Dodávateľ

STRABAG s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STRABAG s.r.o.

IČO: 17317282

Adresa: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-C2483

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2020

Záznam platný do: 1. Apríl 2023

Posledná zmena: 16. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 57 718 614,00 EUR 46 50
2015 56 180 817,00 EUR 35 43
2016 506 081 339,55 EUR 103 112
2017 29 157 371,67 EUR 65 75
2018 58 699 866,00 EUR 47 52
2019 107 423 570,00 EUR 56 66
2020 619 152 968,00 EUR 41 44
2021 88 626 355,00 EUR 52 56
2022 15 534 621,00 EUR 23 24
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 33 219 072,00 EUR 45 49
2015 70 210 508,00 EUR 34 42
2016 327 900 386,55 EUR 96 104
2017 215 251 016,67 EUR 68 78
2018 59 585 443,00 EUR 46 51
2019 81 469 640,00 EUR 42 53
2020 619 789 215,00 EUR 49 52
2021 110 171 341,00 EUR 61 65
2022 20 978 900,00 EUR 27 28

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 2 557 419,00 2557419.00 EUR
Mesto Revúca 1 698 999,00 698999.00 EUR
Slovenská správa ciest 17 73 018 989,00 73018989.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 59 13 753 245,00 13753245.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 229 358,00 229358.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 5 1 182 301,00 1182301.00 EUR
Mesto Prešov 1 119 731,00 119731.00 EUR
Mesto Poprad 6 1 419 665,00 1419665.00 EUR
Mesto Žilina 5 1 299 064,00 1299064.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 293 362,00 293362.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 8 3 106 731,00 3106731.00 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 411 617,00 411617.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 7 12 350 671,26 12350671.26 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 1 126 662,00 1126662.00 EUR
Obec Muránska Dlhá Lúka 1 243 150,00 243150.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 21 4 502 141,00 4502141.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 5 11 337 984,00 11337984.00 EUR
Mesto Rožňava 1 229 794,00 229794.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 6 156 240,00 156240.00 EUR
Obec Jalovec 1 81 675,00 81675.00 EUR
Mesto Martin 1 33 900,00 33900.00 EUR
Mesto Nitra 2 1 811 209,00 1811209.00 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 318 586,00 318586.00 EUR
Obec Beňadovo 1 27 294,00 27294.00 EUR
Mesto Prievidza 8 4 904 264,00 4904264.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 535 689 807,00 535689807.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 38 661 844,00 38661844.00 EUR
Obec Most pri Bratislave 1 255 927,00 255927.00 EUR
Košický samosprávny kraj 9 7 367 862,00 7367862.00 EUR
Obec Slopná 2 1 094 260,00 1094260.00 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 709 652,00 709652.00 EUR
Obec Mojtín 2 170 345,00 170345.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 7 17 022 022,00 17022022.00 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 9 6 690 131,00 6690131.00 EUR
Mesto Krupina 1 417 180,00 417180.00 EUR
Obec Svinia 1 159 863,00 159863.00 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 4 1 204 612,00 1204612.00 EUR
Obec Kanianka 1 165 991,00 165991.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 43 876,00 43876.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 11 032 597,10 11032597.10 EUR
Obec Zákopčie 1 53 259,00 53259.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 274 878,00 274878.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 5 642 091,00 5642091.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 878 159,00 878159.00 EUR
Mesto Turzovka 4 1 927 268,00 1927268.00 EUR
Mesto Humenné 1 655 938,00 655938.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 46 754,00 46754.00 EUR
Mesto Košice 6 2 553 521,00 2553521.00 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 432 853,00 432853.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 10 5 546 157,78 5546157.78 EUR
Obec Chrámec 1 85 882,00 85882.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 252 082,00 252082.00 EUR
Mesto Fiľakovo 7 1 947 000,00 1947000.00 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 45 265,00 45265.00 EUR
Mesto Bytča 1 129 758,00 129758.00 EUR
Obec Martinček 1 375 749,00 375749.00 EUR
Obec Nová Ľubovňa 1 148 714,00 148714.00 EUR
Mesto Partizánske 7 782 125,00 782125.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 15 1 095 013,44 1095013.44 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 18 550,00 18550.00 EUR
Obec Lutila 1 109 294,00 109294.00 EUR
Mesto Čadca 4 1 421 933,00 1421933.00 EUR
Obec Nevidzany 1 55 763,00 55763.00 EUR
Obec Kružno 1 96 891,00 96891.00 EUR
Obec Širkovce 1 82 977,00 82977.00 EUR
Obec Záskalie 1 83 400,00 83400.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 13 60 125 914,00 60125914.00 EUR
Mesto Ilava 1 421 566,00 421566.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 1 283 109,00 1283109.00 EUR
Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 1 452 427,00 452427.00 EUR
Obec Vrchteplá 1 89 687,00 89687.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 126 700,00 126700.00 EUR
Obec Závod 2 59 656,00 59656.00 EUR
Obec Miezgovce 1 60 429,00 60429.00 EUR
Obec Prestavlky 1 93 356,00 93356.00 EUR
Obec Párnica 1 91 398,00 91398.00 EUR
Obec Nedašovce 1 46 145,00 46145.00 EUR
Obec Topoľovka 1 79 030,00 79030.00 EUR
Obec Malá Čausa 1 70 958,00 70958.00 EUR
Obec Hrádok 1 70 964,00 70964.00 EUR
Obec Kotrčiná Lúčka 1 67 374,00 67374.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 276 171,00 276171.00 EUR
Obec Ladomerská Vieska 1 72 941,00 72941.00 EUR
Obec Strelníky 1 58 194,00 58194.00 EUR
Mesto Detva 8 1 377 943,16 1377943.16 EUR
Mesto Poltár 1 111 849,00 111849.00 EUR
Obec Fiľakovské Kováče 1 91 799,00 91799.00 EUR
Obec Ľuboreč 1 78 978,00 78978.00 EUR
Obec Borčany 1 42 922,00 42922.00 EUR
Obec Šimonovce 1 63 992,00 63992.00 EUR
Obec Tachty 1 72 960,00 72960.00 EUR
Obec Studenec 1 60 672,00 60672.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 189 372 809,00 189372809.00 EUR
Obec Kameničany 1 90 962,00 90962.00 EUR
Obec Turová 1 85 557,00 85557.00 EUR
Obec Strečno 1 40 327,00 40327.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 817 474,00 817474.00 EUR
Mesto Trenčín 4 4 270 825,00 4270825.00 EUR
Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 1 829 872,00 829872.00 EUR
Mesto Myjava 2 582 493,00 582493.00 EUR
Obec Čičmany 1 42 008,00 42008.00 EUR
Obec Dražice 1 59 980,00 59980.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 2 824 187,00 824187.00 EUR
Mesto Zvolen 1 241 666,00 241666.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 2 189 837,00 189837.00 EUR
Mesto Liptovský Hrádok 1 403 967,00 403967.00 EUR
Mesto Gbely 1 260 780,00 260780.00 EUR
Obec Prochot 1 83 056,00 83056.00 EUR
Mesto Handlová 2 1 330 135,00 1330135.00 EUR
Obec Štrba 1 351 820,00 351820.00 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 317 640,00 317640.00 EUR
Mesto Púchov 9 683 616,05 683616.05 EUR
Obec Varín 1 194 281,00 194281.00 EUR
Mesto Svit 1 249 166,00 249166.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 199 881,00 199881.00 EUR
Obec Jankovce 2 150 515,00 150515.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 410 247,00 410247.00 EUR
Regionálne združenie obcí Dubová 1 91 927,00 91927.00 EUR
Obec Spišský Štvrtok 1 39 782,00 39782.00 EUR
Obec Budiš 1 65 682,00 65682.00 EUR
Mesto Nováky 2 189 099,00 189099.00 EUR
Obec Šútovo 1 2 751 017,00 2751017.00 EUR
Obec Cinobaňa 1 87 884,00 87884.00 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 406 753 720,00 406753720.00 EUR
Mesto Stropkov 1 286 378,00 286378.00 EUR
Obec Raková 1 71 837,00 71837.00 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 117 367,00 117367.00 EUR
Obec Smižany 1 270 142,00 270142.00 EUR
Obec Dolný Lieskov 1 84 300,00 84300.00 EUR
Obec Veľké Rovné 1 145 833,00 145833.00 EUR
Obec Veľká Lehota 1 154 068,00 154068.00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 248 292,00 248292.00 EUR
Obec Lovinobaňa 2 97 685,00 97685.00 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 2 1 201 449,00 1201449.00 EUR
Mesto Snina 1 777 667,00 777667.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 2 24 450,00 24450.00 EUR
