Dodávateľ

INMEDIA, spol. s r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INMEDIA, spol. s r.o.

IČO: 36019208

Adresa: Námestie SNP 11, Zvolen

Registračné číslo: 2019/9-PO-C7733

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 21. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 372 050,00 EUR 26 36
2015 2 173 493,00 EUR 37 77
2016 3 241 597,60 EUR 161 177
2017 3 955 373,37 EUR 203 220
2018 4 283 676,52 EUR 215 241
2019 5 476 952,21 EUR 220 325
2020 7 464 274,55 EUR 335 482
2021 6 745 237,41 EUR 212 289
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 068 802,00 EUR 14 21
2015 2 227 202,00 EUR 31 55
2016 3 322 086,60 EUR 167 192
2017 4 022 124,37 EUR 208 231
2018 4 278 767,51 EUR 217 238
2019 4 463 438,72 EUR 195 250
2020 6 731 044,03 EUR 321 422
2021 7 816 965,43 EUR 247 422
2022 782 224,00 EUR 8 16

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 257 2 728 463,68 2728463.68 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 2 122 200,00 122200.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 7 717 860,00 717860.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 2 229 374,33 2229374.33 EUR
Mesto Žilina 5 50 839,11 50839.11 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 20,83 20.83 EUR
Žilinský samosprávny kraj 99 4 068 723,00 4068723.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 2 359,38 2359.38 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 6 200 597,00 200597.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 112 1 790 588,00 1790588.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45 1 328 869,00 1328869.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 15 728 197,78 728197.78 EUR
Psychiatrická nemocnica 14 394 193,00 394193.00 EUR
Mesto Nitra 4 90 750,00 90750.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 397 123,37 397123.37 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 145 030,83 145030.83 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 13 1 129 578,00 1129578.00 EUR
Mesto Prievidza 9 258 686,00 258686.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 1 196 305,00 1196305.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 65 000,00 65000.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 5 104 260,83 104260.83 EUR
Technická univerzita v Košiciach 92 1 453 731,31 1453731.31 EUR
Centrum výcviku Lešť 19 2 027 308,00 2027308.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 56 582 013,00 582013.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 30 707,92 30707.92 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 275 106,33 275106.33 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 6 238 226,00 238226.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 60 810 888,29 810888.29 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 23 375 584,00 375584.00 EUR
Mesto Košice 1 550 366,00 550366.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 5 226 028,00 226028.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 125 411,66 125411.66 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 40 834 526,14 834526.14 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 9 633 477,87 633477.87 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 64 410,00 64410.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 18 62 648,81 62648.81 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 6 457,67 6457.67 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 65 250,00 65250.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 6 228 971,00 228971.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 460 845,83 460845.83 EUR
Mesto Banská Bystrica 7 515 981,00 515981.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 157 893,00 157893.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 9 579 890,00 579890.00 EUR
Zoologická záhrada 27 58 939,02 58939.02 EUR
Základná škola Košice 5 38 008,34 38008.34 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 12 316,67 12316.67 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 9 284 166,33 284166.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 201 134,16 201134.16 EUR
Základná škola 2 0,00 0.00 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 153 468,34 153468.34 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 2 51 300,00 51300.00 EUR
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 8 296 196,00 296196.00 EUR
Správa školských zariadení 20 157 171,00 157171.00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 4 126 203,40 126203.40 EUR
Základná škola Družicová 4, Košice 6 45 670,83 45670.83 EUR
Základná škola 4 4 470,83 4470.83 EUR
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 1 12 000,00 12000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 166 825,85 166825.85 EUR
Základná škola 2 0,00 0.00 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 6 34 771,66 34771.66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 126 240,75 126240.75 EUR
Centrum účelových zariadení 3 81 698,50 81698.50 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 9 11 219,50 11219.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 9 123 391,66 123391.66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 25 210 790,81 210790.81 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 6 30 433,33 30433.33 EUR
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 13 22 916,68 22916.68 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 62 242,63 62242.63 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 29 145,45 29145.45 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 119 166,67 119166.67 EUR
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 9 214 990,83 214990.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 73 433,34 73433.34 EUR
Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 5 0,00 0.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 55 833,34 55833.34 EUR
"SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 3 156 889,00 156889.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 1 6 083,33 6083.33 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 3 57 158,33 57158.33 EUR
Školský internát 2 87 083,33 87083.33 EUR
Centrum sociálnych služieb Fantázia 12 38 339,53 38339.53 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 17 79 159,07 79159.07 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 6 24 966,67 24966.67 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 45 583 949,16 583949.16 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 6 25 150,00 25150.00 EUR
LIKAVA - centrum sociálnych služieb 33 679 487,36 679487.36 EUR
Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 3 6 516,67 6516.67 EUR
Základná škola 3 12 641,67 12641.67 EUR
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 5 73 408,33 73408.33 EUR
Základná škola Považská 12 3 7 400,00 7400.00 EUR
Materská škola 5 13 500,00 13500.00 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 5 21 041,67 21041.67 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Staničná 13 3 23 625,00 23625.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 1 658,33 1658.33 EUR
Základná škola 2 0,00 0.00 EUR
Viacúčelové zariadenie pre seniorov 8 16 364,15 16364.15 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 102 460,00 102460.00 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 4 242 700,00 242700.00 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 3 945,83 3945.83 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 7 27 991,67 27991.67 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 6 8 640,00 8640.00 EUR
Základná škola 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Fábryho 44, Košice 6 36 041,66 36041.66 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 6 20 091,66 20091.66 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 364,00 364.00 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 6 102 158,34 102158.34 EUR
Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 2 7 900,00 7900.00 EUR
Základná škola 6 34 224,16 34224.16 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 25 910,00 25910.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMINO 1 2 200,00 2200.00 EUR
Základná škola Hroncova 23, Košice 3 36 416,67 36416.67 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 3 37 522,59 37522.59 EUR
Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 6 22 548,33 22548.33 EUR
Základná škola Košice 6 33 962,50 33962.50 EUR
Materská škola, Palárikova 22, Košice 3 7 025,00 7025.00 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 6 66 730,00 66730.00 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 15 716,67 15716.67 EUR
Obchodná akadémia 1 8 750,00 8750.00 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 133,33 133.33 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 4 0,00 0.00 EUR
Materská škola 3 7 157,50 7157.50 EUR
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 8 9 191,67 9191.67 EUR
Materská škola Havanská 26, Košice 6 4 211,67 4211.67 EUR
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 11 84 961,67 84961.67 EUR
Základná škola 2 12 329,17 12329.17 EUR
Materská škola 3 2 889,17 2889.17 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 2 6 075,00 6075.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 5 103 721,67 103721.67 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 2 33 841,00 33841.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 243 570,00 243570.00 EUR
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 18 398 115,00 398115.00 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 10 116 178,00 116178.00 EUR
ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 8 454 699,00 454699.00 EUR
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 24 483 101,00 483101.00 EUR
Základná škola Jozefa Urbana 3 2 353,33 2353.33 EUR
Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 5 63 843,74 63843.74 EUR
Základná škola Park Angelinum 8, Košice 5 29 445,00 29445.00 EUR
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 3 33 625,00 33625.00 EUR
Materská škola 6 8 083,33 8083.33 EUR
Materská škola Hrebendova 5, Košice 6 6 991,67 6991.67 EUR
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 8 316 523,00 316523.00 EUR
Materská škola 3 2 854,17 2854.17 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 104 579,00 104579.00 EUR
Michalovský domov seniorov 6 229 610,00 229610.00 EUR
Školský internát Medická 2, Košice 9 337 964,00 337964.00 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka mliečnych výrobkov pre Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie Psychiatrická nemocnica 206 000,00 206000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Centrum výcviku Lešť 189 042,00 189042.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a rýb vrátane dopravy, vyloženia na miesta dodania a všetkých súvisiacich nákladov na základe potrieb, požiadaviek a finančných možností UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 189 710,00 189710.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Potraviny pre "CLEMENTIA"" ZSS Kovarce "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 82 200,00 82200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 44 665,00 44665.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Gymnázium Veľká okružná, Žilina Žilinský samosprávny kraj 48 000,00 48000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 43 500,00 43500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky pre zariadenie LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka. Žilinský samosprávny kraj 40 600,00 40600.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Nákup potravín pre "KREATÍV" ZSS Klasov Nitriansky samosprávny kraj 86 756,00 86756.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mäso, mlieko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 172 000,00 172000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka hlboko zmrazených potravín Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 000,00 200000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hrubý potravinový tovar Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 52 000,00 52000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mäso, mäsové výrobky, ryby a výrobky z rýb pre ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice Žilinský samosprávny kraj 88 300,00 88300.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Základné potraviny, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 176 710,00 176710.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Čerstvé mäso, mäsové výrobky a mrazená hydina pre školskú jedáleň Gymnázium Veľká okružná Žilina Žilinský samosprávny kraj 42 000,00 42000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar,ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 284,00 115284.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
PotravinyII. - Mäso a mäsové výrobky, chlieb a pekárenské výrobky, mrazené potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 91 380,00 91380.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
dodávka potravín SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 55 000,00 do 70 000,00 55000 EUR 2015 Tovary Nie 1
ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice - Mlieko a mliečne výrobky Žilinský samosprávny kraj 44 500,00 44500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny pre ZpS a DSS Žilina - Karpatská Žilinský samosprávny kraj 87 730,00 87730.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 110 000,00 110000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Univerzitná nemocnica Martin 79 224,00 79224.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 40 000,00 do 50 000,00 40000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Potraviny pre obyvateľov a personál ZSS "CLEMENTINA" Kovárovce Nitriansky samosprávny kraj 63 219,00 63219.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mäso a mäsové výrobky pre ZpS a DSS Čadca - Žiarec Žilinský samosprávny kraj 64 985,00 64985.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodanie hrubého tovaru - potraviny pre DSS LIBERTAS Lučenec Banskobystrický samosprávny kraj 84 900,00 84900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206 000,00 206000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 000,00 50000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre ZpS a DSS Karpatská 8,9, 010 08 Žilina Žilinský samosprávny kraj 55 723,00 55723.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 48 200,00 48200.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Potraviny pre jedálne pri materských školách a detských jasliach - Potraviny Mesto Košice 550 366,00 550366.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 962,00 3962.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 116 166,00 116166.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Hydinové mäso mrazené Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 815,00 41815.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky konzervovaného ovocia a zeleniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 758,00 16758.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 621,00 7621.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 831,00 11831.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 672,00 22672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 000,00 420000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 873,00 8873.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 598,00 11598.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 127,00 24127.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 615,00 17615.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovens Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 033,00 32033.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 086,00 15086.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 221,00 12221.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 733,00 7733.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Základné potraviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 049 450,00 3049450.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Nemocnice s poliklinikami n.o. 195 173,00 195173.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 435,00 10435.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 096 256,00 1096256.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Základné potraviny, suroviny, mliečne a mrazené výrobky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 129 700,00 1129700.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266 898,00 266898.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 098,00 12098.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 931,00 6931.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 11 061,00 11061.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 734,00 6734.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 10 072,00 10072.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 855,00 6855.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 257,00 7257.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 321 755,00 321755.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach Nemocnice s poliklinikami n.o. 11 692,00 11692.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 122,00 7122.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dodávky trvanlivých potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 555 562,00 555562.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 98 562,00 98562.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 540,00 12540.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 7 699,00 7699.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 164,00 13164.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 612,00 8612.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 540,00 22540.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 130,00 18130.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 309,00 13309.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 147,00 38147.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 685,00 7685.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 904,00 26904.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 001,00 36001.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 129,00 22129.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 365,00 15365.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 982,00 33982.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 117,00 50117.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 6 520,00 6520.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 409,00 13409.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 934,00 23934.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 179,00 14179.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 119,00 30119.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 683,00 16683.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 322,00 38322.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 37 083,00 37083.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 8 149,00 8149.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 4
