Dodávateľ

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335

Adresa: Hodžova 3292/3, Poprad

Registračné číslo: 2019/10-PO-A13

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Október 2019

Záznam platný do: 30. Október 2022

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 895 798,00 EUR 2 2
2015 3 061 124,00 EUR 6 6
2016 28 552 534,00 EUR 17 17
2017 15 675 865,00 EUR 19 19
2018 62 357 536,00 EUR 13 13
2019 5 035 327,00 EUR 6 6
2020 4 067 357,00 EUR 7 7
2021 17 968 783,00 EUR 25 25
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 895 798,00 EUR 2 2
2015 2 729 024,00 EUR 5 5
2016 28 884 634,00 EUR 18 18
2017 14 379 288,00 EUR 17 17
2018 63 654 113,00 EUR 15 15
2019 5 035 327,00 EUR 6 6
2020 4 067 357,00 EUR 7 7
2021 17 506 191,00 EUR 24 24
2022 462 592,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Poprad 1 755 327,00 755327.00 EUR
Mesto Bardejov 1 424 500,00 424500.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 1 623 944,00 1623944.00 EUR
Mesto Levoča 5 4 271 637,00 4271637.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 759 661,00 759661.00 EUR
Obec Vikartovce 1 335 062,00 335062.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 1 116 344,00 1116344.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 248 016,00 248016.00 EUR
Obec Žakovce 2 1 171 308,00 1171308.00 EUR
Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 2 748 918,00 748918.00 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 2 027 750,00 2027750.00 EUR
Obec Hozelec 1 134 424,00 134424.00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 424 897,00 424897.00 EUR
Mesto Brezno 3 6 076 689,00 6076689.00 EUR
Obec Nové Sady 1 300 171,00 300171.00 EUR
Obec Kluknava 1 451 576,00 451576.00 EUR
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica 1 177 000,00 177000.00 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 998 245,00 998245.00 EUR
Mesto Vysoké Tatry 2 3 571 781,00 3571781.00 EUR
Obec Hranovnica 1 1 133 000,00 1133000.00 EUR
Obec Štôla 1 196 041,00 196041.00 EUR
Obec Domaňovce 1 240 853,00 240853.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 184 863,00 184863.00 EUR
Obec Vechec 1 458 031,00 458031.00 EUR
Obec Čirč 4 2 174 951,00 2174951.00 EUR
Obec Dlhé Stráže 1 89 033,00 89033.00 EUR
Obec Dlhé nad Cirochou 1 471 362,00 471362.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad 1 177 000,00 177000.00 EUR
Obec Torysky 1 123 623,00 123623.00 EUR
Obec Rudná 1 323 678,00 323678.00 EUR
Obec Plaveč 1 954 545,00 954545.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 17 400 357,00 17400357.00 EUR
Obec Spišský Štvrtok 2 562 586,00 562586.00 EUR
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 1 292 548,00 292548.00 EUR
Mesto Nováky 1 409 137,00 409137.00 EUR
Obec Podhorany 1 228 531,00 228531.00 EUR
Mesto Stropkov 1 599 233,00 599233.00 EUR
Obec Branč 1 5 727 142,00 5727142.00 EUR
Obec Jarabina 1 274 122,00 274122.00 EUR
Obec Hybe 1 198 000,00 198000.00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 163 577,00 163577.00 EUR
Obec Markušovce 1 1 890 234,00 1890234.00 EUR
Obec Ždiar 1 244 903,00 244903.00 EUR
EMINENT, spol. s r.o. 1 1 690 895,00 1690895.00 EUR
Obec Veľká Lomnica 2 682 334,00 682334.00 EUR
Obec Jakubovany 1 236 483,00 236483.00 EUR
Obec Drienov 1 180 538,00 180538.00 EUR
Obec Ľubotín 2 2 292 998,00 2292998.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 527 084,00 5527084.00 EUR
Mesto Spišské Vlachy 2 1 089 594,00 1089594.00 EUR
Správa školských zariadení 1 88 973,00 88973.00 EUR
Obec Dúbrava 1 640 000,00 640000.00 EUR
Obec Čičava 1 349 752,00 349752.00 EUR
Obec Jablonov 1 825 000,00 825000.00 EUR
Obec Pohorelá 2 662 292,00 662292.00 EUR
Obec Terňa 2 754 133,00 754133.00 EUR
Obec Slovinky 1 210 837,00 210837.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 55 623 994,00 55623994.00 EUR
MiF, s. r. o. 1 233 506,00 233506.00 EUR
Obec Nová Lesná 1 268 900,00 268900.00 EUR
Obec Hlinné 2 833 868,00 833868.00 EUR
Obec Fričovce 1 225 010,00 225010.00 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 752 658,00 752658.00 EUR
Stredná odborná škola 1 317 747,00 317747.00 EUR
Obec Vítkovce 1 478 353,00 478353.00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 1 2 460 955,00 2460955.00 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 1 208 700,00 208700.00 EUR
Obec Polomka 1 1 139 021,00 1139021.00 EUR
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 407 600,00 407600.00 EUR
Obec Licince 1 298 499,00 298499.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístup k lesnej pôde mesta Spišská Belá Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 855 000,00 855000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia interiéru NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 381 800,00 381800.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie objektu Materskej školy Hozelec Obec Hozelec 132 000,00 132000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia interiéru - dodatočné práce NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu rozvodov elektroinštalácie NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 150 000,00 150000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NAD OBECNÝ ÚRAD ŠTÔLA Obec Štôla 198 937,00 198937.0 EUR 2016 Práce Áno 1
ČOV Domaňovce I. etapa – rozšírenie Obec Domaňovce 240 853,00 240853.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička - 2.stavba Obec Liptovská Teplička 2 023 750,00 2023750.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova objektu kultúrneho domu a materskej školy v obci Dlhé Stráže Obec Dlhé Stráže 87 492,00 87492.0 EUR 2016 Práce Nie 1
