Dodávateľ

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

IČO: 31792693

Adresa: Mlynské Nivy 68, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-C6859

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Jún 2020

Záznam platný do: 23. Jún 2023

Posledná zmena: 27. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 671 550,00 EUR 2 2
2015 2 119 185,00 EUR 4 4
2016 1 103 596,00 EUR 3 3
2017 2 348 534,00 EUR 3 5
2018 2 338 226,00 EUR 3 3
2019 69 717 560,00 EUR 7 9
2020 877 646,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 671 550,00 EUR 2 2
2015 2 119 185,00 EUR 4 4
2016 1 103 596,00 EUR 3 3
2017 2 348 534,00 EUR 3 5
2018 2 338 226,00 EUR 3 3
2019 69 717 560,00 EUR 7 9
2020 877 646,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 10 755 063,00 10755063.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 2 968 640,00 2968640.00 EUR
Mesto Prešov 1 1 575 444,00 1575444.00 EUR
Mesto Bardejov 3 1 440 850,00 1440850.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 186 867,00 186867.00 EUR
Obec Vieska nad Žitavou 1 240 801,00 240801.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 2 087 648,00 2087648.00 EUR
Obec Gaboltov 1 398 700,00 398700.00 EUR
Mesto Svidník 1 565 787,00 565787.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 62 539 435,00 62539435.00 EUR
Obec Veľká Hradná 1 780 291,00 780291.00 EUR
Mesto Trenčín 2 933 431,00 933431.00 EUR
Lesprodukt s. r. o. 1 1 056 966,00 1056966.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 374 478,00 374478.00 EUR
Obec Veľká Ida 1 394 250,00 394250.00 EUR
Vihorlatské múzeum v Humennom 1 877 646,00 877646.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Projekt pozemkových úprav Vieska nad Žitavou Obec Vieska nad Žitavou 245 664,00 245664.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Doplňujúce práce v rámci stavby: „Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice – III. etapa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 82 504,00 82504.0 EUR 2016 Práce Nie 1
“Projekt pozemkových úprav Veľká Hradná“ Obec Veľká Hradná 834 214,00 834214.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Doplňujúce práce v rámci stavby: "Rekonštrukcia objektu "H" Vedecko-vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 104 674,00 104674.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Revitalizácia CMZ mesta Bardejov – II.časť Mesto Bardejov 177 768,00 177768.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesnej cesty Bodružalík. Lesprodukt s. r. o. 1 072 000,00 1072000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mestského futbalového štadióna Bardejov - 1. etapa Mesto Bardejov 891 021,00 891021.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov Obec Gaboltov 398 700,00 398700.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri Kríži Hlavné mesto SR Bratislava 8 272 850,00 8272850.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obnova objektov pri SPŠ Bardejov Stredná priemyselná škola 374 478,00 374478.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 814 314,00 814314.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 280 906,00 5280906.0 EUR 2017 Práce Nie 2
Modernizácia a rekonštrukcia prestupného uzla na Masarykovej ulici v Prešove (Predstaničný priestor) Mesto Prešov 1 657 017,00 1657017.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie Mesto Svidník 576 667,00 576667.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 196 995,00 196995.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov Mesto Bardejov 482 994,00 482994.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 797 589,00 797589.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála Hlavné mesto SR Bratislava 54 266 585,00 54266585.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne Mesto Trenčín 933 432,00 933432.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Veľká Ida Obec Veľká Ida 394 250,00 394250.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia Technická univerzita v Košiciach 3 325 781,00 3325781.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Rekonštrukcia atletického štadiónu VŠC DUKLA Banská Bystrica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 812 230,00 10812230.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – III. etapa Vihorlatské múzeum v Humennom 878 178,00 878178.0 EUR 2020 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Telocvičňa ZŠ Budimír_Novostavba 312 361,00 EUR Práce Dátum neuvedený Obec Budimír INOVA, s.r.o.;Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava;HUPRO TRADE SE

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×