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 12 956,00 12956.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Mäso, konzervy, zmrazené hydinové mäso a ryby pre Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Turčianske Teplice Žilinský samosprávny kraj 68 500,00 68500.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 289,00 26289.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 441,00 8441.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 914,00 10914.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 511,00 26511.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 727,00 34727.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 398,00 22398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 13 039,00 13039.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 3 248,00 3248.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 209 300,00 209300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 967,00 22967.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 822,00 16822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 481,00 9481.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 844,00 8844.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 926,00 20926.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 511,00 22511.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach. Nemocnice s poliklinikami n.o. 9 583,00 9583.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 889,00 2889.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 453,00 21453.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 093,00 35093.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 220,00 12220.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 578,00 30578.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 942,00 43942.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 734,00 25734.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 044,00 13044.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 544,00 39544.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 110,00 27110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 096,00 17096.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 599,00 43599.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 478,00 13478.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 429,00 10429.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 896,00 24896.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 274,00 35274.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 703,00 15703.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 020,00 17020.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 390,00 29390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 350,00 41350.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 840,00 9840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 25 234,00 25234.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 350 000,00 350000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 68 085,00 68085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 10 916,00 10916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 13 830,00 13830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 745,00 10745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynské výrobky, ryža, strukoviny a jačmenné krúpy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 375,00 22375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlynské výrobky, cestoviny,ryža, paštéty, ryby v oleji Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 203,28 11203.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 540,00 3540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie čerstvé Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 876,00 3876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vajcia slepačie a čerstvé droždie Zoologická záhrada 1 102,80 1102.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov. Centrum výcviku Lešť 29 166,66 29166.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 500,00 20500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazená hydina Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca 9 150,00 9150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 36 800,00 36800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mlieko, maslo, maslo rastlinné, olej Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 17 850,00 17850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 333,33 13333.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 20 853,00 20853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydinové mäso Zoologická záhrada 5 772,00 5772.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovsené vločky Zoologická záhrada 2 160,00 2160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 2 508,68 2508.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a smotana Technická univerzita v Košiciach 7 620,00 7620.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 320,00 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 8 620,00 8620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Strukoviny, obiloviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 255,79 4255.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervované ryby - termosterilizovaný výrobok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 5 280,00 5280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 60 500,00 60500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 129 924,00 129924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 24 788,00 24788.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 969,00 10969.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a polotovary Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 24 141,00 24141.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 365,82 54365.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, ovsené vločky, corn flakes, detská výživa,Sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 346,36 38346.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 181,70 6181.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny sušené bezvaječné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 15 886,00 15886.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 716,00 1716.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 233,00 1233.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
múka "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hlboko mrazená hydina "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 10 815,00 10815.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 923,00 1923.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
hrubý tovar "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 24 500,00 24500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka slepačích vajec Centrum výcviku Lešť 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 206 820,00 206820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a spracovaná zelenina LIKAVA - centrum sociálnych služieb 56 902,00 56902.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Univerzitná nemocnica Martin 76 550,00 76550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 075,00 6075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 17 851,00 17851.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty LIKAVA - centrum sociálnych služieb 3 512,00 3512.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 695,00 21695.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 749,60 17749.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 520,00 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 487,00 14487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché potraviny Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 97 500,00 97500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec (LS) Centrum výcviku Lešť 27 704,17 27704.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 106 145,40 106145.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 951,70 71951.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 115 590,00 115590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché potraviny Psychiatrická nemocnica Hronovce 62 960,19 62960.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kačice Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 9 360,00 9360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 957,92 1957.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 45 265,84 45265.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty, sójové kocky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Koreniny,chuťové prísady, polievky a bujóny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 200,00 11200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 92 400,00 92400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 60 420,00 60420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 86 320,00 86320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 34 870,00 34870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 922,00 5922.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 673,40 1673.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minerálna voda Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 922,00 5922.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 62 800,00 62800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná a spracovaná zelenina a ovocie, živočíšne maslo a rastlinné tuky, strukoviny, obiloviny a sója Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 9 635,50 9635.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 56 000,00 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 662,69 4662.69 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 060,00 10060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 340,00 2340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 71 030,00 71030.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 300,01 14300.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 515,84 7515.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 47 609,39 47609.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín (SS) Centrum výcviku Lešť 119 166,67 119166.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Strukoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny sušené bezvaječné Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 400,00 8400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sterilizovaný tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DIA cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 5 800,00 5800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14 960,00 14960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelennia, diabetické spracované ovocie a zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 44 330,00 44330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čokoláda a cukrovinky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 8 700,00 8700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 780,00 7780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 445,00 18445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 487,00 14487.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 80 260,00 80260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 5 480,00 5480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín Centrum výcviku Lešť 112 500,00 112500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 573,00 12573.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, tuky a konzervované ryby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 947,00 14947.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka vajec Centrum výcviku Lešť 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 656,40 21656.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Syrárske výrobky a nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 820,00 33820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, maslo, syry Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín 16 600,00 16600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 51 000,00 51000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 23 914,26 23914.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Centrum výcviku Lešť 31 666,67 31666.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 344,00 20344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, olej Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 106,92 3106.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 260,00 1260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 44 460,00 44460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 35 100,00 35100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 920,01 26920.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje Technická univerzita v Košiciach 36 823,00 36823.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 66 396,00 66396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 268,00 8268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 8 083,60 8083.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 120,00 12120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 705,00 7705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 7 540,50 7540.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 633,07 4633.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky rôznych druhov Zoologická záhrada 4 291,32 4291.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suché strukoviny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 900,00 3900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky - cukor a cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 10 600,00 10600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené výrobky Psychiatrická liečebňa Sučany 20 525,27 20525.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryža Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 625,00 5625.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 370,00 6370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnice s poliklinikami n.o. 59 100,00 59100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Mesto Žilina 5 540,00 5540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, sterilizovaná zelenina, džemy Mesto Žilina 13 859,93 13859.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Mesto Žilina 2 210,00 2210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Mesto Žilina 35 894,56 35894.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka a výrobky Mesto Žilina 5 722,50 5722.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 448,37 8448.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 293,66 1293.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia, čerstvé droždie Zoologická záhrada 1 440,94 1440.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 862,64 862.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 19 104,43 19104.43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovsené vločky Zoologická záhrada 2 808,00 2808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby, mrazená zelenina "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor, strukoviny, olej, cestoviny, ryža, sirup, čaj Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 23 712,70 23712.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 120 649,00 120649.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pšeničné otruby Zoologická záhrada 1 039,68 1039.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 17 150,00 17150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 20 100,00 20100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompóty, kompóty DIA, zelenina sterilizovaná, zelenina sterilizovaná DIA Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 18 050,00 18050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizovana zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 380,00 20380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 6 480,00 6480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 44 550,00 44550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 3 576,00 3576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 980,00 1980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
