Dodávateľ

ŠPORTFINAL s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ŠPORTFINAL s. r. o.

IČO: 44149671

Adresa: Mokráň záhon4 4, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-F958

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. August 2019

Záznam platný do: 12. August 2022

Posledná zmena: 26. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 745 691,00 EUR 3 3
2015 483 358,00 EUR 4 5
2016 716 315,00 EUR 10 10
2017 1 562 424,00 EUR 6 6
2018 4 070 417,00 EUR 5 5
2019 14 687 776,00 EUR 6 7
2020 672 220,00 EUR 2 2
2021 4 851 426,00 EUR 7 7
2022 525 052,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 745 691,00 EUR 3 3
2015 483 358,00 EUR 4 5
2016 716 315,00 EUR 10 10
2017 1 443 924,00 EUR 5 5
2018 4 188 917,00 EUR 6 6
2019 14 687 776,00 EUR 6 7
2020 366 403,00 EUR 1 1
2021 5 157 243,00 EUR 8 8
2022 525 052,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 10 755 063,00 10755063.00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 153 425,00 153425.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 600 523,00 600523.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 540 000,00 540000.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 2 084 900,00 2084900.00 EUR
Mesto Trnava 4 1 130 388,00 1130388.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 2 109 838,00 2109838.00 EUR
Obec Vikartovce 1 46 704,00 46704.00 EUR
Základná škola s materskou školou 1 499 999,00 499999.00 EUR
Mesto Spišská Nová Ves 1 932 557,00 932557.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 62 700,00 62700.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 312 845,00 312845.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 2 433 626,00 433626.00 EUR
Mesto Šaľa 1 10 833,00 10833.00 EUR
Mesto Partizánske 1 316 596,00 316596.00 EUR
Obec Orechová 1 118 569,00 118569.00 EUR
Mesto Čadca 1 329 993,00 329993.00 EUR
Obec Horné Naštice 1 95 877,00 95877.00 EUR
Mesto Námestovo 1 80 039,00 80039.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 153 534,00 153534.00 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 149 144,00 149144.00 EUR
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 1 669 714,00 669714.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 2 544 496,00 544496.00 EUR
Mesto Zvolen 4 1 479 907,00 1479907.00 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 427 896,00 427896.00 EUR
Základná škola 1 126 900,00 126900.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 230 463,00 230463.00 EUR
Obec Lipovník 1 0,00 0.00 EUR
Mestský futbalový klub, a.s. 1 297 894,00 297894.00 EUR
Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 2 118 634,00 118634.00 EUR
Základná škola 1 319 965,00 319965.00 EUR
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava 1 266 472,00 266472.00 EUR
Technické služby Brezno 1 198 297,00 198297.00 EUR
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 1 2 598 388,00 2598388.00 EUR
Obec Pača 1 0,00 0.00 EUR
Obec Veľké Kršteňany 1 118 500,00 118500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Gymnázium Topoľčany -Rekonštrukcia športového areálu zdravia Nitriansky samosprávny kraj 153 425,00 153425.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia bezečkého oválu Mesto Kysucké Nové Mesto 243 000,00 243000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Multifunkčné a detské ihrisko v obci Orechová Obec Orechová 121 820,00 121820.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Viacúčelové športové ihrisko a detské ihrisko Obec Horné Naštice 82 358,00 82358.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko 33x18 v ŠA ZŠ Medzilaborecká Mestská časť Bratislava - Ružinov 67 400,00 67400.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko 20m x 40 m –CVČ a CZŠ Námestovo“ Mesto Námestovo 99 758,00 99758.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Tupolevova – rekonštrukcia bežeckého oválu Mestská časť Bratislava - Petržalka 125 000,00 125000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Vybudovanie časti multifunkčného ihriska v areály ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava - Petržalka 41 665,00 41665.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia športového areálu ZŠ Ružová dolina Základná škola 130 000,00 130000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota Základná škola s materskou školou 610 000,00 610000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Atletická dráha a chodník Obec Teplička nad Váhom 172 770,00 172770.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení a ihriska Ing. Eduard Dunčič - ORAVA TOUR 163 554,00 163554.0 EUR 2015 Práce Áno 2
Rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia Mesto Trnava 160 130,00 160130.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Futbalové ihrisko Vikartovce Obec Vikartovce 42 522,00 42522.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením Mesto Kysucké Nové Mesto 264 750,00 264750.0 EUR 2017 Práce Nie 1
