Dodávateľ

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00896225

Adresa: Mokráň záhon4 4, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-D895

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. August 2019

Záznam platný do: 27. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 728 333,00 EUR 8 8
2015 8 675 109,00 EUR 15 17
2016 7 989 170,00 EUR 23 23
2017 30 654 757,18 EUR 16 17
2018 18 853 551,67 EUR 24 24
2019 84 754 231,00 EUR 18 23
2020 40 636 994,00 EUR 14 14
2021 13 803 069,00 EUR 26 26
2022 79 748,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 408 561,00 EUR 7 7
2015 8 994 881,00 EUR 16 18
2016 7 989 170,00 EUR 23 23
2017 30 654 757,18 EUR 16 17
2018 18 853 551,67 EUR 24 24
2019 83 282 273,00 EUR 17 22
2020 42 108 952,00 EUR 15 15
2021 13 803 069,00 EUR 26 26
2022 79 748,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 26 575,00 26575.00 EUR
Slovenská správa ciest 6 12 150 175,00 12150175.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 503 288,00 503288.00 EUR
Mesto Malacky 1 243 707,00 243707.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 138 122,00 138122.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 101 495,00 101495.00 EUR
Mesto Prešov 2 4 778 098,00 4778098.00 EUR
Mesto Poprad 2 397 640,00 397640.00 EUR
Mesto Bardejov 1 629 564,00 629564.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 1 330 667,00 1330667.00 EUR
Mesto Skalica 1 102 001,00 102001.00 EUR
Mesto Trnava 2 330 845,00 330845.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 9 375 153,00 9375153.00 EUR
Obec Slovenský Grob 1 180 489,00 180489.00 EUR
Mesto Topoľčany 2 1 912 422,00 1912422.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 1 957 838,00 1957838.00 EUR
Obec Rohožník 1 176 079,00 176079.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 6 82 248,00 82248.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 8 369 001,00 8369001.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 798 990,00 798990.00 EUR
Obec Kalameny 1 57 018,00 57018.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 1 994 988,00 1994988.00 EUR
Mesto Piešťany 1 1 471 958,00 1471958.00 EUR
Mesto Lipany 1 264 774,00 264774.00 EUR
Mesto Turzovka 1 150 214,00 150214.00 EUR
Mesto Humenné 1 1 819 000,00 1819000.00 EUR
Mesto Brezno 5 2 423 398,00 2423398.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 4 577 700,00 577700.00 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 3 741 620,00 741620.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 1 383 862,00 1383862.00 EUR
Mesto Modra 1 300 442,00 300442.00 EUR
Mesto Sabinov 1 179 158,00 179158.00 EUR
Mesto Senica 1 1 160 513,00 1160513.00 EUR
Mesto Holíč 1 422 990,00 422990.00 EUR
EUROPALT plus, spol. s r.o. 1 459 680,00 459680.00 EUR
Mesto Šaľa 3 1 263 914,00 1263914.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 704 161,18 704161.18 EUR
Obec Drietoma 1 165 594,00 165594.00 EUR
Obec Švošov 1 87 254,00 87254.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 79 513 251,00 79513251.00 EUR
Mesto Pezinok 1 746 514,00 746514.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 4 1 049 833,00 1049833.00 EUR
Mesto Námestovo 1 260 219,00 260219.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 721 000,00 721000.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 224 923,00 1224923.00 EUR
Mesto Galanta 1 487 144,00 487144.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 1 500 000,00 1500000.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 3 2 472 123,00 2472123.00 EUR
Obec Stránske 1 319 772,00 319772.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 516 470,00 516470.00 EUR
Mesto Trenčín 3 4 031 893,00 4031893.00 EUR
Obec Bernolákovo 2 1 381 544,00 1381544.00 EUR
Mesto Šamorín 1 135 445,00 135445.00 EUR
Obec Záborské 1 495 000,00 495000.00 EUR
Obec Štrba 1 258 358,00 258358.00 EUR
Mesto Sereď 1 62 347,00 62347.00 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 311 750,00 311750.00 EUR
Mesto Púchov 2 118 416,67 118416.67 EUR
Stredná odborná škola 2 3 066 898,00 3066898.00 EUR
Mesto Svit 1 697 589,00 697589.00 EUR
Obec Veľké Leváre 1 363 549,00 363549.00 EUR
Obec Viničné 1 325 913,00 325913.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 700 131,00 700131.00 EUR
Obec Lužianky 1 1 415 061,00 1415061.00 EUR
LESY, s.r.o. Banská Belá 1 234 893,00 234893.00 EUR
Obec Staškov 1 200 247,00 200247.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 34 785 011,00 34785011.00 EUR
Obec Miloslavov 1 537 583,00 537583.00 EUR
Obec Pečovská Nová Ves 3 1 266 255,00 1266255.00 EUR
L.G.RAJ, s.r.o. 1 618 351,00 618351.00 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 1 316 614,00 316614.00 EUR
Obec Veľké Rovné 1 60 890,00 60890.00 EUR
Obec Markušovce 1 99 400,00 99400.00 EUR
Obec Orechová Potôň 1 83 316,00 83316.00 EUR
I.Svätojurská, akciová spoločnosť 1 133 139,00 133139.00 EUR
Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 1 233 979,00 233979.00 EUR
Lesotur s.r.o. 1 256 133,00 256133.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 89 152,00 89152.00 EUR
Obec Chorvátsky Grob 2 290 634,00 290634.00 EUR
Obec Hviezdoslavov 2 623 857,00 623857.00 EUR
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 1 938 325,00 938325.00 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 1 666 158,00 1666158.00 EUR
Obec Veľké Ludince 1 285 805,00 285805.00 EUR
Slovenský zväz hádzanej 1 3 822 705,00 3822705.00 EUR
Obec Červenica 1 387 000,00 387000.00 EUR
Obec Poproč 1 132 715,00 132715.00 EUR
Gymnázium Františka Švantnera 1 129 977,00 129977.00 EUR
Slovenská kanoistika 1 595 045,00 595045.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnených plôch na sídlisku SNP pri BD č. 1445,1446 Mesto Považská Bystrica 154 667,00 154667.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Doplňujúce a nové stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby: Prístavba Vlastivedného múzea v Galante stavebné práce Trnavský samosprávny kraj 121 522,00 121522.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest a nové cesty Kováčová, k.ú. Tehla EUROPALT plus, spol. s r.o. 548 920,00 548920.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 292 000,00 292000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli ÚZ Hotel Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 747 751,00 747751.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a obnova MK v meste Turzovka Mesto Turzovka 157 700,00 157700.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 330 000,00 4330000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kalameny Obec Kalameny 79 870,00 79870.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestných komunikácii v Obci Staškov Obec Staškov 199 000,00 199000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné práce pre projekt - Investície do moderného spracovania mäsa L.G.RAJ, s.r.o. 975 000,00 975000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia križovatky –Gútorská cesta – Rybárska a Školská ulica Šamorín Mesto Šamorín 167 000,00 167000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok Pernek Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 301 000,00 2301000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cesty LESY, s.r.o. Banská Belá 387 444,00 387444.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom Svätý Jur - Fangle I.Svätojurská, akciová spoločnosť 156 765,00 156765.0 EUR 2015 Práce Áno 1
LC Raková - sanácia zosuvu. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 121 043,00 121043.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava mostov v LS Mútne Mosty Bystrá, Križovatka Polom, Pálenica 1, Pálenica 2 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 139 730,00 139730.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia prehrádzok v Krahuľskej doline Mestské lesy Kremnica, s.r.o. 340 240,00 340240.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 218 900,00 218900.0 EUR 2015 Práce Nie 3
Rekonštrukcia lesnej cesty Grúňka Lesotur s.r.o. 306 259,00 306259.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava mosta ev.č. R1-190 Banská Bystrica, ľavý most. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 865 000,00 865000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
I/50 Kriváň - križovatka Slovenská správa ciest 380 000,00 380000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana Stránsky a Priečnikový potok. Obec Stránske 421 249,00 421249.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Oprava výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Vrakuňa Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a asfaltovanie miestnych komunikácií IBV Švošov Obec Švošov 78 645,00 78645.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Areálové parkovisko, chodníky a spevnené plochy Obec Chorvátsky Grob 204 256,00 204256.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Cyklotrasa Šúrsky okruh Obec Chorvátsky Grob 116 483,00 116483.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zberový dvor v obci Miloslavov. Obec Miloslavov 537 583,00 537583.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pre peších v obci Hviezdoslavov Obec Hviezdoslavov 112 606,00 112606.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Lesná cesta Myslíková, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 892 022,00 892022.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Drahožica, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 892 602,00 892602.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prevencia pred povodňami v k.ú. Lužianky Obec Lužianky 1 415 061,00 1415061.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka Obec Bernolákovo 774 780,00 774780.