Dodávateľ

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 34112103

Adresa: Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava - Ružinov

Registračné číslo: 2017/6-PO-C3354

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Jún 2017

Záznam platný do: 23. Jún 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 234 499,00 EUR 10 13
2015 26 215 428,00 EUR 12 12
2016 1 481 219,00 EUR 11 11
2017 21 733 248,00 EUR 12 12
2018 13 400 326,00 EUR 11 12
2019 189 393,00 EUR 1 1
2020 1 405,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 234 499,00 EUR 10 13
2015 25 805 380,00 EUR 11 11
2016 1 401 132,00 EUR 10 10
2017 22 223 383,00 EUR 14 14
2018 13 400 326,00 EUR 11 12
2019 189 393,00 EUR 1 1
2020 1 405,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 4 22 758 466,00 22758466.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 65 547,00 65547.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 292 300,00 292300.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 440 045,00 440045.00 EUR
Obec Terchová 1 172 264,00 172264.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 4 0,00 0.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 5 912 761,00 5912761.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 189 393,00 189393.00 EUR
Obec Vlčany 1 89 003,00 89003.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 215 961,00 215961.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 146 265,00 1146265.00 EUR
Obec Zákopčie 1 47 999,00 47999.00 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 2 212 150,00 212150.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 7 682 141,00 7682141.00 EUR
Mesto Šaľa 1 49 988,00 49988.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 118 400,00 118400.00 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 125 539,00 125539.00 EUR
Mesto Ilava 2 457 488,00 457488.00 EUR
Obec Oľdza 1 72 683,00 72683.00 EUR
Obec Madunice 1 121 259,00 121259.00 EUR
Obec Lúky 1 50 271,00 50271.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 186 743,00 186743.00 EUR
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 705 603,00 705603.00 EUR
FORSTIMBER, s.r.o. 1 579 569,00 579569.00 EUR
Obec Svederník 1 75 826,00 75826.00 EUR
Obec Zariečie 1 82 333,00 82333.00 EUR
Obec Malá Mača 1 76 284,00 76284.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 24 999,00 24999.00 EUR
Obec Cífer 1 334 458,00 334458.00 EUR
Obec Hontianske Moravce 1 94 370,00 94370.00 EUR
Obec Tvrdošovce 1 925 000,00 925000.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 20 950 000,00 20950000.00 EUR
Obec Župkov 1 89 263,00 89263.00 EUR
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 1 410 048,00 410048.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 19 066,00 19066.00 EUR
Obec Pusté Sady 1 98 681,00 98681.00 EUR
Obec Stará Myjava 1 80 087,00 80087.00 EUR
Okresný súd Bratislava IV 1 303 265,00 303265.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sanácia zosuvu svahu nad parkoviskom pri rýchlostnej ceste R2 v úseku Zvolen-Budča Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 587 300,00 587300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesných ciest v LC Košarina FORSTIMBER, s.r.o. 740 247,00 740247.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Chodník pri ceste II/507 v obci Svederník Obec Svederník 102 073,00 102073.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK - TSK do obce Nitrianske Pravno Trenčiansky samosprávny kraj 1 302 516,00 1302516.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záriečie - KLECENEC Obec Zariečie 82 333,00 82333.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia parku na Námestí hraničiarov Mestská časť Bratislava - Petržalka 183 330,00 183330.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 342 509,00 342509.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Spevnenie vozovky MK "Loger" vo Vlčanoch. Obec Vlčany 101 476,00 101476.0 EUR 2014 Práce Nie 1
I/66 Banská Bystrica - Oprava zastávkových pruhov. Slovenská správa ciest 198 179,00 198179.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 461 500,00 3461500.0 EUR 2014 Práce Nie 3
Sanácia zosuvu svahu na úseku diaľnice D1 v km 496,915 Batizovce PJP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 000,00 102000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača 54 100,00 54100.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Zákopčie 49 956,00 49956.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Lesná cesta JAHODNÍK - DOVANSKÉ, rekonštrukcia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 605 252,00 605252.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia živičného krytu a odvodnenia vnútroareálových komunikácií v Novom nemocničnom areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 218 462,00 218462.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Cesta I/75, III/06420 Nové Zámky, križovatka - stavebné práce Slovenská správa ciest 714 546,00 714546.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Most na ceste III/52630, ev.č.52630-2 Dolný Jalšovík Banskobystrický samosprávny kraj 112 029,00 112029.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Most na ceste III/5262, ev.č.5262-7 Litava Banskobystrický samosprávny kraj 124 230,00 124230.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesných asfaltových ciest v lesoparku Mestské lesy v Bratislave 196 119,00 196119.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Regenerácia časti obce Tvrdošovce Obec Tvrdošovce 963 057,00 963057.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava mosta ev.č.503-22b-Estakáda Malacky Regionálne cesty Bratislava a.s. 910 000,00 910000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oplotenie rýchlostnej cesty R1 v úseku Hronský Beňadik – Lehôtka pod Brehmi, v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 468 000,00 468000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Mača II. etapa Obec Malá Mača 83 256,00 83256.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejných priestranstiev a uličných plôch v obci Madunice Obec Madunice 121 259,00 121259.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia MK v Ilave Mesto Ilava 639 855,00 639855.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 451 933,00 451933.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 2