2.1 Prestavba plochej strechy na sedlovú objektov Materskej školy na Podtatranskej ulici 136/4 v Poprade v správe ZŠ s MŠ Komenského ulica 587/15, Poprad Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad 177 000,00 177000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Torysky, obnova verejného vodovodu Obec Torysky 123 623,00 123623.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obec Podhorany - Infraštruktúra - doplňujúce stavebné práce Obec Podhorany 228 584,00 228584.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana ZB Solisko Obec Čirč 1 783 228,00 1783228.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa – doplňujúce stavebné práce Obec Dlhé nad Cirochou 392 830,00 392830.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výstavba výťahu Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica 98 294,00 98294.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Veľká Lomnica – Splašková kanalizácia na Jilemnického ul. Obec Veľká Lomnica 106 354,00 106354.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana ZB Solisko - práce naviac po povodniach rok 2015 Obec Čirč 273 807,00 273807.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dostavba hotela Eminent, Zlaté Moravce EMINENT, spol. s r.o. 1 693 660,00 1693660.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Realizácia programu spoločných opatrení v obci Jablonov Obec Jablonov 741 223,00 741223.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Udržiavacie práce a stavebné úpravy ÚZ Kamzík, Starý Smokovec
 Zákazka bude zadávaná v systéme EVO, číslo zákazky v EVO 45.08 Úrad vlády Slovenskej republiky 184 863,00 184863.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Administratívna budova Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Čirč 76 246,00 76246.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Materská škola Čirč - zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Čirč 102 869,00 102869.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Telocvičnňa pri ZŠ vo Vikartovciach Obec Vikartovce 266 882,00 266882.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 400 357,00 17400357.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
ČOV a kanalizácia Obec Branč Obec Branč 5 715 000,00 5715000.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
OÚ Poprad, klientske centrum – stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 536 998,00 536998.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie vlastností obal. konštrukcií budovy MŠ Komenského Správa školských zariadení 88 973,00 88973.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Kultúrny dom - Rekonštrukcia Mesto Stará Ľubovňa 293 937,00 293937.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy Jarabina Obec Jarabina 275 302,00 275302.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kráľovský Chlmec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 158 991,00 158991.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice Obec Hybe 198 000,00 198000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica 621 136,00 621136.0 EUR 2017 Práce Áno 1
MŠ Levoča, G. Haina 36- zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Mesto Levoča 480 639,00 480639.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná. Obec Nová Lesná 268 900,00 268900.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Nájomné bytové domy D – Jelša a E – Osika v Tatranskej Lomnici Mesto Vysoké Tatry 2 455 527,00 2455527.0 EUR 2017 Práce Nie 1
PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, OBEC POHORELÁ Obec Pohorelá 402 154,00 402154.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II. etapa Obec Ľubotín 2 103 000,00 2103000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 527 084,00 5527084.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia a vodovod v obci Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok 213 064,00 213064.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stropkov OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 178 935,00 178935.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Rudná Obec Rudná 323 678,00 323678.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 504 000,00 504000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zberný dvor Spišské Podhradie Mesto Spišské Podhradie 163 577,00 163577.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zhotovenie stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 623 994,00 55623994.0 EUR 2018 Práce Áno 1
BUDOVA INTERNÁTU - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA A VÝMENA OKIEN, SOŠT POPRAD Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad 293 119,00 293119.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia obecného domu – Plaveč Obec Plaveč 954 545,00 954545.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 528 400,00 528400.0 EUR 2018 Práce Nie 1
PRÍSTAVBA A PRESTAVBA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA TRANOVSKÉHO UL. 3497/7 V SPRÁVE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, UL. FRANA KRÁLA 2086/2, POPRAD - VELKÁ. Mesto Poprad 755 327,00 755327.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne Obec Ľubotín 189 998,00 189998.0 EUR 2018 Práce Áno 1