múka "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 935,00 1935.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje LIKAVA - centrum sociálnych služieb 14 456,16 14456.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 27 826,00 27826.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky - múka, ryža, cestoviny, koreniny, pochutiny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 48 830,00 48830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko a mliečne výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 27 639,00 27639.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 520,00 10520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina (141_2017) Zoologická záhrada 7 512,00 7512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje (15_2017) Zoologická záhrada 2 301,85 2301.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 250,00 8250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia akosť A trieda L Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 7 560,00 7560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené ryby a mrazená zelenina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 272,00 6272.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 240,00 3240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 25 600,00 25600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 5 200,00 5200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazený karfiól, mrazená tekvica, mrazený špenát, mrazená paprika, mazené šampiňony, držková polievka Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 928,46 9928.46 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 816,74 7816.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 616,00 5616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 046,00 18046.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka, ryža, soľ, cukor Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 16 700,00 16700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balené šaláty majonézové a rybacie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 600,00 20600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prísady do jedál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 34 600,00 34600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strukoviny, krúpy, ovsené vločky, krupica Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sirupy LIKAVA - centrum sociálnych služieb 1 125,30 1125.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 40 042,50 40042.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 556,26 556.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ryby Technická univerzita v Košiciach 15 675,60 15675.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 76 281,60 76281.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 27 717,00 27717.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrubý tovar "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 32 415,00 32415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 216,00 2216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 744,00 7744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/2) Zoologická záhrada 1 445,15 1445.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 49 533,00 49533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 43 605,00 43605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
SPRACOVANÉ OVOCIE A SPRACOVANÁ ZELENINA LIKAVA - centrum sociálnych služieb 44 626,09 44626.09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie zelenina a súvisiace výrobky (konzervované) Viacúčelové zariadenie pre seniorov 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nápoje, tabak a príbuzné produkty Viacúčelové zariadenie pre seniorov 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Viacúčelové zariadenie pre seniorov 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka, cukor, olej, soľ, ryža, strúhanka, sója Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 510,00 27510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 830,00 54830.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 760,00 12760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 31 870,83 31870.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrášok s mrkvou, hrášok, šampiňony steril., lečo, fazuľka steril., paprika steril.,kukurica steril., ocot Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 10 200,00 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 46 960,00 46960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
MÄSOVÉ PAŠTÉTY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 089,20 2089.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 13 255,20 13255.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 727,20 20727.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 480,05 6480.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 90 360,00 90360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Syry Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 000,00 34000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálne vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/3) Zoologická záhrada 149,66 149.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 71 730,00 71730.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 37 000,00 37000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup hydinového mäsa a mrazenej zeleniny pre (CC) Centrum výcviku Lešť 9 605,23 9605.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 100 200,00 100200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 55 000,00 55000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 117 568,00 117568.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, syrárske výrobky, nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 39 900,00 39900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 10 470,07 10470.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 540,00 71540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 22 550,00 22550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Psychiatrická nemocnica Hronovce 68 002,59 68002.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/4) Zoologická záhrada 1 816,37 1816.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 035,00 10035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 128,00 7128.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 111 410,93 111410.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 65 859,22 65859.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 87 600,00 87600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 467,62 3467.62 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 59 708,00 59708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 996,94 1996.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuracie stehná a morčacie mäso mrazené Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 77 500,00 77500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky, Dia výrobky, med, kakao, sušené ovocie, mak a orechy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 035,00 7035.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 280,00 29280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 950,00 10950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 50 374,50 50374.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Školský internát 63 500,00 63500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý tovar Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 74 691,18 74691.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 176 000,00 176000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydina Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 18 966,15 18966.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 664,00 8664.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - MOČIAR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 963,36 2963.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520,17 2520.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 54 037,03 54037.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/5) Zoologická záhrada 366,32 366.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 51 600,00 51600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 66 802,50 66802.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky, sója, sójové produkty Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 79 740,80 79740.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 317,60 1317.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, rybie filé mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 176,67 10176.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 73 031,91 73031.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 44 280,00 44280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 81 600,00 81600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzervy Technická univerzita v Košiciach 14 054,00 14054.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Psychiatrická nemocnica Hronovce 52 019,29 52019.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 59 632,60 59632.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín Centrum výcviku Lešť 173 077,50 173077.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (127_2017/6) Zoologická záhrada 1 420,55 1420.55 EUR 2017 Tovary Nie 1
DIA cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 7 460,00 7460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina, spracované diabetické ovocie a zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 39 530,00 39530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prísady do jedál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 950,00 23950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenia a mrazené výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 16 650,00 16650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strukoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 427,00 3427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 437,00 13437.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny - mliečne výrobky "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 17 290,00 17290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, filety Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 52 147,00 52147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 52 200,00 52200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 400,00 26400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 53 375,00 53375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 156,48 30156.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Minerálna voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 31 000,00 31000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 62 000,00 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, hydina a ryby "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 28 432,00 28432.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koreniny, strukoviny, cukrovinky Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 13 200,00 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 122 283,49 122283.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 32 300,00 32300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polotovary, konzervy, koreniny a keksy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 912,99 43912.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 8 294,97 8294.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 1 - mlynské výrobky (múka, krupica), ryža, cukor, kakao, čaj, med, oplátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 52 376,24 52376.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 29 490,00 29490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Potraviny-suché a sterilizované potraviny, šaláty, nápoje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 73 465,56 73465.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky rôznych druhov (125_2017) Zoologická záhrada 4 155,18 4155.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 58 767,00 58767.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 41 000,00 41000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 200,80 11200.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Múka, ryža , strukoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 655,00 12655.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 088,94 4088.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby a polotovary Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 11 840,00 11840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 9 604,00 9604.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 374,24 5374.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 29 050,40 29050.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 324,00 18324.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché strukoviny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 820,00 3820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 14 941,26 14941.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita v Košiciach 97 800,00 97800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka, cukor, strukoviny, olej, cestoviny, ryža, sirup a čaj Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 26 224,00 26224.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, maslo, nátierka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 69 841,00 69841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 38 848,00 38848.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky, čerstvé slepačie vajcia, čerstvé droždie (153_2018/1) Zoologická záhrada 3 211,07 3211.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (153_2018/2) Zoologická záhrada 1 505,12 1505.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovsené vločky, pšeničné otruby (161_2018) Zoologická záhrada 4 654,44 4654.44 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 248,00 1248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 800,54 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 800,54 3800.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 25,00 25.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso a vnútornosti (167_2018) Zoologická záhrada 10 252,00 10252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 36 124,56 36124.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 374,00 4374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené výrobky Psychiatrická liečebňa Sučany 23 040,00 23040.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 14 713,00 14713.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slepačie Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 24 336,00 24336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 657,25 5657.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 47 400,00 47400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 480,00 9480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Univerzitná nemocnica Martin 147 438,00 147438.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Technická univerzita v Košiciach 12 279,00 12279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 999,00 17999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 584,10 4584.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje (31_2018) Zoologická záhrada 2 556,30 2556.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, vajcia "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 10 641,42 10641.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480,00 6480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 280,00 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 600,00 18600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny-múka, ryža cestoviny, koreniny, pochutiny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 54 174,00 54174.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 30 945,00 30945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené mäso Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 87 444,00 87444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia akosť A trieda L, M Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 12 720,00 12720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty, ryby v oleji Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 139,88 5139.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 37 473,00 37473.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 25 513,00 25513.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 30 322,00 30322.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 17 717,00 17717.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 30 945,00 30945.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 804,32 22804.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené, kurča mrazené, kuracia pečeň, filé mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 19 200,00 19200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 333,40 36333.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a vákuované produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mliečnych výrobkov Psychiatrická nemocnica 82 467,01 82467.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 339,82 2339.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 858,00 1858.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Džúsy a minerálky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 877,00 2877.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky (153/2018) Zoologická záhrada 2 167,49 2167.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené ryby Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 560,31 14560.31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazený karfiól, mrazená tekvica, mrazený špenát, mrazená paprika, mazené šampiňony, držková polievka Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 3 850,00 3850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Univerzitná nemocnica Martin 105 702,65 105702.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 23 491,00 23491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje Technická univerzita v Košiciach 16 783,00 16783.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 33 019,38 33019.38 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
