Dodávateľ

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 31595545

Adresa: Štefánikova 17, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1373

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. September 2019

Záznam platný do: 27. September 2022

Posledná zmena: 18. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 819 993,00 EUR 6 20
2015 2 518 304,00 EUR 14 14
2016 1 329 094,00 EUR 16 17
2017 1 700 985,00 EUR 11 12
2018 3 273 139,00 EUR 20 26
2019 864 801,00 EUR 13 23
2020 3 088 999,00 EUR 21 29
2021 993 989,00 EUR 21 30
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 613 520,00 EUR 3 16
2015 1 103 406,00 EUR 9 10
2016 1 349 772,00 EUR 16 17
2017 1 617 914,00 EUR 10 10
2018 2 797 104,00 EUR 21 26
2019 2 740 686,00 EUR 17 25
2020 2 940 502,00 EUR 18 28
2021 1 426 400,00 EUR 28 39

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Malacky 2 174 890,00 174890.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 248 918,00 248918.00 EUR
Mesto Poprad 1 92 743,00 92743.00 EUR
Mesto Žilina 6 740 144,00 740144.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 444 416,00 444416.00 EUR
Mesto Vráble 1 38 184,00 38184.00 EUR
Mesto Nitra 1 191 135,00 191135.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 1 111 505,00 1111505.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 223 782,00 223782.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 8 2 050 662,00 2050662.00 EUR
Mesto Piešťany 7 289 190,00 289190.00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 1 457 585,00 457585.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 663 150,00 663150.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 39 900,00 39900.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 3 157 419,00 157419.00 EUR
Mesto Fiľakovo 1 118 310,00 118310.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 33 103,00 33103.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 853,00 853.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 203 381,00 203381.00 EUR
Záchranná služba 1 180 923,00 180923.00 EUR
Mesto Detva 1 142 930,00 142930.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 500 000,00 500000.00 EUR
Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom 1 120 715,00 120715.00 EUR
Združenie obcí - Južný región 2 139 433,00 139433.00 EUR
Mesto Trenčín 14 77 095,00 77095.00 EUR
Mesto Zvolen 1 175 118,00 175118.00 EUR
Mesto Sereď 3 140 875,00 140875.00 EUR
Mesto Snina 7 1 025 099,00 1025099.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 187 298,00 187298.00 EUR
Združenie miest a obcí Spiša 1 156 931,00 156931.00 EUR
Mesto Žarnovica 2 168 900,00 168900.00 EUR
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 26 751 878,00 751878.00 EUR
Združenie miest a obcí Žitného ostrova 21 616 100,00 616100.00 EUR
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 7 1 200 146,00 1200146.00 EUR
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 16 1 256 380,00 1256380.00 EUR
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 9 121 722,00 121722.00 EUR
Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 2 153 807,00 153807.00 EUR
Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 3 194 684,00 194684.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852,00 81852.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom od 132 475,00 do 206 999,00 132475 EUR 2016 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí – Južný región Združenie obcí - Južný región od 192 548,00 do 208 999,00 192548 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti Mesto Nitra 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesto Trenčín 136 261,00 136261.0 EUR 2014 Služby Nie 14
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Zlaté Moravce a pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu. Mesto Zlaté Moravce od 193 057,00 do 206 999,00 193057 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie motorových vozidiel Záchrannej služby Košice vrátane prístrojového vybavenia Záchranná služba 159 000,00 159000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 72 000,00 72000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie Mesto Žiar nad Hronom 173 000,00 173000.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 156 880,00 156880.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Spiša a pre ďalšie pristupujúce organizácie. Združenie miest a obcí Spiša od 161 219,00 do 206 999,00 161219 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Žilina 190 000,00 190000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku financovaného z prostriedkov EÚ-2 (EVO) Slovenská akadémia vied (SAV) 650 000,00 650000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 571,00 4571.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 396,00 1396.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 50 601,00 50601.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 345 290,00 345290.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 19 801,00 19801.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 626,00 4626.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 4 285,00 4285.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 37 485,00 37485.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 15 268,00 15268.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 341,00 2341.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 13 448,00 13448.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov. Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 310 364,00 310364.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Trenčiansky samosprávny kraj 126 661,00 126661.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Trenčiansky samosprávny kraj 42 351,00 42351.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Mesto Malacky 121 226,00 121226.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľností spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci regionálneho operačného programu Žilinský samosprávny kraj 444 416,00 444416.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 287 582,00 287582.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poistenie CZO 2017 Mesto Žiar nad Hronom 28 331,00 28331.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 12 801,00 12801.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 3 640,00 3640.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Mesto Bánovce nad Bebravou od 89 486,00 do 117 456,00 89486 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 011,00 1011.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčiansky samosprávny kraj 34 970,00 34970.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb ZOM Palóc - Hont Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 142 013,00 142013.0 EUR 2017 Služby Nie 1
„Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových a prípojných vozidiel a havarijné poistenie služobných motorových a prípojných vozidiel“ Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 663 150,00 663150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo Mesto Fiľakovo 118 310,00 118310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 150 339,00 150339.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Havarijné a majetkové poistenie trolejbusov Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 457 585,00 457585.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018 Trenčiansky samosprávny kraj 317 073,00 317073.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 165 269,00 165269.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 318 868,00 318868.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 2 217,00 2217.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 710,00 2710.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 612 573,00 612573.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 111 185,00 111185.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Združenie miest a obcí Žitného ostrova 443,00 443.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111,00 230111.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 1 879,00 1879.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 423 480,00 423480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 065,00 3065.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 128,00 1128.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble Mesto Vráble 82 711,00 82711.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motor. vozidiel a povinné zml. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla Mesto Zvolen 175 118,00 175118.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 211 405,00 211405.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu Mesto Poprad 92 743,00 92743.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva Mesto Detva 220 961,00 220961.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 337 299,00 337299.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 17 509,00 17509.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb ZOM Palóc - Hont Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 11 794,00 11794.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017 Mesto Bánovce nad Bebravou 853,00 853.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica Mesto Žarnovica 3 631,00 3631.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 91 693,00 91693.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022 Trenčiansky samosprávny kraj 2 309 409,00 2309409.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 395 534,00 395534.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 167 756,00 167756.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 189,00 2189.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 196 693,00 196693.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií Mesto Sereď 144 956,00 144956.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 147 739,00 147739.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 134 968,00 134968.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 504,00 504.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 030,00 1030.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 463,00 463.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 822,00 822.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 4 816,00 4816.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 120,00 120.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 4 765,00 4765.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 3 124,00 3124.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 774 000,00 774000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 176,00 176.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 9 816,00 9816.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 062,00 2062.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 1 140 000,00 1140000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 666 000,00 666000.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Mesto Malacky 167 748,00 167748.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 701 000,00 701000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica. - Opakovanie Mesto Považská Bystrica 98 101,00 98101.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 185,00 1185.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 593 451,00 593451.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 598,00 598.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 2 715,00 2715.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 666 000,00 666000.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Mesto Piešťany 1 668,00 1668.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 704,00 704.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 1 826,00 1826.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Úrad vlády Slovenskej republiky 84 012,00 84012.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 5 772,00 5772.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 2 230,00 2230.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie podniku Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 232 000,00 232000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 352,00 352.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 695,00 695.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 4 794,00 4794.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Združenie miest a obcí Žitného ostrova 404,00 404.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 460,00 460.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 1 099,00 1099.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 4 717,00 4717.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 219,00 219.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 58 861,00 58861.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 96 690,00 96690.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Poistné služby Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región 22 603,00 22603.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 569,00 569.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Komplexné poistenie pre Mesto Žilina Mesto Žilina 331 191,00 331191.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 1 394,00 1394.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región Združenie obcí - Južný región 633 500,00 633500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce Mesto Snina 11 489,00 11489.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 591,00 591.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Regionálne združenie miest a obcí TEKOV 196,00 196.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 3 215,00 3215.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Spoločné obstarávanie poistných služieb Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 591,00 591.0 EUR 2021 Služby Nie 2

