Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Daffer spol. s r.o.

IČO: 36320439

Adresa: Včelárska 1, Prievidza

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5721

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Júl 2020

Záznam platný do: 13. Júl 2023

Posledná zmena: 17. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 200,00 EUR 1 1
2015 416 470,00 EUR 11 13
2016 161 330,44 EUR 55 55
2017 12 464,30 EUR 27 27
2018 37 967,90 EUR 4 4
2019 854 037,13 EUR 22 28
2020 877 284,00 EUR 10 23
2021 464 592,08 EUR 9 17
2022 55 364,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 200,00 EUR 1 1
2015 416 470,00 EUR 11 13
2016 161 330,44 EUR 55 55
2017 12 464,30 EUR 27 27
2018 51 417,90 EUR 5 5
2019 840 587,13 EUR 21 27
2020 809 797,00 EUR 9 22
2021 532 079,08 EUR 10 18
2022 55 364,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 4 074,97 4074.97 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 6 641,00 6641.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 21 583,33 21583.33 EUR
Mesto Žilina 1 5 279,17 5279.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 6 145,00 6145.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 7 882,00 7882.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 18 000,00 18000.00 EUR
Mesto Skalica 2 104 060,00 104060.00 EUR
Mesto Trnava 1 1 323,00 1323.00 EUR
Mesto Rožňava 3 34 890,00 34890.00 EUR
Mesto Nová Baňa 3 102 333,00 102333.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 216,00 216.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 237,50 237.50 EUR
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 1 17 043,00 17043.00 EUR
Mesto Rajec 1 695,00 695.00 EUR
Obec Most pri Bratislave 3 95 964,00 95964.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 57 850,00 57850.00 EUR
Mesto Stupava 1 44 880,00 44880.00 EUR
Mesto Komárno 9 5 617,67 5617.67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 681,00 681.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 291,50 291.50 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 234 120,00 234120.00 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 5 228 400,00 228400.00 EUR
Mesto Brezno 4 147 822,00 147822.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 18 748,00 18748.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 3 974,96 3974.96 EUR
Obec Nová Ľubovňa 4 58 473,67 58473.67 EUR
Slovenské národné múzeum 1 65,00 65.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 2 400,50 2400.50 EUR
Mesto Galanta 2 37 200,00 37200.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 151,00 151.00 EUR
Mesto Poltár 4 77 210,00 77210.00 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 0,00 0.00 EUR
Obec Jelenec 2 51 856,00 51856.00 EUR
Obec Dlhé Stráže 1 6 820,00 6820.00 EUR
Mesto Púchov 1 1 987,00 1987.00 EUR
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 1 20 150,00 20150.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola podnikania 1 26 200,00 26200.00 EUR
Zoologická záhrada 6 2 925,10 2925.10 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 4 185,80 4185.80 EUR
Obec Bošáca 2 104 103,00 104103.00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 1 054,17 1054.17 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 36 130,00 36130.00 EUR
Obec Kúty 2 46 312,00 46312.00 EUR
Obec Gajary 3 80 822,00 80822.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola 1 7 495,00 7495.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1 923,00 1923.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 6 344,00 6344.00 EUR
Gymnázium 1 29 100,00 29100.00 EUR
Evanjelické gymnázium 1 16 775,00 16775.00 EUR
Základná škola, Sasinkova 530, Kopčany 3 10 448,00 10448.00 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 1 34 295,00 34295.00 EUR
Základná škola 1 2 995,83 2995.83 EUR
Cirkevná spojená škola 1 10 450,00 10450.00 EUR
Obec Veľké Úľany 2 88 430,00 88430.00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 840,00 840.00 EUR
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 1 29 953,00 29953.00 EUR
Gymnázium M. R. Štefánika 1 5 160,00 5160.00 EUR
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 1 8 724,00 8724.00 EUR
Športové gymnázium 2 9 202,50 9202.50 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 137,50 137.50 EUR
Obec Svätý Kríž 3 118 273,00 118273.00 EUR
Mesto Dudince 5 72 521,00 72521.00 EUR
Obec Šarišské Jastrabie 2 90 650,00 90650.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 2 30 468,00 30468.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 1 22 058,33 22058.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 996,10 996.10 EUR
Obec Plešivec 1 6 900,00 6900.00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 8 7 742,50 7742.50 EUR
Základná škola Staničná 13 1 2 986,50 2986.50 EUR
Základná škola 1 2 665,50 2665.50 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 3 202,50 3202.50 EUR
Základná škola - Alapiskola 1 0,00 0.00 EUR
Novohradská knižnica 1 1 210,00 1210.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2 325,00 325.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 7 058,50 7058.50 EUR
Obec Báhoň 2 149 910,00 149910.00 EUR
Obec Kamenín 3 111 074,00 111074.00 EUR
Obec Divín 3 100 539,00 100539.00 EUR
Obec Biel 2 75 221,00 75221.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 1 2 343,75 2343.75 EUR
Obec Sološnica 1 70 760,00 70760.00 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 1 39 735,00 39735.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie, vybavenie IKT, didaktické pomôcky a školenie Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 62 525,00 62525.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup školiaceho materiálu a potrieb Súkromná stredná odborná škola podnikania 25 000,00 25000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Súkromná stredná odborná škola 20 533,00 20533.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia laboratórií a učební Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Gymnázium 28 611,00 28611.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky a technika Evanjelické gymnázium 46 761,00 46761.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce časť: IKT a vybavenie a časť: didaktické pomôcky a zariadenia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 118 459,00 118459.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Prostriedky na výtvarnú a pracovnú výchovu a pomôcky pre umeleckú činnosť Metodicko-pedagogické centrum 198 546,00 198546.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Odborná literatúra Základná škola, Sasinkova 530, Kopčany 50 308,00 50308.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
„Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 33 974,00 33974.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky - biológia. Gymnázium Antona Bernoláka 7 270,00 7270.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vzdelávacie pomôcky Cirkevná spojená škola 27 037,00 27037.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 39 406,00 39406.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok pre ZŠ Stupava Mesto Stupava 49 000,00 49000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