med PVC, džem jahodový PVC, džem marhuľový PVC, nutela PVC, nutela DIA PVC vývary, dochucovadlo, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 21 100,00 21100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 211,45 14211.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Múka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 632,00 5632.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 160,84 5160.84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché potraviny Psychiatrická nemocnica Hronovce 120 380,35 120380.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina mrazená Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 300,00 15300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 72 420,00 72420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 115,00 11115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 121 014,02 121014.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 761,82 15761.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 921,73 21921.73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukor Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 250,00 9250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 634,60 10634.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. časť: Tuky- rastlinné, živočišné Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 77 612,00 77612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nápoje 0,5 l Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115 000,00 115000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 950,17 7950.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 630,00 44630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 216,56 25216.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 406,00 10406.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výroky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 156,52 45156.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
vajcia Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mechanicky separované hydinové mäso hlbokomrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 354,00 354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 106,15 60106.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 819,34 1819.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 78 348,00 78348.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia Letecká vojenská nemocnica, a.s. 53 810,90 53810.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 61 965,36 61965.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 028,88 4028.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 15 827,81 15827.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 484,00 8484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 70 835,00 70835.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlbokomrazené potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 237 202,00 237202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
cestoviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 993,40 5993.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 055,63 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 57 915,00 57915.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené pirohy Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 314,40 4314.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 14 160,40 14160.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 16 377,97 16377.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Centrum výcviku Lešť 109 126,67 109126.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 41 520,00 41520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2. časť: Mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 46 494,50 46494.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché potraviny Univerzitná nemocnica Martin 108 037,72 108037.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sójové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 863,18 1863.18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 672,00 13672.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Hrubý tovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 72 618,56 72618.56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suchý tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64 300,00 64300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 854,34 3854.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Minerálna voda Múzeum vo Svätom Antone 165,00 165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny "KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov 50 000,00 50000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacvaječné cestoviny, ovsené vločky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 239,94 11239.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oleje a tuky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 151,20 12151.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 99 290,00 99290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 67 200,00 67200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 511,00 2511.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 222,00 42222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 63 658,00 63658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 055,63 6055.63 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 120,05 14120.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie M Fakultná nemocnica Nitra 2 750,00 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 974,00 26974.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 133,00 7133.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 688,00 5688.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 825,00 23825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 957,00 24957.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 13 043,43 13043.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 422,00 21422.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené a vákuované produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 711,61 1711.61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky (sója, sójové produkty) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 93 922,66 93922.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Zoologická záhrada 1 729,82 1729.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 035,00 20035.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cukrovinky Technická univerzita v Košiciach 30 440,00 30440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dia cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 729,78 3729.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka mrazenej hydiny, rýb, mrazených výrobkov Centrum výcviku Lešť 67 710,00 67710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 811,00 3811.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 479,00 15479.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
mrazená zelenina Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 311,46 12311.46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163 317,00 163317.0 EUR 2018 Tovary Nie 6
Potraviny - čerstvé slepačie vajcia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 131 454,00 131454.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 43 000,00 43000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Balené nátierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 110,00 19110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny, sušené bylinky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 200,00 26200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenia a mrazené výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 140,13 8140.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracované ovocie, zelenina a diabetické ovocie, zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 21 879,57 21879.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 502,00 12502.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 7 948,08 7948.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - oleje, tuky, strukoviny, ryža, cestoviny, múka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 867,36 38867.36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 092,50 29092.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 159,39 23159.39 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 101 363,70 101363.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 377,68 8377.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, filety Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 63 024,72 63024.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny 4 - tuky a oleje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 117,00 21117.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Technická univerzita v Košiciach 64 600,00 64600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 004,00 9004.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné potraviny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 000,00 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Veľká Ida Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 109,92 12109.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre stravovacie zriadenie 2019 Močiar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 357,75 6357.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 178,00 11178.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 127 734,48 127734.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 62 260,00 62260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 129 611,00 129611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 253,33 2253.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - trvanlivé potraviny Letecká vojenská nemocnica, a.s. 79 035,80 79035.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 723,15 2723.15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rastlinné oleje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 768,00 3768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 57 851,60 57851.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 485,00 3485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polotovary, konzervy, koreniny a keksy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 170,00 7170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 60 374,00 60374.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, hydina a ryby "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 38 203,55 38203.55 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 115 569,45 115569.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 5 612,40 5612.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a hydinové výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 234,96 6234.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny-suché a sterilizované potraviny, šaláty, nápoje Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 95 731,50 95731.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ostatné trvanlivé potraviny 2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 023,33 27023.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov 83 436,89 83436.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 262,00 4262.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 342,60 4342.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Suché strukoviny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 362,00 3362.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a maslo Technická univerzita v Košiciach 46 839,00 46839.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie M Fakultná nemocnica Nitra 10 333,33 10333.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 495,00 3495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 5 717,17 5717.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 735,00 25735.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 111,00 7111.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089,00 13089.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 255,00 28255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 539,00 23539.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 360,00 13360.0 EUR 2018 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36 255,00 36255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 931,00 11931.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzervované potraviny SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mlynské a rôzne potravinárske výrobky SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 38 400,00 38400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky rôznych druhov Zoologická záhrada 4 339,20 4339.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny a obilniny (12-17) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 12 054,12 12054.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 232,43 8232.43 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nápoje (12-22) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 304,39 3304.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia (12-09) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 112,00 8112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia LIKAVA - centrum sociálnych služieb 3 681,00 3681.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 50 768,68 50768.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, vajcia "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 12 263,20 12263.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 66 723,83 66723.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 11 200,00 11200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené výrobky Psychiatrická liečebňa Sučany 28 753,14 28753.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 9 120,00 9120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, suchý a koloniálny tovar Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka 53 000,00 53000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 471,71 18471.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny - ryža, cestoviny, múka, koreniny, pochutiny Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 31 336,00 31336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 24 162,00 24162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 8 120,40 8120.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sirupy LIKAVA - centrum sociálnych služieb 2 390,37 2390.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje LIKAVA - centrum sociálnych služieb 14 418,84 14418.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 813,00 23813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 21 077,00 21077.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 16 136,32 16136.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 996,40 17996.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 292,56 54292.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín Centrum výcviku Lešť 175 417,50 175417.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Džúsy a minerálky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 629,00 1629.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paštéty Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 356,00 1356.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cukor, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 654,00 16654.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 007,00 14007.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka mrazených rýb a rybacích produktov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 109,00 17109.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 17 693,12 17693.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 954,00 40954.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 000,00 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 067,00 9067.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 472,00 36472.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 734,00 14734.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 59 941,08 59941.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
mrazené potraviny a šaláty Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 36 317,00 36317.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 500,00 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazený karfiol, mrazené šampiňóny,mrazená brokolica, mrazená tekvica, mrazená kukurica, mrazený hrášok, mrazený kel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 200,00 7200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 729,00 20729.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 29 824,00 29824.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 35 800,00 35800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 175,00 2175.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potravinárske výrobky a nápoje Psychiatrická liečebňa Sučany 43 313,22 43313.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka, cestoviny (interný kód 12-15) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 448,81 9448.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, ojejniny (interný kód 12-17) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 376,97 6376.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nápoj, interný kód zákazky 12-22 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 599,07 599.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syry, syrárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 25 345,72 25345.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 60 000,00 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
