Dodávateľ

AGRA, s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AGRA, s.r.o.

IČO: 36382914

Adresa: Langsfeldova 5402/1, Martin

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5436

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2020

Záznam platný do: 16. Jún 2023

Posledná zmena: 15. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 078 642,00 EUR 12 13
2015 786 996,00 EUR 9 11
2016 1 810 532,92 EUR 14 15
2017 4 201 633,48 EUR 21 22
2018 8 520 254,68 EUR 29 39
2019 3 055 952,17 EUR 7 13
2020 936 559,00 EUR 7 11
2021 29 150,00 EUR 1 1
2022 1 335 787,00 EUR 3 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 078 642,00 EUR 12 13
2015 786 996,00 EUR 9 11
2016 1 785 221,92 EUR 14 15
2017 4 105 380,48 EUR 20 21
2018 8 641 818,68 EUR 30 40
2019 1 167 652,17 EUR 6 12
2020 936 559,00 EUR 7 11
2021 1 917 450,00 EUR 2 2
2022 1 335 787,00 EUR 3 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Lokca 3 222 999,00 222999.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 32 795,00 32795.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 194 988,00 194988.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 1 365 990,00 1365990.00 EUR
Obec Fačkov 1 44 994,17 44994.17 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 506 666,00 506666.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 131 980,00 131980.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 10 713 800,00 10713800.00 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 3 84 175,00 84175.00 EUR
Obec Lovčica - Trubín 1 32 900,00 32900.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 61 207,50 61207.50 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 98 950,00 98950.00 EUR
AGRO RÁTKA - S, s.r.o. 1 165 340,00 165340.00 EUR
Ivan Pisca 1 86 086,00 86086.00 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 3 143 400,00 143400.00 EUR
Obec Babín 1 0,00 0.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 244 583,00 244583.00 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 2 328 790,00 328790.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 1 100 311,00 100311.00 EUR
’’H+H UNIPO’’, spol. s r.o. 1 113 700,00 113700.00 EUR
Obec Dolný Pial 1 0,00 0.00 EUR
Obec Padáň 2 41 898,00 41898.00 EUR
Mesto Tornaľa 3 117 242,00 117242.00 EUR
Obec Motešice 1 121 564,00 121564.00 EUR
Agrodružstvo Kameničná 1 88 038,00 88038.00 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 1 32 984,00 32984.00 EUR
Obec Jakubov 4 235 976,57 235976.57 EUR
Obec Malé Lednice 1 0,00 0.00 EUR
Obec Oravský Podzámok 1 169 666,67 169666.67 EUR
Obec Veľké Trakany 4 118 663,00 118663.00 EUR
Obec Prenčov 1 0,00 0.00 EUR
Obec Strečno 1 120 489,00 120489.00 EUR
Obec Brestovany 3 310 941,00 310941.00 EUR
Obec Nová Bystrica 6 249 541,00 249541.00 EUR
Obec Oravská Polhora 2 113 151,25 113151.25 EUR
Obec Klubina 1 0,00 0.00 EUR
VINICA a.s. 1 133 350,00 133350.00 EUR
AGROSKOT, s.r.o. 1 70 650,00 70650.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 2 53 859,00 53859.00 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 66 658,00 66658.00 EUR
Obec Dolná Súča 2 239 819,00 239819.00 EUR
Obec Veľké Uherce 1 24 100,00 24100.00 EUR
Obec Rybník 5 78 350,00 78350.00 EUR
Bionut, s.r.o. 1 48 835,00 48835.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany 2 52 530,00 52530.00 EUR
Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 1 98 685,00 98685.00 EUR
Obec Záhorská Ves 2 134 602,00 134602.00 EUR
Obec Dechtice 5 236 657,51 236657.51 EUR
Obec Kátlovce 3 163 083,33 163083.33 EUR
BEMA - Združenie, Marek Nagy 1 81 471,00 81471.00 EUR
Marek Jakubec - JOSLIK 1 71 867,00 71867.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo 3 286 500,00 286500.00 EUR
Ekotrend agro s. r. o. 1 189 190,00 189190.00 EUR
Obec Mojmírovce 1 83 510,00 83510.00 EUR
Obec Oravská Poruba 1 52 999,00 52999.00 EUR
Obec Gajary 3 168 666,58 168666.58 EUR
Obec Dlhá nad Oravou 4 644 827,50 644827.50 EUR
Obec Korňa 3 135 260,00 135260.00 EUR
Obec Horná Poruba 2 154 166,67 154166.67 EUR
Mesto Vrútky 2 101 233,34 101233.34 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Roštári 1 92 100,00 92100.00 EUR
Farma Mičiná s.r.o. 2 24 280,00 24280.00 EUR
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. 1 156 010,00 156010.00 EUR
AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 61 802,00 61802.00 EUR
Obec Záriečie, s.r.o. 1 42 234,00 42234.00 EUR
Obec Petrova Ves 1 71 670,00 71670.00 EUR
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 1 56 600,00 56600.00 EUR
Obec Vozokany 1 79 833,33 79833.33 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 5 420,00 5420.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 111 145,00 111145.00 EUR
Obec Horná Štubňa 1 41 498,00 41498.00 EUR
Obec Klokočov 1 62 485,83 62485.83 EUR
Obec Vyšná Kamenica 1 0,00 0.00 EUR
ECO RUBBER s.r.o. 2 1 185 750,00 1185750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup strojov do živočíšnej výroby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 68 322,00 68322.0 EUR 2016 Tovary Áno 2
Traktor Obec Lovčica - Trubín 32 959,00 32959.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky Ivan Pisca 85 000,00 85000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby – "H+H UNIPO", spol. s r.o. ’’H+H UNIPO’’, spol. s r.o. 113 700,00 113700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie obslužnej techniky pre fóliovník AGRO RÁTKA - S, s.r.o. 162 940,00 162940.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do ovocného sadu Agrodružstvo Kameničná 87 931,00 87931.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie traktora s príslušenstvom. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 33 000,00 33000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - VINICA VINICA a.s. 133 350,00 133350.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby - AGROSKOT AGROSKOT, s.r.o. 70 650,00 70650.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technika do vinohradov Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany 613 000,00 613000.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Obstaranie traktora s čelným nakladačom Bionut, s.r.o. 50 000,00 50000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ing. Ľuboš Miklovič - LM Farm - Dodávka strojov. Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 159 269,00 159269.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie komunálneho strojového parku o poľnohospodársky traktor Obec Veľké Uherce 25 000,00 25000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obnovenie / rozšírenie strojového parku BEMA - Združenie, Marek Nagy 81 471,00 81471.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika do viníc Marek Jakubec - JOSLIK 79 985,00 79985.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo 133 000,00 133000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre spoločnosť Ekotrend agro s.r.o. Ekotrend agro s. r. o. 205 441,00 205441.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Oravská Poruba 41 600,00 41600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Šmykom riadený manipulátor Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 45 000,00 45000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Oravská Jasenica 56 300,00 56300.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zavádzanie inovatívnych technológií Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo 132 010,00 132010.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Teleskopický manipulátor Poľnohospodárske družstvo v Roštári 77 000,00 77000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Investície do živočíšnej výroby - Farma Mičiná s.r.o.. Farma Mičiná s.r.o. 93 837,00 93837.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Vybavenie strediska na zhodnocovanie bioodpadov Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. 156 010,00 156010.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1 866 068,00 1866068.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup traktora a prídavných zariadení - Natura 2000 BA Bratislavské regionálne ochranárske združenie 158 700,00 158700.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup traktora s čelným nakladačom a prídavných zariadení - Slaniská Bratislavské regionálne ochranárske združenie 170 790,00 170790.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Univerzálne kolesové traktory 4x4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 950 000,00 950000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie traktora s vlečnou pre obecný podnik Obec Záriečie, s.r.o. Obec Záriečie, s.r.o. 42 234,00 42234.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka traktorov pre potreby SVP, š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 598 500,00 2598500.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie traktora s príslušenstvom pre OBECNÚ PREVÁDZKU LYSÁ, s.r.o.. OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o. 56 600,00 56600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka techniky pre zber a zhodnocovanie odpadu pre obec Dolná Súča Obec Dolná Súča 377 019,00 377019.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Sokolce – strojo-technologické vybavenie I Poľnohospodárske družstvo Sokolce 100 311,00 100311.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie technického vybavenia kompostárne Obec Motešice 121 564,00 121564.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník – technologická časť Obec Rybník 196 340,00 196340.0 EUR 2018 Tovary Áno 4
Strojno-technologické vybavenie kompostoviska v obci Veľké Trakany Obec Veľké Trakany 118 663,00 118663.0 EUR 2018 Tovary Áno 4
Univerzálny kolesový traktor s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 700,00 68700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zariadenia pre zberný dvor - Oravská Polhora Obec Oravská Polhora 104 900,00 104900.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Strečno Obec Strečno 120 489,00 120489.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktory s prídavným zariadením - zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 506 666,00 506666.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Babín 57 000,00 57000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor, segmentová radlica, valcový sypač, náves pre manipuláciu s VKK, radlica na multikáru Mesto Vrútky 112 000,00 112000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový traktor s čelným nakladačom Obec Horná Štubňa 53 400,00 53400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na BIO drtič a miešač biologicky rozložiteľných odpadov ZAGO ECOGREEN COMPOSTER 13 SD GRU, rok výroby 2012 Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 430,00 5430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontajnerov Obec Oravská Polhora 9 901,50 9901.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manipulačná technika pre zberný dvor Obec Horná Poruba 98 307,60 98307.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Dlhá nad Oravou 205 995,60 205995.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Dlhá nad Oravou 205 995,60 205995.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hákový kontajnerový nosič TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hákový kontajnerový nosič TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO 29 000,00 29000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manipulačná technika pre zberný dvor Obec Horná Poruba 100 498,40 100498.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Dlhá nad Oravou 205 961,19 205961.19 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Dlhá nad Oravou 218 114,00 218114.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s radlicou a s vlečkou Obec Klokočov 75 000,00 75000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Prenčov 65 584,00 65584.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO Obec Malé Lednice 86 350,00 86350.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku – Klubina Obec Klubina 50 560,00 50560.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hákový kontajnerový nosič + kontajner č.1 + kontajner č.2 Obec Jakubov 45 044,00 45044.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálne vozidlo ako nosič komunálnych nadstavieb Obec Jakubov 91 646,00 91646.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor + čelný nakladač + štiepkovač Obec Jakubov 84 951,20 84951.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hákový kontajnerový nosič + kontajner č.1 + kontajner č.2 Obec Gajary 48 512,00 48512.