Dodávateľ

HYDROSERVICE, spol. s.r.o.

Zlaté Moravce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HYDROSERVICE, spol. s r.o.

IČO: 36554812

Adresa: Bernolákova 57, Zlaté Moravce

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2823

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Apríl 2020

Záznam platný do: 17. Apríl 2023

Posledná zmena: 22. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 753 886,00 EUR 4 4
2015 534 103,00 EUR 5 5
2016 3 272 699,00 EUR 5 5
2017 195 020,00 EUR 2 2
2018 682 372,00 EUR 2 2
2019 29 425,00 EUR 2 2
2020 2 207 425,00 EUR 5 5
2021 398 937,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 716 639,00 EUR 3 3
2015 551 450,00 EUR 5 5
2016 3 272 674,00 EUR 5 5
2017 133 120,00 EUR 2 2
2018 734 697,00 EUR 2 2
2019 43 989,00 EUR 2 2
2020 2 215 037,00 EUR 5 5
2021 406 261,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 652 872,00 652872.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 90 600,00 90600.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 6 975 464,00 6975464.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 41 000,00 41000.00 EUR
Mesto Ilava 1 114 200,00 114200.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 113 195,00 113195.00 EUR
Obec Trebostovo 1 86 536,00 86536.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava mosta ev.č. 50-079 Opatovce. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 200,00 200200.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-061 nad traťou ŽSR, Trnava. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 744 000,00 744000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
VS Jelenec - oprava sfunkčnenia samočinnej klapky s protizávažím SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 47 000,00 47000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Most a lávka ponad Podhradský potok v Ilave Mesto Ilava 158 623,00 158623.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia netesností stavebnej časti vetracieho kanála Tunela Branisko Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 260 000,00 260000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba mosta v obci Trebostovo Obec Trebostovo 86 536,00 86536.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 247,00 37247.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 900,00 19900.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 373,00 24373.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Oprava a údržba retenčných nádrží Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 824,00 33824.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 101 776,00 101776.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 338,00 23338.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 925,00 19925.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 173 695,00 173695.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 81 825,00 81825.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č. 499-058 Nitriansky samosprávny kraj 652 872,00 652872.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 500,00 29500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 489,00 14489.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a údržba retenčných nádrží. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 936,00 14936.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji – I. ETAPA Žilinský samosprávny kraj 243 601,00 243601.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 412 030,00 412030.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Oprava diaľničných mostov ev.č. D2-079 cez mlynský náhon Rudava a ev.č. D2-080 cez potok Rudava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 565 471,00 565471.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 132 000,00 1132000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 324,00 7324.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 947,00 19947.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 79 261,00 79261.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Čistenie odlučovačov ropných látok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 104 554,00 104554.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195 175,00 195175.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+4216426265


hydroservis@hydroservis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Kúsek
Adresa:
Jesenského 3 Zlaté Moravce 95301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rainer Röhsler
Adresa:
Brunner Strasse 40 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Maximilian Röhsler
Adresa:
Geborgsgasse 24/2 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rainer Röhsler
Adresa:
Brunner Strasse 40 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
19. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Röhsler
Adresa:
Geborgsgasse 24/3 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
19. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Maximilian Röhsler
Adresa:
Geborgsgasse 24/2 Wien 1230
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Záznam do:
19. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Adresa:
Damborského 3 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 16.08.2017 do: 19.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×