MRAZENÁ HYDINA A HYDINOVÉ VÝROBKY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 21 700,05 21700.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
MÄSOVÉ PAŠTÉTY LIKAVA - centrum sociálnych služieb 5 686,88 5686.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 369,86 6369.86 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 841,93 25841.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
SPRACOVANÉ OVOCIE A SPRACOVANÁ ZELENINA LIKAVA - centrum sociálnych služieb 40 047,10 40047.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 16 223,79 16223.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazená zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 36 999,00 36999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 549,00 8549.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 548,00 15548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 748,00 40748.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 115,00 2115.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 184,00 10184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky (12-10) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 11 914,42 11914.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nápoje (12-22) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 649,60 2649.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 114,44 6114.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso a mrazené potraviny "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 15 240,00 15240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pudingový prášok (interný kód 12-16) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 381,59 381.59 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 38 090,00 38090.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 735,00 13735.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 657,00 10657.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 892,00 28892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 268,00 35268.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 27 967,00 27967.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 469,00 18469.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 375 290,00 375290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar Fakultná nemocnica Nitra 54 869,00 54869.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 590 806,00 590806.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 965 322,00 2965322.0 EUR 2019 Tovary Nie 10
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 220 257,00 220257.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 55 316,00 55316.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 286 947,00 286947.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 125 336,00 125336.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 333 377,00 333377.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 386 345,00 386345.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“ SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 555 925,00 555925.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 558 970,00 558970.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávky potravín ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 539 800,00 539800.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 356 618,00 356618.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 108,00 10108.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 926,00 30926.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 761,00 23761.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 476,00 31476.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 364,00 8364.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Potraviny pre Národné rehabilitačné centrum Kováčová" Národné rehabilitačné centrum 629 287,00 629287.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 346 403,00 346403.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 24 962,00 24962.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 8 035,00 8035.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 718 708,00 718708.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávka potravín pre jedáleň Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 38 131,00 38131.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 370 030,00 370030.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 98 128,00 98128.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 634 130,00 634130.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 380,00 24380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie (12-14) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 900,29 9900.29 EUR 2019 Tovary Nie 1
Syrárske výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 100,00 26100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paštéty a rybie konzervy (12-07) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 180,00 15180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky a med (12-16) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 270,00 6270.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb ORAVA 39 281,00 39281.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 17 153,00 17153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 79 529,00 79529.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny I Centrum sociálnych služieb ORAVA 29 125,00 29125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb TAU 18 878,00 18878.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a ovocie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 400,42 6400.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 106 399,00 106399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka trvanlivých potravín Centrum výcviku Lešť 53 626,67 53626.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 12 870,00 12870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 7 861,00 7861.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie Stredná odborná škola polytechnická 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 12 133,56 12133.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 218,25 29218.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 30 036,00 30036.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 700,00 7700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
základné potraviny Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 30 260,00 30260.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené hydinové mäso, mrazené ryby a rybie výrobky alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok 10 349,00 10349.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Fantázia 11 180,00 11180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 12 403,00 12403.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Košice 42 150,00 42150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola Košice 15 920,00 15920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Košice 46 532,00 46532.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 32 926,57 32926.57 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 9 690,00 9690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryby a mrazené výrobky Základná škola 5 790,00 5790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nápoje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 362,00 5362.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 4 130,00 4130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 11 350,00 11350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 16 600,00 16600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Múka, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 674,00 15674.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 250,00 8250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny a olejniny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 29 688,00 29688.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Obchodná akadémia 10 700,00 10700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dia cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 806,00 1806.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované ovocie, zelenina a diabetické ovocie, zelenina Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 6 800,00 6800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola 3 640,00 3640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervovaná zelenina a kečup Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 11 640,00 11640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 35 558,26 35558.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryža a strukoviny (12 - 17) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 065,00 7065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - Mlieko a mliečne výrobky Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 022,00 25022.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby a zelenina Materská škola 10 483,00 10483.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené polotovary Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 347,64 11347.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 16 384,00 16384.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 980,00 3980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 191,60 25191.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paštéty Centrum sociálnych služieb Fantázia 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Košice 18 812,00 18812.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Košice 31 300,00 31300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sirupy LIKAVA - centrum sociálnych služieb 5 143,78 5143.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mäso, ryby Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 6 838,00 6838.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 42 218,00 42218.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 000,00 13000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 738,00 13738.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 150,00 17150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 45 027,12 45027.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 458,00 24458.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, ovocie, mrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 240,40 11240.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia LIKAVA - centrum sociálnych služieb 4 822,70 4822.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované a konzervované ryby, oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky. LIKAVA - centrum sociálnych služieb 55 751,17 55751.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty LIKAVA - centrum sociálnych služieb 8 229,53 8229.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené výrobky Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 9 570,00 9570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 13 457,84 13457.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola, Obchodná 5, Sečovce 40 333,60 40333.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín Nemocnica svätého Michala, a. s. 29 400,00 29400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 902,55 1902.55 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 723,15 2723.15 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny - ryža, cestoviny, múka, koreniny, pochutiny, suché strukoviny, cukor a cukrovinky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 55 001,89 55001.89 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 13 172,92 13172.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ryby a rybie výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 18 239,76 18239.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina, mrazená Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 9 508,58 9508.58 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje LIKAVA - centrum sociálnych služieb 9 602,45 9602.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 28 539,51 28539.51 EUR 2019 Tovary Nie 1
SPRACOVANÉ OVOCIE A SPRACOVANÁ ZELENINA LIKAVA - centrum sociálnych služieb 50 771,68 50771.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trvanlivé, konzervované a sterilizované potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 000,00 19000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne a syrové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 64 165,69 64165.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cukrovinky a nápoje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 464,49 11464.49 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, ovocie a mrazené polotovary (12-13) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 255,02 9255.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111,00 111.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 101,75 101.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 166,00 4166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia a výrobky z nich Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 180,00 8180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 330,00 5330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Paštéty, Džúsy a minerálky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 895,39 3895.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rybacie a lahôdkové šaláty "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 972,31 972.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 536,42 4536.42 EUR 2020 Tovary Nie 1
Balené a suché potraviny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 215 679,00 215679.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 2 465,00 2465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nápoje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 465,08 1465.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nemrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 56 580,00 56580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé, konzervované a sterilizované potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 33 990,60 33990.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hrubé potraviny Školská kuchyňa a školská jedáleň 51 480,00 51480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 36 025,00 36025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny a mrazená zeleniny a mrazené polotovary zo zeleniny a syrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 100,00 28100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 400,00 62400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 074,14 2074.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 968,66 7968.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 952,02 6952.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne potravinové výrobky Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 44 865,36 44865.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 18 353,00 18353.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 2 240,00 2240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 8 980,00 8980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 8 820,00 8820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 3 230,00 3230.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola Abovská 36, Košice 17 257,65 17257.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Abovská 36, Košice 53 967,90 53967.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Základná škola Abovská 36, Košice 19 329,92 19329.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky /syry, jogurty/ vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 729,00 16729.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 902,00 5902.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Materská škola Havanská 26, Košice 7 100,00 7100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 11 297,00 11297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a hydina Materská škola Havanská 26, Košice 1 370,00 1370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola Havanská 26, Košice 5 010,00 5010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 212,00 1212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 999,00 4999.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, vajcia "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 11 124,03 11124.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola, Požiarnická 3, Košice 21 603,00 21603.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, zelenina a ryby Základná škola, Požiarnická 3, Košice 31 239,00 31239.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola, Požiarnická 3, Košice 45 981,00 45981.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola Fábryho 44, Košice 15 729,00 15729.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Fábryho 44, Košice 7 501,00 7501.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Fábryho 44, Košice 10 813,00 10813.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola Ľudovíta Fullu 26 760,00 26760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a hydina Základná škola Ľudovíta Fullu 8 932,00 8932.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Základná škola Ľudovíta Fullu 10 212,00 10212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Základná škola Ľudovíta Fullu 16 447,00 16447.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 810,00 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 247,87 3247.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 726,55 2726.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 082,94 2082.