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 213 712,00 3213712.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 419 664,00 419664.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rybany – Bebrava, vodozádržné objekty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 625 731,00 625731.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 425 570,00 425570.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince Obec Veľké Ludince 359 471,00 359471.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Pravý odbočovací pruh z Ulice T. Vansovej na Ulicu J. Bottu Mesto Trnava 99 947,00 99947.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 345 080,00 345080.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín Mesto Trenčín 3 900 000,00 3900000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 24 000 000,00 24000000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mesto Námestovo 260 219,00 260219.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Holíč – vybudovanie komunikácie a jej prepojenie Mesto Holíč 422 990,00 422990.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Obnova dlažby predného nádvoria Grassalkovichovho paláca Kancelária prezidenta SR 750 000,00 750000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 814 314,00 814314.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Cyklotrasa Pri starom letisku Mestská časť Bratislava - Vajnory 89 152,00 89152.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Miestne komunikácie v Trenčianskej Teplej Obec Trenčianska Teplá 311 750,00 311750.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia cyklochodníka Lipany-Kamenica Mesto Lipany 311 373,00 311373.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 951 417,00 951417.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 559 400,00 1559400.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba Miestnej komunikácie Pri potoku, Drietoma Obec Drietoma 165 594,00 165594.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty III/3431 v prieťahu obce Fintice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 269 344,00 269344.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Cykloželeznička PREŠOV – ZLATÁ BAŇA – I. etapa Mesto Prešov 1 242 440,00 1242440.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné práce-Okružná križovatka na ceste III/5037-Nová Dedinka Regionálne cesty Bratislava a.s. 480 662,00 480662.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES Obec Pečovská Nová Ves 383 333,00 383333.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 208 842,00 1208842.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022-Most cez potok Malina-Malacky Regionálne cesty Bratislava a.s. 710 048,00 710048.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu Mesto Šaľa 931 978,00 931978.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa Mesto Šaľa 458 467,00 458467.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zimný štadión – rekonštrukcia (stavebné práce), 1. etapa Mesto Prešov 3 380 662,00 3380662.0 EUR 2018 Práce Nie 1
I/79 Parchovany - Hriadky Slovenská správa ciest 529 800,00 529800.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2284 Hruštín - Vaňovka v km 0,000 - 0,450 (1/2 profil) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 17 700,00 17700.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 1 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 4 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 5 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-križovatka Banskobystrický samosprávny kraj 120 398,00 120398.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč Banskobystrický samosprávny kraj 295 478,00 295478.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Breziny Banskobystrický samosprávny kraj 173 840,00 173840.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre Banskobystrický samosprávny kraj 169 160,00 169160.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava vozovky Hlavné mesto SR Bratislava 1 496 888,82 1496888.82 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy krytov komunikácií Obec Veľké Rovné 86 583,84 86583.84 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia komunikácie Obec Orechová Potôň 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 300 000,00 300000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Žilina, 3. časti (1. časť k.ú. Čičmany - 1 úsek; 2. časť k.ú. Turie - 1 úsek; 3. časť k.ú. Zbyňov - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 91 100,00 91100.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Turčianske Teplice (k.ú. Dolná Štubňa - 2 úseky) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 37 000,00 37000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (1. časť: k.ú. Stráža - 1 úsek; 2. časť: k.ú. Dolná Tižina - 1 úsek; 3. časť: k.