ČOV a kanalizácia Markušovce - III. etapa Obec Markušovce 1 890 234,00 1890234.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stredná odborná škola – stavebné úpravy Stredná odborná škola 322 590,00 322590.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Spišskom Štvrtku Obec Spišský Štvrtok 349 522,00 349522.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ a Kultúrneho domu v obci Hlinné Obec Hlinné 198 839,00 198839.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ obec Ždiar Obec Ždiar 246 402,00 246402.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v Slovinkách Obec Slovinky 210 837,00 210837.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica Obec Hranovnica 1 133 364,00 1133364.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy Prešovský samosprávny kraj 764 706,00 764706.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Hlinné Obec Hlinné 635 029,00 635029.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča – stavebné práce Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 2 460 955,00 2460955.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie Obec Kluknava 451 576,00 451576.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu Obec Nové Sady 300 171,00 300171.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Nový turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna - Mníšek nad Popradom Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 792 379,00 792379.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči Mesto Levoča 2 636 489,00 2636489.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Jakubovany Obec Jakubovany 236 483,00 236483.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti MiF, s.r.o. MiF, s. r. o. 233 506,00 233506.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa – modernizácia a rekonštrukcia verejného priestranstva Mesto Levoča 321 231,00 321231.0 EUR 2020 Práce Nie 1
VODOJEM ŽDIAR Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 407 600,00 407600.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. 431 945,00 431945.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Budovanie prvkov zelenej infaštruktúry v obci Drienov Obec Drienov 180 538,00 180538.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie Obec Krásnohorské Podhradie 239 981,00 239981.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Príprava a vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina Mesto Vysoké Tatry 1 116 254,00 1116254.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa Obec Žakovce 434 938,00 434938.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy 1 179 905,00 1179905.0 EUR 2021 Práce Áno 1
KOMUNITNÉ CENTRUM POHORELÁ Obec Pohorelá 262 656,00 262656.0 EUR 2021 Práce Áno 1
BYTOVÝ DOM UL. MPČĽ BREZNO - MAZORNÍKOVO Mesto Brezno od 6 249 000,00 do 7 624 239,00 6249000 EUR 2021 Práce Nie 1
Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. Etapa - vetva A, G, D, E Obec Dúbrava 640 000,00 640000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu Obec Terňa 238 333,00 238333.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Krupný jarok IBV - I. etapa Mesto Levoča 375 028,00 375028.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Modernizácia zberného dvora Mesto Bardejov 424 500,00 424500.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Novostavba materskej školy v meste Stropkov Mesto Stropkov 599 233,00 599233.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Verejný vodovod Fričovce Obec Fričovce 225 010,00 225010.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Detské jasle Brezno Mesto Brezno 546 646,00 546646.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výstavba materskej školy v obci Vechec 1 Obec Vechec 544 157,00 544157.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie Obec Čičava 545 764,00 545764.0 EUR 2021 Práce Áno 1
PD Žakovce, MK a IS pre IBV 22 RD Obec Žakovce 736 370,00 736370.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Licince Obec Licince 343 300,00 343300.0 EUR 2021 Práce Áno 1
TELOCVIČŇA, TERŇA Obec Terňa 652 097,00 652097.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Vodozádržné opatrenia v meste Nováky - stavebné práce Mesto Nováky 549 177,00 549177.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výstavba materskej školy v obci Vitkovce Obec Vítkovce 570 042,00 570042.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Materskej školy Polomka - prístavba a nadstavba Obec Polomka 1 140 366,00 1140366.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy 227 094,00 227094.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy ul. L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 998 245,00 998245.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v Brezne Mesto Brezno 322 543,00 322543.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rožňava OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 866 986,00 866986.0 EUR 2021 Práce Áno 1
„Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami“ Mesto Levoča 462 592,00 462592.0 EUR 2021 Práce Áno 1

sutaze@arprog.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 96 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Ondko
Adresa:
Veľký Slavkov Veľký Slavkov 059 91
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Gallo
Adresa:
Záhradná 18 Gánovce 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
28. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Oľga Sloveňáková
Adresa:
Michalská 59 Kežmarok 060 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mgr. Andrej Kalinčík
Adresa:
Nový Smokovec Vysoké Tatry 062 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Mrava
Adresa:
Hlavná 2 Spišský Štiavnik 059 14
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Dančová
Adresa:
Šoltésovej 1 Poprad 058 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Roman Slivka CSc.
Adresa:
Skorocelová 4A Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
21. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Ondko
Adresa:
Veľký Slavkov Veľký Slavkov 059 91
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Gallo
Adresa:
Záhradná 18 Gánovce 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01
Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 21.09.2017 do: 28.10.2019

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 21.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×