Dodávateľ

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Levice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO: 34278532

Adresa: Ul. SNP 2130/56, Levice

Registračné číslo: 2020/3-FO-F2569

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Marec 2020

Záznam platný do: 19. Marec 2023

Posledná zmena: 20. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 195 163,00 EUR 3 3
2015 997 700,00 EUR 5 5
2016 2 339 837,00 EUR 18 19
2017 736 628,00 EUR 4 4
2018 2 531 153,67 EUR 9 9
2019 978 106,33 EUR 4 4
2020 14 766 730,49 EUR 6 6
2021 1 140 410,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 195 163,00 EUR 3 3
2015 997 700,00 EUR 5 5
2016 2 265 081,00 EUR 17 18
2017 811 384,00 EUR 5 5
2018 2 531 153,67 EUR 9 9
2019 978 106,33 EUR 4 4
2020 14 766 730,49 EUR 6 6
2021 1 140 410,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 144 166,00 144166.00 EUR
Mesto Štúrovo 1 272 571,00 272571.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 374 833,00 374833.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 585 569,00 585569.00 EUR
Mesto Levice 22 17 658 930,49 17658930.49 EUR
Mesto Nitra 1 577 941,00 577941.00 EUR
Obec Lok 1 82 109,00 82109.00 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 117 885,00 117885.00 EUR
Obec Banská Belá 1 532 203,00 532203.00 EUR
Obec Vyhne 1 74 756,00 74756.00 EUR
Obec Nýrovce 1 206 921,00 206921.00 EUR
Obec Nemčice 1 167 138,00 167138.00 EUR
Obec Bardoňovo 2 131 482,00 131482.00 EUR
Obec Nový Tekov 1 124 464,00 124464.00 EUR
Obec Nemčiňany 1 94 214,00 94214.00 EUR
Obec Málaš 1 73 393,00 73393.00 EUR
Obec Kukučínov 1 39 616,00 39616.00 EUR
Obec Pečenice 2 176 840,00 176840.00 EUR
Obec Tehla 1 123 579,00 123579.00 EUR
Obec Rybník 1 247 651,00 247651.00 EUR
Obec Veľké Kozmálovce 1 126 324,00 126324.00 EUR
Obec Ipeľský Sokolec 1 76 857,00 76857.00 EUR
Obec Tekovské Lužany 2 204 872,00 204872.00 EUR
Obec Dubník 1 697 000,00 697000.00 EUR
Obec Vyškovce nad Ipľom 1 243 456,00 243456.00 EUR
Obec Pohronský Ruskov 2 262 555,00 262555.00 EUR
Obec Zbrojníky 1 69 108,00 69108.00 EUR
Obec Demandice 1 118 494,00 118494.00 EUR
Obec Žemliare 1 80 801,00 80801.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstavba oddychovej zóny v parku v obci Lok Obec Lok 96 606,00 96606.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Trhové miesto v parkovej úprave Obec Kalná nad Hronom 132 597,00 132597.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba zelene na pohrebiskách v MČ Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar Mesto Levice 170 600,00 170600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bardoňovo Obec Bardoňovo 122 933,00 122933.0 EUR 2016 Práce Áno 2
Zberný dvor Nýrovce Obec Nýrovce 262 923,00 262923.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie - smer Mochovce Nový Tekov Obec Nový Tekov 146 656,00 146656.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie ul.Školská Nemčiňany Obec Nemčiňany 83 291,00 83291.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Kukučínov Obec Kukučínov 39 616,00 39616.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava miestnych komunikácií v obci Pečenice Obec Pečenice 64 304,00 64304.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pečenice Obec Pečenice 87 052,00 87052.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník v obci Málaš Obec Málaš 54 837,00 54837.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Tehla Obec Tehla 110 024,00 110024.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Údržba zelene vybraných plôch v meste Levice Mesto Levice 117 927,00 117927.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Obnova miestnych komunikácií Obec Nemčice 173 000,00 173000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Údržba zelene vo vybratých častiach mesta Mesto Levice 39 310,00 39310.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Revitalizácia obce Dubník Obec Dubník 950 591,00 950591.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a mestských častiach a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ Mesto Levice 82 064,00 82064.0 EUR 2015 Služby Nie 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY Obec Tekovské Lužany 50 000,00 50000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IPEĽSKÝ SOKOLEC - ODVODŇOVACIE PRIEKOPY V OBCI Obec Ipeľský Sokolec 87 218,00 87218.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU a KD obce Veľké Kozmálovce s využitím OZE Obec Veľké Kozmálovce 165 750,00 165750.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok obce Zbrojníky. Obec Zbrojníky 78 760,00 78760.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Sanácia ilegálnych skládok odpadu Pohronský Ruskov Obec Pohronský Ruskov 54 830,00 54830.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 157 473,00 157473.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia objektov budov - SOŠ technická Vráble Nitriansky samosprávny kraj 98 145,00 98145.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Okružná križovatka v Leviciach na ceste III/5101 v km 53,040 Mesto Levice 429 665,00 429665.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zberný dvor Vyhne Obec Vyhne 149 975,00 149975.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Dopravná ul, Levice Mesto Levice 344 181,00 344181.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia hlavnej ulice /úsek 1/ Obec Žemliare 80 801,00 80801.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice Mesto Levice 303 630,00 303630.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Demandice (VO2) Obec Demandice 137 273,00 137273.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum – Ladislavov dvor Mesto Levice 180 283,00 180283.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Rybník Obec Rybník 247 651,00 247651.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Banská Belá Obec Banská Belá 532 203,00 532203.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad 22 Mesto Štúrovo 272 571,00 272571.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Lesná škola OZ Levice LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605 872,00 605872.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekultivácia skládky stavebného a inertného odpadu Vápnik - Malý Kiar Mesto Levice 165 416,00 165416.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy vybraných chodníkov v meste Levice Mesto Levice 331 093,00 331093.0 EUR 2018 Práce Nie 1
PARKOVISKO RYBNÍKY V., LEVICE Mesto Levice 462 342,00 462342.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Kosba trávnatých plôch Mesto Levice 67 411,15 67411.15 EUR 2018 Služby Nie 1
Levice OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 374 833,00 374833.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kosba vybraných trávnatých plôch Mesto Levice 51 000,00 51000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
MŠ Okružná 23, Levice - rekonštrukcia a modernizácia pav. C Mesto Levice 349 908,00 349908.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Kosba vybraných trávnatých plôch v meste Mesto Levice 55 000,00 55000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku miestnych komunikácií Mesto Levice 4 642 158,00 4642158.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejnej zelene Mesto Levice 2 787 302,00 2787302.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Verejnoprospešné služby na úseku prevádzky a údržby pohrebísk v meste Levice a v mestských častiach Mesto Levice 77 290,00 77290.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia Mesto Levice 563 222,00 563222.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva Mesto Levice 6 210 650,00 6210650.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice Mesto Levice 369 580,00 369580.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné práce - KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV Obec Pohronský Ruskov 179 430,00 179430.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Komunitné centrum bez rozdielu farby pleti v obci Vyškovce nad Ipľom Obec Vyškovce nad Ipľom 243 456,00 243456.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park. Mesto Nitra 600 509,00 600509.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice 2021 Mesto Levice 212 818,00 212818.0 EUR 2021 Práce Nie 1

vialle@vialle.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Horniak
Adresa:
Tatranská ul. 63 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Horniak
Adresa:
Tatranská ul. 63 Levice 934 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
Adresa:
Horná 65/A Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×