ú. Strečno - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 149 000,00 149000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Oprava povrchu miestnych komunikácií Mesto Púchov 147 905,00 147905.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Oprava asfaltových komunikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 670,00 40670.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty Slovenská správa ciest 746 658,00 746658.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby - Tréningová hala Slovenský zväz hádzanej 3 978 000,00 3978000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 746 247,00 746247.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava povrchu miestnych komunikácií Mesto Púchov 66 520,00 66520.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung Mesto Galanta 487 144,00 487144.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklochodník Sabinov - Drienica Mesto Sabinov 214 102,00 214102.0 EUR 2018 Práce Nie 1
„Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov“ Obec Hviezdoslavov 542 383,00 542383.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia vymedzeného územia lesíka Štrky /II/ Mesto Trnava 307 419,00 307419.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa Mesto Šaľa 370 067,00 370067.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bytový dom Humenné Mesto Humenné 1 819 000,00 1819000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1 - 247 a D1 - 248 Važec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 429 847,00 429847.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 991 570,00 12991570.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Euro Velo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves 616 570,00 616570.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 190 600,00 1190600.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu Obec Červenica 556 904,00 556904.0 EUR 2019 Práce Áno 1
POPROČ – ROZŠÍRENIE VODOVODU - I. etapa Obec Poproč 132 715,00 132715.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála Hlavné mesto SR Bratislava 54 266 585,00 54266585.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Dom umenia Piešťany – rekonštrukcia vstupného schodiska Umelecký súbor Lúčnica 316 614,00 316614.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji Prešovský samosprávny kraj 40 207 629,00 40207629.0 EUR 2019 Práce Áno 4
Revitalizácia prírodného kúpaliska Modra - Piesok, 1. ETAPA Mesto Modra 300 442,00 300442.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park Mesto Brezno 415 606,00 415606.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. Mallého, Skalica Mesto Skalica 159 223,00 159223.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno Mesto Brezno 706 309,00 706309.0 EUR 2019 Práce Áno 3
Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné.. Obec Slovenský Grob 180 489,00 180489.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kolonádny most cez Váh v Piešťanoch - promenáda kultúr Mesto Piešťany 1 471 958,00 1471958.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Údržba a oprava miestnych komunikácií- stavebná údržba Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 666 665,00 1666665.0 EUR 2020 Práce Nie 1
I/18 Prešov - Lipníky Slovenská správa ciest 9 383 979,00 9383979.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 18 579 729,00 18579729.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Gymnázium F. Švantnera N. Baňa-Sanácia oporného múru a rekonštrukcia spevnenej plochy vnútorného areálu Gymnázium Františka Švantnera 129 977,00 129977.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany Mesto Topoľčany 1 516 000,00 1516000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
CYKLOTRASA VINIČNÉ - SLOVENSKÝ GROB.. Obec Viničné 325 913,00 325913.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Poluvsie - most 104 Slovenská správa ciest 594 129,00 594129.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Cyklotrasa Veľké Leváre – Malé Leváre Obec Veľké Leváre 363 549,00 363549.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran Trnavský samosprávny kraj 1 843 375,00 1843375.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Parkoviská na sídlisku Východ a oprava miestnych komunikácií v meste Topoľčany Mesto Topoľčany 584 132,00 584132.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cestnej komunikácie na ulici Jozefa Kubinu Mesto Malacky 243 707,00 243707.0 EUR 2020 Práce Nie 1
D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 178 801,00 2178801.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Záborské - Kanalizácia a rozšírenie vodovodu Obec Záborské 1 207 727,00 1207727.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenie pre peších ZŠ, Poprad - Matejovce Mesto Poprad 255 620,00 255620.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Prebudovanie umelého kanála pre vodácke športy v areáli Divoká voda v Čunove; Kanál č.1 Slovenská kanoistika 595 045,00 595045.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu mosta M 158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťany Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 083 333,00 2083333.0 EUR 2020 Práce Nie 1
