Dodávateľ

Skanska SK a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Skanska SK a.s.

IČO: 31611788

Adresa: Krajná29 29, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2165

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Február 2020

Záznam platný do: 4. Február 2023

Posledná zmena: 13. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14 038 781,00 EUR 14 14
2015 55 154 971,00 EUR 15 15
2016 207 905 941,00 EUR 9 9
2017 2 084 274,00 EUR 11 12
2018 3 525 644,00 EUR 5 5
2019 9 720 560,00 EUR 4 5
2020 142 472 675,00 EUR 7 11
2021 268 049 045,00 EUR 10 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 539 718,00 EUR 13 13
2015 67 332 845,00 EUR 15 15
2016 208 227 130,00 EUR 10 10
2017 2 084 274,00 EUR 11 12
2018 3 525 644,00 EUR 5 5
2019 5 058 471,00 EUR 2 3
2020 141 243 513,00 EUR 7 9
2021 273 940 296,00 EUR 12 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Revúca 1 133 379,00 133379.00 EUR
Slovenská správa ciest 21 192 563 824,00 192563824.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 659 395,00 659395.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 157 727,00 157727.00 EUR
Mesto Prešov 1 75 802,00 75802.00 EUR
Obec Leles 1 282 785,00 282785.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 771 722,00 771722.00 EUR
Mesto Trnava 4 689 998,00 689998.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 3 104 417,00 3104417.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 229 990,00 229990.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 193 976,00 193976.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 265 335,00 265335.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 476 036 764,00 476036764.00 EUR
Obec Vlčany 2 71 263,00 71263.00 EUR
Mesto Rajec 1 322 222,00 322222.00 EUR
Obec Rovinka 1 224 887,00 224887.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 535 753,00 535753.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 3 780 812,00 3780812.00 EUR
Mesto Piešťany 2 368 435,00 368435.00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 733 950,00 733950.00 EUR
Obec Banská Belá 1 111 201,00 111201.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 1 758 554,00 1758554.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 205 245,00 205245.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 1 858 683,00 1858683.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 4 706 132,00 706132.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 159 853,00 159853.00 EUR
Mesto Trebišov 1 119 959,00 119959.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 79 136,00 79136.00 EUR
Obec Komárovce 1 73 822,00 73822.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 310 000,00 310000.00 EUR
Obec Brezany 1 65 459,00 65459.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 6 640 000,00 6640000.00 EUR
Obec Veľké Kostoľany 3 1 051 530,00 1051530.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 6 438 803,00 6438803.00 EUR
Obec Horné Orešany 1 151 353,00 151353.00 EUR
Obec Borský Mikuláš 1 71 547,00 71547.00 EUR
Obec Majcichov 1 70 224,00 70224.00 EUR
Mesto Veľký Krtíš 1 248 997,00 248997.00 EUR
Obec Zámutov 2 869 240,00 869240.00 EUR
Obec Špačince 2 438 528,00 438528.00 EUR
Obec Andovce 1 321 189,00 321189.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podnikateľský inkubátor v Obci Leles Obec Leles 240 000,00 240000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Infraštruktúra pre rodinné domy v obci Banská Belá Obec Banská Belá 165 600,00 165600.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezany. Obec Brezany 97 035,00 97035.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 655 276,00 4655276.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia verejných priestranstiev Obec Veľké Kostoľany 469 436,00 469436.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Horné Orešany Obec Horné Orešany od 165 000,00 do 180 000,00 165000 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Majcichov Obec Majcichov 145 000,00 145000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Miestne komunikácie. Obec Borský Mikuláš 83 194,00 83194.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy priestorov časti Očnej kliniky, pavilón č.8 Univerzitná nemocnica Martin 160 000,00 160000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Cyklotrasa Pribinova – 2. časť, úsek SND – Most Apollo Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 86 898,00 86898.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Kúpeľnej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 180 000,00 180000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 195 000,00 195000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova Mlynskej ulice v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 45 000,00 45000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obratisko vozidiel MHD na Terchovskej ul. v Prešove Mesto Prešov 65 234,00 65234.0 EUR 2014 Práce Nie 1
„Oprava povrchu vozovky - Ulica Palántás - Vlčany“ Obec Vlčany 67 097,00 67097.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK - II. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 245 862,00 245862.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovacích plôch v obci Špačince Obec Špačince 444 000,00 444000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Lubina, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 501 204,00 501204.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Cyklocesta Rovinka Obec Rovinka 291 557,00 291557.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zámutov – kanalizácia a ČOV - dokončenie Obec Zámutov 889 801,00 889801.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Cesta I/63 Šamorín, križovatky. Slovenská správa ciest 744 488,00 744488.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Detašované pracovisko SNK Vrútky prestavba objektu č. 2 pre deacidifikáciu - naviac práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 96 781,00 96781.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Šošár, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 751,00 559751.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba dopravnej infraštruktúry v k.ú. Obce Andovce Obec Andovce 431 910,00 431910.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy Oddelenia pohotovostného príjmu (OPP) - UNM Univerzitná nemocnica Martin 122 672,00 122672.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Trebišov - Úprava križovatky pri gymnáziu I.etapa Mesto Trebišov 152 000,00 152000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
