Dodávateľ

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ANASOFT APR, spol. s r.o.

IČO: 31361552

Adresa: Mlynská dolina 41, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-C1602

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2019

Záznam platný do: 6. December 2022

Posledná zmena: 14. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 253 681,00 EUR 4 4
2015 3 083 570,00 EUR 3 3
2016 96 500,00 EUR 1 1
2017 3 956,62 EUR 2 2
2018 808 107,67 EUR 4 4
2019 729 838,00 EUR 3 3
2020 9 053 500,00 EUR 2 2
2021 140 166,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 253 681,00 EUR 4 4
2015 3 083 570,00 EUR 3 3
2016 96 500,00 EUR 1 1
2017 3 956,62 EUR 2 2
2018 808 107,67 EUR 4 4
2019 729 838,00 EUR 3 3
2020 9 053 500,00 EUR 2 2
2021 140 166,67 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
TOMARK, s.r.o. 3 888 134,00 888134.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 946 635,00 2946635.00 EUR
DataCentrum 1 600 010,00 600010.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 79 622,00 79622.00 EUR
AV Integra, s.r.o. 1 63 920,00 63920.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 196 504,67 196504.67 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 165 181,00 165181.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 4 809 116,67 4809116.67 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 5 242 000,00 5242000.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 96 500,00 96500.00 EUR
ALCASYS Slovakia, a.s. 1 77 740,00 77740.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 3 956,62 3956.62 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií - 2 TOMARK, s.r.o. 278 950,00 278950.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nákup a zavedenie nového komplexného hospodárskeho systému AV Integra, s.r.o. 64 000,00 64000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technická podpora licencií Websense Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 85 200,00 85200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Setting-up of Pan-European Proxy Services at national level in order to link the national eID service to core platform t. j. nasadenie a prevádzka komponentu pre cezhraničnú výmenu autentifikačných správ v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho p Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 166 600,00 166600.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Modernizácia infokomunikačných systémov ALCASYS Slovakia, a.s. 85 000,00 85000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Softvérové vybavenie TOMARK, s.r.o. 59 195,00 59195.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Servis a podpora aplikačného programového vybavenia „Portál MS SR" Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 831 200,00 831200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby nadlimitného elektronického trhoviska Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 946 635,00 2946635.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Výber zhotoviteľa IT infraštruktúry a poskytovateľa správy, údržby a servisnej podpory informačných technológií Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 162 931,00 162931.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 10 080,00 10080.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie inštalácií a konfigurácií IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 140,00 140.0 EUR 2017 Služby Nie 1
IPS sonda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 49 398,00 49398.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Systém ochrany citlivých údajov (DPL) Slovenská konsolidačná, a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTER VYLÚČENÝCH OSÔB DataCentrum 600 010,00 600010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Support pre existujúci Check point Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 56 280,00 56280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie Check point riešenia o 5800 NGTP Appliance Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 161 880,00 161880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Softvérové vybavenie pre evidenciu a riadenie výroby v TOMARK, s.r.o. TOMARK, s.r.o. 550 000,00 550000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. 5 213 500,00 5213500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Serverová pamäť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 2 400,00 2400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Portál MS SR a eBox (IS PeB) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 840 000,00 3840000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Správa bezpečnostných informácií a udalostí - SIEM Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 166 017,61 166017.61 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.anasoft.skobchod@anasoft.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 261 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Hrabovec
Adresa:
Na Sitine 29 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Čekovský
Adresa:
Na Grbe 10 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eugen Jeckel
Adresa:
Belehradská 1 Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Jún 2017
Záznam do:
26. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eugen Jeckel
Adresa:
Belehradská 1 Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Apríl 2017
Záznam do:
22. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eugen Jeckel
Adresa:
Belehradská 1 Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Hrabovec
Adresa:
Na Sitine 29 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Čekovský
Adresa:
Na Grbe 10 Bratislava 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 22.06.2017 do: 26.06.2020

StiahniZáznam platný od: 3.04.2017 do: 22.06.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×