Mesto Veľký Krtíš 2 395 029,00 395029.00 EUR
Obec Orechová Potôň 1 398 298,00 398298.00 EUR
Obec Príbelce 1 82 487,00 82487.00 EUR
Obec Kúty 1 257 541,00 257541.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 2 379 977,00 379977.00 EUR
Obec Veľké Dvorníky 1 288 404,00 288404.00 EUR
Obec Horné Semerovce 1 55 482,00 55482.00 EUR
Obec Biskupice 1 272 749,00 272749.00 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 280 250,00 280250.00 EUR
Obec Poruba 1 994 786,00 994786.00 EUR
Obec Prakovce 1 667 486,00 667486.00 EUR
Obec Oščadnica 1 258 469,00 258469.00 EUR
Obec Veľké Držkovce 1 60 787,00 60787.00 EUR
Obec Hrušov 2 1 094 790,00 1094790.00 EUR
Obec Kapišová 1 71 925,00 71925.00 EUR
Obec Šuja 1 59 693,00 59693.00 EUR
Obec Chanava 1 1 523 618,00 1523618.00 EUR
Obec Pruské 1 95 183,00 95183.00 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 427 865,00 427865.00 EUR
Mesto Nemšová 2 413 091,00 413091.00 EUR
Obec Kočovce 1 83 750,00 83750.00 EUR
Obec Nemce 1 171 942,00 171942.00 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 1 10 282 121,00 10282121.00 EUR
Obec Malé Raškovce 1 65 443,00 65443.00 EUR
Obec Brieštie 1 50 702,00 50702.00 EUR
Obec Nová Lehota 1 119 846,00 119846.00 EUR
MALES, s.r.o. 2 3 115 588,00 3115588.00 EUR
HOLES, s.r.o. 1 492 709,00 492709.00 EUR
Obec Hrachovo 1 83 142,00 83142.00 EUR
Mesto Šaštín - Stráže 2 230 352,00 230352.00 EUR
Obec Veľké Úľany 1 536 035,00 536035.00 EUR
Obec Čierne 1 720 031,00 720031.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vajnory 1 144 914,00 144914.00 EUR
Technické služby mesta Levoča 5 85 800,00 85800.00 EUR
Obec Podhradie 1 82 108,00 82108.00 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 297 983,00 297983.00 EUR
Obec Skároš 1 68 866,00 68866.00 EUR
Obec Králiky 1 67 821,00 67821.00 EUR
Obec Temeš 1 48 363,00 48363.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 33 992 144,00 33992144.00 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 5 827 540,00 5827540.00 EUR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 7 874 999,00 7874999.00 EUR
Obec Kokava nad Rimavicou 1 242 300,00 242300.00 EUR
Obec Rejdová 1 77 264,00 77264.00 EUR
Obec Rudňany 1 55 850,00 55850.00 EUR
Obec Švábovce 1 549 516,00 549516.00 EUR
Obec Vaďovce 1 85 127,00 85127.00 EUR
Obec Dubodiel 1 56 980,00 56980.00 EUR
Obec Balog nad Ipľom 2 379 199,00 379199.00 EUR
Obec Nevidzany 1 50 100,00 50100.00 EUR
Obec Peder 1 62 761,00 62761.00 EUR
Obec Borcová 1 105 898,00 105898.00 EUR
Obec Poráč 1 87 073,00 87073.00 EUR
Obec Poluvsie 1 61 000,00 61000.00 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 30 068,43 30068.43 EUR
Mestské lesy Jelšava, s.r.o. 1 707 458,00 707458.00 EUR
Obec Ľubica 1 279 489,00 279489.00 EUR
Obec Senohrad 1 528 333,00 528333.00 EUR
Obec Košické Olšany 1 211 536,00 211536.00 EUR
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 1 0,00 0.00 EUR
Obec Lubeník 1 190 194,00 190194.00 EUR
Obec Licince 1 284 892,00 284892.00 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 380 265,00 380265.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza Mesto Prievidza 199 794,00 199794.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Mojtín Obec Mojtín 74 418,00 74418.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia MK ul. Smetanova Poprad - Matejovce Mesto Poprad 183 485,00 183485.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Svinia - miestna komunikácia, ul. Slnečná. Obec Svinia 144 016,00 144016.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava mosta ev.č. 11-232 nad traťou ŽSR, Brodno Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava ciet v obci Kanianka Obec Kanianka 189 000,00 189000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – II etapa Obec Zákopčie 54 562,00 54562.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 182 668,00 1182668.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK - III. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 224 999,00 224999.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Martinček Obec Martinček 381 400,00 381400.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Nová Ľubovňa Obec Nová Ľubovňa 162 231,00 162231.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Nevidzany 1. Etapa“ Obec Nevidzany 72 107,00 72107.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kružno Obec Kružno 89 285,00 89285.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce Obec Širkovce 83 046,00 83046.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii Záskalie Obec Záskalie 74 813,00 74813.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia miestnej komunikácie Gábrišovci Obec Mojtín 72 083,00 72083.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia priestranstva obce Prestavlky Obec Prestavlky 93 804,00 93804.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Nedašovce Obec Nedašovce 46 145,00 46145.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Topoľovka Obec Topoľovka 79 030,00 79030.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Miestne komunikácie obce Hrádok Obec Hrádok 99 988,00 99988.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka na ul. M.R. Štefánika v Detve Mesto Detva 70 621,00 70621.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza Mesto Prievidza 2 250 000,00 2250000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Fučíkova ulica Poltár Mesto Poltár 125 034,00 125034.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ľuboreč . Obec Ľuboreč 79 950,00 79950.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba miestnej cestnej komunikácie v obci Šimonovce Obec Šimonovce 68 863,00 68863.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba chodníka s osvetlením pre IBV Studenec. Obec Studenec 68 671,00 68671.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Turová Obec Turová 84 377,00 84377.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Chrámec Obec Chrámec 83 954,00 83954.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Pekárenská, Partizánske Mesto Partizánske 191 899,00 191899.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Obecný podnik lesov, spol. s r.o. 453 489,00 453489.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Mestské lesy Dobšiná Mestské lesy Dobšiná, spol.s r.o. 830 750,00 830750.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Čičmany. Obec Čičmany 56 655,00 56655.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice Obec Dražice 70 435,00 70435.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava mestskej komunikácie Ul. potočná, Handlová Mesto Handlová 181 747,00 181747.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 655 276,00 4655276.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Úprava verejných priestranstiev v obci Prochot, časť SO13, SO14, SO15 Obec Prochot 83 056,00 83056.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Jankovce-revitalizácia verejného priestranstva Obec Jankovce 74 966,00 74966.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Miezgovce Obec Miezgovce 60 429,00 60429.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Cyklistický chodník Čachtice - Častkovce - Podolie. Regionálne združenie obcí Dubová 110 313,00 110313.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prepojenie komunikácií Popradská – Gemerská, Košice – 4. etapa Mesto Košice 45 250,00 45250.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií v obci Cinobaňa Obec Cinobaňa 140 567,00 140567.0 EUR 2014 Práce Nie 1
I/64 Bytčica - bodová závada Slovenská správa ciest 500 000,00 500000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 342 509,00 342509.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Bezpečnostné opatrenia na ceste I/59 v prieťahu obcou Uľanka. Slovenská správa ciest 148 208,00 148208.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie MK 50 Raková - Fojstvo Obec Raková 90 879,00 90879.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Miestna komunikácia Nováky - ulica Ernesta Ottu Mesto Nováky 105 600,00 105600.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Návrh uspoiadania autobusových zastávok a priechodu pre chodcov na ul. Mostovej a Nitrianskej v Partizánskom Mesto Partizánske 125 000,00 125000.0 EUR 2014 Práce Nie 3