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1265 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Slávka Miklošová
Adresa:
Bodrocká 12 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Saxa
Adresa:
Južná trieda 33 Košice - mestská časť Juh 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Adresa:
Tupého 25/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Milan Fleischhacker
Adresa:
Ľubovníková 26 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Blanka Hatalová
Adresa:
Homolová 8 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Saxa
Adresa:
Južná trieda 33 Košice - mestská časť Juh 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. December 2020
Záznam do:
8. Jún 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Blanka Hatalová
Adresa:
Homolová 8 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. August 2018
Záznam do:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Adresa:
Tupého 25/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Milan Fleischhacker
Adresa:
Ľubovníková 26 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2019
Záznam do:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Polakovič
Adresa:
Grasalkovičova 20 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Január 2019
Záznam do:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slávka Miklošová
Adresa:
Bodrocká 12 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
22. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslava Gatialová
Adresa:
Mokrohájska cesta 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. August 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Zemánek
Adresa:
Pribinova 13 Senec 903 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2019
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľuboš Tóth
Adresa:
Československej armády 8 Handlová 97251
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Máj 2019
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Jana Mucsková
Adresa:
Nad Lúčkami 6 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Pospíšil
Adresa:
Révová 6 Ivanka pri Dunaji 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hana Horvatovič MA
Adresa:
Vyšehradská 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jana Zacharová
Adresa:
Partizánska cesta 51 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloslav Kulhan
Adresa:
Dražkovce 248 Dražkovce 03802
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Mikuláš Gürtler
Adresa:
Jedľová 15 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radovan Pado
Adresa:
Agátová 52 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Január 2019
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alojz Šimičák
Adresa:
Planét 17 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Gregorová
Adresa:
Kysak 301 Kysak 04481
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Darina Bednáriková
Adresa:
Meličkovej 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Ďurík
Adresa:
Koprivnická 14/B Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Galbavý
Adresa:
Hviezdoslavova 11 Handlová 97251
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tanasis Charizopulos
Adresa:
Škultétyho 26 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Saxa
Adresa:
Južná trieda 33 Košice - mestská časť Juh 040 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Helena Hlavinová
Adresa:
Rádiová 47 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. November 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ivan Matúš
Adresa:
Smreková 9 Zvolen 960 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Chmelko
Adresa:
Nimnica 244 Nimnica 02071
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Beata Vojtechová
Adresa:
Novosvetská 22 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Dúcky
Adresa:
Tabaková 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Mitro
Adresa:
Račianska 113 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Žilka
Adresa:
Ješkova Ves 17 Veľký Klíž 958 45
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Február 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vasilij Belan
Adresa:
Letná ulica 25 Dulova Ves 08252
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Helena Baričová
Adresa:
Čerešňová 78 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Dovičovičová
Adresa:
Novomeského 75 Nitra 94911
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Daniel Medvecký
Adresa:
Horné Orešany 805 Horné Orešany 91903
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Daniela Michaličová
Adresa:
Gunduličova 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Bibová
Adresa:
Sielnica 347 Sielnica 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tatiana Šatarová
Adresa:
Jazmínová 12 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Milan Fleischhacker
Adresa:
Ľubovníková 26 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Záznam do:
24. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Pavlík
Adresa:
Galvaniho 25/B Bratislava - mestská časť Ružinov 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
24. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Ľuboš Tóth
Adresa:
Československej armády 8 Handlová 97251
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
24. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radovan Pado
Adresa:
Agátová 52 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
29. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Zuzana Domanovská
Adresa:
Topoľnica 208 Topoľnica 92592
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
23. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Lucia Adamcová
Adresa:
Orenburská 62 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. September 2017
Záznam do:
24. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Hermann Fried
Adresa:
Eduard Sueßgasse 10 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Máj 2018
Záznam do:
14. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslava Kušnierová
Adresa:
Mokrohájska cesta 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
14. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Blanka Hatalová
Adresa:
Homolová 8 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
14. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radoslav Koprda
Adresa:
Dolné Zelenice 18 Siladice 92052
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
14. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Lukáčová
Adresa:
Kvetoslavov 188 Kvetoslavov 93041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
19. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Franz Kosyna
Adresa:
Gallmeyergasse 5b/3/11 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bakeš
Adresa:
Koprivnická 14/A Bratislava - mestská časť Dúbravka 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Budzák
Adresa:
Topoľová 10 Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. iur. Patrick Skyba
Adresa:
Steinböckengasse 10 Viedeň 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Tarčák
Adresa:
Veterná 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
29. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Chochol
Adresa:
Dobrovského 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
7. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Idešic
Adresa:
Kuklovská 1 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
21. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Zummer
Adresa:
Ďumbierska 18 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
28. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Prof. Elisabeth Stadler
Adresa:
Höllgasse 32 Langenlois 3550
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kurt Ebner
Adresa:
Robert-Foller-Straße 6a Pottendorf 2486
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erich Leisz
Adresa:
Gärtnerstraße 36 Laa an der Thaya 2136
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Christine Dornaus
Adresa:
Neustift am Walde 51 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Ralph Műller
Adresa:
Fliederweg 22 Breitenfurt bei Wien 2384
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Chalupka
Adresa:
Ostredková 13 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Robert Lasshofer
Adresa:
Roggergasse 54 Wien 1210
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Peter Höfinger
Adresa:
Dammhaufengasse 9 Wien 1020
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Judit Havasi
Adresa:
Engelsberggasse 4/7 Wien 1030
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Franz Fuchs
Adresa:
Fürstenstraße 43 Maria Enzersdorf 2344
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Milan Fleischhacker
Adresa:
Ľubovníková 26 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zdeno Gossányi
Adresa:
Čerešňová 63 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Martin Simhandl
Adresa:
Hießbergergasse 27 Purkersdorf 3002
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Roland Gröll
Adresa:
Spinozagasse 12/25/1 Wien 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bakeš
Adresa:
Koprivnická 3198/14A Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viera Kubašová
Adresa:
Magurská 8 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.06.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.12.2020 do: 8.06.2021

StiahniZáznam platný od: 22.10.2020 do: 7.12.2020

StiahniZáznam platný od: 19.09.2019 do: 22.10.2020

StiahniZáznam platný od: 24.05.2019 do: 19.09.2019

StiahniZáznam platný od: 29.01.2019 do: 24.05.2019

StiahniZáznam platný od: 23.11.2018 do: 29.01.2019

StiahniZáznam platný od: 24.10.2018 do: 23.11.2018

StiahniZáznam platný od: 1.10.2018 do: 24.10.2018

StiahniZáznam platný od: 14.08.2018 do: 1.10.2018

StiahniZáznam platný od: 19.06.2018 do: 14.08.2018

StiahniZáznam platný od: 29.05.2018 do: 19.06.2018

StiahniZáznam platný od: 7.02.2018 do: 29.05.2018

StiahniZáznam platný od: 21.12.2017 do: 7.02.2018

StiahniZáznam platný od: 28.11.2017 do: 21.12.2017

StiahniZáznam platný od: 20.09.2017 do: 28.11.2017

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 20.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×