Dodávateľ

EBA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EBA, s.r.o.

IČO: 31376134

Adresa: Rusovská cesta1 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2267

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. September 2019

Záznam platný do: 14. September 2022

Posledná zmena: 20. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 26 672 308,00 EUR 6 8
2015 1 964 668,00 EUR 6 6
2016 376 380,29 EUR 31 31
2017 15 256 990,22 EUR 20 22
2018 170 004,73 EUR 13 13
2019 8 960 201,51 EUR 11 12
2020 769 428,51 EUR 14 14
2021 3 656 145,50 EUR 14 15
2022 15 545,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 25 295 938,00 EUR 4 6
2015 3 195 163,00 EUR 7 7
2016 467 801,29 EUR 17 17
2017 15 230 810,22 EUR 10 15
2018 210 551,73 EUR 17 21
2019 8 983 257,86 EUR 16 21
2020 786 459,16 EUR 16 19
2021 2 180 805,50 EUR 10 10
2022 1 490 885,00 EUR 5 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 1 003 041,97 1003041.97 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 825 968,00 825968.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 20 155,15 20155.15 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 129 576,00 129576.00 EUR
Národná transfúzna služba SR 10 44 615,87 44615.87 EUR
Národný futbalový štadión, a.s. 1 1 366 666,00 1366666.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165 927,00 165927.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 907 911,00 907911.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 8 402,92 8402.92 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 26 427,00 26427.00 EUR
Mesto Bytča 1 45,35 45.35 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 9 46 598 835,00 46598835.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 590,00 1590.00 EUR
Mesto Pezinok 2 241 195,00 241195.00 EUR
Záchranná služba 1 7 538,00 7538.00 EUR
Obec Sučany 1 26 990,00 26990.00 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 37 250,00 37250.00 EUR
Mesto Vrútky 1 5 760,00 5760.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2 1 159 375,00 1159375.00 EUR
BIONERGY, a. s. 1 1 656 000,00 1656000.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 6 1 602 663,00 1602663.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 7 663,50 7663.50 EUR
Rudné bane, štátny podnik 1 1 998 076,00 1998076.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné výkopové práce a zabezpečenie stavebnej jamy pre športovú infraštruktúru „Národný futbalový štadión“ Národný futbalový štadión, a.s. 2 836 980,00 2836980.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Likvidácia neaktívnych odpadov kategórie nebezpečné a ostatné Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 168 700,00 168700.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 6 - Sanácia environmentálnej záťaže BR (003) / Brezno ŽSR Brezno Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 89 180,00 89180.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice Záchranná služba 105 898,00 105898.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 745,00 21745.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 095,00 57095.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 604,00 36604.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 43 622 202,00 43622202.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 386,00 30386.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 201,00 31201.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 483,00 64483.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z KPaEH Bionergy, a.s. BIONERGY, a. s. 2 061 000,00 2061000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 007,00 65007.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294 427,00 294427.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Sanácia čiernych skládok v obci Sučany. Obec Sučany 27 491,00 27491.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 053 639,00 1053639.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 656,00 34656.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie rokov 2017-2018. Mesto Vrútky 638 184,00 638184.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II Mesto Pezinok 94 800,00 94800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 968,00 27968.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 968,00 27968.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 35 633 546,00 35633546.0 EUR 2017 Služby Áno 3
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 830,00 19830.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 141,00 22141.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 141,00 22141.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 309,00 22309.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 309,00 22309.0 EUR 2017 Služby Nie 1
odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kal zo septikov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 277,00 4277.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Martin. Národná transfúzna služba SR 5 423,80 5423.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Poprad. Národná transfúzna služba SR 2 418,00 2418.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Košice. Národná transfúzna služba SR 23 171,06 23171.06 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracovisko Nitra. Národná transfúzna služba SR 3 736,75 3736.75 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Nové Zámky. Národná transfúzna služba SR 1 513,40 1513.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Prešov. Národná transfúzna služba SR 4 095,50 4095.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trenčín. Národná transfúzna služba SR 5 234,40 5234.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trnava. Národná transfúzna služba SR 3 506,80 3506.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Žilina. Národná transfúzna služba SR 2 820,80 2820.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie nebezpečného a ostatného odpadu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava a ekologické zneškodnenie nebezpečných odpadov v prevádzke Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
odvoz a likvidácia odpadu z lapačov tukov a kal zo septikov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 185,00 5185.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Poprad Národná transfúzna služba SR 2 888,87 2888.87 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia odpadov Fakultná nemocnica Trnava 145 099,20 145099.2 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 313,32 1313.32 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 491,66 491.66 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 000,00 23000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 341,00 7341.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 009,00 1009.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu - západ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 998,22 998.22 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zhodnotenie objemného odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 476,00 4476.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 826,50 1826.5 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 766,00 766.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 613,00 50613.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 613,00 50613.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 467,00 40467.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 467,00 40467.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 458,00 23458.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 458,00 23458.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 861,00 660861.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,00 60.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 692,00 37692.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 692,00 37692.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 170,00 55170.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 170,00 55170.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Sanácia lokalít Rudné bane, štátny podnik 4 432 596,00 4432596.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14 289 814,00 14289814.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 191,60 31191.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 322,00 2322.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
likvidácia nebezpečných vecí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000,00 8000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 950,00 1950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 687,00 15687.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mesto Bytča 55,00 55.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 213 900,00 213900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS EKO - podnik verejnoprospešných služieb 205 000,00 205000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 145,00 32145.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 145,00 32145.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 793,33 793.33 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800,00 800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 75 573,00 75573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 75 573,00 75573.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 666,00 2666.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 530,00 7530.0 EUR 2020 Služby Nie 1
likvidácia nebezpečných vecí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 200,00 13200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 110,00 1110.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 570,00 17570.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 522,00 1522.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500 000,00 500000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 287,00 50287.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 287,00 50287.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 43 346,00 43346.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 370,00 15370.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 140 000,00 1140000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2023) Mesto Pezinok 143 600,00 143600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 140 000,00 1140000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 39 877,00 39877.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov - PHM Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 904,94 1904.94 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 140 000,00 1140000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 110 532,00 110532.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 963 369,00 4963369.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme). Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 6 883 108,00 6883108.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 140 000,00 1140000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 198 611,00 198611.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 545,00 15545.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 140 000,00 1140000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

manekova@eba.sk
sekretariat@eba.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 236 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Michal Lazar
Adresa:
Strmý vŕšok 173 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alexej Beljajev
Adresa:
Ľubovnianska 4 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Lazar
Adresa:
Strmý vŕšok 8173/173 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Miloš Čičmanec s. r. o.
Adresa:
Rovná 3244/7 Poprad 058 01
Meno:
Mgr. Miloš Čičmanec
Adresa:
Rastislavova 36 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 9.03.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×