ZŠ s MŠ Atómová - Rekonštrukcia športového areálu Mesto Trnava 218 901,00 218901.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej Mesto Zvolen 528 005,00 528005.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1 Mesto Trnava 195 549,00 195549.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy Mesto Dubnica nad Váhom 249 907,00 249907.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava 316 194,00 316194.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom Mesto Partizánske 316 596,00 316596.0 EUR 2018 Práce Nie 1
ŽŠ s MŠ Vančurova 38 - športový areál - realizácia Mesto Trnava 597 056,00 597056.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava Základná škola 320 000,00 320000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba športovo oddychovej zóny Obec Pača 123 369,61 123369.61 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Voľnočasový a športový areál Obec Lipovník 149 279,72 149279.72 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 13 000,00 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
TRÉNINGOVÉ FUTBALOVÉ IHRISKÁ S UMELOU TRÁVOU II SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 2 598 388,00 2598388.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba infraštruktúry pre trávenie voľného času v obci Veľké Kršteňany Obec Veľké Kršteňany 118 830,00 118830.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcie športových areálov Mesto Zvolen 593 967,00 593967.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská _ 2 Mestská časť Bratislava - Rača 600 523,00 600523.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Futbalová akadémia MFK Ružomberok - Futbalový areál Ružomberok - Černová – Exteriér Mestský futbalový klub, a.s. 297 894,00 297894.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia atletického štadiónu VŠC DUKLA Banská Bystrica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 812 230,00 10812230.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 669 714,00 669714.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Atletický štadión, Ul. Československej armády, Martin. Žilinský samosprávny kraj 1 871 861,00 1871861.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici J. Alexyho Mesto Zvolen 366 403,00 366403.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina: Športovo-rekreačný areál - revitalizácia. Žilinský samosprávny kraj 412 770,00 412770.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever – príprava pláne Technické služby Brezno 198 297,00 198297.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca. Mesto Čadca 412 765,00 412765.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne Mesto Dolný Kubín 427 896,00 427896.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia atletického areálu Žilinskej univerzity v Žiline Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 109 838,00 2109838.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia atletického štadiónu v Spišskej Novej Vsi Mesto Spišská Nová Ves 932 557,00 932557.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy Bratislavský samosprávny kraj 378 561,00 378561.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Považská Bystrica – štadión MŠK - Rekonštrukcia atletickej dráhy Mesto Považská Bystrica 540 000,00 540000.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 382 013,00 382013.0 EUR 2022 Práce Nie 1
OBNOVA ČASTI ŠPORTOVO - REKREAČNÉHO AREÁLU NA MAJERNÍKOVEJ 60 – 62 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 230 463,00 230463.0 EUR 2022 Práce Nie 1

sport@sportfinal.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 169 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mag. Daniel Hiermayer
Adresa:
Hopfengasse 23 Linz 4020
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Siegried Ley-Grassner LL.M.
Adresa:
Volksfeststrasse 12 Linz 4020
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Brustmann
Adresa:
Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Catherine Brustmann
Adresa:
Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Veronika Hovaguimian
Adresa:
Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Günther Grassner
Adresa:
Dr.-Franz-Carl-Ginzkey-Weg 32 Seewalchen am Attersee 4863
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hellmuth Brustmann
Adresa:
Erzbischofgasse 61 Viedeň 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. Február 2018
Záznam do:
25. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Catherine Brustmann
Adresa:
Hellmesbergergasse 6 Viedeň 1140
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andreas Brustmann
Adresa:
Joseph Lister Gasse 31C/8 Viedeň 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Veronika Hovaguimian
Adresa:
Am Lohningfeld 38 Zell am See 5700
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
METIS Legal s.r.o.
Adresa:
Karadžičova 10 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.04.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 25.05.2020 do: 20.04.2021

StiahniZáznam platný od: 23.02.2018 do: 25.05.2020

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 23.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×