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kpt. Nálepku,Detva Mesto Detva 197 020,00 197020.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava chodníka A.Hlinku, Detva Mesto Detva 56 786,00 56786.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Areálová komunikácia a prístupový chodník pre pacientov - Poliklinika v Námestove Žilinský samosprávny kraj 44 839,00 44839.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií a pešieho chodníka v MČ Bratislava – Ružinov rok 2014 Mestská časť Bratislava - Ružinov 181 108,00 181108.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy Prešovského samosprávneho kraja - II. ETAPA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 524 948,00 1524948.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty a chodníka, Ul. kpt. Nálepku, Svit Mesto Svit 382 937,00 382937.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ulice Šoltésovej Mesto Považská Bystrica 314 300,00 314300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Košice, stavebné úpravy chodníkov/zjazdných chodníkov Mesto Košice 670 330,00 670330.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska ulica v Strečne Obec Strečno 49 993,00 49993.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul.Tatranská, ul.Štúrova Mesto Spišská Stará Ves 198 950,00 198950.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Spevnené plochy a chodníky pri DK A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia Mesto Detva 383 351,00 383351.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade Mesto Poprad 37 736,00 37736.0 EUR 2014 Práce Nie 1
PZ Nitra Mlynárce – napojenie na R1, 1. etapa (EVO) MH Invest, s.r.o. 4 168 428,00 4168428.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Malá okružná v Partizánskom - I.etapa Mesto Partizánske 190 000,00 190000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Veľká okružná v Partizánskom - I.etapa Mesto Partizánske 83 300,00 83300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Expedičný sklad dreva Trenčianska Turná - stavebné úpravy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 538 316,00 538316.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ulice Mládežníckej, Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 195 500,00 195500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia parkovísk, chodníkov a miestnych komunikácií v meste Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš 198 993,00 198993.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie - Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline Mesto Žilina 58 000,00 58000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Športovo-náučný chodník na nábreží rieky Turiec - udržiavacie práce spevnenia ľavostrannej hrádze rieky Turiec Mesto Martin 50 000,00 50000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE LICHARDOVA ULICA, PÚCHOV Mesto Púchov 223 320,00 223320.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja Slobody - I. etapa Mesto Dolný Kubín 44 591,00 44591.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná Obec Slopná 840 960,00 840960.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Turzovka Mesto Turzovka 258 000,00 258000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 649 605,00 649605.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia prístupovej cesty na Rozkvet Mesto Považská Bystrica 199 992,00 199992.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod Obec Závod 3 564,00 3564.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie zberného dvora a stojísk na separovaný zber komunálneho odpadu v meste Fiľakovo Mesto Fiľakovo 634 956,00 634956.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova povrchov vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 218 900,00 218900.0 EUR 2015 Práce Nie 3
Rekonštrukcia MK ulica Hviezdoslavova v Poprade - doplňujúce práce Mesto Poprad 50 414,00 50414.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Dostavba Ul. Oslobodenia, Trenčianska Turná. Obec Trenčianska Turná 45 000,00 45000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 758 333,00 2758333.0 EUR 2015 Práce Nie 2
Zhotovenie miestnych komunikácií v obci Závod Obec Závod 61 000,00 61000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava miestnej komunikácie – ulica Mierová Obec Lovinobaňa 54 000,00 54000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vrchná stavba ulíc Tajovského a Partizánska - Fiľakovo Mesto Fiľakovo 114 800,00 114800.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK ulica Hviezdoslavova v Poprade Mesto Poprad 450 148,00 450148.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Boženy Němcovej Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany 49 657,00 49657.0 EUR 2015 Práce Nie 1
I/68 Haniska križovatka Slovenská správa ciest 1 462 270,00 1462270.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníkov pre peších a ciest TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 166 000,00 166000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Moldava nad Bodvou - Regenerácia rómskeho osídlenia Mesto Moldava nad Bodvou 451 944,00 451944.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesná cesta Lovce - Piesky - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 180 735,00 180735.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Lesná cesta Dlhá úboč - rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 583 063,00 583063.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba parkoviska a rekonštrukcia cesty v obci Párnica. Obec Párnica 125 142,00 125142.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Malé Raškovce Obec Malé Raškovce 74 931,00 74931.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie Obec Brieštie 60 114,00 60114.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestných komunikácii v obci Príbelce Obec Príbelce 89 482,00 89482.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastri obce Hrušov Obec Hrušov 1 013 945,00 1013945.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia MK a dažďovej kanalizácie v obci Budiš Obec Budiš 118 803,00 118803.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kapišová Obec Kapišová 84 187,00 84187.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba cesty a chodníka v obci Šuja Obec Šuja 77 404,00 77404.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kameničany Obec Kameničany 102 839,00 102839.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti MALES, s.r.o. MALES, s.r.o. 1 357 055,00 1357055.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipožiarne opatrenia v lesoch spoločnosti HOLES, s.r.o. HOLES, s.r.o. 493 908,00 493908.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota. MALES, s.r.o. 1 804 612,00 1804612.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Dolný Lieskov k.ú. Tŕstie Obec Dolný Lieskov 74 781,00 74781.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Vrchteplá Obec Vrchteplá 74 983,00 74983.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Kotrčiná Lúčka 90 158,00 90158.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vytvorenie odstavných plôch - podjazd Lučivná. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95 000,00 95000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná Obec Slopná 74 937,00 74937.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Nová Lehota Obec Nová Lehota 172 553,00 172553.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka, kanalizácie a prípojok v obci Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 197 533,00 197533.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Tachty Obec Tachty 81 150,00 81150.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a záchytného parkoviska Obec Malá Čausa 73 328,00 73328.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava miestnej komunikácie na ul. Aleja slobody - I. etapa v Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 166 107,00 166107.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Autobusová zástavka Spišský Štvrtok Obec Spišský Štvrtok 58 090,00 58090.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie cyklotrasy Mestská časť Bratislava - Vajnory 166 115,00 166115.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie Obec Fiľakovské Kováče 76 654,00 76654.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Jankovce-rekonštrukcia obecnej infraštruktúry Obec Jankovce 75 549,00 75549.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cyklocesty Myjava, časť Turá Lúka Mesto Myjava 327 309,00 327309.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota Obec Veľká Lehota 91 582,00 91582.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Kompostáreň mesta Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodártva II. etapa Mesto Fiľakovo 133 838,00 133838.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia hav. úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest 2016, 2.etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 271 660,00 271660.0 EUR 2016 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Obec Podhradie 54 064,00 54064.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava MK v obci Prakovce Obec Prakovce 655 179,00 655179.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina Mesto Snina 784 235,00 784235.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Námestie SNP a 1. mája, Partizánske - 1. etapa Mesto Partizánske 194 189,00 194189.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 943 380,00 1943380.0 EUR 2016 Práce Nie 3