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 099,66 1099.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 17 964,00 17964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 100,00 30100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 136,10 11136.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola 9 180,00 9180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola 10 935,00 10935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Materská škola 5 081,00 5081.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 33 410,00 33410.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 29 343,00 29343.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 45 664,00 45664.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mliečne výrobky, mrazená hydina a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sójové kocky a plátky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 790,99 790.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 14 325,00 14325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 25 909,83 25909.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cukor a jemmu príbuzné výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 800,00 22800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 315 304,00 315304.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 829,85 10829.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 26 613,00 26613.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 18 612,00 18612.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky, vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 710,00 3710.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola, Krosnianska 4, Košice 4 499,00 4499.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola, Krosnianska 4, Košice 23 733,00 23733.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola, Krosnianska 4, Košice 16 099,00 16099.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 2 800,00 2800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Základná škola, Bukovecká 17, Košice 15 061,00 15061.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola, Bukovecká 17, Košice 17 478,00 17478.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola, Bukovecká 17, Košice 20 627,00 20627.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, Mliečne výrobky a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 100,00 17100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 5 802,90 5802.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Múka, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 236,00 23236.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 880,00 12880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky, med Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 845,00 15845.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - hrubý tovar. Mesto Nitra 68 400,00 68400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Park Angelinum 8, Košice 24 229,30 24229.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola Park Angelinum 8, Košice 19 054,80 19054.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Džemy a marmelády, ovocné želé, ovocné pyré,pasty a pretlaky, konzervované ovocie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 50 203,57 50203.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Park Angelinum 8, Košice 34 220,80 34220.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 14 577,00 14577.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mrazená hydina Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 20 200,00 20200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 12 781,00 12781.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 382,00 27382.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 363,00 18363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 529,00 48529.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 43 060,00 43060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 847,00 16847.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny (časť 1.Mlieko a mliečne výrobky,časť 2.Mäso a mäsové výrobky,časť 3.Dojčenská výživa,časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mrazená hydina a ryby, časť 6. Zemiaky, časť 7. Vajcia) Univerzitná nemocnica Martin 467 825,00 467825.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 479,00 30479.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 25 422,00 25422.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené výrobky. Správa zariadení sociálnych služieb 69 800,00 69800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minerálne vody Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 050,60 1050.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konzervované potraviny, trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 738,00 7738.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina Mesto Nitra 26 000,00 26000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koreniny a chuťové prísady Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 220,00 14220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 23 881,00 23881.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 126 731,00 126731.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Ryža a strukoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 580,00 8580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - Koreniny. Správa zariadení sociálnych služieb 8 500,00 8500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - hydina a hydinové výrobky. Správa zariadení sociálnych služieb 59 900,00 59900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 860,04 25860.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty a konzervy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 678,36 18678.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené polotovary Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 831,34 9831.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola Hrebendova 5, Košice 6 488,70 6488.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Staničná 13 37 689,30 37689.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Materská škola Hrebendova 5, Košice 4 100,34 4100.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Materská škola Hrebendova 5, Košice 21 781,25 21781.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 66 746,00 66746.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené mäso Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 240,00 3240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola 10 652,08 10652.08 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 10 041,09 10041.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola 21 781,25 21781.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny a obilniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 089,95 10089.95 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky. Mesto Nitra 73 920,00 73920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie. Mesto Nitra 45 000,00 45000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minerálne vody Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 914,40 914.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 248 293,00 248293.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - vybrané druhy Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 9 800,00 9800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Mliečne výrobky a živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky“ Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 58 500,00 58500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 16 900,00 16900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
„Vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny“ Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 46 900,00 46900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, ovocie, mrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 755,00 11755.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 060,00 30060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 37 901,00 37901.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vývary a koreniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 394,00 9394.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 309 100,00 309100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola, Turgenevova 7, Košice 8 669,94 8669.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Materská škola, Turgenevova 7, Košice 5 184,97 5184.97 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola, Turgenevova 7, Košice 10 204,81 10204.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 200 436,00 200436.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Družicová 4, Košice 32 798,00 32798.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Základná škola Družicová 4, Košice 22 132,85 22132.85 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola Družicová 4, Košice 30 372,20 30372.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 415 465,00 415465.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Hlboko zmrazené mäsové výrobky (12-05) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 47 025,00 47025.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky (12-21) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 180,60 9180.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 58 571,00 58571.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola 7 344,04 7344.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Materská škola 3 468,27 3468.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hrubý tovar a vajcia Materská škola 7 568,88 7568.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, ovocie a mrazené polotovary (12-13) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 8 830,96 8830.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nápoje (12-22) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 062,10 2062.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola 13 561,02 13561.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Základná škola 12 829,00 12829.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 59 051,00 59051.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 259,00 15259.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 363,00 3363.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 229 471,00 229471.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Cukor, cukrovinky a med Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 800,00 12800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 612,00 612.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 661,00 2661.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 346 403,00 346403.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 6 179,00 6179.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 519,00 519.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 15 555,00 15555.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb ORAVA 40 095,00 40095.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny do MŠ Mesto Prievidza 803 557,00 803557.0 EUR 2020 Tovary Nie 9
Rôzne potraviny I Centrum sociálnych služieb ORAVA 27 570,00 27570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb ORAVA 15 225,00 15225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 9 481,09 9481.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny a ryby Materská škola 3 425,88 3425.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola 18 750,64 18750.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola 9 761,84 9761.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola 7 778,12 7778.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky /syry, jogurty/ vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 309,00 4309.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krehký chlieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498,00 498.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé, konzervované a sterilizované potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 200,00 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paštéty a rybičky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 27 256,36 27256.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 464 027,00 464027.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 46 236,50 46236.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 700,00 3700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 12 835,78 12835.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 21 542,66 21542.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 19 185,21 19185.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 10 757,54 10757.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 14 700,00 14700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 10 200,00 10200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky - (12-08) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 716,81 12716.81 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávanie potravín pre DSS LIBERTAS Lučenec v roku 2020 Banskobystrický samosprávny kraj 365 834,00 365834.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 006,40 3006.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Materská škola, Palárikova 22, Košice 11 099,43 11099.43 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola, Palárikova 22, Košice 9 736,03 9736.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Materská škola, Palárikova 22, Košice 9 757,76 9757.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 20 996,70 20996.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 8 734,62 8734.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice 17 814,71 17814.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 700,00 21700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Múka, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 344,50 13344.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 437,00 6437.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Fantázia 11 400,00 11400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky Centrum sociálnych služieb Fantázia 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 19 851,41 19851.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 900,00 1900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola 18 454,98 18454.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé, konzervované a sterilizované potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 016,00 21016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 10 664,02 10664.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 626 355,00 626355.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 44 091,00 44091.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mrazená hydina, ryby, zelenina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 810,00 810.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola 13 112,05 13112.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cukrovinky a nápoje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 278,79 4278.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 79 950,00 79950.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 712,00 10712.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52 159,00 52159.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 218,00 5218.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé, konzervované a sterilizované potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 228 838,00 228838.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 071,00 46071.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 79 555,00 79555.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Základné potraviny Základná škola Košice 30 657,18 30657.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola Košice 7 946,52 7946.52 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Košice 16 071,80 16071.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 552,00 6552.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola 9 839,75 9839.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby a zelenina Materská škola 10 357,29 10357.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola 9 577,00 9577.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Minerálna voda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 216,00 4216.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Hroncova 23, Košice 21 301,50 21301.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola Hroncova 23, Košice 36 720,69 36720.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Hroncova 23, Košice 25 737,99 25737.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny, sušené bylinky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 077,00 16077.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000,00 36000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 296 276,00 296276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 421 389,00 421389.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 21 411,72 21411.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Školská jedáleň, Juhoslovanská 2, Košice 11 983,10 11983.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny a sójové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 145,00 20145.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Materská škola 8 589,49 8589.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola 13 255,06 13255.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nápoje 12-22 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 975,70 2975.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 16 152,84 16152.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy a konzervy z rýb Ústav na výkon trestu odňatia slobody 54 231,00 54231.