Dodávateľ

MEGA Education, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEGA Education, s. r. o.

IČO: 35961180

Adresa: Na barine 4, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3540

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Jún 2020

Záznam platný do: 25. Jún 2023

Posledná zmena: 26. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 94 376,00 EUR 2 2
2016 128 722,00 EUR 11 11
2017 12 100,00 EUR 1 1
2020 105 312,00 EUR 1 2
2021 149 760,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 94 376,00 EUR 2 2
2016 128 722,00 EUR 11 11
2017 12 100,00 EUR 1 1
2020 105 312,00 EUR 1 2
2021 149 760,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská agentúra životného prostredia 3 96 926,00 96926.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 3 716,00 3716.00 EUR
IUVENTA 4 40 462,00 40462.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 23 850,00 23850.00 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 149 760,00 149760.00 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 2 105 312,00 105312.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 20 979,00 20979.00 EUR
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice 1 4 100,00 4100.00 EUR
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 1 45 165,00 45165.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatí SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 81 650,00 81650.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží – školenia, kurzy, konferencie. Slovenská agentúra životného prostredia 114 180,00 114180.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Banskobystrickom kraji v oblasti Nízke Tatry IUVENTA 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Banskobystrickom kraji v oblasti Nízke Tatry IUVENTA 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Banskej Bystrici IUVENTA 37 000,00 37000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností IUVENTA 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie a organizácia podujatia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 520,00 5520.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Cez umenie k inklúzii - Workshopy Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice 10 950,00 10950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zasadnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti Úrad vlády Slovenskej republiky 28 626,41 28626.41 EUR 2016 Služby Nie 1
Technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Kampaň Cena za krajinu" Slovenská agentúra životného prostredia 4 240,00 4240.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Priebežné vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu PRV SR 20014 – 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie školenia v dňoch 29.-30.11.2016 v hoteli min. 3* kategórie v okrese Nitra/ Trenčín/Piešťany Úrad vlády Slovenskej republiky 11 263,14 11263.14 EUR 2016 Služby Nie 1
Organizácia výskumných stáží Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 62 500,00 62500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Priebežné vzdelávanie pracovníkov pre implementáciu PRV SR 2014 – 2020 Pôdohospodárska platobná agentúra 16 800,00 16800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 485 622,00 485622.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Manažérske vzdelávania riadiacich pracovníkov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 149 760,00 149760.0 EUR 2021 Služby Áno 1

mega@megaeducation.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 44 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mária Pipová
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Pipová
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2021
Záznam do:
25. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Pipa
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2021
Záznam do:
25. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Pipová
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Pipa
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Pipová
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Pipa
Adresa:
Na barine 15 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Krivak & Co, s. r. o.
Adresa:
Gajova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81000

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 18.02.2021 do: 25.02.2022

StiahniZáznam platný od: 15.06.2017 do: 18.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×