Oprava hlavnej prístupovej komunikácie na Štrbskom Plese Obec Štrba 258 360,00 258360.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Vrchná stavba ulíc Tulipánova, Parková, Tichá, Radničná -časť, Šávoľská-pivničný rad - Fiľakovo Mesto Fiľakovo 74 877,00 74877.0 EUR 2016 Práce Nie 1
„Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati – Madaras / I. úsek trasy: Pri Vyšnej hati – Gorkého ulica“ Mesto Spišská Nová Ves 599 395,00 599395.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad Správa mestských komunikácií Poprad 124 695,00 124695.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Parkovisko sídlisko Mier - Bezručova ulica, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves 124 583,00 124583.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia miestnej komunikácie Skároš Obec Skároš 68 866,00 68866.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 4.etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 802 029,00 802029.0 EUR 2016 Práce Nie 2
Obnova asfaltových povrchov miestnych komunikácií a chodníkov v meste Veľký Krtíš Mesto Veľký Krtíš 192 943,00 192943.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké Držkovce Obec Veľké Držkovce 71 922,00 71922.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Poľné cesty - Chanava Obec Chanava 1 271 891,00 1271891.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcie ciest vo vybraných úsekoch Nitrianskeho samosprávneho kraja Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 915 940,00 2915940.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 999,00 19999.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 752,00 32752.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450) - Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 499 542,00 24499542.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 444,00 200444.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zmena dopravy v priemyselnom parku Prievidza MH Invest II, s.r.o. 5 827 540,00 5827540.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Terminál intermodálnej prepravy Lužianky Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 51 809 419,00 51809419.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šášovské Podhradie - Zvolen. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 530 272,00 3530272.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 157 500,00 9157500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 001 263,00 6001263.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 427 331,00 427331.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice Košický samosprávny kraj 3 518 900,00 3518900.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337 305,00 337305.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 165,00 24165.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji Slovenská správa ciest 34 789 202,00 34789202.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 224 827,00 2224827.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie Nitrianska investičná, s.r.o. 9 779 988,00 9779988.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 509,00 5509.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 102 499,00 102499.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 360 000,00 2360000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 754 965,00 1754965.0 EUR 2015 Tovary Nie 6
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 239 112 849,00 239112849.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo Obec Hrachovo 83 142,00 83142.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Cyklochodník ul. Bajkalská – konečná zast. MHD na sídl. III. Mesto Prešov 119 731,00 119731.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 032,00 24032.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra MH Invest, s.r.o. 185 894 318,00 185894318.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 070 680,00 2070680.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410 130,00 410130.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Oprava mestských komunikácií v Handlovej Mesto Handlová 1 148 388,00 1148388.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba dažďovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok a výstavba manipulačnej spevnenej plochy vrátane opravy oplotenia. Národné lesnícke centrum (NLC) 55 420,00 55420.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva-Studienec – kompostáreň. Mesto Detva 135 000,00 135000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V., Púchov Mesto Púchov 134 652,00 134652.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lutila Obec Lutila 140 335,00 140335.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Bežná údržba komunikácií 2017 Mesto Kysucké Nové Mesto 72 304,00 72304.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonstrukcia ulice Kukučínovej Mesto Nováky 86 899,00 86899.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 776 644,00 776644.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5818 Vaďovce Obec Vaďovce 85 127,00 85127.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia extravilánovej miestnej komunikácie - Čierťaže v k.ú. obce Hrušov Obec Hrušov 95 319,00 95319.0 EUR 2017 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA POVRCHOV MK PREPOJENIA MEDZI NÁMESTÍM A VINOHRÁDKOM V OBCI DUBODIEL Obec Dubodiel 56 980,00 56980.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rejdová Obec Rejdová 77 264,00 77264.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Peder Obec Peder 76 649,00 76649.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Temeš 48 363,00 48363.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Náučný chodník v obci Beňadovo Obec Beňadovo 38 592,00 38592.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Balog nad Ipľom Obec Balog nad Ipľom 119 137,00 119137.0 EUR 2017 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Obec Nevidzany 50 100,00 50100.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Borčany. Obec Borčany 42 922,00 42922.0 EUR 2016 Práce Áno 1
