Dodávateľ

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

IČO: 00151700

Adresa: Dostojevského rad 4, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2073

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 16. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 330 487,00 EUR 13 13
2014 8 126 323,00 EUR 12 13
2015 4 961 810,00 EUR 16 18
2016 19 463 565,00 EUR 18 19
2017 31 301 386,00 EUR 13 16
2018 20 484 507,00 EUR 17 21
2019 14 289 701,00 EUR 37 48
2020 15 347 709,00 EUR 10 15
2021 10 445 490,00 EUR 10 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 707 220,00 EUR 11 11
2015 4 031 988,00 EUR 20 23
2016 9 293 851,00 EUR 18 19
2017 42 846 270,00 EUR 21 24
2018 18 005 160,00 EUR 16 19
2019 10 815 683,00 EUR 28 37
2020 18 727 750,00 EUR 14 21
2021 12 039 479,00 EUR 14 19
2022 1 283 577,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 1 249 922,00 1249922.00 EUR
Slovenská správa ciest 2 141 449,00 141449.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 302 923,00 302923.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 185 000,00 185000.00 EUR
Mesto Poprad 1 63 755,00 63755.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 8 599 429,00 8599429.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 58 797,00 58797.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 339 250,00 339250.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 25 788,00 25788.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 512 000,00 512000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 8 530 195,00 8530195.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 94 126,00 94126.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 52 44 637 070,00 44637070.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 126 069,00 126069.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 70 125,00 70125.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 54 000,00 54000.00 EUR
Mesto Košice 7 4 154 197,00 4154197.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 19 085,00 19085.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 8 388,00 8388.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 7 785 299,00 7785299.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 13 330 487,00 330487.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 128 724,00 128724.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 7 281 736,00 281736.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 225 342,00 225342.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 16 823 434,00 16823434.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 3 752 000,00 3752000.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 33 26 079 388,00 26079388.00 EUR
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 1 173 000,00 173000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 990,00 206990.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852,00 81852.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie Leteckej meteorologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu. Slovenský hydrometeorologický ústav 60 000,00 60000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Poprad 90 000,00 90000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení majetku, vozidiel, hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych plodín a osôb Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) od 100 000,00 do 140 000,00 100000 EUR 2015 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 204 280,00 204280.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie Mesto Žiar nad Hronom 173 000,00 173000.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134 500,00 134500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116 000,00 116000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 308 698,00 308698.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 319 644,00 319644.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 437,00 25437.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 189 439,00 189439.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 920,00 26920.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 147,00 23147.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 300 162,00 300162.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 120 605,00 120605.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 22 717,00 22717.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 021 505,00 4021505.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 182 000,00 182000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 330 000,00 330000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150 081,00 150081.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 526,00 25526.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 452,00 26452.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3 249 820,00 3249820.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 150 460,00 4150460.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 3 249 820,00 3249820.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 163 044,00 163044.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 175 157,00 175157.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 877,00 26877.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 177 511,00 177511.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 338 567,00 338567.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 279 200,00 1279200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 016 960,00 4016960.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 822,00 26822.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 318 454,00 318454.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 099 910,00 1099910.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 133 408,00 133408.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400 000,00 400000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 309 212,00 309212.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 26 606,00 26606.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 121,00 23121.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 2 501 469,00 2501469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 827,00 110827.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 294 469,00 294469.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 87 370,00 87370.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105 980,00 105980.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie liečebných nákladov zamestnancov poistníka v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 000,00 35000.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní letových prevádzkových služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 225,00 352225.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185 000,00 185000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku v správe Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 987 620,00 2987620.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 027 000,00 1027000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 5 594 279,00 5594279.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 627 926,00 1627926.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 664,00 23664.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55 077,00 55077.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s. Slovenská pošta, a.s. 295 362,00 295362.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 21 774,00 21774.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 021,00 347021.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 179 472,00 4179472.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 27 262,00 27262.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 898 273,00 6898273.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 348 236,00 348236.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 25 936,00 25936.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168 378,00 168378.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 81 615,00 81615.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 347 642,00 347642.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 166 082,00 166082.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Košice 1 246,00 1246.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 18 437 405,00 18437405.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 298 782,00 298782.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 460,00 5460.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16 436,00 16436.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 72 995,00 72995.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 800,00 333800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 251 474,00 251474.