Dodávateľ

GAMO a.s.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GAMO a.s.

IČO: 36033987

Adresa: Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/10-PO-B6071

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Október 2019

Záznam platný do: 27. Október 2022

Posledná zmena: 29. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 21 658,00 EUR 2 2
2013 260 700,00 EUR 1 1
2014 265 718,00 EUR 6 7
2015 370 725,00 EUR 5 6
2016 23 622 786,24 EUR 10 10
2017 2 029 873,00 EUR 5 5
2018 204 120,00 EUR 2 2
2019 2 788 322,00 EUR 5 7
2020 4 500 255,33 EUR 4 4
2021 45 074,80 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 443 059,00 EUR 7 8
2015 475 742,00 EUR 7 8
2016 23 611 260,24 EUR 9 9
2017 2 041 399,00 EUR 6 6
2018 204 120,00 EUR 2 2
2019 2 691 245,00 EUR 4 6
2020 4 585 080,33 EUR 4 4
2021 57 326,80 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 23 439 960,00 23439960.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 200 534,00 200534.00 EUR
Spojená škola internátna 1 54 499,00 54499.00 EUR
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 2 29 311,00 29311.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 1 658 434,00 1658434.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 21 113,00 21113.00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 1 49 074,00 49074.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 71 083,33 71083.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 80 288,00 80288.00 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 52 664,00 52664.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 4 27 168,00 27168.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 170 854,50 170854.50 EUR
Mesto Trenčín 1 25 292,80 25292.80 EUR
Agentúra rozvoja vodnej dopravy 1 1 233 141,00 1233141.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 125 954,00 125954.00 EUR
Základná škola Huncovce 1 37 850,00 37850.00 EUR
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 1 50 518,00 50518.00 EUR
Gymnázium 1 92 599,00 92599.00 EUR
Glaston s.r.o. 1 260 700,00 260700.00 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 4 690,00 4690.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 4 404 320,00 4404320.00 EUR
TRANSPETROL, a.s. 2 2 000 001,00 2000001.00 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 5 107,00 5107.00 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 1 476,74 1476.74 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 12 600,00 12600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie, vybavenie IKT, didaktické pomôcky a školenie Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 62 525,00 62525.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 69 134,00 69134.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Inovácia vzdelávacieho prostredia digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 81 445,00 81445.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rozšírenie dátovej kapacity serverovej infraštruktúry vrátane monitorovacieho systému a bezdrôtového pokrytia metropolitnej siete AU Akadémia umení v Banskej Bystrici 46 197,00 46197.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Podpora inovácií vzdelávacieho procesu v ZŠ Huncovce Základná škola Huncovce 38 301,00 38301.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Modernizácia a rekonštrukcia Robotníckeho domu Banská Bystrica - Dodávka IKT Mesto Banská Bystrica 105 232,00 105232.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 42 261,00 42261.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Inovácia vzdelávacieho prostredia na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach digitálnymi technológiami a multifunkčnými zariadeniami Gymnázium 79 676,00 79676.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie, didaktické pomôcky a školenie Spojená škola internátna 65 500,00 65500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Údržba a podpora softvérov a licencií Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 68 416,00 68416.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Hardvér a softvér na samostatné pripojenie do internetu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 35 539,00 35539.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 35 708,00 35708.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Rámcová potreba vybraných zariadení IKT pre bežnú a projektovú činnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 5 143,00 5143.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Rámcová potreba vybraných zariadení IKT pre bežnú a projektovú činnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku 16 515,00 16515.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Komplexný informačný systém na manažment prenosu informácií, duševného vlastníctva a transfer technológií Glaston s.r.o. 260 700,00 260700.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 000,00 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov (ASDS) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 439 960,00 23439960.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 250,00 36250.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vybudovanie a rozvoj Integrovaného Ropovodného Informačného Systému Prevádzky TRANSPETROL, a.s. 1,00 1.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124 604,00 124604.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 925,00 25925.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Vybudovanie a rozvoj Integrovaného Ropovodného Informačného Systému Prevádzky TRANSPETROL, a.s. 1 965 408,00 1965408.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 99 596,00 99596.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 102 215,00 102215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 845,00 29845.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný servis pre diskové pole IBM DS3524 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 329,01 1329.01 EUR 2016 Služby Nie 1
Výpočtová technika - komponenty Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 795,68 1795.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie Mini PC a príslušných komponentov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 3 383,33 3383.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, All In One PC Katolícka univerzita v Ružomberku 2 682,61 2682.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 203 570,00 203570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX Agentúra rozvoja vodnej dopravy 1 233 141,00 1233141.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 164 930,00 1164930.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Informačno komunikačné technológie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 323 975,00 323975.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 97 077,00 97077.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 212 076,00 212076.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - SW vybavenie Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 102 893,00 102893.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Poskytovanie servisných služieb pre informačný systém JSSA Slovenská pošta, a.s. 4 404 320,00 4404320.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3 Bratislavský samosprávny kraj 110 541,00 110541.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 252,00 12252.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365 Mesto Trenčín 37 900,80 37900.8 EUR 2021 Služby Nie 1
Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 823 211,00 823211.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 823 211,00 823211.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft spojené so službami Microsoft Premier Support Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 675,00 14675.0 EUR 2021 Služby Nie 1

jana.nacinova@gamo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 399 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Hanúsek
Adresa:
F. P. Drobiševa 28 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Hanúsek
Adresa:
F. P. Drobiševa 28 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Demčík
Adresa:
29. augusta 26 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Július Varga
Adresa:
Magurská 47 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Krušpán
Adresa:
Pod Hôrkou 17 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Lovič
Adresa:
Starohorská 1 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Voskár
Adresa:
Viestova 14885/7B Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jakub Kajba
Adresa:
Tajovského 3 Banská Bystrica 974 01
Meno:
JUDr. Jozef Oceľ
Adresa:
Československej armády 26 Banská Bystrica 974 01
Meno:
JUDr. Viera Kalinová
Adresa:
Komenského 3 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2020 do: 4.02.2021

StiahniZáznam platný od: 16.03.2020 do: 20.07.2020

StiahniZáznam platný od: 31.01.2019 do: 16.03.2020

StiahniZáznam platný od: 8.06.2017 do: 31.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×