KOMUNIKÁCIA IBV LÁNČEKY - STRÁŽE Obec Jalovec 100 000,00 100000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Borcová Obec Borcová 148 359,00 148359.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horný Ladomer Obec Ladomerská Vieska 72 941,00 72941.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Revitalizácia centra obce Strelníky Obec Strelníky 58 194,00 58194.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 329 710,00 2329710.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie. Obec Poráč 99 998,00 99998.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín Mesto Trenčín 3 900 000,00 3900000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mostného objektu č. 2145-001 most cez potok Jordán v obci Dražkovce Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 75 217,00 75217.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín – rekonštrukcia“ Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 376 000,00 1376000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Úprava verejného priestranstva v obci Horné Semerovce Obec Horné Semerovce 55 482,00 55482.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry – Mestské lesy Jelšava, s.r.o. Mestské lesy Jelšava, s.r.o. 707 458,00 707458.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Stropkov Mesto Stropkov 292 380,00 292380.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina – Staré mesto, Malá Praha, Bôrik Mesto Žilina 620 776,00 620776.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 279 000,00 279000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Králiky Obec Králiky 67 821,00 67821.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 274 878,00 274878.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 513 178,00 513178.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok Mesto Kežmarok 276 171,00 276171.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza Mesto Prievidza 988 224,00 988224.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK Trenčiansky samosprávny kraj 5 535 670,00 5535670.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a plôch na parkovanie v obci Smižany Obec Smižany 270 142,00 270142.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 280 906,00 5280906.0 EUR 2017 Práce Nie 4
I/18 Hôrka - Jánovce Slovenská správa ciest 1 356 927,00 1356927.0 EUR 2017 Práce Nie 1
I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice Slovenská správa ciest 1 695 550,00 1695550.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií – stavebný objekt SO 103-00 Klimkovičova Mesto Košice 266 300,00 266300.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 134 107,00 134107.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová Žilinský samosprávny kraj 418 064,00 418064.0 EUR 2017 Práce Áno 1
VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ Obec Varín 194 281,00 194281.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Oprava miestnych komuníkácií Mesto Bytča 155 709,00 155709.0 EUR 2017 Práce Nie 1
SENOHRAD – VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV – 1. ETAPA Obec Senohrad 532 954,00 532954.0 EUR 2017 Práce Nie 1
I/16 Most Lučenec, ev. č. 16-228 - rekonštrukcia Slovenská správa ciest 986 952,00 986952.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 321,00 32321.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 868 447,00 868447.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 407 330,00 1407330.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka - Čierne - Skalité - 2. etapa Obec Čierne 720 031,00 720031.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ľubica Obec Ľubica 279 489,00 279489.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Údržba vozoviek v správe SSÚR 2 Nová Baňa a SSÚR 3 Zvolen emulznými technológiami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 597 900,00 1597900.0 EUR 2018 Práce Nie 1
VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU Obec Kokava nad Rimavicou 242 300,00 242300.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom Obec Balog nad Ipľom 260 062,00 260062.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Novostavba tržnice Mesta Fiľakovo Mesto Fiľakovo 620 542,00 620542.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK Ul. Vagonárska Poprad - Veľká, časť Spišská Sobota Mesto Poprad 198 117,00 198117.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025- stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 777 691,00 2777691.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania Mesto Detva 339 370,00 339370.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 926 215,00 1926215.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza Mesto Prievidza 5 217 680,00 5217680.0 EUR 2018 Práce Nie 1
LC Morka-rekonštrucia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 326 883,00 326883.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy miestnych komunikácií v obci Veľké Rovné Obec Veľké Rovné 190 142,00 190142.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 536 675,00 536675.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Mesto Fiľakovo 176 785,00 176785.0 EUR 2018 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA KUKUČÍNOVA, PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE Mesto Púchov 139 916,00 139916.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta Mesto Košice 883 132,00 883132.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 Mestská časť Bratislava - Ružinov 863 276,00 863276.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka Mesto Turzovka 570 000,00 570000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Budovanie novej cyklistickej komunikácie a cyklokoridoru na existujúcej miestnej komunikácii v obci Veľké Dvorníky Obec Veľké Dvorníky 429 194,00 429194.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK Trenčiansky samosprávny kraj 1 351 507,00 1351507.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy cestnej infraštruktúry TSK - cesty II. a III. triedy Trenčiansky samosprávny kraj 4 546 377,00 4546377.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 872 835,00 872835.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ Mesto Poprad 688 168,00 688168.0 EUR 2018 Práce Áno 1
2.12 Zvýšenie atraktivity cyklodopravy v meste  Žiar nad Hronom Mesto Žiar nad Hronom 350 571,00 350571.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 412 329,00 1412329.0 EUR 2018 Práce Nie 4
I/77 Prieťah mesta Podolínec Slovenská správa ciest 787 266,00 787266.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku, Detva Mesto Detva 389 851,00 389851.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Cyklistický chodník Nitra – Vráble I. a II. etapa Mesto Nitra 993 918,00 993918.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zosuv na ceste III/3635 Detrík - Malá Domaša Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 233 968,00 233968.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Poluvsie 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia ciest a priľahlých plôch - Asfaltovanie MK ul. Tatranská a Mýtna Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2282 Zákamenné v km 0,000 - 3,000 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 202 500,00 202500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Žiar nad Hronom-železničná stanica Banskobystrický samosprávny kraj 136 980,00 136980.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií. Obec Rudňany 85 000,00 85000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Tomášovce - Halíč Banskobystrický samosprávny kraj 295 476,00 295476.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 8 840,00 8840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova povrchu cesty III/2189 Háj v km 0,000 - 0,226 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 18 310,00 18310.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Opravy jednotlivých úsekov miestnych komunikácii asfaltobetónom Mesto Detva 96 182,00 96182.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia vozovkovej vrstvy komunikácie Pavlovova Mestská časť Bratislava - Ružinov 95 500,00 95500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Vinica-Kamenné Kosihy, Dolné Strháre-Suché Brezovo Banskobystrický samosprávny kraj 821 864,20 821864.2 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Kozí Vrbovok-Trpín, Domaníky-trať ŽSR, Domaníky-Medovarce Banskobystrický samosprávny kraj 456 526,10 456526.1 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Banský Studenec, Banská Štiavnica-Šobov Banskobystrický samosprávny kraj 146 411,40 146411.4 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava komunikácie pri zastávke na SNP,Považská Bystrica a oprava komunikácie pri zastávke pri Priemyselnej škole,Považská Bystrica Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 13 010,00 13010.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie spevnených plôch Mesto Púchov 24 760,00 24760.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Miestna komunikácia Obec Kočovce 134 038,00 134038.