športové potreby Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly, stoličky. Obec Dlhé Stráže 13 952,40 13952.4 EUR 2016 Tovary Áno 1
Posilňovacie zariadenie na fitness UNIVERZITA J. SELYEHO 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aerobic step inSPORTline UNIVERZITA J. SELYEHO 1 030,00 1030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odkladacie vozíky UNIVERZITA J. SELYEHO 635,00 635.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 29 742,00 29742.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manipulačný vozík s dvoma policami a madlom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínske nástroje a pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bozola Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186,00 186.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby Mesto Rožňava 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kynológický materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 365,00 2365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocviční Mesto Žilina 7 085,00 7085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - balančná polovičná fit lopta, závesný systém na cvičenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 725,00 1725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky do materskej školy MŠM 3Q Mesto Rajec 855,00 855.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevená varecha 25 cm Slovenské národné múzeum 82,66 82.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kynológický materiál - taška pre kynológa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup športových potrieb a vybavenia telocviční Obec Plešivec 8 360,00 8360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kreatívnej dielničky Novohradská knižnica 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Základná škola Staničná 13 4 290,00 4290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie pre telocvične v základných školách Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 7 611,60 7611.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rámy na obrazy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112,00 112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby a pomôcky Katolícka univerzita v Ružomberku 249,20 249.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Základná škola 4 290,00 4290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 4 290,00 4290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľký sochársky stojan Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Základná škola 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na projekt Tvorivé výpravy do minulosti II. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebnice pre centrum voľného času Mesto Komárno 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby pre MŠ_111 Mesto Komárno 286,50 286.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične ZŠ Mesto Púchov 2 530,00 2530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky pre TV študentov so špecifickými potrebami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 268,00 2268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Vybudovanie prírodovedných laboratórií - didaktická technika - laboratórne prístroje" Gymnázium, Jablonská 5, Myjava 11 185,72 11185.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre terapeutické účely Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnky do stajní ošípaných Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 863,00 4863.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnky do stajní prežúvavcov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 092,00 2092.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hokejka florbalová, Squashové rakety, Bedmintonové košíky, Squashové loptičky, Veľká tyč na činky, Raketa na bedminton Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 272,00 1272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výtvarné potreby pre materskú školu_134 Mesto Komárno 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové potreby Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - vybavenie biologického laboratória Gymnázium M. R. Štefánika 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hračky pre centrum voľného času_122 Mesto Komárno 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybudovanie prírodovedných laboratórií - Demonštračná sada a mechanická pokusná súprava Športové gymnázium 2 106,24 2106.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lego a rebrina pre centrum voľného času_150 Mesto Komárno 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kusový koberec a metrážny behúň Základná škola Májové námestie 1, Prešov 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby pre potreby MŠ_167 Mesto Komárno 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vybavenie telocviční Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola - Alapiskola 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenský pracovný stôl, hliníkové skladacie schodíky, hliníkové lešenie Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učiteľská katedra na notebook so zásuvkou Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chovateľské potreby (sladkovodná akvaristika) (70_2017) Zoologická záhrada 897,00 897.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chovateľské potreby (teraristika) (71_2017) Zoologická záhrada 659,07 659.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre terapeutické účely Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 367,00 367.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 275,00 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/náčinie-walkingové palice, vak na lopty, športester Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 475,66 3475.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klasické keramické misky (75_2017/1) Zoologická záhrada 291,47 291.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové misky (75_2017/2) Zoologická záhrada 99,60 99.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojan na letáky, drevená tabuľa, kriedový stojan Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 285,00 285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky-anatomické obrazy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 309,87 309.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné pomôcky pre materskú školu Mesto Trnava 1 590,00 1590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Somelierske potreby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 817,90 817.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/pomôcky-tenisové loptičky, rakety, bránky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 556,28 556.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové náradie/pomôcky-volejbalová sieť, badmintonový set, tenisové rakety, stoly na stolný tenis Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 797,52 1797.