00 230000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Hodruša - Hámre 104 168,00 104168.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Rudno 242 067,00 242067.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor technika Obec Čereňany 250 680,00 250680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora v obci Obec Chrenovec - Brusno 133 745,00 133745.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Kanianka 248 463,00 248463.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor technické vybavenie Obec Nitrianske Sučany 250 680,00 250680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s návesom Obec Liptovské Matiašovce 38 896,80 38896.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nakladač Mesto Leopoldov 9 089,73 9089.73 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor Mesto Leopoldov 45 649,13 45649.13 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prekopávač kompostu Mesto Leopoldov 15 408,00 15408.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorový mulčovač Mesto Leopoldov 15 488,13 15488.13 EUR 2018 Tovary Áno 1
Štiepkovač Obec Zemianske Sady 20 190,00 20190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový fukár a vysávač Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 157,50 157.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradné kompostéry Obec Dojč 75 033,30 75033.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Benzínový fukár a vysávač Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 157,50 157.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 21 232,00 21232.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trávny traktor Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 049,90 3049.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry na BRKO Obec Zemianska Olča 113 646,60 113646.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka STARJET UJ 102-24 P6 Pro Excl. Obec Podbrezová 7 740,00 7740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pravé dvere kabíny malotraktora, brzdové čeluste ANV400 Slovenské národné múzeum 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálny malotraktor s príslušenstvom Obec Žakovce 29 100,00 29100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Malotraktor - vznetový motor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 363,24 5363.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náves sklápací so sieťovou nadstavbou korby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 307,50 3307.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka so zberným košom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 991,70 6991.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač komunálneho odpadu, lístia a trávy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 416,70 2416.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 072,00 165072.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 634,00 20634.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Biskupice 90 699,00 90699.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Hrnčiarske Zalužany 86 822,00 86822.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Hrušov 60 514,00 60514.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Malý Slavkov 90 619,00 90619.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Liešťany 90 681,00 90681.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Čereňany 90 396,00 90396.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Banka 86 584,00 86584.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Pohronský Ruskov 90 373,00 90373.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolia 136 430,00 136430.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Liptovská Osada 161 559,00 161559.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Ľubochňa 239 286,00 239286.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Liptovská Lúžna 105 168,00 105168.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrabrany 138 124,00 138124.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Rudno 252 291,00 252291.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Čereňany 264 207,00 264207.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Horné Štitáre 98 298,00 98298.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Sučany 263 979,00 263979.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrenovec - Brusno 136 125,00 136125.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Čereňany 264 207,00 264207.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Rudno 252 291,00 252291.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Liptovská Osada 161 559,00 161559.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Ľubochňa 239 286,00 239286.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Liptovská Lúžna 105 168,00 105168.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrabrany 138 124,00 138124.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Hajná Nová Ves 163 819,00 163819.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Horné Štitáre 98 298,00 98298.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Sučany 263 979,00 263979.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Chrenovec - Brusno 136 125,00 136125.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Liešťany 90 681,00 90681.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Čereňany 90 396,00 90396.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Banka 86 584,00 86584.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Pohronský Ruskov 90 373,00 90373.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolia 136 430,00 136430.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup komunálneho malotraktora s príslušenstvom Technické služby mesta Trebišov 23 390,00 23390.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie technológie pre Obec Diviacka Nová Ves Obec Diviacka Nová Ves 411 800,00 411800.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Malotraktor s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 61 615,00 61615.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny traktor určený na celoročnú údržbu s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Petržalka 256 800,00 256800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie technologie pre obec Oslany Obec Oslany 322 330,00 322330.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Multifunkčný traktor použiteľný v mestskej zástavbe. Mestská časť Bratislava - Ružinov 46 000,00 46000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nová traktorová kosačka GZD 15 HD a dve nové kosačky G 26 HD alebo "ekvivalent" Mestská časť Bratislava - Ružinov 53 000,00 53000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie technológie pre Obce Bystričany Obec Bystričany 282 600,00 282600.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Technológia zberného dvora v obci Zubrohlava Obec Zubrohlava 232 111,00 232111.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Moravský Svätý Ján Obec Moravský Svätý Ján 168 500,00 168500.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Čáry Obec Čáry 150 700,00 150700.