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 050,00 4050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie spevnených plôch Mesto Púchov 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 19 350,00 19350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 16 300,00 16300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obaľovaná drva (asfalt) - Asfalt ACO 8-II 50/70 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 15 800,00 15800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 400,00 17400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltovanie chodníka Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou 26 000,00 26000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Bytča (k.ú. Veľké Rovné - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 42 250,00 42250.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu ciest v okrese Žilina (2 časti, 1. časť k.ú. Mojš - 1 úsek; 2. časť k.ú. Varín - 3 úseky) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 105 500,00 105500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia spevnených plôch Mesto Púchov 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 39 650,00 39650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Žilina (1. časť: k.ú. Žilina - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 32 500,00 32500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Bytča (1. časť: k.ú. Hvozdnica - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 47 000,00 47000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty v okrese Kysucké Nové Mesto (1. časť: k.ú. Oškerda - 1 úsek) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 27 500,00 27500.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ( LV (ŠAH) _2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 500,00 15500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ( LV_2018 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 57 000,00 57000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltobetón- nemodifikovaný AC 8 O TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 18 200,00 18200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 500,00 32500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 400,00 17400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200,00 8200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltom obalená zmes ACo III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 36 300,00 36300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II etapa Mestská časť Bratislava - Ružinov 162 728,00 162728.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 538 702,00 2538702.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 488 913,00 21488913.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné Mesto Humenné 655 938,00 655938.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji Slovenská správa ciest 4 478 566,00 4478566.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000; stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 451 894,00 5451894.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 124,00 128124.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 683,00 29683.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 494 206,00 494206.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 882 237,00 882237.0 EUR 2018 Práce Nie 1
REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji Slovenská správa ciest 8 871 275,00 8871275.0 EUR 2019 Práce Áno 1
ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 12 991 570,00 12991570.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 100,00 17100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 32 264 141,00 32264141.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklotrasa - I. etapa, Veľké Úľany Obec Veľké Úľany 536 035,00 536035.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka 297 983,00 297983.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 307 980,00 2307980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spišský Jeruzalem, SO 06 ODSTAVNÁ A PARKOVACIA PLOCHA, SPIŠSKÁ KAPITULA Mesto Spišské Podhradie 248 292,00 248292.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 022,00 30022.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
CESTA III/3404 VYŠNÝ KLÁTOV, ZOSUV SVAHU - OKR. KS Košický samosprávny kraj 112 525,00 112525.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Cyklochodník Lesanka v Myjavskej pahorkatine Mesto Myjava 309 736,00 309736.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Asfaltom obalená zmes Aco III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 64 058,40 64058.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3226 Letanovce – stavebná úprava cesty Košický samosprávny kraj 876 435,00 876435.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu Mesto Fiľakovo 523 150,00 523150.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 921 889,00 1921889.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 563 786,00 563786.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji Prešovský samosprávny kraj 40 207 629,00 40207629.0 EUR 2019 Práce Áno 5
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 35 941,00 35941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy, Poprad, Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 633 873,00 633873.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 263 844,00 263844.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 276 916,00 276916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa Mesto Čadca 297 177,00 297177.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa Mesto Čadca 334 922,00 334922.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty II/541 Žilinský samosprávny kraj 1 287 372,00 1287372.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Cyklotrasa Gbely Adamov 1. a 2. časť Mesto Gbely 260 780,00 260780.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené – Most pri Bratislave Obec Most pri Bratislave 375 596,00 375596.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka. Mesto Turzovka 987 190,00 987190.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 095 895,00 1095895.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 7 617 984,00 7617984.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Banská Bystrica-statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa“ - realizácia stavebných prác Mesto Banská Bystrica 345 203,00 345203.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Čadca - Úprava toku Rieka - stavebný objekt SO 200 - Most cez Rieku u Rebroša - horná stavba mosta Mesto Čadca 199 821,00 199821.0 EUR 2019 Práce Nie 1
I/64 Ivanka pri Nitre - oprava cesty Slovenská správa ciest 195 354,00 195354.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 349 515,00 1349515.0 EUR 2019 Práce Nie 1
ASFALTOVANIE 2018-2019 Mesto Žiar nad Hronom 563 397,00 563397.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 163 043,00 163043.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dopravné stavebné riešenie bývalého colného priestoru na ceste I/64 v Komárne. Slovenská správa ciest 453 849,00 453849.0 EUR 2019 Práce Nie 1
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice-okolie: III/3319 Zlatá Idka - stavebná úprava cesty Košický samosprávny kraj 169 575,00 169575.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrezie mládeže pri SPU) Mesto Nitra 1 069 545,00 1069545.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska Mesto Prievidza 952 573,00 952573.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 232 146 454,00 232146454.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 100,00 17100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na vyspravky výtlkov a opravu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200,00 8200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cyklotrasy bez hraníc Obec Orechová Potôň 398 298,00 398298.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 28 649,00 28649.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 194 173,00 194173.0 EUR 2019 Práce Nie 1