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor + čelný nakladač + štiepkovač Obec Gajary 84 951,20 84951.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor + čelný nakladač + štiepkovač Obec Jakubov 84 951,20 84951.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor + čelný nakladač + štiepkovač Obec Gajary 84 951,20 84951.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka nového univerzálneho kolesového traktora s pracovnými zariadeniami k traktoru (mulčovač nesený, zametač nesený, snežný pluh čelný) Centrum výcviku Lešť 74 000,00 74000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zber komunálnych odpadov - mechanická úprava biologicky rozložiteľného odpadu Obec Dolný Pial 205 527,20 205527.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - technológia Obec Oravský Podzámok 204 000,00 204000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Obec Rybník 209 992,00 209992.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika na zberný dvor vo Vyšnej Kamenici Obec Vyšná Kamenica 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom, drvič stavebného odpadu Obec Vozokany 169 044,00 169044.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technológie pre zberný dvor - Kontajnery - Kontajnery pre reťazový a hákový kontajnerový nosič Obec Kátlovce 29 551,60 29551.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - krovinorez Obec Dechtice 2 088,00 2088.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - kolesový traktor s čelným nakladačom namontovaným na traktore Obec Dechtice 80 089,20 80089.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technológie pre zberný dvor - Kontajnery - Kontajnery pre hákový kontajnerový nosič Obec Dechtice 28 177,20 28177.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - traktorový drvič - štiepkovač s hydraulickou rukou a traktorový mulčovač - bočný výsuvný a výkyvný Obec Dechtice 69 117,60 69117.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie pre zberný dvor - bio drvič a miešací voz BRKO so žeriavom a drapákom Obec Dechtice 109 200,00 109200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - nakladač s príslušenstvom Obec Kátlovce 78 196,40 78196.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora - kolesový traktor s čelným nakladačom namontovaným na traktore Obec Kátlovce 92 327,20 92327.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podkopové zariadenie pre kolesový traktor VALTRA N134A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 500,00 37500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 95 000,00 95000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorové mulčovacie rameno Mesto Vrútky 19 000,00 19000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žacia technika – prídavné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 216 295,00 6216295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Korňa Obec Korňa 135 260,00 135260.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici - technické a technologické vybavenie (r. 2018) Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 008 990,00 1008990.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Zariadenia pre zberný dvor - Lokca Obec Lokca 234 225,00 234225.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica 299 450,00 299450.0 EUR 2019 Tovary Áno 6
Zariadenia pre zberný dvor - Lokca 2 Obec Lokca 213 796,00 213796.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Univerzálny kolesový traktor na obhospodarovanie horských lúk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 347 290,00 347290.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup nakladačov Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 332 583,00 332583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Technika pre zberný dvor v obci Brestovany“ (2) Obec Brestovany 310 942,00 310942.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zberný dvor odpadov Petrova Ves - dodávka techniky Obec Petrova Ves 71 670,00 71670.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Traktor kolesový s príslušenstvom Obec Fačkov 54 000,00 54000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky, štiepkovače a žacie mechanizmy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 82 000,00 82000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zberný dvor v obci Padáň - dodávka techniky Obec Padáň 124 098,00 124098.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Nákup techniky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 140 278,00 2140278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves Obec Záhorská Ves 270 662,00 270662.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Traktor s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komunálna technika - Traktor, nakladač, hákový nosič, kontajnery Obec Mojmírovce 103 483,60 103483.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky, štiepkovače a žacie mechanizmy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 29 300,00 29300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žacia technika – prídavné zariadenia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 888 300,00 1888300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zberný dvor Tornaľa - technologická časť Mesto Tornaľa 94 767,00 94767.0 EUR 2022 Tovary Áno 3
Využitie potenciálu zhodnocovania odpadov na báze kaučuku v prostredí SR ECO RUBBER s.r.o. 1 185 750,00 1185750.0 EUR 2022 Tovary Áno 2
Infraštruktúra pre vedecko – výskumné účely/veľká poľnohospodárska technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 156 780,00 1156780.0 EUR 2022 Tovary Áno 3

agra@agra.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 114 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Urban
Adresa:
Podhájska 11 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Birvoň
Adresa:
Hrabiny 260 Lipovec 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Urban
Adresa:
Podhájska 11 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Birvoň
Adresa:
Hrabiny 260 Lipovec 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Vladimír Dubec
Adresa:
Tulská 17 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×