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mäsové paštéty a konzervy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 693,93 26693.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 350,61 27350.61 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené polotovary Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 709,78 8709.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Košice 15 931,62 15931.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky a ryby Základná škola Košice 12 632,22 12632.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Košice 17 653,39 17653.39 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 5 847,00 5847.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Staničná 13 28 414,38 28414.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola 18 788,60 18788.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 950,00 14950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 30 096,00 30096.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Paštéty Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 150,00 1150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny ( časť 1. Suché potraviny, časť 2. Pekárenské výrobky, časť 3. Enterálna výživa, časť 4. Mrazená zelenina a ovocie, časť 5. Dojčenská výživa, časť 6. Ovocie a zelenina) Univerzitná nemocnica Martin 432 754,00 432754.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 18 134,00 18134.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mrazená zelenina, ovocie, mrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 107,00 10107.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 067,00 21067.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 48 002,00 48002.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 920,00 17920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené byliny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 745,50 9745.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky /syry, jogurty/ vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mliečne výrobky, mrazená hydina a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 500,00 15500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé, konzervované a sterilizované potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 600,00 26600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 932,40 15932.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 64 036,00 64036.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 170,00 8170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 908,00 20908.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé, konzervované a sterilizované potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 39 717,00 39717.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 158 016,00 158016.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Jozefa Urbana 3 150,49 3150.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Jozefa Urbana 12 046,25 12046.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Jozefa Urbana 6 524,15 6524.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín - trvanlivé potraviny Nemocnica svätého Michala, a. s. 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nápoje (12-22) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 032,18 6032.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené vnútornosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 481,00 5481.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mliečne výrobky 2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500,00 7500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny 2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 46 815,60 46815.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky (12-21) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 599,26 10599.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Drábova 3, Košice 11 453,04 11453.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 642 146,00 642146.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 1 838 040,00 1838040.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Cukor, cukrovinky a med (12-16) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 10 805,04 10805.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 850 750,00 850750.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mrazená zelenina, hydina a ryby "Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice 27 711,92 27711.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cukrovinky a nápoje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 638,82 17638.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Považská 12 30 891,69 30891.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Považská 12 16 732,28 16732.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 193,00 7193.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydina 2020 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 059,00 16059.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizovaná zelenina a kompóty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 295,00 9295.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polotovary, konzervy, koreniny a keksy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 306,00 25306.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 20 375,87 20375.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 869,64 3869.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konzervované ovocie a zelenina, džemy a marmeláda Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 135,64 2135.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 512,71 3512.71 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 451,88 2451.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 271,56 3271.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 382,20 4382.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 4 660,42 4660.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky /syry, jogurty/ vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 842,00 26842.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50,60 50.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55,20 55.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 132,14 6132.14 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konzervy a hotové jedlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 388,06 19388.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ostatný trvanlivý proviant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 414,30 75414.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 746,00 12746.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, Mliečne výrobky a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 952,00 19952.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 185 239,00 185239.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 255 980,00 255980.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Mlieko a mliečne výrobky Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 7 713,33 7713.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 61 410,00 61410.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nemrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 38 400,00 38400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny, sušené bylinky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 960,00 12960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 76 309,00 76309.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Hrubé potraviny Školská kuchyňa a školská jedáleň 35 006,37 35006.37 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Školská kuchyňa a školská jedáleň 42 673,00 42673.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 160 804,70 160804.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín do 27 školských jedální pri MŠ Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici Mesto Banská Bystrica 368 040,00 368040.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 460,00 20460.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Základné potraviny Základná škola 42 568,98 42568.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 212,00 42212.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 73 764,00 73764.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 672,00 3672.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 511,00 2511.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 567,00 7567.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 996,00 27996.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 32 849,00 32849.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Hlboko zmrazené výrobky Technická univerzita v Košiciach 3 984,00 3984.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 7 007,00 7007.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 25 739,00 25739.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola Havanská 26, Košice 7 519,69 7519.69 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Materská škola Havanská 26, Košice 4 262,16 4262.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola Havanská 26, Košice 10 196,70 10196.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 3 651,52 3651.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 11 167,67 11167.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 2 500,45 2500.45 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hrubé potraviny Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice 10 963,90 10963.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené mäso z hydiny a mrazená zeleniny a mrazené polotovary zo zeleniny a syrov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 809,00 26809.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - mrazené bravčové a hovädzie mäso Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 366,00 23366.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky, vajcia "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 12 912,46 12912.46 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vajcia Centrum sociálnych služieb Fantázia 1 212,00 1212.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 950,00 6950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 968,00 7968.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Staničná 13 34 147,20 34147.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazené výrobky "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 11 845,72 11845.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 218 711,00 218711.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 228 094,00 228094.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Mrazené potraviny 2021 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 801,43 5801.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 800,00 5800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 090,00 1090.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 434,99 434.99 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené a chladené potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 15 824,00 15824.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Cestoviny Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 900,00 4900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, maslo, smotana sladká, smotana kyslá, syr tvrdý, syr tavený, jogurty, Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 40 000,00 40000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička 15 324,12 15324.12 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000,00 868000.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 868 000,00 868000.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 148 626,00 148626.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 788,00 33788.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 443,00 43443.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5% Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 216,00 7216.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená a chladená hydina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 782,00 8782.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 161 000,00 161000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 054,00 16054.0 EUR 2019 Tovary Nie 6
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 071,00 15071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 929,00 19929.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Dodávky čerstvej, sterilizovanej a konzervovanej zeleniny a ovocia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 322,00 5322.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky trvanlivých potravín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 225,00 28225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky mrazených potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 337,00 5337.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Hlboko mrazené hydinové mäso pre vojenské útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 374,00 20374.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Základné potraviny Základná škola Abovská 36, Košice 59 313,78 59313.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola Abovská 36, Košice 44 272,42 44272.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Základná škola Abovská 36, Košice 21 071,84 21071.84 EUR 2021 Tovary Nie 1
Minerálna voda, džem, marmeláda, čokoládové nátierky, med, kakao, puding, corn flakes, sirupy, inst. nápoje, čaje, káva, džús, šumienka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 77 932,50 77932.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 175 275,00 175275.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 123 003,00 123003.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 108 253,00 108253.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Majonézové šaláty Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 484,82 10484.82 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 42 112,00 42112.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vajcia slepačie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 187,80 3187.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné a dlhodobo skladovateľné potraviny "LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová 29 102,09 29102.09 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 090,00 1090.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Paštéty, ryby v oleji Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 000,00 11000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola 4 864,81 4864.81 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 272,00 4272.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 256 359,00 256359.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny (hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky) Fakultná nemocnica Nitra 211 884,00 211884.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 51 940,00 51940.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 60 798,00 60798.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 33 409,89 33409.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 8 230,95 8230.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky Základná škola Ľudovíta Fullu 19 737,89 19737.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Ľudovíta Fullu 29 539,86 29539.86 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Ľudovíta Fullu 23 076,97 23076.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Rôzne potravinárske výrobky LIKAVA - centrum sociálnych služieb 56 931,18 56931.18 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky, med Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 385,00 17385.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 45 101,05 45101.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Konzervované potraviny, trvanlivé potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 936,00 6936.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a ovocie, džemy a marmeláda Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 595,00 10595.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Múka, cestoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 538,00 11538.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Slepačie vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 24 300,00 24300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 371,00 5371.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 31 320,43 31320.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 27 087,19 27087.19 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tuky (12-10) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 11 720,02 11720.02 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nealkoholické nápoje LIKAVA - centrum sociálnych služieb 4 375,52 4375.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola Fábryho 44, Košice 15 728,98 15728.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Fábryho 44, Košice 7 500,38 7500.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Fábryho 44, Košice 10 812,31 10812.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 67 008,00 67008.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Základné potraviny a vajcia Základná škola, Krosnianska 4, Košice 27 293,00 27293.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola, Krosnianska 4, Košice 5 174,00 5174.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cukrovinky a pochutiny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 893,00 1893.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 6 021,72 6021.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola, Krosnianska 4, Košice 18 514,00 18514.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 177,00 3177.