Dodávateľ

F.A.T., s.r.o.

Banská Bystrica - Šalková
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: F.A.T., s.r.o.

IČO: 44647654

Adresa: Ul. Mieru 2018/18, Banská Bystrica - Šalková

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4298

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Marec 2017

Záznam platný do: 24. Marec 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 42 820,00 EUR 2 2
2015 54 239,00 EUR 3 3
2016 232 213,24 EUR 111 111
2017 62 201,33 EUR 17 17
2018 1 892,00 EUR 1 1
2019 5 200,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 600,00 EUR 1 1
2015 56 459,00 EUR 4 4
2016 232 213,24 EUR 111 111
2017 62 201,33 EUR 17 17
2018 1 892,00 EUR 1 1
2019 5 200,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 4 987,65 4987.65 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 212,95 1212.95 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 5 10 749,25 10749.25 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 2 220,00 2220.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 373,10 373.10 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 976,50 976.50 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 4 077,00 4077.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 2 988,90 2988.90 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 8 475,00 8475.00 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 1 333,25 1333.25 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 7 632,90 7632.90 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 881,20 1881.20 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 3 579,10 3579.10 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 567,80 567.80 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 844,65 1844.65 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 543,00 1543.00 EUR
Mesto Piešťany 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 4 329,85 4329.85 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 888,20 888.20 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 4 487,25 4487.25 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 337,35 337.35 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 14 10 145,30 10145.30 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 3 520,50 3520.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 749,50 749.50 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 6 479,20 6479.20 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 11 140,08 11140.08 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 3 389,10 3389.10 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 1 155,45 1155.45 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 543,24 543.24 EUR
Mesto Sereď 1 3 475,00 3475.00 EUR
Obec Veľké Kostoľany 1 1 345,00 1345.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 987,65 987.65 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 40 600,00 40600.00 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 2 9 655,40 9655.40 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 67,85 67.85 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 304,95 304.95 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 536,10 1536.10 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 7 979,20 7979.20 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 456,45 456.45 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 2 888,80 2888.80 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 648,00 648.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 8 070,30 8070.30 EUR
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 1 5 200,00 5200.00 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 321,15 321.15 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2 828,28 2828.28 EUR
Národný onkologický ústav 3 5 273,54 5273.54 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 6 747,10 6747.10 EUR
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 1 19 974,00 19974.00 EUR
Evanjelická spojená škola 1 17 490,00 17490.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 37 451,50 37451.50 EUR
Evanjelické gymnázium 1 16 775,00 16775.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 1 4 183,08 4183.08 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 2 338,65 2338.65 EUR
Fond na podporu umenia 2 17 014,45 17014.45 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1 5 080,00 5080.00 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 4 6 808,05 6808.05 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 2 6 700,65 6700.65 EUR
Domov sociálnych služieb 1 958,00 958.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 6 419,70 6419.70 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 1 234,50 234.50 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 983,35 983.35 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 389,00 389.00 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 1 940,00 1940.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 789,20 789.20 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 1 280,00 1280.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Úrad komisára pre deti 2 3 448,00 3448.00 EUR
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 1 3 876,50 3876.50 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 4 966,00 4966.00 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 1 3 579,60 3579.60 EUR
Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 1 19 990,00 19990.00 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 3 090,20 3090.20 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 0,00 0.00 EUR
Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 2 888,80 2888.80 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 808,80 808.80 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 2 2 056,00 2056.00 EUR
Kysucká knižnica v Čadci 1 7 060,50 7060.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Žilinský samosprávny kraj 35 684,00 35684.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu „Komplexná modernizácia a prestavba odborného vzdelávania“ Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 41 100,00 41100.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia/ vybavenia projektu a didaktické prostriedky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 20 339,00 20339.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup IKT a didaktických prostriedkov v rámci projektu Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce" Evanjelická spojená škola 21 166,00 21166.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky a technika Evanjelické gymnázium 46 761,00 46761.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Časomiera Technická univerzita v Košiciach 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný Počítač s príslušenstvom - Notebook Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS navigácia do auta Garmin nüvi 2597LMT Lifetime alebo jej ekvivalent Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR, G3250, 500GB, 4GB, DVD, W7P SK TT-IT, s.r.o. 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
original Cisco optický 10GBASE-SR SFP Module (PN:SFP-10G-SR) Národný onkologický ústav 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Liptovský Mikuláš 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Mesto Sereď 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2013 pre podnikateľov Domov sociálnych služieb 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Liptovský Mikuláš 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Obec Veľké Kostoľany 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač 20 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MICROSOFT OFFICE Home and Business - ORIGINÁL Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový stolový počítač Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
original Cisco optický 10GBASE-SR SFP Module (PN:SFP-10G-SR) Národný onkologický ústav 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač a multifunkčná tlačiareň Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné pamäte pre server Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 963,94 963.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fond na podporu umenia 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre laserovú tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 592,80 3592.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný materiál pre atramentovú tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 029,76 1029.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň , skartovač, káble, monitor, MS office Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Nie 1
