Dodávateľ

DeLUX - SM, s.r.o.

Vráble
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DEXIS SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 31427855

Adresa: Hlavná 1893, Vráble

Registračné číslo: 2020/7-PO-F3647

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Júl 2020

Záznam platný do: 6. Júl 2023

Posledná zmena: 11. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 3 022,00 EUR 7 7
2013 737 473,00 EUR 8 15
2014 1 475 855,00 EUR 5 5
2015 1 138 953,00 EUR 9 9
2016 930 219,91 EUR 12 12
2017 3 047 503,01 EUR 8 8
2018 148 289,67 EUR 3 3
2019 651 536,00 EUR 3 3
2021 3 012 165,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 462 141,00 EUR 7 8
2015 1 504 241,00 EUR 17 21
2016 1 014 926,91 EUR 16 18
2017 610 317,01 EUR 8 8
2018 2 889 689,67 EUR 4 4
2019 651 536,00 EUR 3 3
2021 3 012 165,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 2 827 635,00 2827635.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 741 400,00 2741400.00 EUR
Mesto Trnava 1 8 250,00 8250.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 199 564,00 199564.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 70 990,00 70990.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 7 041,67 7041.67 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 213 570,25 213570.25 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 499 990,00 499990.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 23 741 093,00 741093.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 330 316,00 330316.00 EUR
Horská záchranná služba 1 94 991,67 94991.67 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 2 812 601,00 2812601.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 441 903,00 441903.00 EUR
SPINEA Technologies s.r.o. 2 151 546,00 151546.00 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 4 125,00 4125.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistiace prostriedky pre potreby Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 50 641,00 50641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 60 000,00 60000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 9 890,00 9890.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 12 043,00 12043.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73 723,00 73723.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 333 333,00 1333333.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 47 026,00 47026.0 EUR 2013 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 51 133,00 51133.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 199 731,00 199731.0 EUR 2013 Tovary Áno 2
Barety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 940,00 10940.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 342,00 342.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 088,00 1088.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 523,00 46523.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Barety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 913,00 14913.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 447,00 33447.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 55 367,00 55367.0 EUR 2013 Tovary Áno 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399 090,00 399090.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 36 012,00 36012.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 146 501,00 146501.0 EUR 2013 Tovary Áno 2
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 91 981,00 91981.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76 295,00 76295.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 111 441,00 111441.0 EUR 2013 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 33 953,00 33953.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 296,00 148296.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Baretky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 987,00 8987.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 139 217,00 139217.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 24 568,00 24568.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 96 716,00 96716.0 EUR 2013 Tovary Áno 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 999,00 1999.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 68 653,00 68653.0 EUR 2013 Tovary Áno 2
Čistiace prostriedky používané pri opravách ŽKV (železničné koľajové vozidlá) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 43 983,00 43983.0 EUR 2012 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 365,00 199365.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 329 482,00 329482.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodanie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 822,00 13822.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 598,00 598.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 749,00 169749.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 304 214,00 304214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 566,00 3566.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 50 405,00 50405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 513,00 227513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálno-technické vybavenie lezeckej skupiny – lezecký materiál pre HaZZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 644 251,00 2644251.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy a obuv ( 2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 49 548,00 49548.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 900,00 14900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celokožené pracovné rukavice 5-prstové Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná protiplynová maska CM 6 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 800,00 14800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Baretky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prostriedky osobného zabezpečenia jaskynná záchrana Horská záchranná služba 113 994,00 113994.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kefa na ošetrovanie odevu a obuvi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 992,00 7992.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o. SPINEA Technologies s.r.o. 315 701,00 315701.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Dielenské technika a kalibrácia Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 700 000,00 700000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia produktívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti SPINEA Technologies s. r. o. SPINEA Technologies s.r.o. 315 701,00 315701.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 601 840,00 1601840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 598 625,00 598625.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovná a bezpečnostná obuv Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 651 592,00 651592.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
OOP kategórie Ochrana predlaktia, ramien a zápästia, ochranné rukavice, iné chrániče, zástery, koberce, podložky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 165 834,00 165834.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 199 564,00 199564.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421377768711


objednavky@dexis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 295 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marc Le Doze
Adresa:
Chemin des Greffieres 25B Saint Cyr au Mont D´Or 69450
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Joël Robert C Toremans
Adresa:
Douglaslaan 33-1 Kapellen 2950
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Adrián Šramko
Adresa:
Strmý vŕšok 87 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Vandael
Adresa:
Muizenholstraat 2 Lierde 9570
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Záznam do:
4. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Kamenár
Adresa:
Dolinský potok 1030/3 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Vašek
Adresa:
Radošinská 1127/67A Lužianky 95141
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martina Tomášová
Adresa:
Podhorská 27 Lutila 96622
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Apríl 2018
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Marko PhD.
Adresa:
Boroviny - Krvavník 892/8 Zvolenská Slatina 96201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2019
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Karol Kvak
Adresa:
Pribišská 121 Oravská Lesná 02957
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marcel Mitošinka
Adresa:
Ptice 256 Ptice 25218
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Záznam do:
16. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rastislav Virdzek
Adresa:
Brodno 112 Žilina 01014
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Záznam do:
21. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Rastislav Demeš
Adresa:
288 Nevidzany 95162
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Záznam do:
1. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Annamária Striešková
Adresa:
Sídl. Lúky 1111/10 Vráble 95201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Október 2017
Záznam do:
10. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VGD SLOVAKIA s. r. o.
Adresa:
Moskovská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 16.09.2019 do: 4.03.2021

StiahniZáznam platný od: 21.06.2019 do: 16.09.2019

StiahniZáznam platný od: 1.10.2018 do: 21.06.2019

StiahniZáznam platný od: 10.04.2018 do: 1.10.2018

StiahniZáznam platný od: 16.10.2017 do: 10.04.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×