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 445,00 1445.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 892,00 1892.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 218 711,00 218711.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 28 054,00 28054.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Múka, cestoviny (interný kód 12-15) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 733,78 16733.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cukor, cukrovinky, pudingový prášok, med (interný kód 12-16) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 078,15 13078.15 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny, ojejniny (interný kód 12-17) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 558,78 9558.78 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 62 468,00 62468.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 23 948,00 23948.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Mrazené potraviny Základná škola Park Angelinum 8, Košice 19 054,80 19054.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Park Angelinum 8, Košice 24 229,30 24229.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 160 181,00 160181.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 20 448,00 20448.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Mlieko a mliečne výrobky a vajcia Základná škola Mateja Lechkého 20 787,83 20787.83 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené ryby Základná škola Mateja Lechkého 8 300,88 8300.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 16 778,00 16778.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 75 942,00 75942.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazené, morčacie prsia mrazené Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 15 400,00 15400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 1 159 217,00 1159217.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 3 119,00 3119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 21 582,00 21582.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 6 230,00 6230.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 15 195,00 15195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cestoviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 254,00 23254.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spracované ovocie a zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 26 965,00 26965.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečné výrobky alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 80 595,00 80595.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 490,00 25490.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola 25 300,00 25300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené zelenina, ryby a výrobky Základná škola 15 180,00 15180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 15 125,00 15125.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, mrazený karfiol, mrazené šampiňóny,mrazená brokolica, mrazená tekvica, mrazená kukurica, mrazený hrášok, mrazený kel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 7 500,00 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spracovaná zelenina a spracované ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 52 802,52 52802.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina a mrazené polotovary Ústav na výkon trestu odňatia slobody 19 492,69 19492.69 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 220,00 1220.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, ryby, zelenina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 170,00 1170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny a koreniny Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 3 065,00 3065.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 165 459,00 165459.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny - vybrané druhy Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 10 080,00 10080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
„Vybrané druhy potravín a spracovaného ovocia a zeleniny“ Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 46 030,00 46030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 21 687,36 21687.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené výrobky Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice 28 616,40 28616.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trvanlivé potraviny Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 10 100,42 10100.42 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola 13 374,67 13374.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Materská škola 12 702,75 12702.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené byliny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 411,00 9411.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Paštéty, konzervy, a konzervy z rýb Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 995,00 17995.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, ovocie, mrazené polotovary Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 906,00 9906.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 916,00 19916.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Základná škola, Požiarnická 3, Košice 50 860,00 50860.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola, Požiarnická 3, Košice 27 340,00 27340.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina, mrazené ryby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 400,00 23400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky /syry, jogurty/ vajcia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 786,70 9786.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Hrubý tovar "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 15 868,09 15868.09 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY 2 - mlieko a mliečne výrobky, vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 240 766,00 240766.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 70 017,00 70017.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Základná škola 10 649,04 10649.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola 9 404,71 9404.71 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola 16 699,65 16699.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Materská škola Hrebendova 5, Košice 5 793,94 5793.94 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola Hrebendova 5, Košice 8 568,06 8568.06 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny a vajcia Materská škola Hrebendova 5, Košice 12 005,50 12005.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená hydina a ryby Materská škola 4 629,89 4629.89 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 19 456,04 19456.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 12 913,32 12913.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina, ovocie a mrazené polotovary (12-13) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 129,31 9129.31 EUR 2021 Tovary Nie 1
Majonézové šaláty a lahôdky (12-21) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 9 412,36 9412.36 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny Materská škola, Turgenevova 7, Košice 13 067,58 13067.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Materská škola, Turgenevova 7, Košice 9 929,60 9929.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny Materská škola, Turgenevova 7, Košice 5 184,97 5184.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ryža, strukoviny a obilniny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 12 221,50 12221.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 65 589,00 65589.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Minerálne vody Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 452,00 1452.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Koreniny, pochutiny a sušené bylinky (12-20) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 400,38 5400.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko a mliečne výrobky Základná škola Družicová 4, Košice 32 972,38 32972.38 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola Družicová 4, Košice 44 417,88 44417.88 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola Družicová 4, Košice 55 035,93 55035.93 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny Základná škola, Bukovecká 17, Košice 21 522,51 21522.51 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia Základná škola, Bukovecká 17, Košice 18 107,68 18107.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mrazené potraviny, ryby a hydina Základná škola, Bukovecká 17, Košice 21 100,98 21100.98 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tuky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 765,52 23765.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 26 537,00 26537.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Mrazené potraviny a ryby Základná škola Považská 12 8 881,56 8881.56 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nápoje 12-22 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 587,30 9587.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY 2 - mlieko a mliečne výrobky, vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 950,00 6950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 567,00 72567.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 984,00 984.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 282,00 2282.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 175,00 2175.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 300,00 9300.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb - DOMINO 2 925,00 2925.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 75 848,00 75848.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 721,00 5721.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 51 059,00 51059.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 650,00 4650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 42 234,00 42234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mrazená zelenina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 650,00 16650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 28 114,00 28114.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 26 482,00 26482.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 4 735,00 4735.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 7 284,00 7284.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 33 021,00 33021.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 15 195,00 15195.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 370 884,00 370884.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 101 705,00 101705.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 46 468,00 46468.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 29 703,00 29703.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 028,00 72028.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 1 318 614,00 1318614.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 24 116,00 24116.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Nákup potravín VIA LUX 2021 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 227 409,00 227409.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
„Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice“ Školský internát Medická 2, Košice 516 771,00 516771.0 EUR 2019 Tovary Nie 9
Potraviny Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 368 737,00 368737.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup a dodávka potravín - DNS Centrum výcviku Lešť 654 420,00 654420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 29 718,00 29718.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 25 672,00 25672.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Žilinský samosprávny kraj 45 597,00 45597.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Žilinský samosprávny kraj 72 085,00 72085.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK LIKAVA - centrum sociálnych služieb Žilinský samosprávny kraj 62 268,00 62268.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 915,00 71915.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 352,00 6352.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 821,00 7821.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY 2 - mlieko a mliečne výrobky, vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 523,00 25523.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup potravín II. Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 11 548,00 11548.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Nákup potravín Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 10 263,00 10263.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
POTRAVINY PRE STRAVOVACIE ZARIADENIE UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 877,00 57877.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 862,00 3862.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 143,00 6143.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny - nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 072,00 6072.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny – I. múka, ryža, cestoviny,II.konzervované ovocie, zelenina, ryby a strukoviny,III.koreniny a chuťové prísady,IV.cukor, káva, čaj, čokoláda,V.oleje a tuky,VI.nápoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 765,00 8765.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup potravín 2019 Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 38 475,00 38475.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Dodávky potravín pre zariadenie LUMEN LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 46 300,00 46300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávky potravín pre školské zariadenia v SNV Správa školských zariadení 16 725,00 16725.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Potraviny pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 7 912,00 7912.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Všeobecné potraviny Technická univerzita v Košiciach 33 258,00 33258.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny Technická univerzita v Košiciach 8 037,00 8037.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny pre stravovacie zariadenia Technická univerzita v Košiciach 22 062,00 22062.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY PRE ORGANIZÁCIU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK LIKAVA - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Žilinský samosprávny kraj 240 953,00 240953.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce Psychiatrická nemocnica Hronovce 344 175,00 344175.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Nákup potravín LUMEN 2021 LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 322 586,00 322586.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Hydina a hydinové výrobky Fakultná nemocnica Nitra 68 222,00 68222.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Letokruhy v Žiline Žilinský samosprávny kraj 866 722,00 866722.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach 2021 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 419 834,00 419834.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj 475 127,00 475127.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Potraviny Fakultná nemocnica Nitra 331 504,00 331504.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Potraviny - cestoviny, cukrovinky a zdravá strava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 49 832,00 49832.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 377 729,00 377729.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre DD Spišská Nová Ves 2021 I. Domov dôchodcov Spišská Nová Ves 140 646,00 140646.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Mlieko a mliečne výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 214 212,00 214212.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín ARCUS 2021 ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov 459 261,00 459261.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 251 080,00 251080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup potravín pre Michalovský domov seniorov Michalovský domov seniorov 93 123,00 93123.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 921 551,00 921551.0 EUR 2021 Tovary Nie 5
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici na rok 2022 Mesto Banská Bystrica 446 192,00 446192.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Potraviny 2 – Mlynské výrobky, ryža, cukor, kakao, čaj, med, oblátky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 170,00 7170.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny 2 - Tuky a oleje, cestoviny Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 129,00 6129.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
POTRAVINY I – ovocie a zelenina, pekárske výrobky, mrazené výrobky, mäso a mäsové výrobky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 71 951,00 71951.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
POTRAVINY 2 - mlieko a mliečne výrobky, vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 899,00 26899.0 EUR 2021 Tovary Nie 2www.inmedia.sk


+421455363024
+421455326976


inmedia@inmedia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2104 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Kriho
Adresa:
Piešťanská cesta 17 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Kriho
Adresa:
Piešťanská cesta 17 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michal Holčík
Adresa:
Námestie SNP 27 Zvolen 960 01
Meno:
AK Dlhopolec s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 27 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 26.05.2017 do: 16.10.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×