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Traktor s príslušenstvom na údržbu obecných plôch Obec Chorvátsky Grob 142 000,00 142000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup traktora s príslušenstvom Verejnoprospešné služby Karlova Ves 73 200,00 73200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup traktora s príslušenstvom Geopark Zemplín 53 456,00 53456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom traktorov so zimným príslušenstvom (radlica a sypač) Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 20 400,00 20400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zimné príslušenstvo ku komunálnym malotraktorom Mestská časť Bratislava - Petržalka 38 160,00 38160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvom na zimnú údržbu obce k vozidlu Kubota RTV X 900 Obec Hliník nad Hronom 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku komunálnym malotraktorom Kubota ST401 na čistenie, zametanie, kosenie a rekultiváciu Mestská časť Bratislava - Petržalka 78 000,00 78000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny traktor určený na celoročnú údržbu obecných chodníkov, plôch, ihriska Hlavné mesto SR Bratislava 120 000,00 120000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malotraktor s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 31 840,00 31840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rozmetadlo komunálne nerezové na traktor XTB 360 Mestská časť Bratislava - Ružinov 21 120,00 21120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Malotraktor s príslušenstvom na finančný leasing / úver splatný na tri splátky Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 35 000,00 35000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s kabínou a príslušenstvom zn. Kubota BX261 D 4x4 alebo "ekvivalent" Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 990,00 19990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Kanianka 255 349,00 255349.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora Mesto Poltár 202 896,00 202896.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Profesionálna kosačka s nulovým polomerom otáčania (tzv. zero turn) a zberným košom a komunálny traktor určený na celoročnú údržbu s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Petržalka 100 100,00 100100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo RTV X 900 4x4 alebo ekvivalent s príslušenstvom na zimnú údržbu obce Verejnoprospešné služby Karlova Ves 20 500,00 20500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Telince 95 635,00 95635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Podhorie 93 216,00 93216.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na údržbu zelene Obec Lúčnica nad Žitavou 90 879,00 90879.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene Obec Nýrovce 93 983,00 93983.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Tvrdomestice 94 037,00 94037.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov Obec Jalovec 94 057,00 94057.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kolesový komunálny traktor na celoročné využitie Obec Pečeňady 127 800,00 127800.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 17 426,77 17426.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka (Kubota G23 HD), alebo equivalent Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 13 690,00 13690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Traktor pre komunálne využitie Obec Špačince 79 720,00 79720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup techniky pre spracovanie odpadu – traktor s príslušenstvom Obec Dolná Ždaňa 119 353,60 119353.6 EUR 2020 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s návesom Obec Liptovské Matiašovce 30 498,00 30498.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vyrezávač trávnika Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 3 916,67 3916.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyrezávač trávnika Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 750,00 2750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komunálna technika na kosenie a zimnú údržbu Mestská časť Bratislava - Ružinov 83 964,00 83964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Kežmarok – dodanie techniky Mesto Kežmarok 721 920,00 721920.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Drvič poháňaný spaľovacím motorom Obec Veľké Raškovce 39 000,00 39000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snehová radlica predná Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 692,00 1692.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vlečka za Malotraktor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kosačka, ríder Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 500,00 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nový komunálny traktor s kabínou a príslušenstvom t.j. radlicou, rozmetadlom a kosačkou Špecializovaný trestný súd 27 500,00 27500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
originálny materiál na servis Kubota B2420 Slovenské národné múzeum 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez, silón na kosenie, žací list Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 919,00 69919.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne rozmetadlo posypového materiálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560,00 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Traktor s mulčovacím ramenom Mesto Nitra 66 087,60 66087.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 305,00 11305.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Malotraktor s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 116 447,00 116447.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ND a príslušenstvo do traktorov a malotraktorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 166,00 37166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozmetávač soli Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčný kĺbový traktor zo zametacou a nasávacou nadstavbou a zimným príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Ružinov 150 000,00 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k malotraktoru Kubota BX231 Mesto Modra 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje malá technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 010,55 4010.55 EUR 2021 Tovary Áno 1
Profesionálna kosačka Verejnoprospešné služby Karlova Ves 14 220,00 14220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľné zariadenie pre prácu v sade - Mulčovacia kosačka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 450,00 10450.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Žacia kosa so zberačom trávy a lístia pre traktor Kubota BX261 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 11 200,00 11200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vretenová kosačka Malak 1840 alebo ekvivalent Obec Liesek 20 000,00 20000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
DODÁVKA NOVÝCH TRAKTOROV Obec Slovenský Grob 90 390,00 90390.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup záhradnej techniky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 344 475,00 344475.0 EUR 2022 Tovary Nie 1

supova@supa.sk
supa@supa.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 530 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marian Šupa
Adresa:
J. Hollého 53 Veľké Kostoľany 92207
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marian Šupa
Adresa:
J. Hollého 53 Veľké Kostoľany 92207
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Jurek, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Páričkova 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Panenská 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Meno:
JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Štúrova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 14.03.2017 do: 25.02.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×