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKO OBRANCOV MIERU V BARDEJOVE Mesto Bardejov 629 564,00 629564.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Cyklotrasa Brezno - Valaská Mesto Brezno 1 420 267,00 1420267.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Revitalizácia PDT v Bernolákove Obec Bernolákovo 657 694,00 657694.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Cyklistická trasa: železničná stanica – Sotina, Senica Mesto Senica 1 160 513,00 1160513.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Štrba – stavebné práce Obec Štrba 258 358,00 258358.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Vodozádržné opatrenia v meste Svit - stavebné práce Mesto Svit 697 589,00 697589.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Košická Polianka - vodovod. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 700 131,00 700131.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce Obec Markušovce 99 400,00 99400.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach Mesto Pezinok 1 199 962,00 1199962.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi Mesto Sereď 116 303,00 116303.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Regenerácia centrálnej zóny, Štvrť SNP Trenčianske Teplice Mesto Trenčianske Teplice 571 507,00 571507.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach Mesto Trenčianske Teplice 423 077,00 423077.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Parkovisko pri Základnej škole A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach Mesto Trenčianske Teplice 246 935,00 246935.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023 Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 250 000,00 1250000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Cyklotrasy Trenčín, SO ul. Záblatská - Bratislavská Mesto Trenčín 76 391,00 76391.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov v správe MČ Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava - Rača 138 122,00 138122.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba_2 Stredná odborná škola 395 861,00 395861.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň_2 Stredná odborná škola 2 671 037,00 2671037.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Pezinok Bratislavský samosprávny kraj 1 383 862,00 1383862.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023 Mestská časť Bratislava - Petržalka 250 000,00 250000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Slovenská správa ciest 4 193 952,00 4193952.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín Mesto Trenčín 4 750 000,00 4750000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výstavba MK v obci Rohožník Rekonštrukcia MK Obec Rohožník 176 079,00 176079.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mosta ul. Kežmarská Mesto Poprad 248 834,00 248834.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves Obec Pečovská Nová Ves 278 684,00 278684.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova povrchu komunikácie na ul. Borovicová v MČ Bratislava-Vrakuňa Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 79 748,00 79748.0 EUR 2022 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 143 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Catherine Brustmann
Adresa:
Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Günther Grassner
Adresa:
Dr.-Franz-Carl-Ginzkey-Weg 32 Seewalchen am Attersee 4863
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Daniel Hiermayer
Adresa:
Hopfengasse 23 Linz 4020
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Veronika Hovaguimian
Adresa:
Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Siegried Ley-Grassner LL.M.
Adresa:
Volksfeststrasse 12 Linz 4020
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Brustmann
Adresa:
Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hellmuth Brustmann
Adresa:
Erzbischofgasse 61 Viedeň 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Február 2018
Záznam do:
25. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Veronika Hovaguimian
Adresa:
Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Brustmann
Adresa:
Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Catherine Brustmann
Adresa:
Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
METIS Legal s.r.o.
Adresa:
Karadžičova 10 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.05.2020 do: 20.04.2021

StiahniZáznam platný od: 26.02.2018 do: 25.05.2020

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 26.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×