„Oprava povrchu vozovky – ul. Vágpart, Burgonya a Baláta - Vlčany“ Obec Vlčany 37 481,00 37481.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zámutov – kanalizácia a ČOV - dokončenie - vostavba Obec Zámutov 26 254,00 26254.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC červená kniha Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 994 944,00 1994944.0 EUR 2016 Práce Nie 1
PZ Nitra Mlynárce - napojenie na R1 - 2. a 4.etapa MH Invest, s.r.o. 6 640 000,00 6640000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
I/50 Ružova osada, rekonštrukcia Slovenská správa ciest 5 567 439,00 5567439.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Diaľnica D1 Prešov - Budimír (D1 v km 588,545 607,888) a privádzač Prešov III/068010 v úseku 2,600 km Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 499 063,00 12499063.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik Hunkovce. Slovenská správa ciest 18 586 507,00 18586507.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Diaľnica D1 Budimír - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 197 444 061,00 197444061.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji Slovenská správa ciest 21 137 487,00 21137487.0 EUR 2015 Práce Áno 1
I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošík TEN-T Slovenská správa ciest 6 485 870,00 6485870.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Piešťany rekonštrukcia miestnych komunikácii - Trieda A. Hlinku Mesto Piešťany 172 800,00 172800.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia verejných priestranstiev - naviac práce Obec Veľké Kostoľany 135 525,00 135525.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave Mesto Trnava 223 518,00 223518.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Oprava existujúcich komunikácií a chodníkov Obec Špačince 314 065,00 314065.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK Olympijská v Trnave Mesto Trnava 496 728,00 496728.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komunikácia a chodník z Pivovarníckej ulice a parkovisko pri kúpalisku na Ul. P.O.Hviezdoslava Mesto Topoľčany 264 680,00 264680.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš 248 997,00 248997.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Komárovce Obec Komárovce 83 223,00 83223.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Autobusová zastávka, Mierová ul., Veľké Kostoľany Obec Veľké Kostoľany 9 610,00 9610.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK M. Koperníka II. v Trnave Mesto Trnava 152 632,00 152632.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“ Mesto Dunajská Streda 572 500,00 572500.0 EUR 2017 Práce Nie 1
I/16 Mokrance - Šaca Slovenská správa ciest 429 959,00 429959.0 EUR 2018 Práce Nie 1
IBV Panské diely-Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice Obec Jaslovské Bohunice 733 950,00 733950.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest v okrese Detva-2017 (RI52, RI53, RI54, RI55, RI56, RI57) Banskobystrický samosprávny kraj 310 943,34 310943.34 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie a spevnenej plochy na I. ZŠ Mesto Žiar nad Hronom 33 540,00 33540.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY Slovenská správa ciest 566 535,00 566535.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácií Rastislavova a Štúrova v Piešťanoch Mesto Piešťany 538 772,00 538772.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest III. triedy - úseky napojené na cestu I/66 od mesta Banská Bystrica cez Brezno po obec Telgárt. Banskobystrický samosprávny kraj 1 599 565,00 1599565.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 954 054,00 1954054.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji Prešovský samosprávny kraj 40 207 629,00 40207629.0 EUR 2019 Práce Áno 2
ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 484 749,00 4484749.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ASFALTOVANIE 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 563 397,00 563397.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 022 972,00 7022972.0 EUR 2020 Práce Nie 1
CYKLOKOMUNIKÁCIA CÚTOVE Obec Čierny Balog 157 727,00 157727.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Mesto Rajec – rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste“ Mesto Rajec 322 222,00 322222.0 EUR 2020 Práce Nie 1
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2020 Práce Nie 3
Rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR pracoviska Fakultná nemocnica Trnava 229 990,00 229990.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 701 867,00 1701867.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - 2. etapa (km 3,800 - 8,455) Trenčiansky samosprávny kraj 3 780 812,00 3780812.0 EUR 2021 Práce Áno 1
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2020 Práce Nie 3
D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 254 835 881,00 254835881.0 EUR 2021 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca“ Mesto Revúca 392 023,00 392023.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy, III etapa v TT a NR kraji, I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ulicou Slovenská správa ciest 877 113,00 877113.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 537 976,00 537976.0 EUR 2021 Práce Nie 1
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2021 Práce Nie 5
Stavebné úpravy 2NP a 6NP budovy Cintorínska 3A Nemocnica svätého Michala, a. s. 535 753,00 535753.0 EUR 2021 Práce Nie 1
VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti Slovenská správa ciest 166 563 418,00 166563418.0 EUR 2021 Práce Nie 2
Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - hrádza - pravostranná hrádza Mesto Hlohovec 310 000,00 310000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Prístavba pracoviska lineárneho urýchľovača Elekta Infinity, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie FN Nitra Fakultná nemocnica Nitra 2 118 374,00 2118374.0 EUR 2021 Práce Nie 1www.skanska.sk


