Dodávateľ

PROVECTUS s. r. o.

Trebišov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PROVECTUS s.r.o.

IČO: 47785454

Adresa: M.R. Štefánika 2368/176, Trebišov

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6766

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Jún 2021

Záznam platný do: 10. Jún 2024

Posledná zmena: 11. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 132 964,02 EUR 15 15
2017 9 460,49 EUR 4 4
2018 26 401,89 EUR 6 6
2020 15 688,00 EUR 1 1
2021 420,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 132 964,02 EUR 15 15
2017 9 460,49 EUR 4 4
2018 26 401,89 EUR 6 6
2020 15 688,00 EUR 1 1
2021 420,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 17 005,00 17005.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 3 929,00 3929.00 EUR
Mesto Žilina 1 51 718,00 51718.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 149,82 149.82 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 968,00 3968.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 164,56 1164.56 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 17 800,00 17800.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 1 279,17 1279.17 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 16 062,82 16062.82 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 2 009,00 2009.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 333,32 4333.32 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 17 880,00 17880.00 EUR
Zoologická záhrada 1 8 541,66 8541.66 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 6 399,98 6399.98 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 13 628,64 13628.64 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 15 688,00 15688.00 EUR
Úrad vládneho auditu 2 2 957,43 2957.43 EUR
Tom-Ers s.r.o. 1 420,00 420.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a inštalácia klimatizácie Mesto Žilina 28 276,00 28276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 065,20 29065.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Inštalácia klimatizačného zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Profylaktický servis klimatizácie Štatistický úrad Slovenskej republiky 90,00 90.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Profylaktický servis klimatizácie Štatistický úrad Slovenskej republiky 90,00 90.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka a montáž nástennej delenej klimatizačnej jednotky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizácia serverovne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 7 542,00 7542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 416,67 2416.67 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 3 013,14 3013.14 EUR 2016 Služby Nie 1
klimatizácia vnútorných priestorov alebo ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 018,66 2018.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis klimatizácii Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mraziaci stavebnicový box do exteriéru Zoologická záhrada 15 405,11 15405.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenná klimatizačná jednotka 10 kW včítane dodania a montáže Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 930,00 3930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava klimatizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Katolícka univerzita v Ružomberku 24 728,00 24728.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a servis nástenných klimatizačných zariadení a odborná prehliadka a servis mobilných klimatizačných zariadení Úrad vlády Slovenskej republiky 6 141,60 6141.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Klimatizačná jednotka Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 680,00 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servis klimatizácii Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 376,00 2376.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis, opravy a údržba vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek Úrad vládneho auditu 2 658,40 2658.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozáručný servis vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek LG Úrad vládneho auditu 1 377,00 1377.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilná klimatizácia s izoláciou do okna, podstropná klimatizačná jednotka Ekonomická univerzita v Bratislave 5 587,00 5587.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie klimatizácií a rekuperačnej jednotky vrátane montáže Národný bezpečnostný úrad 16 700,00 16700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 376,00 2376.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Klimatizačne jednotky na klimatizovanie miestností vrátane montáže Ekonomická univerzita v Bratislave 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Klimatizácia Tom-Ers s.r.o. 420,00 420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 272 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Brezina
Adresa:
Alexandra Dubčeka 3835/15 Trebišov 07501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Brezina
Adresa:
Alexandra Dubčeka 3835/15 Trebišov 07501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Záznam do:
14. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Bielek
Adresa:
Stankovce 29 Stankovce 07661
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Záznam do:
14. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Marcel Fandák LL.M.
Adresa:
Kováčska 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
Mgr. Marcel Fandák LL.M.
Adresa:
Kováčska 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.12.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 28.11.2017 do: 14.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×