Dodávateľ

ARGUSS s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARGUSS, s.r.o.

IČO: 31365213

Adresa: Michalská 9, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3503

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Jún 2020

Záznam platný do: 23. Jún 2023

Posledná zmena: 10. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 34 590,00 EUR 2 2
2017 5 390,83 EUR 2 2
2018 14 001,99 EUR 8 8
2019 72 991,78 EUR 37 37
2020 50 851,41 EUR 18 18
2021 23 086,33 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 34 590,00 EUR 2 2
2017 5 390,83 EUR 2 2
2018 14 001,99 EUR 8 8
2019 72 991,78 EUR 37 37
2020 50 851,41 EUR 18 18
2021 23 086,33 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 137 818,56 137818.56 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 32 000,00 32000.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 4 138,00 4138.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 499,95 1499.95 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 23 865,00 23865.00 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 590,83 1590.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom Mestská časť Bratislava - Rača 33 599,00 33599.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 755,00 4755.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Slovenské národné divadlo 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 920,00 6920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 840,00 4840.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 801,60 801.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nakládka, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Slovenské národné divadlo 1 140,00 1140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 724,00 4724.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336,31 336.31 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 568,61 1568.61 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 094,85 3094.85 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 723,00 723.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 964,00 1964.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 650,00 2650.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 547,20 547.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 300,00 6300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie triedených a zmiešaných objemových odpadov okrem komunálneho odpadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odsun a zneškodnenie nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 640,00 2640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 720,00 4720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 430,00 4430.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 06/N/, 16 01 07/N/) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 363,00 363.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 080,00 2080.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 632,00 632.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 359,00 4359.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 405,00 405.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 407,00 1407.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Likvidácia laboratórnych chemikálii Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 165,50 1165.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 05, 16 01 14) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 520,00 520.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 632,40 632.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 643,00 2643.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 525,00 525.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 730,00 9730.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 250,00 3250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 801,00 801.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 578,00 578.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 579,00 3579.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO (13 02 05) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 130,00 130.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 250,00 2250.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 359,49 359.49 EUR 2020 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie /zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 867,78 6867.78 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 385,63 35385.63 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 578,00 578.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. NO 15 02 02 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 773,00 2773.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 237,50 237.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 867,00 4867.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
likvidácia nebezpečných vecí Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 215,97 12215.97 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 902,50 902.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 531,00 531.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti, číslo podskupiny a druhu odpadu 180103 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 999,54 2999.54 EUR 2021 Služby Nie 1
Zhodnotenie, zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO). Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 661,50 3661.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zhodnotenie /zneškodnenie nebezpečného odpadu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 956,80 5956.8 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 227 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Kepko
Adresa:
Kopčianska 8 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Fečík
Adresa:
Zámočnícka 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radúz Motáň
Adresa:
Janotova 14 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Perutka PhD.
Adresa:
Zuzany Chalupovej 10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vratko Čársky
Adresa:
Kĺzavá 11 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. December 2019
Záznam do:
17. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Kepková
Adresa:
Kopčianska 8 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
18. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Vojtech Chovanec
Adresa:
Lužná 5 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Jún 2017
Záznam do:
30. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Vojtech Chovanec
Adresa:
Lužná 5 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mária Kepková
Adresa:
Kopčianska 8 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
29. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
GBC I, Galvaniho 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 18.01.2021 do: 17.02.2022

StiahniZáznam platný od: 23.12.2019 do: 18.01.2021

StiahniZáznam platný od: 18.06.2019 do: 23.12.2019

StiahniZáznam platný od: 30.11.2018 do: 18.06.2019

StiahniZáznam platný od: 29.06.2017 do: 30.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×