Dodávateľ

Redi Tour s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REDI TOUR, s.r.o.

IČO: 35719192

Adresa: Zámocká 18, Bratislava

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4519

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Apríl 2017

Záznam platný do: 7. Apríl 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2011 1 159,00 EUR 1 1
2012 14 024,00 EUR 1 1
2014 2 819 484,00 EUR 45 47
2015 1 771 765,00 EUR 14 14
2016 5 139 311,00 EUR 17 17
2018 678,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 609 683,00 EUR 19 21
2015 1 925 833,00 EUR 28 28
2016 5 159 415,00 EUR 26 26
2017 50 812,00 EUR 5 5
2018 678,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 259 022,00 259022.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 615 777,00 615777.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 214 024,00 214024.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 206 990,00 206990.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 21 733,00 21733.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 6 394,00 6394.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 79 800,00 79800.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 1 740 359,00 1740359.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 3 988 151,00 3988151.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 294 967,00 294967.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 8 108 735,00 108735.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 133 333,00 133333.00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 260 000,00 260000.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 8 354,00 8354.00 EUR
Slovenská národná akreditačná služba 1 180 000,00 180000.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 1 104 205,00 1104205.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 129 000,00 129000.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 206 000,00 206000.00 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1 180 000,00 180000.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 7 640,00 7640.00 EUR
Hudobné centrum 4 1 937,00 1937.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie nákupu leteniek Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obstaranie leteniek a ubytovania pri zahraničných služobných cestách Slovenská agentúra životného prostredia 206 990,00 206990.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská národná akreditačná služba 180 000,00 180000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Národný bezpečnostný úrad 129 000,00 129000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Úrad vlády Slovenskej republiky 133 333,00 133333.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 206 000,00 206000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 133 900,00 133900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 39 999,00 39999.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb Slovenská agentúra pre cestovný ruch 180 000,00 180000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 483,00 10483.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 106 898,00 106898.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 261 815,00 261815.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 235 373,00 235373.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 405,00 10405.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 186 984,00 186984.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 970 305,00 970305.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 483,00 4483.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 276 898,00 276898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 582,00 4582.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 187 475,00 187475.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 188 813,00 188813.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu S Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 429,00 21429.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 432,00 5432.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21 966,00 21966.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 16 214,00 16214.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116 794,00 116794.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 800 000,00 3800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 241 244,00 241244.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 163,00 64163.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85 436,00 85436.0 EUR 2014 Služby Áno 1
abezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum od 55 000,00 do 65 000,00 55000 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 652 315,00 1652315.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 241 069,00 241069.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 483,00 483.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 50 245,00 50245.0 EUR 2011 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 132 240,00 132240.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7 084,00 7084.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb s prepravou osôb do zahraničia Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 18 628,00 18628.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 503,00 11503.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 375 592,00 375592.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4 892,00 4892.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 63 839,00 63839.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 749 999,00 749999.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 306,00 13306.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 139 283,00 139283.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 109 996,00 109996.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 900,00 38900.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42 750,00 42750.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 196 482,00 196482.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 32 961,00 32961.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 161,00 87161.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 180,00 28180.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36 932,00 36932.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 180 648,00 180648.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 16 006,00 16006.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 379 071,00 379071.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 402 103,00 402103.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87 928,00 87928.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23 192,00 23192.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 5 520,00 5520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 260 000,00 260000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 41 469,00 41469.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6 364,00 6364.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 518 187,00 518187.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8 439,00 8439.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 32 571,00 32571.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu S Štatistický úrad Slovenskej republiky 41 952,00 41952.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 433,00 54433.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 151 333,00 151333.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 26 565,00 26565.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 464,00 7464.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 20 998,00 20998.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 39 087,00 39087.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203 202,00 203202.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 932,00 9932.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 187 055,00 187055.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckých dopravných služieb Centrum vedecko-technických informácií SR 80 660,00 80660.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ekonomická univerzita v Bratislave 10 434,00 10434.0 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Eva Bohunická
Adresa:
Hummelova 12 Bratislava 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×