Dodávateľ

DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DELTECH, a.s.

IČO: 30225582

Adresa: Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2019/8-PO-E2148

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 1 583 333,00 EUR 1 1
2015 3 457 519,00 EUR 2 4
2016 13 230 736,67 EUR 9 11
2017 14 859,16 EUR 3 3
2018 401 976,08 EUR 3 3
2019 1 340 117,00 EUR 2 2
2020 4 119 087,00 EUR 7 7
2021 6 976 931,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 583 333,00 EUR 1 1
2015 3 457 519,00 EUR 2 4
2016 13 230 736,67 EUR 9 11
2017 14 859,16 EUR 3 3
2018 401 976,08 EUR 3 3
2019 1 331 704,00 EUR 1 1
2020 4 068 174,00 EUR 7 7
2021 7 036 257,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 23 359,91 23359.91 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 9 659 833,33 9659833.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 16 293 889,00 16293889.00 EUR
Slovenská národná knižnica 1 102 483,00 102483.00 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 1 583 333,00 1583333.00 EUR
Justičná akadémia SR 1 57 005,00 57005.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 4 141,67 4141.67 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 3 3 400 514,00 3400514.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena požiarnych dverí v tuneli Branisko. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 130 000,00 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie a osadenie evakuačného rozhlasu tunela Branisko. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 205 000,00 205000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizácia Justičná akadémia SR 53 300,00 53300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Doplnenie centrálneho riadiaceho systému vrátane vizualizácie, ovládania a ohrevu požiarneho vodovodu v tuneli Branisko. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Realizácia optických sietí Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 33 254 597,00 33254597.0 EUR 2015 Práce Áno 3
Realizácia komplexného návrhu autorského expozičného diela Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 583 333,00 1583333.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Výkon servisnej činnosti, opráv technologickej časti a výkon odborných prehliadok a odborných skúšok tunela Branisko a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 - Jablonov - Studenec - Beharovce - Fričovce. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 155 421,00 3155421.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 400 000,00 31400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) pre doplnenie a modernizáciu ISD na úseku R1 Trnava - Nitra, Tekovské Nemce - Banská Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000,00 400000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Elektrická zabezpečovacia ústredňa spolu s jej ovládacími prvkami a príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 76 486,70 76486.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dochádzkový sytém Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 900,00 5900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vstupné školenie operátorov integrovaného bezpečnostného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vstupné školenie správcov integrovaného bezpečnostného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Náhradné diely pre elektronický zabezpečovací systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 912,00 13912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školenie správcov integrovaného bezpečnostného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 571,00 3571.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Školenie operátorov integrovaného bezpečnostného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 860,00 4860.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Školenie operátorov integrovaného bezpečnostného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 990,00 4990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Školenie správcov integrovaného bezpečnostného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 990,00 4990.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 331 704,00 1331704.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 413,00 8413.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Doplnenie transformátora v DaVP tunela Branisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 666,00 148666.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia uzavretého televízneho okruhu tunela Branisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 749 214,00 3749214.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 716,00 6716.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii zabezpečovacích zariadení Slovenská národná knižnica 178 958,00 178958.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41 611,00 41611.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 071,00 11071.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 326,00 59326.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologického vybavenia tunelov Branisko a Šibenik a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Jánovce - Fričovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 968 089,00 6968089.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 842,00 8842.0 EUR 2021 Služby Nie 1

deltech@deltech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 2872 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Šintaj
Adresa:
Žuffova 31 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Vrbičan
Adresa:
Liptovská Kokava 41 Liptovská Kokava 032 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Prokop
Adresa:
Demänovská 29 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Vrbičan
Adresa:
Liptovská Kokava 41 Liptovská Kokava 032 44
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Šintaj
Adresa:
Žuffova 31 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Barbier
Adresa:
Hybe 160 Hybe 03231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anna Žiaková
Adresa:
Sady M. R. Štefánika 139/16 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Nechala & Co. s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×