+421905181187


monika.gondolova@skanska.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 181 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Dimitrov
Adresa:
Vajanského 28 Piešťany 921 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Abrhan
Adresa:
Magnóliová 8 Nové Zámky 94002
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Magdaléna Dobišová
Adresa:
Moskovská 6 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Potoč
Adresa:
Bylinková 2 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Magdaléna Dobišová
Adresa:
Moskovská 6 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pär-Olov Johansson
Adresa:
Centralvägen 36 Hölö 15371
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Berndt Peter Wallin
Adresa:
Roskullsvägen 4B Lidingö SE-18162
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Johan Erik Karlström
Adresa:
Styrmansgatan 45 Stockholm SE-11454
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl Gunnar Johannes Larsson
Adresa:
Villavägen 9 Kalix 95261
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nina Linander
Adresa:
Narvavägen 21 Stockholm 11460
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karl Tage Lennart Karlsson
Adresa:
Sund Gottfridsberg Skärblacka 61731
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Jurka
Adresa:
Karlov 5 Prostějov 79601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ulf Richard Hörstedt
Adresa:
Kalmargatan 33 Helsingborg 25251
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lars Fredrik Elis Lundberg
Adresa:
Villa Ekudden, Strandvägen 13 Djursholm SE-18260
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ann-Marie Inez Hedbeck
Adresa:
Noragardsvägen 54 Danderyd S-18238
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John Austin Carrig
Adresa:
Monica Street 11606 Houston TX 77024
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jayne McGivern
Adresa:
Greenlands Farm Edale, Hope Valley Derbyshire S337ZL
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Tišliar
Adresa:
Generála Svobodu 5258/53 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ingrid Katarina Bylund
Adresa:
Margretelundsvägen 28 Akersberga 18460
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Przemyslaw Janiszewski
Adresa:
ul. Płaskowickiej F. 44 m.264 Warszawa 02-778
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lena Charlotte Strömberg
Adresa:
Skogsvägen 20 Enskede 12262
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Thomas Eric Larsson
Adresa:
Otto Bondes Väg 16 Akersberga 18462
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hans Torsten Gunar Biörck
Adresa:
Engelbrektsgatan 23 Stockholm 11432
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pär Göran Mikael Boman
Adresa:
Sturegatan 38 Stockholm 11436
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.07.2020 do: 13.07.2021

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 7.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Revitalizácia verejných priestranstiev - naviac práce 109 225,00 EUR Práce Dátum neuvedený Obec Veľké Kostoľany Skanska SK a.s.
Autobusová zastávka, Mierová ul., Veľké Kostoľany 9 610,00 EUR Práce Dátum neuvedený Obec Veľké Kostoľany Skanska SK a.s.
Sanácia mimoriadnej situácie II/531 Muráň – Muránska Huta. 6 289 198,00 EUR Práce 16. Október 2020 Banskobystrický samosprávny kraj Skanska SK a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×