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové potreby, materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 350,00 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strúhadlo na ceruzky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umelé rastliny (93_2017) Zoologická záhrada 324,08 324.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výtvarné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 216,00 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby Mesto Rožňava 3 260,00 3260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teraristické pomôcky Zoologická záhrada 1 241,67 1241.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu pre MŠ_87 Mesto Komárno 326,00 326.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spoločensko vedné pomôcky pre centrum voľného času_141 Mesto Komárno 685,00 685.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Športové pomôcky pre CVČ_141 Mesto Komárno 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednomiestny stôl s uzamykateľným priestorom na notebook Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 720,00 2720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre terapeutické účely Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 530,00 530.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 13 298,70 13298.7 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 27 125,16 27125.16 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školský set ZŠ-1 lavica a 2 stoličky, učiteľská katedra a stolička, jedálenské stoly do zariadenia školského stravovania Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie učební na ZŠ I Mesto Galanta 20 616,00 20616.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktická technika Obec Jelenec 25 928,00 25928.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktická technika Obec Dvory nad Žitavou 31 056,00 31056.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktická technika ZŠ VJM Obec Dvory nad Žitavou 37 568,00 37568.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktická technika – polytechnická učebňa Obec Dvory nad Žitavou 42 968,00 42968.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie prírodovedných učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej učebne Obec Nová Ľubovňa 15 427,24 15427.24 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie prírodovedných učební – didaktické pomôcky biologickej/chemickej učebne Obec Nová Ľubovňa 19 325,46 19325.46 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) polytechnickej učebne Obec Nová Ľubovňa 14 494,88 14494.88 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktická technika pre základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Obec Dvory nad Žitavou 85 752,00 85752.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktická technika pre základnú školu Obec Dvory nad Žitavou 31 056,00 31056.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie tried a kancelárií Trenčiansky samosprávny kraj 69 532,90 69532.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani Mesto Nová Baňa 102 334,00 102334.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Didaktická technika Obec Jelenec 25 928,00 25928.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín Obec Kamenín 111 075,00 111075.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“ Obec Kráľová pri Senci 94 903,00 94903.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch – tovary Obec Kúty 77 677,00 77677.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie učební - nábytok Mesto Skalica 60 327,51 60327.51 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební - didaktické pomôcky Mesto Skalica 66 130,93 66130.93 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školský nábytok Športové gymnázium 7 490,82 7490.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál-fyzioterapia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 077,71 1077.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie prírodovedných a polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej a polytechnickej učebne - nábytok Obec Nová Ľubovňa 23 087,40 23087.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný zdravotnícky materiál - pomôcky pre fyzioterapiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 445,34 1445.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie učební na ZŠ IV Mesto Galanta 29 050,00 29050.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín Obec Divín 150 094,00 150094.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno Mesto Brezno 161 662,00 161662.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár Mesto Poltár 77 211,00 77211.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň Obec Báhoň 186 801,00 186801.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov Obec Sološnica 81 239,00 81239.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 126 535,00 126535.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební Obec Biel 75 221,00 75221.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach Mesto Dudince 76 468,00 76468.0 EUR 2021 Tovary Áno 5
Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary Obec Gajary 80 823,00 80823.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" Dodávka výpočtovej techniky a softvéru, didaktickej techniky Obec Veľké Úľany 88 430,00 88430.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave Obec Most pri Bratislave 106 922,00 106922.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca Obec Bošáca 67 487,00 67487.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok do triedy Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 2 815,00 2815.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie odborných učební ZŠ Mesto Rožňava 42 000,00 42000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Didaktické prostriedky do učební základnej školy Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 26 500,00 26500.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici. a Zlepšenie technického vybavenia Odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 126 892,00 126892.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie Obec Šarišské Jastrabie 115 786,00 115786.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a laboratórií Žilinský samosprávny kraj 215 033,00 215033.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a Obec Bošáca 76 615,00 76615.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
Dodanie nábytku Banskobystrický samosprávny kraj 18 748,00 18748.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
+421465198711

+42146542431


daffer@daffer.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1054 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Daniel Krajčovič
Adresa:
Energetikov 32/11 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Krajčovič
Adresa:
Energetikov 32/11 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
21. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniel Krajčovič
Adresa:
Energetikov 32/11 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Jeluš
Adresa:
Š. Závodníka 27 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
Adresa:
J.Chalupku 8 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 21.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×