I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou Slovenská správa ciest 8 610 954,00 8610954.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 18 579 729,00 18579729.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 32 000,00 32000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CYKLOTRASA LIPTOVSKÝ HRÁDOK - II. ETAPA Mesto Liptovský Hrádok 404 484,00 404484.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Mostný objekt ev. č. 487-063 Žilinský samosprávny kraj 570 232,00 570232.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Most pri kostole Čierny Balog - Dobroč_2 Obec Čierny Balog 229 358,00 229358.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište Košický samosprávny kraj 88 282,00 88282.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v Trenčianskom samosprávnom kraji, úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj 3 499 535,00 3499535.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavby na cestách KSK – C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice – okolie: „III/3315 Gomboš – Perín – stavebná úprava cesty“ Košický samosprávny kraj 615 878,00 615878.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Stavebné úpravy mostov – SNV, GL časť: „202-00, 549-003 most cez potok Úhorná pred obcou Smolník“ Košický samosprávny kraj 299 857,00 299857.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 520 042,00 520042.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce Obec Nemce 264 574,00 264574.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Vodozádržné opatrenia v obci Pruské Obec Pruské 95 183,00 95183.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcie ciest III. tried v PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 987 407,00 987407.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 148 379,00 148379.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 099 996,00 5099996.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 083 328,00 4083328.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zvyšovanie pasívnej bezpečnoosti na cestách I.tried v správe Slovenskej správy ciest Slovenská správa ciest 23 251 929,00 23251929.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia cesty III/1131 Skalica - ul. Mýtna, Horská - Zlatnícka dolina, km 0,610 - 2,210 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 149 003,00 149003.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/487 Žilinský samosprávny kraj 934 988,00 934988.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Revitalizácia Póschovej záhrady Mesto Rožňava 260 700,00 260700.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca Mesto Revúca 699 311,00 699311.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Cyklochodníky Mesta Nemšová. Mesto Nemšová 273 596,00 273596.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 3 858 015,00 3858015.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky - intravilán, km 27,870 - 30,280 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 293 484,00 293484.0 EUR 2020 Práce Nie 1
ZOSILNENIE POVRCHU CIEST II. A III. TRIEDY NA STREDNÝCH KYSUCIACH Žilinský samosprávny kraj 525 683,00 525683.0 EUR 2020 Práce Nie 2
Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová Mesto Liptovský Mikuláš 293 362,00 293362.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1155 Gbely - Smolinské, km 5,690 - 6,800 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 165 920,00 165920.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín Mesto Trenčín 4 750 000,00 4750000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Cyklotrasy Šaštín - Nechory Mesto Šaštín - Stráže 359 558,00 359558.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Stavebné práce projektu ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice Košický samosprávny kraj 3 461 580,00 3461580.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 323 373 002,00 323373002.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 197 137,00 197137.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Most na Triede arm. gen. L.Svobodu - rekonštrukcia Mesto Košice 547 258,00 547258.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Stavby na cestách KSK – C3 Stavebné úpravy ciest v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava – III/3244 Spišská Nová Ves – stavebná úprava cesty Košický samosprávny kraj 258 330,00 258330.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Cyklistický chodník námestie SNP – sídlisko Zlatý Potok – Etapa 2 Mesto Zvolen 241 666,00 241666.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Na kole blíže k lázním - cyklistický chodník v Trenčianskej Teplej Obec Trenčianska Teplá 317 640,00 317640.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, odpočívadlo - stavebné práce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 757 346,00 8757346.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 8 721 841,00 8721841.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 125 230,00 125230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke Obec Lietavská Lúčka 280 250,00 280250.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Oprava mosta ev. č. D2 – 113 nad ŽSR, Bratislava - Lamač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 386 079,00 1386079.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 724 000,00 724000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 620 748,00 620748.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 317 649,00 317649.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 155 277,00 155277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II - ( TO_2021 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 000,00 19000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2021 ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 480,00 20480.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 4 435 764,00 4435764.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 968 387,00 968387.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla Technické služby mesta Levoča 17 100,00 17100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 19 030,00 19030.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - stavebné práce Obec Poruba 1 193 743,00 1193743.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Asfaltová zmes obaľovaná za tepla AC 8 Obrusná 50/70 Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 31 500,00 31500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cyklistická radiála: Duklianska ulica - železničná stanica, autobusová stanica - sídl. Západ 1., Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves 109 200,00 109200.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu, II. etapa, 1. časť a III. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 22 845 245,00 22845245.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Licince Obec Licince 369 386,00 369386.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Asfaltovacie práce – oprava miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk Mesto Žilina 458 333,00 458333.0 EUR 2021 Práce Nie 1
PRUSKÉ - KANALIZÁCIA A ČOV Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 874 999,00 7874999.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcie ciest II/590 L.N.Ves - Borský Mikuláš a III/1149 prieťah Prietrž Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 405 242,00 405242.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ciest Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000 000,00 5000000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy Mestská časť Bratislava - Ružinov 5 000 000,00 5000000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mostných objektov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 392 810,00 2392810.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín Mesto Trenčín 4 750 000,00 4750000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 177 256,00 177256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 280 766,00 1280766.0 EUR 2019 Práce Nie 1
II. Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov – Aktivita 2 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 738 087,00 1738087.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Nitra, r. Nitra - rekonštrukcia betónových ochranných múrikov v staničení POH 53,530 - 58,315 a ĽOH 56,364 - 58,815; stavebné práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 790 805,00 1790805.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia atletického oválu - Krupina Mesto Krupina 417 180,00 417180.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC "žltá kniha" Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 097 363,00 2097363.0 EUR 2021 Práce Nie 1
"Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty” Obec Kúty 395 653,00 395653.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 24 929,00 24929.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Obnova asfaltového krytu ciest „Návšteva pápeža“ Mesto Košice 692 141,00 692141.0 EUR 2021 Práce Nie 1
"SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka" v Trenčíne Mesto Trenčín 356 365,00 356365.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia atletického štadióna v Banskej Štiavnici. Mesto Banská Štiavnica 538 261,00 538261.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 524 269,00 524269.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza Mesto Prievidza 432 488,00 432488.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Oprava mosta ev.č. R1 – 178 Badín Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 397 836,00 397836.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 878 159,00 878159.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021 Obec Oščadnica 460 770,00 460770.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 33 992 144,00 33992144.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – SO 200, SO 203 Mesto Nemšová 139 495,00 139495.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Cyklotrasy v meste Žilina Mesto Žilina 675 431,00 675431.0 EUR 2021 Práce Áno 2
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice Obec Biskupice 272 749,00 272749.0 EUR 2021 Práce Áno 1
„Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Topoľčany“_ Nitriansky samosprávny kraj 696 959,00 696959.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 350 080,00 6350080.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka Obec Muránska Dlhá Lúka 243 150,00 243150.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR - Gelnica Správa ciest Košického samosprávneho kraja 479 874,00 479874.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2 311 291,00 2311291.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Komunikácia Dúbie - Hurbanova Mesto Kysucké Nové Mesto 279 322,00 279322.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 210 071,00 210071.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 538 450,00 538450.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa Slovenská správa ciest 4 193 952,00 4193952.0 EUR 2021 Práce Áno 3
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce Obec Švábovce 678 410,00 678410.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice Mesto Púchov 102 505,00 102505.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Základná škola s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie Mesto Dubnica nad Váhom 418 451,00 418451.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Asfaltový betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 292 002,00 5292002.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske - Šimonovany Trenčiansky samosprávny kraj 859 856,00 859856.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK Trenčiansky samosprávny kraj 2 919 354,00 2919354.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Modernizácia ciest v okrese Humenné a Poprad Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 587 407,00 587407.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri OC Neo zóna Mesto Spišská Nová Ves 397 472,00 397472.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy Turzovka Mesto Turzovka 231 740,00 231740.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta Mesto Dubnica nad Váhom 672 698,00 672698.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 5 381 121,00 5381121.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 137 706,00 137706.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza Mesto Prievidza 146 144,00 146144.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK Trnavský samosprávny kraj 318 586,00 318586.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Úprava križovatky (Komenského a J. Kráľa), Púchov Mesto Púchov 43 301,00 43301.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty Komenského s úpravou krajnice a odvodnením Mesto Púchov 103 726,00 103726.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a výstavba pozemných komunikácií v obci Lubeník Obec Lubeník 190 194,00 190194.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Projekt inžinierskych sietí a spevnených plôch pre bytový dom SO 03 a SO 04 Obec Kalná nad Hronom 709 652,00 709652.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Zosilnenie povrchu cesty III/2094 Divina- Lúky spojené so zatrubnením priekopy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 268 675,00 268675.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Most M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 747 021,00 1747021.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 614 629,00 614629.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce. Banskobystrický samosprávny kraj 412 090,00 412090.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica - Opakovanie Mesto Považská Bystrica 170 646,00 170646.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Eliminácia Bezpečnostných rizík na ceste II/549, Kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 113 369,00 2113369.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Veľkoplošné opravy mestských komunikácií Správa mestských komunikácií Poprad 1 076 754,00 1076754.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Košické Oľšany Obec Košické Olšany 211 536,00 211536.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa Mesto Čadca 599 001,00 599001.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 7 894,00 7894.0 EUR 2019 Práce Nie 1
CYKLOTRASA V PRIHRANIČÍ V K.Ú. HORNÁ MARIKOVÁ - SO 02 Mesto Považská Bystrica 659 357,00 659357.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 308,00 3308.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_ Nitriansky samosprávny kraj 2 658 079,00 2658079.0 EUR 2022 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541 Žilinský samosprávny kraj 202 743,00 202743.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce 390 294,00 390294.0 EUR 2022 Práce Áno 2
Šútovo – kanalizácia Obec Šútovo 2 751 017,00 2751017.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mestských komunikácií Mesto Ilava 597 300,00 597300.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MO 2356-003 cez potok Svarínka vo Svaríne Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 170 367,00 170367.0 EUR 2022 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 367 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ondřej Novák
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 825 18
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Luboš Tomášek
Adresa:
Železničářská 29 Ústí nad Labem, Střekov 400 03
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jarmila Považanová
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 825 18
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jakub Svoboda
Adresa:
Železničářská 29 Ústí nad Labem, Střekov 400 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viera Nádaská
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 825 18
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Lukáč
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 825 18
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Aleš Trojan
Adresa:
Mlynské Nivy 61/A Bratislava - mestská časť Ružinov 825 18
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Február 2020
Záznam do:
2. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Oleg Deripaska
Adresa:
kh. Sokolskiy 2 Usť-Labinskiy, Krasnodar region 353160
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
6. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Christian Harder
Adresa:
Pattendorf 75 Möllbrücke 9813
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Dr. techn. Peter Krammer
Adresa:
Dornbacher Straße 88/5 Wien 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Thomas Birtel
Adresa:
Boverstrasse 127 Mülheim an der Ruhr DEU - 45473
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Hannes Truntschnig
Adresa:
Ruthgasse 19 Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl. Ing. Siegfried Wanker
Adresa:
Aslangasse 2/5/6/ Wien 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 6.02.2020 do: 2.03.2021

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 6.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×