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111,00 230111.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 332 588,00 332588.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 845,00 1138845.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 53 898,00 53898.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 79 535,00 79535.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 140 112,00 1140112.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 463,00 333463.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000,00 9000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 115 768,00 115768.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 299 085,00 5299085.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 310 000,00 1310000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 139 854,00 1139854.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 735,00 333735.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 395 534,00 395534.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 156 491,00 1156491.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poistenie ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 825 643,00 1825643.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 333 286,00 333286.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 900,00 1900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 290,00 3290.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 212 500,00 212500.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 532,00 7532.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 290,00 3290.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 532,00 7532.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu Rozhlas a televízia Slovenska 339 250,00 339250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 138 664,00 1138664.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie majetku ŠGÚDŠ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 154 687,00 154687.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie majetku, motorových vozidiel, všeobecnej zodpovednosti za škodu, peňazí a komplexné poistenie liečebných nákladov zamestnancov UPJŠ pri zahraničných cestách Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 220,00 13220.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 334,00 334.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 324 693,00 324693.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 060,00 1134060.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736 000,00 736000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 29 078,00 29078.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku štátu v správe SSC Slovenská správa ciest 532 725,00 532725.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Mesto Košice 463,00 463.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poistenie majetku v správe MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 797 679,00 4797679.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 136 142,00 1136142.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 299 217,00 299217.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie Železníc Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 099 518,00 8099518.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 208,00 1150208.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 322 932,00 322932.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 134 969,00 1134969.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 034,00 14034.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 317 820,00 317820.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 826,00 1132826.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 320 755,00 320755.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 133 357,00 1133357.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 2 333,00 2333.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 320 324,00 320324.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 798,00 14798.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 12 877,00 12877.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 84 012,00 84012.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 327 898,00 327898.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82 117,00 82117.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 12 759,00 12759.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 232 000,00 232000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 753 850,00 753850.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2021 a 2022 (2) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 415 000,00 1415000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistene Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2021 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 5 059 229,00 5059229.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 Slovenská pošta, a.s. 323 611,00 323611.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 902,00 1132902.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 13 409,00 13409.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistene Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2021 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 298 180,00 298180.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 132 490,00 1132490.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistene Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2021 - 2024 Slovenská pošta, a.s. 294 040,00 294040.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris 2 702 000,00 2702000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 146 344,00 146344.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 131 844,00 1131844.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 7 587,00 7587.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Postenie majetku Prešovskej univerzity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 11 890,00 11890.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 179 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Agata Aniela Przygoda
Adresa:
Kráľovské údolie 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Paška
Adresa:
Klemensova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Todor Todorov
Adresa:
Pri starej prachárni 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Venelin Angelov Yanakiev
Adresa:
Maistr. 45 Mníchov 80337
Krajina:
Bulharská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Dlhopolček MSc.
Adresa:
Trenčianska 23 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Cingel CSc.
Adresa:
Kamenárska 3 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Venelin Angelov Yanakiev
Adresa:
Maistr. 45 Mníchov 80337
Krajina:
Bulharská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Január 2018
Záznam do:
22. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Quis
Adresa:
Lužická 6 Praha-Vinohrady 120 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
27. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Wricke
Adresa:
Gustav-Streich-Str. 34 Essen 45133
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
4. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Axel Theis
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dieter Wemmer
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jay Ralph
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Johannes Elchner
Adresa:
Hietzinger Kai 101-105 Wien 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maximilian Zimmerer
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Christof Mascher
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Johanes Türk
Adresa:
Hietzinger Kai 101-105 Wien A-1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petros Papanikolaou
Adresa:
Pontou 23A N. Erythraia 14671
Krajina:
Grécka republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Werner Zedelius
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Protsenko
Adresa:
Romanstrasse 40 München D-80639
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sergio Balbinot
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oliver Bäte
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Helga Jung
Adresa:
Koeniginstrasse 28 München 80802
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Marcel Drgon
Adresa:
Jesenského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Meno:
Mgr. Marcel Drgon, advokát s.r.o.
Adresa:
Jesenského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 27.08.2018 do: 22.07.2019

StiahniZáznam platný od: 4.01.2018 do: 27.08.2018

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 4.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na poistné obdobie 12 mesiacov 207 000,00 EUR Služby 26. November 2021 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×