I/66 Brezno-obchvat, I. etapa Slovenská správa ciest 20 895 301,00 20895301.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ulice Košecká Mesto Ilava 171 165,00 171165.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia mostného objektu MO 507-101 (most cez derivačný kanál Váhu v obci Kotešová) Žilinský samosprávny kraj 292 300,00 292300.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Oľdza Obec Oľdza 72 683,00 72683.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lúky Obec Lúky 50 271,00 50271.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie k ZŠ a MŠ, Župkov Obec Župkov 89 263,00 89263.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Chodník na ulici HONTIANSKA Obec Hontianske Moravce 94 370,00 94370.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Úprava verejného priestranstva v obci Pusté Sady Obec Pusté Sady 98 681,00 98681.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Výhony Stará Myjava Obec Stará Myjava 80 087,00 80087.0 EUR 2016 Práce Áno 1
CEZHRANIČNÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE POVAŽSKO – VALAŠSKÉHO REGIÓNU Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 410 048,00 410048.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 970 000,00 9970000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 980 000,00 10980000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výmena rímsy diaľničného mosta ev. č. D1 – 326 Korytné Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 286 207,00 286207.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava mosta ev. č. R1-168 nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 305 815,00 1305815.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) Bratislavský samosprávny kraj 662 654,00 662654.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 250 000,00 1250000.0 EUR 2018 Práce Nie 2
Chodník pri ceste Obec Terchová 232 696,00 232696.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty III/1113 (pôvodná III/50310) Bratislavský samosprávny kraj 8 702 344,00 8702344.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Oprava mosta ev. č. R1-033 Lehota, ľavý most Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 560 000,00 2560000.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prístavba budovy OS Bratislava IV – príjazdová cesta + parkovisko Okresný súd Bratislava IV 322 019,00 322019.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Oprava krytu asfaltovej komunikácie Mesto Šaľa 80 000,00 80000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu komunikácie č. 7 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 75 950,00 75950.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Asfaltovanie miestnych komunikácií Obec Trnovec nad Váhom 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 1 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 2 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Obnova povrchu miestnej komunikácie č. 3 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 24 000,00 24000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1 v km 32,000 - 32,250 vpravo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 168 080,00 168080.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Cesta I/63 Šamorín, križovatky. Slovenská správa ciest 1 037 402,00 1037402.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa Obec Cífer 334 458,00 334458.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) III. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 189 393,00 189393.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 405,00 1405.0 EUR 2020 Práce Nie 1

katarina.valakova@alpineslovakia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 122 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karl-Heinz Strauss
Adresa:
Goldmarktplatz 11 Viedeň 1130
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Február 2019
Záznam do:
17. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.-Ing. Klaus Ortner
Adresa:
Willergasse 34 Viedeň 1236
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Február 2019
Záznam do:
17. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Vaculík
Adresa:
Ve Vilách 14 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
7. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Jirkovský
Adresa:
Ve Vilách 6 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
7. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Jirkovský
Adresa:
Ve Vilách 6 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Horňák
Adresa:
Sinkulova 33 Praha 14700
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sergey Chizhov
Adresa:
Krylatskije Cholmy 307-63 Moskva
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mavlit Jasupovič Bazhev
Adresa:
Sosnovaya ul. N. 16,, blok 22 Zarechye 143085
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Pech
Adresa:
Brněnská 56 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. František Vaculík
Adresa:
Ve Vilách 14 Jihlava 58601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AGM partners s. r. o.
Adresa:
Hlavné námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
AGM partners s. r. o.
Adresa:
Ventúrska 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.02.2019 do: 17.01.2020

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 7.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×