: PC zostava + monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pc, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom Inšpektorát práce Banská Bystrica 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava, ergonomické myši Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka servera a záložného zdroja Úrad komisára pre deti 4 494,51 4494.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad komisára pre deti 9 525,24 9525.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
00116 Počítačová zostava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 467,00 467.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač, počítačový monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie SW licencií Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače Trenčianske múzeum v Trenčíne 9 502,53 9502.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Mesto Liptovský Mikuláš 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook IdeaPad G70-80 alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 6 200,00 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 170,00 3170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Akadémia umení v Banskej Bystrici 4 075,00 4075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC, LED monitor, reproduktory 2.1, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 544,00 1544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s LCD monitorom a čierno bielou tlačiarňou A4 Fakultná nemocnica Trnava 11 940,00 11940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný server Fakultná nemocnica Trenčín 9 515,00 9515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát + objektívy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa notebooku, tašky na notebook a externý disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 785,00 785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač, monitor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 211,05 7211.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor s príslušenstvom, nástenný držiak TV HAMA 108726 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku HP 250 G4; PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K alebo ekvivalenty MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, počítače, AIO(ALL IN ONE) s príslušenstvom Mesto Piešťany 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače bez monitora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy a PC príslušenstvo Spojená škola 6 720,00 6720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad X260, dokovacia stanica ThinkPad Pro Dock-65 W, klávesnica TP X260 EN Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one stolný počítač, Doplnenie interaktívnych projektorov s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, vrátane software a montáže Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 462,00 1462.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora pre Cisco 3750-48P-S a sieťový modul C3KX-NM-1G Slovenská agentúra životného prostredia 3 075,00 3075.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kamerový systém Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 900,00 6900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo–TC S500 SFF G3260/4G/1TB/INT/DVD/W7+10P, LCD TFT Monitor–22" LED BenQ GL2250HM–FHD, DVI, HDMI, rep, FF alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 505,46 505.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 337,34 1337.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Spojená škola 1 540,00 1540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT a kancelárska technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 217,30 2217.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - súčiastky Slovenská agentúra životného prostredia 9 420,00 9420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS navigácia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 525,00 1525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS navigácia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 197,00 1197.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS navigátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 558,00 558.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
2 ks notebookov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo S500 SFF /Intel Core i3 4170 Haswell/4GB DDR3/Intel HD Graphics/1TB/W10/ alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače v prevedení MT s minimálnymi parametrami a snímače čiarových kódov alebo ekvivalent Verejná knižnica Mikuláša Kováča 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s prísluš.-1 ks, Stolový počítač s prísluš.-5 ks, Stolový počítač s prísluš -3 ks alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 182,00 6182.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačových zostáv Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 869,00 869.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 10 421,00 10421.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom Národný bezpečnostný úrad 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC mini tower, monitor, klávesnica, myš, OS, kancelársky balík Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 11 665,00 11665.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač pre štátnu pokladnicu Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LCD 32"HD CCTV S-PVA Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Agroinštitút Nitra, štátny podnik 1 668,00 1668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC hardvér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 375,00 3375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2 250,00 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhotovenie bezdrotovej infraštruktúry Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Trenčiansky samosprávny kraj 2 482,52 2482.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet WiFi access point (PN: AIR-CAP2802I-E-K9) + Originál Cisco Aironet Power 802.3at PoE+ Universal PoE (UPOE®) Injector (PN: AIR-PWRINJ6) Národný onkologický ústav 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Základná škola J. F. Rimavského 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WI-FI Access Point Centrum vedecko-technických informácií SR 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fond na podporu umenia 11 900,00 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-pracovné stanice Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kancelársky počítač, nový originálny LCD monitor Mesto Liptovský Mikuláš 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7 196,00 7196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 5 020,00 5020.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stolný počítač Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 402,00 402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 588,00 588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre potreby SPDN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 335,00 1335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 636,00 2636.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 850,00 2850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Kysucká knižnica v Čadci 10 290,00 10290.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný počítač a notebook s príslušenstvom AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 2 200,00 2200.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný počítač - PC zostava All in One AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
PC zostava s príslušenstvom Stredná odborná škola polytechnická 11 050,00 11050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC-pracovné stanice Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 841,00 2841.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske počítače Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 712,50 2712.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka MTZ Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie 6 789,00 6789.0 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.fat.sk


+421917549134


skoly@fat.sk
frano@fat.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 382 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Fraňo
Adresa:
Ul. mieru 2018/18 Banská Bystrica - Šalková 97406
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×